AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
KONTAKT
MAPA SAJTA

Dokumenti i linkovi Aktuelno Meni

Osnovni podaci o zdravstvenoj ustanovi za pokretanje sertifikacijskog programa

Osnovni podaci o bolnici za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o domu zdravlja za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o timu porodične /obiteljske medicine za pokretanje akreditacijskog programa

Obrazac za prijavu apoteke za proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu FBiH


Ukoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:


Pitanja koja najčešće postavljate:


Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)

Vijest

10.05.2016.

Završena obuka timova porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo
- educirano ukupno 597 zdravstvenih profesionalaca-

Zaposlenici i vanjski saradnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u okviru implementacije Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnik standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, koji AKAZ realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, 10. i 11. maja 2016. godine održali su 26. po redu obuku kojoj je prisustvovalo 23 ljekara porodične medicine i medicinskih sestara/tehničara.

Do sada je educirano ukupno 597 zdravstvenih profesionalaca iz timova porodične/obiteljske medicine. Današnja obuka je organizovana za one zdravstvene profesionalce koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju edukaciji koja se održavala u prošloj godini. Time je u potpunosti završena osnovna obuka svih zaposlenih u porodičnoj/obiteljskoj medicini u JU DZ Kantona Sarajevo.

Kao i na prethodno održanim radionicama, učesnici edukacije su bili upoznati sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se radi samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Drugi dan obuke zdravstveni profesionalci su uradili praktične vježbe koje su se odnosile na pisanje procedura, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji AKAZ realizira od 2014. godine u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo se odvija prema planu. Velika zainteresovanost i entuzijazam učesnika edukacije da aktivno sudjeluju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta dalo je i izvrsne rezultate, kako za pacijente/korisnika zdravstvenih usluga, tako i za zdravstvene profesionalce u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Kantona Sarajevo.


Vijest

04.05.2016.

LEAN u zdravstvenoj zaštiti - poboljšanje kvaliteta

Evropsko udruženje za kvalitet u zdravstvu (ESQH) zajedno sa Hrvatskim udruženjem za poboljšanje kvaliteta u zdravstvu i Udruženjem ljekara u Hrvatskoj (CSQIHC), 27. i 28. maja 2016. godine u Biogradu na Moru u Hrvatskoj će održati Konferenciju na temu LEAN u zdravstvenoj zaštiti-poboljšanje i izvršenje kvaliteta.

Na ovom značajnom skupu posebna pažnja će biti posvećena široko prihvaćenom konceptu za poboljšanje kvaliteta i povećanju vrijednosti za pacijenta uz razumne troškove i veću efikasnost – LEAN u zdravstvu. Ovaj skup će biti prilika za učenje, razmjenu iskustava i razumijevanje Lean menadžment koncepta.

Učesnici Konferencije će biti upoznati sa ključnim alatima LEAN-a i načinima kako dovesti do značajnog poboljšanja efektivnosti i efikasnosti u zdravstvu.

Svi zainteresovani zdravstveni profesionalci, kao i pacijenti, su dobrodošli.

Više informacija, uključujući registraciju, mjesto i smještaj je dostupno na: http://www.otours.hr/en/conference/esqh-conference/100


Vijest

29.04.2016.

Suradnja u regionu – Održan radni sastanak predstavnika AKAZ-a i AAZ (Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnu skrb Republike Hrvatske)

Slijedom višednevnih priprema i dogovora o načelno izraženoj spremnosti na stručnu suradnju i razmjenu u polju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu, 27.04.2016. godine, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc.dr. Ahmed Novo, sa suradnicima, posjetio je v.d. ravnatelja hrvatske Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnu skrb, gospođu Ninu Bončić Mijatović dipl. jur., u prostorijama agencije u Zagrebu.

Kako je već ranije utvrđeno u međusobnim kontaktima, dvije agencije su, u svojstvu ovlaštenih upravnih organizacija, mandatari obezbjeđenja nastojanja za podizanjem kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu te, kao takve, imaju namjere i potrebe što uže stručne suradnje i razmjene po svim pitanjima koja su relevantna za ovu oblast.

U projektu Evropske Unije „ Međuregionalni IPA prekogranični trilateralni program Hrvatska- Bosna i Hercegovina – Crna Gora“, predstavnici dviju agencija su održali prvi radni sastanak koji ima za cilj definiranje nastojanja da se učestvovanjem u navedenom programu obezbijede finansijska sredstva IPA fondova u svrhu benefita zdravstenih radnika i osiguranika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske kroz implementiranje projektnih zadataka.

Stručnjaci iz AKAZ-a i AAZ-a će sastaviti okvir konkretizacije suradnje te aplicirati do predviđenog roka 10.06.2016. godine, s nadom da će zajednički napor biti prepoznat u vidu odobrenja sredstava i pomoći u realizaciji predloženih mjera i aktivnosti.

Učesnike sastanka u Zagrebu, svojim pristustvom i aktivnim učešćem počastio je i Prof. Kopjar, predsjednik upravnog vijeća AAZ, renomirani medicinski stručnjak i znastveni radnik, koji je izrazio nadu da će zajednički napori rezultirati pozitivnim pomacima i uroditi plodom.

Nakon plenarnog sastanka, predstavnici AKAZ-a, g. Alhijad Hajro i g.-đa Džana Fazlić, posjetili su pojedine odsjeke sestrinske agencije te se obavijestili o nekim aspektima rada i razmijenili iskustava sa kolegama iz Zagreba.

 


Vijest

29.04.2016.

Unapređenje prava pacijenata
Mreža Naše društvo

Naše društvo, mreža nevladinih orgnizacija iz Mostara, 27. aprila 2016. godine organizirala je u Mediacentru u Sarajevu okrugli stol na temu “Uloga zdravstvenih vijeća u unapređenju prava pacijenata”. Ovom skupu ispred AKAZ-a prisustvovala je Melka Mercvajler.

Cilj okruglog stola je bio da kroz promociju uloge zdravstvenih vijeća se skrene pažnja na uspostavu partnerskih odnosa u zdravstenom sistemu, a s tim u vezi i formiranja zdravstvenih vijeća u Kantonu Sarajevo.

Zdravstvena vijeća, pored obaveze praćenja propisa i provedbe zdravstvene zaštite, imaju obavezu da prate i povredu pojedinačnih prava. Ukoliko bi se na svim nivoima vlasti formirala i aktivno radila zdravstvena vijeća, na temelju sakupljenih podataka postojala bi mogućnost definiranja slabih karika u zdravstvenom sistemu i pravovremeno rješavanje. Na taj način građani bi direktno doprinosili unapređenju zdravstvene zaštite.

Ovom prilikom predstavljeni su rezultati analize trenutnog stanja vezano te je prikazan i edukacijski film koji detaljno pojašnjava ulogu i način formiranja zdravstvenih vijeća. Činjenice ukazuju da zdravstvena vijeća nisu još uvijek formirana niti su zaživjela u praksi. Okrugli stol je bio prilika da su čuje mišljenje nevladinog sektora kao i prestavnika općina u Kantonu Sarajevo, zdravstvenih radnika, predstavnika javnog zdravstva, privatnih poliklinika i AKAZ-a.


Vijest

27.04.2016.

Sertificirana 24 tima porodične medicine u JUDZKS

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na dvadesetčetvrtoj redovnoj sjednici održanoj 27.04.2016. godine donio odluku o izdavanju bezuslovne sertifikacije rješenjem broj  02-37-152/16 za još 24 tima porodične/obiteljske medicine u sastavu ambulanti porodične/obiteljske medicine JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo. Ukupan broj sertificiranih timova u ovoj zdravstvenoj ustanovi je dostigao brojku od 183. Dana 21.04.2016. godine Komisija za sertifikaciju timova porodične/obiteljske medicine je, nakon obavljenog šestog turnusa vanjske ocjene u periodu 11.-12.04.2016. godine, analizirala izvještaje vanjskih ocjenjivača i konstatovala da su pregledani timovi u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine. Na osnovu predočenih izvještaja i preporuke Komisije, Upravni odbor je izdao rješenjem bezuslovnu sertifikaciju sa rokom važenja od četiri godine kako je navedeno.


Apoteke

26.04.2016.

Obuka osoblja apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Dana 26. aprila 2016. godine u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) održana je obuka osoblja koje radi u apotekama u cilju pripreme za zakonski obaveznu sertifikaciju.

Učesnicima obuke predstavljen je rad Agencije kao i sertifikacijski standardi, protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama. Protokol je predstavljen sa namjerom da približi uspostavu sistema sigurnosti osoblju apoteke i da olakša put do sertifikacije. Uz to, detaljno je pojašnjena i samoocjena koja je prvi korak u uspostavljanju sistema sigurnosti i ispunjenosti optimalnih standarda, kao i mogućnost identifikacije radnih procesa koje treba unaprijediti.

Jedan dio obuke bio je posvećen teorijskom objašnjenu politika i procedura, da bi nakon toga učesnici obuke bili podijeljeni u grupe kako bi radili na izradi procedura.

Obuka je završena odgovorom na pitanje „Šta da radim kada se vratim u moju apoteku?“

Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Program obuke...

Fotografije sa obuke...


Vijest

22.04.2016.

Edukacija "Kvalitet u zdravstvu", sa prvog nivoa KPE (SHCE 1)

Na osnovu saglasnosti Federalnog ministra zdravstva, AKAZ je postao nositelj tri modula na svakom od 3 nivoa Programa Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta - KPE (nivoi SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3).

Dana 22. i 23.04.2016 godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH održano je predavanje iz prvog modula:"Kvalitet u zdravstvu", sa prvog nivoa KPE (SHCE 1). Nositelj edukacije i glavni predavač je direktor AKAZ-a, doc.dr. Ahmed Novo, dok su sunosioci-predavači eksperti iz oblasti kvaliteta, rukovodilac službe za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. i prim.dr. Lejla Mačković, spec.infektolog šef odjela za kvalitet DZ Tuzla.

Na predavanjima polaznici edukacije imaju priliku biti upoznati sa političkim i strateškim okvirom za unaprjeđenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, uključujući zakone i podzakonske akte iz oblasti kvaliteta u zdravstvu, metodološko upustvo AKAZ-a za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema kvaliteta, moduse i instrumente poboljšanja
kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u FBiH, osnovne funkcije AKAZ-a, standarde i procese za setifikaciju i akreditaciju te principe upravljanja kvalitetom i rizicima (sistem žalbi).

TEST_SHCE1_Kvalitet


Vijest

20.04.2016.

Vanjska ocjena 18 apoteka u Tuzli

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 18. i 19. aprila obavila je vanjsku ocjenu 18 apoteka iz sastava PZU Apoteke „Ibn Sina “ Tuzla u svrhu sertifikacije.

Naporan rad i entuzijazam zaposlenika ove ustanove, posebno kordinatora za kvalitet ,kao i nesebična podrška menadžmenta rezultirao je aplikacijom za sertifikaciju s ciljem ispunjenja članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10), po čemu su sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

Vanjsku ocjenu obavio je tim od šest ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph. Halida Smajlagić, mr.ph.Sandra Stanešić – Kravec, mr.ph. Ernesa Škaljo, mr.ph Bakir Omerbegović i mr.ph Vildana Drljević kao članovi tima.

Na osnovu Izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Vijest

12.04.2016.

Završena vanjska ocjena 24 tima porodične /obiteljske medicine iz JUDZKS

Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 11. i 12. aprila 2016. godine obavili su vanjsku ocjenu 24 tima porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikcije.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvovalo je šest AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača su činili: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice i dr. Senada Škapurević DZ Tešanj.

Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JUDZ Sarajevo i predstavnici timova porodične/obiteljske medicine u kojima je rađena vanjska ocjena, održali su završni sastanak u DZ Centar Sarajevo, na kojem su vanjski ocjenjivači prezentirali svoje utiske.

Nadalje, slijedi rad AKAZ-ove Komisije za sertifikaciju, koja će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 24 tima porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 


Apoteke

08.04.2016.

Obuka osoblja apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati dana  26.04.2016 . godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a, standardima za sertifikaciju apoteka kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, te kako i na koji način uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta. Tačan datum obuke za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta biće oglašen na  www.akaz.ba . Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do  22.04.2016 . godine.

Napominjemo da je proces sertifikacije zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a:  apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac prijave za edukaciju...


Vijest

07.04.2016.

7. APRIL – SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

U povodu obilježavanja svjetskog Dana zdravlja, danas 07.04.2016. godine , direktor, doc. dr. Ahmed Novo, predstavja AKAZ na manifestaciji u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pod nazivom: „Pobijedimo dijabetes zajedno“, koja se održava u amfiteatru fakulteta.

Doc. dr. Novo će imati izlaganje na temu: „ Diabetes mellitus u standardima AKAZ-a za porodičnu medicinu “.

U popodnevnim satima, AKAZ će se pridružiti i proslavi u prostorijama Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu gdje se očekuje prisustvo predstavnika diplomatskog kora, udruženja pacijenata, resornih ministarstava i drugih domaćih i stranih zdravstvenih ustanova.

Svim zdravstvenim radnicima, saradnicima AKAZ-a i korisnicima zdravstvenih usluga u Federaciji Bosni i Hercegovini želimo sretan Dan zdravlja.

DOBRO VAM ZDRAVLJE!


Apoteke

07.04.2016.

Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

Dana 05.04.2016. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) organizirala je vanjski pregled PZU Apoteke „La Vita“ iz Stjepan Polja, Gračanica u svrhu sertifikacije. Vanjski pregled obavila je mr.ph. Halida Smajlagić, ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a.

Na osnovu izvještaja vanjskog ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa sertifikacijskim statusom PZU Apoteke „La Vita“ .

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10) sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

 

 


Edukacija

06.04.2016.

Početak edukacije za privatne zdravstvene ustanove
iz Kantona Sarajevo i Tuzla, zavode i domove zdravlja iz Visokog, Vareša i Bužima


Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) započela je još jednu aktivnost u edukaciji zdravstvenih profesionalaca u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Riječ je o edukaciji osoblja privatnih poliklinika i ordinacija iz Kantona Sarajevo i Tuzla i Zavoda za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a, kao i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju. Ovoj edukaciji su se pridružili i zaposlenici domova zdravlja Vareš, Bužim i Visoko. Prvom radionicom, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, 31.marta 2016. godine započeo je proces uvođenja standarda sigurnosti u pomenute zdravstvene ustanove.

Učesnici edukacije su tokom prvog edukativnog modula, koji je prezentirala mr.sc. Maida Nuhić, načelnica Službe za kvalitet u UKC Tuzla, bili upoznati sa svim aktivnostima i zadacima koji slijede u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta. Uz to, ovom prilikom posebna pažnja je posvećena i uspostavi internog sistema sigurnosti i kvaliteta. Prisutni su detaljno upoznati sa zadacima koji ih očekuju u ovom procesu kao što je uvođenje standarda sigurnosti, upravljanje rizikom, indikatori kvaliteta, uloga menadžera i drugo.

Prva radionica, na kojoj je prisustvovalo 29 učesnika, protekla je u veoma ugodnoj atmosferi i kvalitetnoj diskusiji. S obzirom na veliku zainteresovanost učesnika edukacije, sigurni smo da će dvoipomjesečni rad, koji nam predstoji, dati zapažene rezultate.

Fotografije sa edukacije...


Vijest

05.04.2016.

Sertificirano 27 timova porodične medicine JUDZKS

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na dvadesettrećoj redovnoj sjednici održanoj 30.03.2016. godine donio odluku o izdavanju bezuslovne sertifikacije rješenjem broj  02-37-121/16 za još 27 timova porodične/obiteljske medicine u sastavu ambulanti porodične/obiteljske medicine JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo, čime je broj sertificiranih timova dostigao broj od 159. Razmatrajući izvještaje vanjskih ocjenjivača kao i prijedlog Komisije za sertifikaciju timova porodične/obiteljske medicine koja je, nakon obavljene vanjske ocjene, analizirala izvještaje vanjskih ocjenjivača i konstatovala da su pregledani timovi u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine, Upravni odbor je izdao rješenjem bezuslovnu sertifikaciju sa rokom važenja od četiri godine.


Vijest

04.04.2016.

Okrugli sto na temu „Hitna medicinska pomoć u HNŽ – stanje, mogućnosti i perspektive razvoja“

Liječnička Komora Hercegovačko-neretvanskog kantona u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru organizirala je Okrugli sto na temu „Hitna medicinska pomoć u HNŽ – stanje, mogućnosti i perspektive razvoja“ na kojem su se okupile brojne institucije i Udruge. Ovaj skup je održan u petak, 01.04.2016. godine u konferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta na Bijelom Brijegu

Cilj Okruglog stola je otvoriti raspravu o problemima unutar službe Hitne medicinske pomoći u HNK. Predsjednik Liječničke komore HNK-a doc. dr. Antonio Sesar kazao je kako je Liječnička komora svjesna da problemi i nezadovoljstvo postoje kod sugrađana, pacijenata, ali i nezadovoljstvo na strani liječnika i medicinskog osoblja. U raspravi su, uz predstavnike Komore sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravstva HNK, Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), Zavoda za javno zdravstvo FBiH, predstavnici zdravstvenih ustanova s područja HNK, predstavnici udruga za zaštitu prava pacijenata i djelatnici hitne medicinske pomoći. Liječnička Komora HNK će dostaviti svim učesnicima zaključke sa ovog izuzetbi korisnog i veoma dobro posjećenog skupa.


Vijest

23.03.2016.

Privatne zdravstvene ustanove/ordinacije iz Kantona Sarajevo i Tuzla
započinju edukaciju u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta

Krajem marta, tačnije 31.03.2016. godine započinje edukacija zdravstvenih profesionalaca, zaposlenika privatnih poliklinika i ordinacija iz Kantona Sarajevo i Tuzla.
Prvi edukativni modul pod nazivom “Koncept kvaliteta i poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite“ će voditi dr. sc. med Ahmed Novo i mr. sc. Maida Nuhić. Učesnicima edukacije će biti prezentirana povijest kvaliteta, evropski zatjevi za kvalitetom, pojam i definicija kvaliteta, upravljanje kvalitetom, upravljanje rizikom, sistemi poboljšanja kvaliteta. Uz to prisutni učesnici edukacije će biti upoznati i sa institucionalnim menadžerskim i profesionalnim okvirom za poboljšanje kvaliteta, facilitacijom, samoocjenom i akcionim planiranjem kao i procedurom vanjskog pregleda. Prvi edukativni modul je uvodna prezentacija za sve lekcija koje slijede u narednom dvoipomjesečnom periodu, koliko traje edukacija.

Naučene lekcije će umnogome pomoći svim zdravstvenim ustanovama/ordinacijama u procesu uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Edukacija će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dom zdravlja Ilidža, Mustafe Pintola 1, sa početkom u 11.00 časova.


Vijest

18.03.2016.

Stručna radionica na temu nezaraznih bolesti

Svjetska zdravstvena organizacija je organizovala dvodnevnu stručnu radionicu na temu nezaraznih bolesti, posebno o informacijama i odlukama koje se zasnivaju na dokazima iz prakse.

Radionica je okupila preko 50 učesnika iz Bosne i Hercegovine, većinom iz domova zdravlja i zavoda/instituta za javno zdravstvo, kao i iz agencija za kvalitet i akreditaciju te resornih ministarstava. Pored prezentacija dr. Ive Rakovca i dr. Jill Farrington iz Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, posebnu pažnju su privukle predavanja Prof. dr. Rana Balicera koji je predstavio veoma interesantna zdravstvena iskustva iz Izraela.

Zdravstveni profesionalci iz Bosne i Hercegovine su kroz diskusije i rad u grupama pokušali da identificiraju neke od ključnih problema kao i moguća rješenja za poboljšanje zdravstvene zaštite u oblasti nezaraznih bolesti, posebno kroz preventivne aktivnosti timova porodične / obiteljske medicine.

 


Vijest

17.03.2016.

Započinje edukacija za privatne zdravstvene ustanove/ordinacije/zavode iz Kantona Sarajevo i Tuzla

Prema planu i programu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) edukacija zdravstvenih profesionalaca iz privatnih zdravstvenih ustanova/ordinacija/zavoda započinje 31. marta 2016. godine u 11.00 časova.

Edukacija uposlenika ovih ustanova/ordinacija će umnogome pomoći da započnu proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta, što je propisano i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH, br.46/10, čl. 55.).

Prvi edukativni modul “ Koncept kvaliteta i poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite“ će biti uvod u predstojećih devet modula koje će učesnike edukcije upoznati o standardima sigurnosti i o akreditacijskim standardima, izradi politika i procedura, samoocjeni i vanjskom pregledu, sigurnosti pacijenata, upravljanju rizikom, prijavljivanju incidentnih situacija, instumentima za poboljšanje kvaliteta, strateškim dokumentima i sl.

Edukacija će se održavati u prostorijama AKAZ-a, suteren Doma zdravlja Ilidža, Mustafe Pintola 1, jednom sedmično u trajanju od 4-5 sati. To će uključivati u pojedinim edukativnim modulima i praktične vježbe u cilju da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za nesmetano obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Molimo sve zainteresovane da izvrše uplatu i prijave se za obuku najkasnije do 28.03.2016. godine.
Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju: e-mail: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874. Kontakt osoba je Melka Mercvajler.


Vijest

15.03.2016.

Završena vanjska ocjena novih 27 timova porodične/obiteljske medicine iz JUDZKS

Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 14. i 15. marta 2016. godine obavili su šestu vanjsku ocjenu 27 timova porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikcije tako da je u ovom momentu ukupno ocijenjeno 159 timova.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvovalo je sedam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača su činili: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, Gildžana Bećirević, dms. iz DZ Doboj Istok.

Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JU DZ Sarajevo i predstavnici 27 timova porodične/obiteljske medicine u kojima je rađena vanjska ocjena, održali su završni sastanak u DZ Centar Sarajevo, na kojem su vanjski ocjenjivači prezentirali svoje utiske.

AKAZ-ova Komisije za sertifikaciju će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom novih 27 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.


Vijest

14.03.2016.

Dodijeljeni su sertifikati za 132 tima porodične medicine JUDZKS

U subotu 12.03.2016. godine dodijeljeni su sertifikati za 132 tima porodične medicine Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u okviru projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo“ koji je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizira u suradnji sa Federalnim Ministarstvom zdravstva i JU DZ Kantona Sarajevo. Također, dodijeljene su i zahvalnice te naljepnice koje će na vidnom mjestu u ambulantama porodične medicine pacijentima govoriti da se radi o certificiranoj zdravstvenoj ustanovi.

“Čast mi je da sam na čelu ove ustanove, u jednom ovakvom trenutnku kada se dešava možda i najveća stvar u njenoj poslijeratnoj istoriji. Mi smo ovdje zbog vas, uz vaš redovan rad uspjeli ste raditi i dodatno kako biste ispunili sve uslove za dodjelu certifikata kvalitete i na tome vam posebno čestitam. Danas imamo dvije trećine timova certificirane, i ono što je počelo kao projekat već je preraslo u pokret”, kazao je obraćajući se članovima timova generalni direktor UJ Dom zdravlja KS prim.dr. Milan Mioković.

Pomoćnik direktora za kvalitet u JU Dom zdravlja KS dr. Enes Šačić također je čestitao prisutnima i istaknuo značaj kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu. “Zadatak svake zdravstvene ustanove je da pruži kvalitetnu uslugu svim korisnicima, i to je nešto na čemu trebamo kontinuirano raditi i dalje. Do ovih certifikata bilo je potrebno proći pripremni period, proces uspostavljanja sistema kvaliteta, ispunjavanja standarda kvaliteta i sigurnosti za timove porodične medicine, i evo, to smo uspjeli za 132 tima”, kazao je Šačić najvivši da bi tokom ove godine i svi ostali timovi trebali ispuniti certifikacijske standarde i dobiti certifikat.

Značaj kvaliteta istaknuo je i direktor AKAZ-a dr. Ahmed Novo potcrtavši značaj svakog zdravstvenog radnika. “Bez vašeg znanja i uloženog truda mi danas ne bismo bili ovdje. Standardi za timove porodične medicine vrlo su zahtjevni, a vi ste ih uspjeli ispuniti i na tome vam čestitam. Certifikacija je prvi korak, a onda idemo s drugim korakom, akreditacijom, i dižemo kvalitet zdravstvene zaštite i usluga na višu razinu”, kazao je Novo.

Pomoćnica ministra u sektoru za realizovanje projekata u Federalnom ministarstvu zdravstva dr. Vildana Doder kazala je kako je u svim dokumentima i strategijama ovog ministarstva, ali i svake zdravstvene ustanove, imperativ sigurnost kao jedan od prvih koraka u ostvarivanju kvalitete zdravstvene zaštite. “Kada je ova priča počela, očekivala sam mnogo, ali da će biti ovako uspješno iskreno – nisam. Čestitam vam na neizmjernom trudu, neizmjernoj energiji i ovom velikom uspjehu”, kazala je Doder.

Projekat „Uvođenje sistema sigurnosti u primarnu zdravstvenu zaštitu u JUDZKS“, odvijao se u više faza koje su uključivale: pilotiranje standarda sigurnosti, edukaciju zaposlenika, obuku ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta, menadžmenta i facilitatora te vanjsku ocjenu timova porodične medicine u svrhu sertifikacije. U proteklom periodu održano je 30 radionica, kome je prisustvovalo 505 članova timova porodične medicine, koji su usvajali znanja i vještine koje su provodili u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti, na osnovu AKAZ-ovih standarda. Vanjska ocjena, sa odabranim timom AKAZ-ovih ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta, dala je vrsne rezultate.

Do sada je obavljeno pet vanjskih ocjena iz čega je AKAZ-ova Komisija za sertifikaciju na osnovu detaljnih izvještaja davala preporuke Upravnom vijeću AKAZ-a za dodjelu statusa sertificiranog tima. Krajnji rezultat je da su 132 tima porodične medicine iz JUDZKS svojim predanim radom i zalaganjima uspjeli ispuniti zahtjeve iz sertifikacijskih standarda i kriterija, a već 14. i 15.03.2016. biće obavljen pregled u svrhu certifikacije za još 27 timova porodične medicine. Do sredine godine godine očekujemo da AKAZ-ovi ocjenjivači pregledaju svih 200 timova.

Pojedine fotografije sa dodjele možete vidjeti ovdje...

ili kompletan album na Facebook stranici Agencije...


Vijest

04.03.2016.

Posjeta direktora AKAZ-a predsjedavajućoj Doma Naroda Parlamenta FBiH

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ), dr. Ahmed Novo, 04. marta 2016. godine posjetio je i obavio razgovor sa gospođom Lidijom Bradarom, predsjedavajućom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Ovom prilikom dr. Ahmed Novo je upoznao gđu. Bradaru o djelatnostima Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i aktivnostima u oblasti uvođenja sistema kvaliteta u zdravstvu. Uz to, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH je upoznata i o aktivnostima koje se odnose na sertifikaciju i akreditaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH i velikoj zainteresovanosti zdravstvenih djelatnika da uđu u proces uspostavljanja sistema kvaliteta sa fokusom na zdravstvene ustanove u Srednjebosanskom kantonu.

Na kraju, presjedavajuća Doma Naroda Parlamenta Federacije BiH, Lidija Bradara, uz razumijevanje, dala je punu podršku AKAZ-ovim aktivnostima i organiziranom pristupu unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, što je i jedan od zadataka koje naša zemlja mora ispuniti na svom putu u evropskim integracijama.


Vijest

04.03.2016.

„Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“
Izvještaj je za Projekat

U sklopu aktivnosti podrške projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSes) standardizaciji zdravstvene njege, 2014. godine provedena je studija kojom su obuhvaćene četiri bh. zdravstvene ustanove odabrane pod pretpostavkom da predstavljaju tzv. „pozitivna odstupanja od prosjeka“, odnosno da su iste razvile efikasne strategije za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene njege. Cilj je bilo utvrditi na koji način se u navedenim ustanovama pristupilo procesu izrade, adaptacije, primjene, praćenja i evaluacije standardnih operativnih procedura zdravstvene njege. Procesi sertifikacije i akreditacije su se pokazali kao ključni. Oni su omogućili neophodne promjene u kulturi ustanova i omogućili medicinskim sestrama i tehničarima da preuzmu naprednije uloge u osiguranju i poboljšanju kvaliteta zdravstvene njege. Na makro, mezo i mikro nivou zdravstvenog sistema BiH, ključni akteri su odgovorni za unapređenje sigurnosti i kvaliteta zdravstvene njege, i to ne samo standardizacijom sestrinskih procedura, već i „širenjem informacija“.

Izvještaj je za projekat pripremio dr. Dietmar Ausserhofer sa Instituta sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu. Za koordinaciju i sveukupno usmjerenje zaslužni su dr. Ahmed Novo iz Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) i dr. Severin Rakić iz Centra za zdravstveni menadžment Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (CZM IZJZ).

Uslijedila je podrška projekta izradi, primjeni i evaluaciji sestrinskih standardnih operativnih procedura u saradnji sa AKAZ-om i CZM-om u dvadeset i šest bh. zdravstvenih ustanova u toku 2014. i 2015. godine.

Namjera je projekta nastaviti saradnju sa svim institucijama sistema uključenim u aktivnosti edukacije, izrade, implementacije i evaluacije sestrinskih standardnih operativnih procesura u godinama koje slijede. Uzimajući u obzir postojeću situaciju u bh. zdravstvenim ustanovama, naročito ograničena novčana sredstva koja imaju na raspolaganju, ProSes može pomoći ključnim akterima da izgrade sistematičan i održiv pristup kontinuiranom unapređenju kvaliteta zdravstvene njege koja se pruža pacijentima.

Link: Izvještaj za projekat


Vijest

02.03.2016.

Uštedama i štednjom ne smije biti ugrožen kvalitet zdravstvenih usluga!
-Služba za odnose sa javnošću potpredsjednice Federacije BiH-

Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović primila je danas direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine (AKAZ FBiH) dr. Ahmeda Novu.

Razgovarano je o procesu akreditacije zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i velikom interesovanju kako javnih tako i privatnih ustanova za uvođenjem i primjenom metoda i principa koji će unaprijediti procese rada u primarnim zdravstvenim ustanovama. „ Najveću korist i benefite od moderniziranja i optimiziranja procesa rada će, zasigurno imati pacijent odnosno građanin kao krajnji korisnik kvalitetne i adekvatne zdravstvene usluge i zaštite “, zajednički su konstatovali potpredsjednica Mahmutbegović i direktor Novo.

U pojedinim kantonima Federacije BiH proces akreditiranja je još uvijek, nažalost opterećen svojevrsnim problemima i finansijskim poteškoćama, ali će u skoroj budućnosti sve zdravstvene ustanove biti izložene pozitivnom natjecanju u pružanju što kvalitetnijih i sigurnijih zdravstvenih usluga za građane zbog kojih te ustanove i postoje.

U nastavku je naglašeno da Federacija i Bosna i Hercegovina raspolaže sa jako kvalitetnim zdravstvenim radnicima i kadrom koji uz adekvatne pretpostavke može obezbijediti pružanje zdravstvenih usluga u certificiranim ustanovama u kojima se primjenjuju najviši standardi iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstva uopšte.

Zaključeno je da će se u narednom periodu, na bazi adekvatnih procjena od strane AKAZ-a i ekonomskih pokazatelja, nastaviti sa razgovorima sa kantonalnim ministarstvima i zavodima u cilju realizacije neophodne i sveobuhvatne akreditacije zdravstvenih ustanova u našoj državi.


Vijest

25.02.2016.

Sertificirana 33 tima porodične medicine i 4 apoteke i akreditiran DPST centar

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na dvadesetdrugoj sjednici održanoj 24.02.2016. godine donio odluke o izdavanju akreditacije i sertifikacije zdravstvenim ustanovama u tri kantona na teritoriji Federacije BiH. Upravni odbor je donio odluku o izdavanju bezuslovne akreditacije rješenjem broj 02-37-78-3/15 centru za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje Kabinet AIDS i druge imunodeficitarne bolesti sa savjetovalištem pri Klinici za zarazne bolesti JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla sa 98,00% ispunjenih akreditacijskih standard za DPST centre.

Na istoj sjednici Odbor je rješenjem broj 02-37-78-1/16 dodijelio sertifikacije za još 33 tima porodične/obiteljske medicine u sastavu ambulanti porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo te rješenjem broj 02-37-78-2/16 dodijelio sertifikacije i za  4 apoteke i ogranka u sastavu JZU Gradska apoteka Gračanica. Sertificirane zdravstvene ustanove koji su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine, odnosno standarda sigurnosti za apoteke.


 

Standardi

24.02.2016.

Standardi za kantonalne zavode javnog zdravstva

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na osnovu člana 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 59/05 i 52/11), člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10) i drugih relevantnih propisa definirala set sertifikacijskih i akreditacijskih standarda za kantonalne zavode za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovi standardi kantonalne zavode za javno zdravstvo sagledavaju kao prirodne lidere u razvoju povezanog lokalnog sistema javnog zdravstva, naglašavajući važnost, kako njihovog intramuralnog , tako i ekstramuralnog djelovanja u podizanju nivoa zdravlja u lokalnoj zajednici. U tom smislu, kantonalni zavodi za javno zdravstvo imaju jedinstvenu odgovornost da predvode i koordiniraju sve aktivnosti u implementaciji esencijalnih usluga javnog zdravstva , za što im je u prvom redu potrebna zakonska osnova, partnerstvo u zajednici i adekvatno finansiranje usluga javnog zdravstva koje zadovoljavaju kritične potrebe pripadajuće populacije i koje, u krajnjoj liniji, treba da dovedu do unapređenja zdravlja u zajednici.

Svako poglavlje sastoji se od određenog broja standarda, koji opet imaju određen broj kriterija pomoću kojih se ocjenjuje ispunjenost standarda. Kriteriji su podijeljeni na „A“, čime se označavaju akreditacijski kriteriji i „S“, čime se označavaju sertifikacijski kriteriji koje je obavezno potpuno ispuniti (100%). „S“ kriteriji čine osnovne standarde javnozdravstvene sigurnosti. Ukupno ima 101 kriterija, 59 za sertifikaciju (58%) i 42 za akreditaciju (42%). Bodovni sistem za sertifikaciju je 1-0; 1 = potpuno ispunjen kriterij (P) i 0=neispunjen kriterij (N). Bodovni sistem za akreditaciju je 2-1-0, tj. 2 = potpuno ispunjen kriterij (P); 1=djelomično ispunjen kriterij (D) i 0=neispunjen kriterij (N), dok se sa NP označava "nije primjenljivo." Navedeni standardi sada imaju jasno definirane kriterije i indikatore sa dokazima za ocjenu i pripadajućom legislativom.

Standardi su usvojeni od strane Upravnog odbora Agencije odlukom broj: 02-02-77-3 dana 24.02.2016. uz pribavljenu prethodnu saglasnosti Federalnog ministarstva zdravstva na utvrđene prioritete Agencije u smislu izrade navedenih standarda broj: 01-37-176/16 i od 11.01.2016. godine te pozitivno mišljenje Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH.

Link za standarde


Vijest

24.02.2016.

Akreditacija DPST usluga u šest centara u FBiH

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u sklopu projekta „ Akreditacija DPST usluga u šest centara u FBiH “ koji se realizira od novembra 2015. godine, u saradnji sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje, obavila vanjski pregled DPST centar Tuzla, Klinika za zarazne bolesti, Univerzitetski klinicki centar Tuzla.

U narednom periodu do planiranog završetka projekta (juni 2016. godine), Agencija će pripremiti i preostalih pet (5) centara za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje i obezbjediti potrebnu pomoć facilitatora i to po centrima :

 • DPST centar Sarajevo, Klinika za infektivne bolesti, Univerzitetski klinički centar Sarajevo facilitator mr.sc. Amer Ovčina;
 • DPST centar ZZJZ, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i DPST centar Tuzla, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, facilitator mr.ph. Vildana Drljević;
 • DPST centar Mostar, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i DPST centar Mostar, Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona facilitator doc.dr. Vera Kerleta – Tuzović.

Glavni cilj projekta je omogućavanje dostupnosti informacije o vlastitom HIV statusu, prvenstveno putem poboljšanja dostupnosti i kvaliteta dobrovoljnog, povjerljivog testiranja i savjetovanja te ovim putem preveniranja širenja HIV-virusa.


Vijest

18.02.2016.

Materia Socio Medica
- Zabilježen Prvi Cochrane Simpozij u Bosni i Hercegovini -

Održavanje prvog Cochrane Simpozija u oktobru prošle godine u organizaciji Federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na temu „Perspektive medicine zasnovane na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini, kome je prisustvovalo preko 70 učesnika, zabilježeno je i u stručno-medicinskom časopisu Materia Socio Medica.

Ovaj skup je okarakteriziran kao historijski događaj i veliki uspjeh, jer je uspio okupiti veliki broj pobornika Cochrane/medicine zasnovane na dokazima iz svih krajeva Federacije Bosne i Hercegovine. Istaknuto je također da su ovom skupu prisustvovali i donosioci odluka, predstavici Federalnog Ministarstva zdravstva, Federalnog Ministarstva obrazovanja i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Znanje o upotrebi Cochrane Library je navedeno kao jedna od vještina koja se uvode i u nastavne programe za kliničku specijalizaciju kao i dragocjeni izvor dokaza za donošenje odluka o procjenama zdravstvenih tehnologija. Uz to, naglašena je i velika uloga AKAZ-a, s posebnim osvrtom na izradu vodiča za kliničku praksu, koji se zasnivaju na najboljim naučnim dokazima, koje razvijaju multidiciplinarni timovi zdravstvenih profesionalca, u organizaciji Federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu.

Na kraju, u zaključku, autori ovoga teksta izražavaju nadu, da će ovaj Cochrane Simpozij podstaći zdravstvene profesionalce u Federaciji Bosne i Hercegovine na bolju saradnju u širenju i razmjeni dokaza. Uz to, za kraj, citirane su i riječi Mone Nasser, gošće iz Velike Britanije koja je rekla: „Usvajanjem i korištenjem medicine zasnovane na dokazima Bosna i Hercegovina može dovesti svoj zdravstveni sistem u sklad sa najboljim na svijetu, što otvara i mogućenosti za globalna finansiranja“.

više: Mater Sociomed. 2016 Feb;28(1):74-76


Vijest

16.02.2016.

Vodič za pacijente (prava, obaveze i odgovornosti pacijenata) u UKC Tuzla

Na prijedlog Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta UKC Tuzla, nevladina švedska organizacija MyRight, koja djeluje i u Bosni i Hercegovini, u svrhu podrške poboljšanju pristupačnosti zdravstvenih usluga i informacija o pravima pacijenata osobama sa invaliditetom (slijepe osobe), organizovala je izradu Vodiča za pacijente (prava, obaveze i odgovornosti pacijenata), Vodiča za pacijente sa duševnim smetnjama (prava, obaveze i odgovornosti pacijenata) i informativnog materijala za osobe sa PTSP na Brajevom pismu.

MyRight je donirao po jedan primjerak ovih materijala za svaku kliniku, odnosno po dva primjerka materijala za Kliniku za psihijatriju. Kako je ova organizacija iskazala spremnost za dalju saradnju, aktivnosti na izradi informativnih materijala za osobe sa invaliditetom, kao i druge aktivnosti na prilagođavanju uslova pružanja zdravstvenih usluga ovoj kategoriji pacijenata, će se nastaviti.

Vodiče možete pogledati ovdje: http://www.ukctuzla.ba/ukctuzla/za-pacijente/vodic

Vodič za pacijente - Prava, obaveze i odgovornosti pacijenata

Vodič za pacijente sa duševnim smetnjama - Prava, obaveze i odgovornosti pacijenata


Vijest

15.02.2016.

Direktor JU DZ Kantona Sarajevo posjetio AKAZ

Prim. dr. Milan Mioković, generalni direktor JU DZ Kantona Sarajevo zajedno sa pomoćnikom direktora za kvalitet dr. Enesom Šačićem, 15. februara 2016. godine posjetio je AKAZ.

Ovom prilikom održan je zajednički sastanak sa direktorom AKAZ-a dr. Ahmedom Novom i saradnicima na kome je bilo govora o organizaciji dodjele zasluženih sertifikata 12. marta 2016. godine za 132 tima porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo.

Uspješna saradnja pokazuje izuzetne rezultate i s tim u vezi bilo je govora i o nastavku saradnje i procesu sertifikacije domova zdravlja, kao i o akreditaciji ove ustanove.

Predani rad menadžmenta i zaposlenika ove zdravstvene ustanove kao i razumijevanje važnosti uvođenja standarda sigurnosti pokazuju i rezultati. S tim u vezi, vjerujemo da će nastavak saradnje polučiti uspjeh i donijeti korist kako za pacijente, korisnike zdravstvenih usluga, tako i za zaposlenike ove zdravstvene ustanove.


Vijest

15.02.2016.

Posjete AKAZ-a

Dana 09. i 10.02.2016. godine direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH dr. Ahmed Novo posjetio je zdravstvene ustanove Tuzlanskog kantona i to: Zavod za javno zdravstvo TK, Javna zdravstveno-nastavna ustanova Doma zdravlja „Dr Mustafa Šehović", UKC Tuzla , JZU Gradska apoteka Gračanica u kojoj je organizovana vanjska ocjena u svrhu sertifikacije.

Pored ovih zdravstvenih ustanova posjete su upriličene još i u DZ Doboj Istok - Klokotnica , DZ Gračanica te Općoj bolnici “Dr Mustafa Beganović” Gračanica.

Tom prilikom je razgovarano o stanju na uspostavljanju sistema kvaliteta i sigurnosti, kao i o dostignutom nivou pripreme ovih zdravstvenih ustanova za sertifikaciju i akreditaciju.

Više o posjeti DZ Doboj Istok – Klokotnica...

 


Apoteke

11.02.2016.

Sertifikacija Javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Gračanica

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) je 10.02.2016. godine obavila vanjsku ocjenu JZU Gradska apoteka Gračanica u svrhu sertifikacije.

Višemjesečni rad i entuzijazam zaposlenika ove ustanove rezultirao je aplikacijom za sertifikaciju s ciljem ispunjenja članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH ,br.40/10), po čemu su sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

Vanjsku ocjenu obavila su četiri ovlaštena ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph. Bakir Omerbegović, mr.ph. Sandra Stanešić Kravec, mr.ph. Ernesa Škaljo te mr.ph. Vildana Drljević ispred AKAZ-a.

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Edukacija

08.02.2016.

Započinje edukacija o uspostavljanju standarda sigurnosti za privatne zdravstvene ustanove u Federaciji BiH

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH, br.46/10, čl. 55.), sve zdravstvene ustanove, bez obzira na oblik svojine, dužne su uspostaviti sistem sigurnosti na temelju standarda koje propisuje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ).

Sigurnost je ključni faktor kvaliteta u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Standard sigurnosti je izjava očekivanja o optimalno sigurnoj praksi koju zdravstvena ustanova može i mora ostvariti.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) započinje sa edukacijom osoblja zaposlenog u privatnim zdravstvenim ustanovama/ordinacijama, kako bi bili u mogućnosti da započnu proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u svojim ustanovama/ordinacijama.

Program AKAZ-ove edukacije sadrži deset edukativnih modula u trajanju od 2,5 mjeseca. To znači da će se edukacija održavati jednom sedmično u trajanju od 4-5 sati. To će uključivati u pojedinim edukativnim modulima i praktične vježbe u cilju da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za nesmetano obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

U zavisnosti od veličine, privatne zdravstvene ustanove /ordinacije će kandidirati određeni broj učesnika edukacije. Početak edukacije je planiran u martu ove godine.

Kontakt osoba je Melka Mercvajler: e-mail: melka.m@akaz.ba ili 33 77 18 74


Apoteke

04.02.2016.

Obuka za osoblje apoteka

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 04. februara 2016. godine održana je obuka osoblja koje radi u apotekama u cilju pripreme za zakonski obaveznu sertifikaciju.

Učesnicima obuke predstavljeni su sertifikacijski standardi kao i protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama. Protokol je predstavljen sa namjerom da približi uspostavu sistema sigurnosti osoblju apoteke i da olakša put do sertifikacije. Uz to, detaljno je pojašnjena i samoocjena koja je prvi korak u uspostavljanju sistema sigurnosti i ispunjenosti optimalnih standarda, kao i mogućnost identifikacije radnih procesa koje treba unaprijediti.

Jedan dio obuke bio je posvećen teorijskom objašnjenu politika i procedura, da bi nakon toga učesnici obuke bili podijeljeni u grupe kako bi radili na izradi procedura. Rezultat rada u grupama su bile tri procedure i to: Procedura za povlačenje lijekova sa tržišta, procedura za razrješavanje dugovanja i procedura za pohranjivanje lijekova.

Obuka je završena odgovorom na pitanje „Šta da radim kada se vratim u svoju apoteku?“

Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Program obuke...

Fotografije sa obuke...


Vijest

03.02.2016.

Održano predavanje za specijalizante porodične medicine

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), je 3. februara 2016. godine održano predavanje za specijalizante porodične medicine u skladu sa Planom i programom specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije i Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/11, 11/11, 17/11, 22/1, 26/11, 82/11, 41/12 i 79/12). Obuka u trajanju od 15 dana je usmjerena na sposobnosti specijalizanata porodične/obiteljske medicine da primjene znanje i vještine za uvođenje sistema kvaliteta u timovima porodične medicine.

Prisutni specijalizanti koji dolaze iz JUDZKS, DZ Donji Vakuf, DZ Cazin i DZ Bužim su upoznati sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao i drugim zakonima iz oblasti zdravstva koji uključuju uvođenje sistema kvaliteta. Nadalje, učesnicima obuke su pojašnjeni procesi AKAZ-ove edukacije, facilitacije i vanjske ocjene, kao i uloga koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. Posebnu pažnju je privukla prezentacija o standardima sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine.

Svi specijalizanti (ukupno 12) će uraditi seminarski rad u vezi sa sertifikacijskim akreditacijskim standardima za porodičnu medicine na temelju predviđenih procedura.Treba istaći visoki nivo interesovanja specijalizanata koji su svojim iskustvima iz radne prakse, pitanjima i prijedlozima pokazali veliku zainteresovanost da uđu u ovaj proces.

Fotografije sa predavanja...


Vanjska ocjena

03.02.2016.

Završena vanjska ocjena novih 33 tima porodične /obiteljske medicine iz JUDZKS

Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 01. i 02. februara 2016. godine obavili su vanjsku ocjenu 33 tima porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikcije.

Nakon završene sertifikacije 99 timova porodične/obiteljske medicine u prošloj godini, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti novih 33 timova porodične/obiteljske medicine koji su uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se vanjsku ocjenu.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvovalo je devet AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača su činili: dr. Senada Selmanović i Damir Mujkanović, dmt iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, DZ Tuzla, Gildžana Bećirević, dms. iz DZ Doboj Istok i dr.sc. Ivan Bagarić iz DZ Tomislavgrad.

Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JU DZ Sarajevo i predstavnici timova porodične/obiteljske medicine u kojima je rađena vanjska ocjena, održali su završni sastanak u DZ Centar Sarajevo, na kojem su vanjski ocjenjivači prezentirali svoje utiske.

Nadalje, slijedi rad AKAZ-ove Komisije za sertifikaciju, koja će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 33 tima porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.


Vijest

28.01.2016.

Posjeta Našoj maloj klinici

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ), dr. Ahmed Novo, na poziv menadžmenta Centra za estetsku hirurgiju „Naša mala klinika“ posjetio je ovu ustanovu i obavio razgovor sa dr. prim. mr.sc. Alijom Aginčićem koji je izrazio želju i spremnost da započnu sa procesom uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti.

„Naša mala klinika“ je jedna u nizu privatnih zdravstvenih ustanova/ordinacija koje se žele pridružiti AKAZ-ovoj listi sertificiranih/akreditiranih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu veliku zainteresovanost privatnih poliklinika u FBiH planira se održavanje edukacije za zdravstvene profesionalce u martu 2016. godine, gdje bi se stekla osnovna znanja i iskustva koja se odnose na cjelokupni proces uvođenja sistema kvaliteta/sigurnosti. Kroz deset edukativnih modula učesnici edukacije će biti upoznati sa sistemom kvaliteta u zdravstvu, AKAZ-ovim standardima sigurnosti i kvaliteta, politikama i procedurama, kliničkoj reviziji, indikatorima kvaliteta, kliničkim vodičima, timskim radom, vještinom komunikacije i sl

Svi zainteresovani mogu dobiti informacije putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba


Apoteke

20.01.2016.

Obuka za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati:

04.02.2016. godine sa početkom u 08.30 sati u prostorijama AKAZ-a, Dom zdravlja Ilidža, Dr. Mustafe Pintola 1, Sarajevo.

Polaznici Obuke će dobiti certifikate o učešću, a mogu ih priložiti za produženje licence u Komori magistara farmacije FBiH koja je obuku bodovala sa tri (3) poena.
Jednako tako, najuspješniji polaznici će moći da uđu u izbor za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače.

Napominjemo da je proces sertifikacije zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obrazac prijave za edukaciju...


Vijest

19.01.2016.

Vanjski pregled DPST centra u Tuzli

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 19.01.2016. godine u sklopu projekta „Akreditacija DPST usluga u šest centara u FBiH “, koji realizira u suradnji sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje (PH), obavila vanjski pregled DPST centra u sklopu UKC Tuzla, Klinika za zarazne bolesti.

Vanjski pregled centra obavio je tim AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača u sastavu: dr.sc. Enes Šačić i prim. dr. Jasna Topalović – Četković.

Vjerujemo, imajući u vidu utiske i izvještaje vanjskih ocjenjivača, da će centar nakon odluke AKAZ-ove Komisije za akreditaciju i Upravnog odbora, naći svoje mjesto na listi akreditiranih centara u Federaciji Bosne i Hecegovine.

Akreditacijski standardi za usluge D obrovoljnog P ovjerljivog S avjetovanja i T estiranja centara su nastali kao dio programa za „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta dobrovoljnog testiranja i savjetovanja (DPTS)“ u sklopu projekta Global Funda for HIV/AIDS, TB & Malaria, koji se realizira uz podršku UNDP-a. Glavni cilj ovog programa koji implementira Partnerships in Health /Partnerstvo za zdravlje (PH) je da omogući da sve više ljudi zna svoj HIV status prvenstveno putem poboljšanja dostupnosti i kvaliteta dobrovoljnog testiranja i savjetovanja, te se ovim putem želi i prevenirati širenje HIV-virusa.


Vijest

18.01.2016.

International Nursing Review

Objavljen rad u uvođenju standardiziranih operativnih procedura u Bosni i Hercegovini

U januaru 2016. godine, u posljednjem izdanju International Nursing Review objavljen je rad (Ausserhofer D., Rakic S., Novo A., Dropic E., Fisekovic E., Sredic A. & Van Malderen G. (2015) Improving the safety and quality of nursing care through standardized operating procedures in Bosnia and Herzegovina) posvećen uvođenju standardiziranih operativnih sestrinskih procedura u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH (ProSes) koji je realiziran u saradnji sa Švicarskom Agencijom za saradnju i razvoj (SDC) i Fondacijom FAMI, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je učestvovala i dala je svoj doprinos u razvoju, provedbi, praćenju i evaluaciji SOP-ova u sestrinstvu.

Dietmar Ausserhofer, ekspert iz Švicarske, (Institute of Nursing Science, University of Basel, Basel, Switzerland), tokom svoje posjete Bosni i Herecegovini posjetio je Agencije u Federaciji BiH i RS, kao i četiri odabrane zdravstvene ustanove kako bi u potpunosti stekao uvid koliko korištenje standardiziranih sestrinskih operativnih procedura utiče na poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u pružanju usluga od strane medicinskih sestara/tehničara.

 

 

Objavljeni rad možete naći ovdje: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inr.12237/full


Vijest

11.01.2016.

AKAZ POSTAO ČLAN ISQua-e

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) je postala član ISQua-e, međunarodnog društva za kvalitet u zdravstvu.

ISQua datira od 1984. godine kao globalna organizacija u čijem djelokrugu rada je prije svega kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite u svijetu. Kroz mrežu koja se proteže u 100 zemalja svijeta i pet kontinenata ISQua pruža podršku u oblasti poboljšanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu i smislu efikasnijeg provođenja i ostvarivanja ciljeva u profesionalonom okruženju.

ISQua-ina mreža razvija partnerstvo koje pomaže u procesu poboljšavanja isporuka zdravstvene zaštite za pacijente. Ideje i rješenja se razmjenjuju kroz ISQua-inu globalnu mrežu u rasponu od zdravstvenog sistema do procesa pružanja kvalitetne zdravstvene usluge pacijentima.

http://www.isqua.org/membership/institutional-members


Indikatori

04.01.2016.

Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set  indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja  koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2015. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila (koordinator@akaz.ba), bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje, elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je  31. januar/siječanj 2016. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je  15. mart/ožujka 2016. godine, a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2016. godine. Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta. Podatke je potrebno unijeti u elektronski obrazac i poslati AKAZ-u u navedenim rokovima isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba. Indikatore izvedbe, uputstvo i obrasce možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici:  http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona: 033 771-873 i e-maila (koordinator@akaz.ba).


Vijest

30.12.2015.

Sertificirano još 29 timova porodične/obiteljske medicine JU Domova zdravlja Kantona Sarajevo

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na dvadesetoj sjednici održanoj dana 30.12.2015. godine rješenjem broj 02-37-1315/15 dodijelio je sertifikaciju za još 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo koji su ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti čime se broj sertificiranih timova u ovoj ustanovi povećao na 99. Naime, osam ovlaštenih ocjenjivača Agencije je dana 14. i 15.12.2015. godine obavilo vanjsku ocjenu novih 29 timova porodične/obiteljske medicine u kojima su zaposlenici JU DZ Kantona Sarajevo do datuma ocjene uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se za sertifikaciju. U vanjskom pregledu timova porodične medicine uečstvovalo je multidisciplinarni tim od osam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr.mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, dipl.med.ses. Gildžana Bećirević-Sejdinović iz DZ Doboj-Istok Klokotnica te dmt. Damir Mujkanović iz DZ Tuzla. Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača je analizirala Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dala preporuku zaključkom broj 04-37-1300-2 od dana 23.12.2015. godine Upravnom odboru AKAZ-a koje donosi odluku o sertifikaciji.


Vijest

28.12.2015.

Prve „Q“ naljepnice za sertificirane apoteke!
naljepnica istaknuta na vratima apoteke „NERA“ u Visokom

Nakon najave i promocije grafičkog rješenja „Q“ naljepnica na Trećim danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH 17.12. tekuće godine, kada su dodijeljeni i sertifikati apotekama, prve ovakve naljepnice počinju biti distinktivno vizualno sredstvo komunikacije na objektima u kojima se nalaze sertificirane apoteke.

Apoteka „NERA“ iz Visokog, jedna je od prvih sertificiranih apoteka koja je naljepnicu sa znakom „Q“ istakla na vidno mjesto kako bi odaslala jasnu poruku korisnicima zdravstvenih usluga i klijentima apoteke da se radi o ustanovi koja je prošla proces uvođenja i uspostave sistema sigurnosti te kvalifikacijski pregled nadležnih ocjenjivača.

Čestitamo!

 


Edukacija

21.12.2015.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta - SHCE 2

Dana 18. i 19.12.2015. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta UNSA održana su predavanja iz izborne nastavne jedinice „Integrirana zdravstvena zaštita“, sa drugog nivoa kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene menadžere (SHCE 2).

Voditelj programa je direktor AKAZ-a, doc.dr. Ahmed Novo, dok je sunositelj edukacije, doc.dr. Antonio Sesar, specijalista oftalmolog iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa osnovama integrirane zdravstvene zaštite što uključuje predavanje o zdravstvenom sistemu, značaju uključenosti pacijenata, zajedničkom odlučivanju i partnerstvu sa pacijentom, različite perspektive EQuiP-a, te o instrumentima integrirane zdravstvene zaštite kao što su kliničke vodilje, klinička revizija, klinički puteve i procesom akreditacije. Svrha ovog edukatovnog modula je i da učesnici dobiju osnove o mogućujoj integraciji zdravstvenih usluga u bh. kontekstu.

Test za učesnike...

Fotografije sa edukacije...


Vijest

18.12.2015.

ZAVRŠENI III DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU

Enesu Šačiću priznanje 'Šampion kvaliteta', dodijeljene nagrade za izvrsnost i zahvalnice
zaslužnim institucijama i pojedincima za 2015.

Treći Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015. u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH (AKAZ) okončani su dodjelom priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu. Priznanje 'Šampion kvaliteta' dodijeljeno je dr.sc.med. Enesu Šačiću, zaposlenom JU DZ Kantona Sarajevo, epidemiologu i zamjeniku direktora za kvalitet. Ovo priznanje dodjeljuje se onima koji u organizaciji u kojoj rade uspostavljaju sistem upravljanja kvalitetom i odgovorni su za njegovu primjenu.

Nagrade za izvrsnost dobili su Halid Mahmutbegović iz Doma zdravlja Živinice u kategoriji 'Koordinator kvaliteta' a priznanje za izvrsnost u kategoriji 'Menadžer ustanove' dodijeljeno je Dr. Omeru Ćemaloviću, direktoru Psihijatrijske bolnice Sarajevo.

Priznanje za svoj rad u kategoriji 'Vanjski ocjenjivač' dobili su dugogodišnji saradnici AKAZ-a, koji su od samog početka rada Federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu bili uključeni u mnoge aktivnosti: mr.sc.med Enis Hasanović, Zavod za materinstvo Kantona Sarajevo i i Roberti Perković, iz Županijske bolnice Bolnice Livno. U kategoriji 'Facilitator' nagrada za izvrsnost dodijeljena je Jasminki Jašić iz Doma zdravlja Srebrenik, dok su u kategoriji 'Junior kvaliteta' nagrađeni Danijela Ovčina iz JU 'Domovi zdravlja KS', zaposlena u Službi za kvalitet, i mr. Bakir Omerbegović, iz Privatne zdravstvene ustanove 'Nera' Visoko.

Priznanje za životno djelo dodijeljeno je dr. Zehri Karahasanović dugogodišnjoj direktorici DZ Gračanica, aa uspješnu saradnju i izvrsne rezultate rada zahvalnice su dodjeljjene Zahidi Binakaj, predsjednici Federalne farmaceutske komore, UNICEF-u BiH, Organizaciji 'MyRight', Nešadu Šeremetu iz UNDP-a i Hotelu Hollywood Sarajevo

Dani kvaliteta koji su održani u Hotelu 'Hollywood' u Sarajevu otvoreni su dodjelom certifikata i akreditacija za 70 timova porodične medicine Domova zdravlja Sarajevo, za15 apoteka iz JU 'Apoteke Sarajevo, apotekama 'Nera' iz Visokog i 'Alma Tuzla', centrima za mentalno zdravlje iz Visokog, Bugojna, Sanskog Mosta, Tešnja, Mostara, Velike Kladuše i Ključa i tri drop-in centra Asocijacije 'Margina' i to iz Tuzle, Zenice i Mostara.

Certifikate i akreditacije dodijelila je Snježana Bodnaruk iz Federalnog ministarstva zdravstva koja je podsjetila da AKAZ ove godine obilježava i 10 godina od svog osnivanja.

“Agencija je vrlo brzo svojim kvalitetnim radom postala brend i lider u regionu na koji su se u mnogim stvarima mogle ugledati i ugledale su se agencije iz regije”, kazala je Bodnaruk potcrtavajući kako je kvalitet u zdravstvu jedan od prioroiteta Svjetske zdravstvene organizacije te da će trend poboljšanja kvaliteta biti prepoznat i na putu BiH ka Evropskoj uniji.

Pomoćnica ministra civilnih poslova BiH u sektoru za zdravstvo prim. dr Draženka Malićbegović na otvaranju je kazala kako je kvalitet neophodna komponenta zdravstvene zaštite.

“Kvalitet zdravstvene zaštite pravo je svakog pacijenta i obaveza sistema da mu to pravo obezbijedi. Uspostavljanje sistema kvaliteta ključ je za daljnji napredak”, kazala je prim. dr Draženka Malićbegović.

Direktor AKAZ-a Ahmed Novo na otvaranju je govorio o aktivnostima ove Agencije u protekloj godini, planovima za narednu godinu i razvoju međunarodne saradnje istaknuvši da su akreditirane i certificirane zdravstvene ustanove dobile odgovarajuće naljepnice koje će moći istaći.

“Javne ustanove kojima su dodijeljene akreditacije i certifikacije imaće istaknute naljepnice kako bi korisnici znali da se radi o ustanovi koja zadovoljava standarde kvaliteta i sigurnosti. Naljepnica “Q“ za kvalitet počinje biti prepoznatljivi znak koji će korisnicima zdravstvenih usluga jasno odaslati poruku da je nositelj ovog znaka ustanova koja ima dokaz o izvršenom pregledu i utvrđenoj uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u skladu sa pozitivnim propisima”, kazao je Novo prezentirajući grafičko rješenje naljepnica koje će krasiti zdravstvene ustanove i apoteke koje su uspješno prošle kvalifikatornu fazu uspostave sistema sigurnosti odnosno kvaliteta.

“Mi smo 2016. godinu nazvali 'Godinom certifikacije'. Očelujem da ćemo u sljedećoj godini imati puno više certificiranih i akreditiranih zdravstvenih ustanova u cilju još većeg poboljšanja kvaliteta u zdravstvu a na zadovoljstvo krajnjih korisnika”, kazao je Novo te najavio nastavak trenutnih i početak novih projekata kao i plan da Dani kvaliteta u zdravstvu sljedeće godine traju najmanje dva dana. Ovogodišnji Dani kvaliteta prilika su i za dodjelu priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Organizirani pristup problemu kvaliteta zdravstvene zaštite sve češće se pominje u kontekstu odgovarajućih standarda koja naša zemlja ispunjava na svom putu priključivanju porodici evropskih naroda. S tim u vezi, u okviru zajedničkog projekta Svjetske banke «Osnovno zdravstvo» i Federalnog ministarstva zdravstva na razvoju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, 2005. godine ustanovljena je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, (AKAZ) sa sjedištem u Sarajevu, a na temelju formulirane politike kvaliteta i zakona koji tretira istu materiju.

Partneri AKAZ-a i ovogodišnjih Dana kvaliteta su i UNDP, UNICEF BiH, Asocijacija XY i UNFPA u BiH.

Lista učesnika...

Fotografije sa Konferencije...


Vijest

18.12.2015.

INTERVJU DOC.DR. AHMEDA NOVE ZA BHTRT EMISIJU „BOSNA I HERCEGOVINA DANAS“
17.12.2015.

BHT: U Sarajevu su završeni Treći dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH. 70 timova porodične medicine dobili su sertifikate i akreditacije. Kvalitet u zdravstvu, jedan je od prioriteta Svjetske zdravstvene organizacije. U narednim minutama govorićemo o ovoj temi. Gost emisije „Bosna i Hercevovina danas“ je Doc.Dr. Ahmed Novo.

BHT: g. Novo, dobrodošli u emisiju BiH danas.

AN: Hvala, hvala na pozivu.

BHT: Treći dani kvaliteta u zdravstvu ujedno su i osvrt na stanje kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, recite nam, koliko su kvalitetne zdravstvene usluge?

AN: Mi, koji se bavimo kvalitetom zdravstvenih usluga, koristimo jednu tehniku koja se zove benchmarking , to je, u grubom prevodu – poređenje. Mi možemo zdravstvo porediti sa drugim segmentima našeg društve, sa drugim granama: privredom, industrijom ekonomijom, itd...

Više, stenogram intervjua...

Video link: Intervju direktora Agencije...


Vijest

15.12.2015.

Vanjska ocjena 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JUDZSK

Osam ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) danas, 15.12.2015. godine, završavaju vanjsku ocjenu novih 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije.

Nakon završene sertifikacije 27 timova porodične/obiteljske medicine u novembru 2015. godine, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti novih 29 timova porodične/obiteljske medicine koji su uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se vanjsku ocjenu u svrhu sertifikacije.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvuje osam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, Damir Mujkanović, dmt. DZ Tuzla i Gildžana Bećirević, dms. iz DZ Doboj Istok.

Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JU DZ Sarajevo i predstavnici timova porodične/obiteljske medicine, koji su danas prošli ocjenu će održati zajednički sastanak u DZ Centar Sarajevo, kako bi se prezentirali utisci nakon završene vanjske ocjene. Nadalje, slijedi rad AKAZ-ove Komisije za sertifikaciju, koja će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.


Vijest

14.12.2015.

Održana radionica: "Izazovi u procesu akreditacije"

U organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Makedonije u Skoplju, u periodu od 10. do 11. dembra 2015. godine održan je prva regionalna radionica s međunarodnim sudjelovanjem na temu "Izazovi u procesu akreditacije." Radionicu je otvorio državni tajnik Ministarstva zdravstva, gosp. Nasuf Ipchja, dekan Medicinskog fakulteta u Skopju, prof.dr. Nikola Jankulovski i direktorica Agencije za kvalitetu i akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Makedonije, prof.dr. Elizabeta Zisovska. Svečano su dodijeljene potvrde i licence za prvu grupu vanjskih ocjenjivača u postupku akreditacije.

Na radionici, pored domaćina, sudjelovali su direktori i drugi predstavnici akreditacijskih agencija Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine (AKAZ, Federacija BiH i ASKVA, Republika Srpska) i predstavnici ministarstva zdravstva Crne Gore te gosti iz Kanade, izvršni direktor Međunarodne agencije za akreditaciju, Accreditation Canada i direktorica Odjela za procjenu zdravstvenih sistema iz iste organizacije .

Prvi dan radionice sve zemlje sudionice predstavile aktivnosti u vezi s akreditacijom u svojim zemljama. Bilo je govora o zajedničkim karakteristikama ovog procesa i problemima s kojima se susreću tijekom akreditacije. Drugi dan je održan okrugli stol na kojem su dominirale teme od interesa za sve učesnike: usporedba dvaju modela akreditacije: obveznog naspram dobrovoljnog, provedbu akreditacije na nivou primarne zdravstvene zaštite te mogućnosti i način za regionalnu i međunarodnu suradnju. Kao rezultat plodnih rasprava na kraju radionice predstavnici agencija iz regije potpisali su "Izjavu o razumijevanju i međusobnoj suradnji" u područjima od interesa: jačanje kapaciteta agencija i bolnicama u pripremi za akreditaciju, prilagodba i primjena kliničkih smjernica, rad na zajedničkim projektima, istraživanja od interesa za akreditaciju u regiji, održavanje regionalne obuke, razmjena resursa za vanjsko ocjenjivanje i druga područja od zajedničkog interesa.

Radionica je ocijenjena kao izuzetno korisna za sve učesnike u vezi sa procesom akreditacije u regiji.

Izjavu o razumijevanju i međusobnoj suradnji...


Edukacija

14.12.2015.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta - SHCE 3

Dana 11. i 12.12.2015. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta UNSA održana su predavanja iz izborne nastavne jedinice „Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama“, sa trećeg nivoa kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene menadžere (SHCE 3).

Voditelj programa i glavni predavač je direktor AKAZ-a, dr.sc. Ahmed Novo, dok su sunosioci edukacije, odnosno predavači bili eksperti iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, rukovodioci službi za kvalitet, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. – šefica Sektora za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prim.dr. Lejla Mačković, specijalista infektolog i porodični ljekar – šefica Službe za kvalitet Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla i mr.sc.med. Enis Hasanović, specijalista ginekolog i ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa ulogom menadžmenta u procesima poboljšanja kvalieta i sigurnosti, menadžmentom promjena, organizacijskom strukturom za osiguranje kvaliteta, vještinama komunikacije i unapređenjem timskog rada, vanjskom ocjenom i facilitacijom, načelima pregleda na kolegijalnoj osnovi, formularima za pregled, medicinom utemeljenoj na dokazima, smjernicama za kliničku praksu i indikatorima izvedbe za domove zdravlja i bolnice te drugim praktičnim vještinama potrebnim zdravstvenim menadžerima za upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama.

Test za učesnike...


Vijest

10.12.2015.

Održana konferencija UNFPA u Sarajevu
- programski dokumenti za Bosnu i Hercegovinu -

U Sarajevu je 08. decembra 2015. godine održana konferencija Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Bosni i Hercegovini na kojoj je ispred AKAZ-a prisustvovala Melka Mercvajler, prof. Na skupu je prezentiran Programski dokument za Bosnu i Hercegovinu za period od 2015. – 2019. godine, gdje su prisutni učesnici Konferencije bili upoznati sa Programom akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD), indikatorima održivih razvojnih ciljeva i njihovom povezanošću sa Razvojnim okvirom rada Ujedinjenih nacija za period 2015.-2019.

Partnerima i saradnicima UNFPA su predstavljeni rezultati aktivnosti UNFPA BiH za 2015. godinu uzimajući u obzir četiri ključna područja djelovanja: seksualno i reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava, mladi/seksualno i reproduktivno zdravlje, ravnopravnost spolova/rodno zasnovano nasilje i stanovništvo i razvoj (pitanje starijih osoba i migracije).

Prisutne su pozdravili dr. Doina Bologa, UNFPA predstavnica za BiH i direktorica za Kosovo, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Srbiju i gdin. Zlatko Horvat, sekretar Ministarstva civilnih poslova BiH. Ovom prilikom Dr. D. Bologa je prezentirala Program akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju, indikatore Održivih razvojnih ciljeva i njihovom povezanošću sa Razvojnim okvirom rada Ujedinjenih nacija za period 2015.-2019. godine. Nakon toga, prezentiran je UNFPA programski dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2019. i rezultati koji su postignuti u ovoj godini, a koji se odnose na rad sa adolescentima i mladima, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, seksualno i reproduktivno zdravlje i populacijsku dinamiku.

Nadalje slijedila je panel diskusija o seksulanom i reproduktivnom zdravlju u hitnim/vanrednim situacijama i na kraju zaključci i planovi na narednu godinu.


Vijest

07.12.2015.

„Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015.“
Treći stručni seminar za koordinatore kvaliteta i zdravstvene menadžere u Federaciji BiH

Dragi naši prijatelji i saradnici!

Istek i ove poslovne godine vrijeme je za već tradicionalni godišnji osvrt na stanje kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Federacije BiH, ali i prilika za dodjelu priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Dana 17.12., biti će održani treći Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015. i imam osobitu  čast i zadovoljstvo pozvati Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj skup te nam se pridružite u funkciji predstavnika Vaše ustanove.

Tokom 2015. godine ostvarili smo ponovo vrlo uspješnu saradnju sa zdravstvenim ustanovama Federacije BiH ali i sa mnogim stranim i domaćim partnerima u projektima od opće važnosti za sve korisnike zdravstvene zaštite, zdravstvene i medicinske radnike i građane naše države. Stoga, Dani kvaliteta predstavljaju priliku svima nama za susret koji jača našu profesionalnu i partnersku vezu i daje nam mogućnost još boljeg upoznavanja i razmjene iskustava u polju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.

Kako biste imali uvid u tok i sadržaj događaja, te mogli planirati dolazak i povratak u vaša mjesta boravka, na ovom mjestu smo objavili agendu – dnevni red, vodeći računa o neophodnosti revijalnog dijela kao i strukovnim temama koje je potrebno iscrpiti u okviru jednog radnog dana.  

Nadamo se Vašem odzivu koji smatramo i ličnom i institucionalnom podrškom našem radu i nastojanjima, te se unaprijed radujemo susretu na DANIMA KVALITETA 2015.

Program "Dani kvaliteta 2015."

Srdačno,
Direktor
Dr.sc.med. Ahmed Novo
i zaposlenici AKAZ-a


Vijest

02.12.2015.

Promocija vodiča za pacijente „Hitna medicinska pomoć i prva pomoć“

U organizaciji Ministarstva zdravstva Federacije BiH i Udruženja za razvoj društva KAP u hotelu „Terme“ Sarajevo 2. decembra 2015. godine održana je prezentacija vodiča za pacijente „Hitna medicinska pomoć i prva pomoć“, kojoj je prisustvovala i predstavnica AKAZ-a Melka Mercvajler, prof.

Ovaj projekat koji je realizovan uz pomoć IPA projekta „Jadranski model održive mobilnosti u oblasti zdravstve zaštite – AdriHealthMob“ započeo je analizom rada službi hitne medicinske pomoći koja je pokazala da je odnos između hitnih slučajeva i onih koji to nisu 20%:80% u korist slučajeva koji to nisu. To je rezultat uvriježnog mišljenja da hitna pomoć radi sve. U tom smislu urađen je i Vodič za pacijente koji će informisati i pomoći pacijentima da jasno odrede kada treba tražiti hitnu medicinsku pomoć, a kada ne. Uz to pojašnjeno je šta je to samoliječenje i prva pomoć.

Vodič za pacijente je prezentirala prim. dr. Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra zdravstva. Nadalje prisutnima su se obratili i prim. dr. Sena Softić - Taljanović, direktorica JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć i dr. Kasim Spahić iz Kantonalne bolnice Zenica koji su učestvovali u izradi ovog Vodiča. O svojim iskustvima u radu hitne medicinske pomoći su govorili dr. Suad Bijedić, direktor DZ Tuzla i Omer Hadžiradončić, direktor DZ Busovača.

Izdavanje Vodiča za pacijete su podržali: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Univerzitetsko klinčki centar Sarajevo, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Univerzitetski klinički centar Tuzla i Ministartsvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Vodič možete preuzeti ovdje...


Vijest

01.12.2015.

Uručena zahvalnica za podršku i doprinos AKAZ-u

Na poliklinici AGRAM-Sunce u Sarajevu, 30. novembra 2015. godine svečano je obilježena četrdesetogodišnjica postojanja Udruženja oboljelih od multiple skleroze.

Ovo Udruženje registrovano je u Kantonu Sarajevo 1975. godine, kao nevladina organizacija osoba sa invaliditetom s ciljem da se pomogne oboljelim od multiple skleroze kako bi lakše prebrodili poteškoće na koje nailaze i kako bi bili bolje tretirani i prihvaćeni u društvu.

U kantonalnom Udruženju oboljelih od multipleskleroze do sada je registrovano 322 osobe, od kojih je 66 u potpunosti nesposobno za bilo kakav rad. U nastojanju da se što više pomogne oboljelima, članovi ovog Udruženje, na čelu sa predsjednikom Gordanom Muzurovićem, uspostavljaju uspješnu saradnju sa brojnim institucijama i pojedincima u Kantonu Sarajevo.

Obilježavanje 40 godina postojanja je bila prilika da se uruče zahvalnice svim kantonalnim institucijama, organizacijama, pojedincima, medijima, a naročito ljekarima koji daju nesebičnu podršku u cilju poboljšanja kvaliteta života oboljelih.

Za doprinos i podršku u radu Udruženja oboljelih od multiple skleroze zahvalnica je dodjeljenja i Federalnoj Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ). Ispred AKAZ-a zahvalnicu je primio direktor, dr. Ahmed Novo, koji je ovom prilikom istakao važnost saradnje sa pacijentima u procesu uvođenja standarda kvaliteta u zdravstvo i važnost uključivanja pacijenata u ovaj proces, koji bi svojim iskustvima i prijedlozima dali svoj veliki doprinos poboljšanju sigurnosti i kvaliteta usluga.

Zahvalnicu možete pogledati ovdje...

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

 

 

AKAZ © 2003 -
  webmaster@akaz.ba
eXTReMe Tracker