AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
KONTAKT
MAPA SAJTA

Dokumenti i linkovi Aktuelno Meni

Prijava za Dane kvaliteta u zdravstvu 2017.

Program za Dane kvaliteta u zdravstvu 2017.

Obrazac prijave kandidata za izbor i imenovanje ovlaštenih ocjenjivača provjere kvaliteta

KONKURS
za izbor i imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta


Osnovni podaci o domu zdravlja za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o timu porodične /obiteljske medicine za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci za centre mentalnog zdravlja koji ulaze u program sertifikacije/akreditacije

Obrazac za prijavu apoteke za proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu FBiH

Osnovni podaci za ostale zdravstvene ustanove za pokretanje sertifikacijskog i akreditacijskog programa


Ukoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

AKAZ - "Kultura kvaliteta"

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:


Pitanja koja najčešće postavljate:


Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)
Vijest
19.01.2018.
“ESTHEPHARM” NA VRATNIKU, PRVA AKREDITIRANA APOTEKA U FBiH:
Sigurna i kvalitetna usluga uz fokus na svakog pacijenta

“Pacijent koji uđe u našu apoteku dobija sigurnu i kvalitetnu uslugu, dobiće sve potrebne informacije o lijeku i terapiji, i našu punu savjetodavnu podršku”, kaže magistrica farmacije Almira Hrvat, koordinatorica kvaliteta u “Esthepharmu”, prvoj apoteci u FBiH koja se prijavila i uspješno stekla akreditaciju Agencije za kvaliteti akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

“Pacijent je u fokusu našeg rada, i pacijenti to već prepoznaju. Imamo savjetovališta, imamo i kutak za pacijente koji imaju potrebu nasamo pitati za neki savjet, a kako su nam povratne informacije pacijenata veoma bitne često radimo i anketiranja. Već kroz kontakte s pacijentima polako uvodimo i ‘porodičnog farmaceuta', ali vodimo i elektronsku bazu u kojoj su relevantni podaci o svim pacijentima na redovnim terapijama, tako da kada pacijent dođe ponovo bez obzira ko od nas ga dočeka odmah ima sve potrebne informacije”, kaže Almira Hrvat ističući kako izlaskom pacijenta iz ove apoteke, ne prestaje briga za njega.

“Pacijente na redovnim terapijama telefonski obavještavamo o skorom isteku terapije ili prestanku važenja recepta, a ako zbog zdravstvenih razloga pacijenti nisu u mogućnosti doći, imamo mobilni farmaceutski tim koji im dostavi lijek i od kojeg mogu dobiti sve potrebne savjete i upute”.

Kompletni članak možete vidjeti ovdje


Vijest
18.01.2018.
Akreditacija AKAZ standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu kod međunarodne organizacije za akreditaciju ISQua

AKAZ je krajem prošle godine, tačnije 18. decembra, pristupio procesu akreditacije standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu kod ISQua (The International Society for Quality in Health Care). Set standarda primarne zdravstvene zaštite se sastoji od:

Standardi za domove zdravlja koji su revidirani 2017,

Standardi za timove porodične/obiteljske medicine revidirani 2017,

Standardi za centre mentalnog zdravlja revidirani 2016 i

Standardi za apoteke.

Sam process akreditacije se odvija prema rasporedu koji odredi ISQua, nakon što prihvati prijavu organizacije. U slučaju AKAZ, raspored je:

Samoocjena standarda i dokazi koji podržavaju samoocjenu treba da se predaju do 26. februara

Tehnički komitet ISQua pregleda i komentariše samoocjenu i dokaze, nakon čega AKAZ može da doradi/razjasni/dopuni dijelove na kojima ima komentar.

Finalna samoocjena I dokazi treba da se predaju 26. Marta, nakon čega nema izmjena/dopuna

Dva eksperta iz ISQua treba da pregledaju samoocjenu, dokaze I da daju izvještaj o činjeničnoj tačnosti do 25. maja, 2018.

Experti koji će raditi pregled i ocjenu AKAZ standarda za primarnu zdrastvenu zaštitu su Elma Heidemann i Deborah Jones.


Vijest
17.01.2018.
REVIZIJA STANDARDA ZA BOLNICE - 2018

Od 2010. godine, kada su razvijeni standardi za bolnice, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) , sistemski je prikupljala relevantne materijale koji, u ovom trenutku, čine kritičnu materijalnu osnovu za ulazak u proces revizije. Ovo je postupak koji predviđa i značajan obim rada, i involviranje struktura iz miljea odgovarajućih znanstvenih krugova, i aktuelne domaće prakse.

Konačni rezultat revizije smjera ka modernom uratku koji će uključiti sva trenutna dostignuća i praktična rješenja - harmonizirana sa pozitivnim propisima, s jedne strane, i komplementarna ostalim nivoima zdravstvene zaštite, sa druge.

Naime, zakonska obaveza sertifikacije svih zdravstvenih ustanova mora se adekvatno odražavati i u zbirkama standarda, odgovarajućim nomenklaturama i klasifikacijama, te namjerama struke da ima konkretizaciju primjera za praksu u vidu standarda, kriterija, i dokaza kojima se utvrđuje kvalitativni volumen i postotci minimuma ispunjenja zahtjeva.

U ovom trenutku, AKAZ se nalazi pred vrlo važnim zadatkom za koji je potreban vanredni stručni angažman i usklađeno djelovanje svih struktura koje nužno moraju biti uključene u proces revizije standarda.

Uz nadu da će postupak revizije biti proveden u skladu sa planom, već sredinom tekuće godine moglo bi se doći do iznošenja na komentare za navedene etapne procjene po internim forumima radnih grupa.

Na koncu, namjeravamo revidirane standarde za bolnice ponuditi u digitalnoj formi koja bi, već u 2019. godini, omogućila našim vanjskim ocjenjivačima on-line rad, a AKAZ-u - izravni i trenutni uvid.


Vijest
16.01.2018.
AKAZ U MEDIJIMA: Brojni vodeći mediji u BiH prenijeli FENA-in
intervju s dr. Ahmedom Novom

Rad AKAZ-a i povećanje sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu sve više su u fokusu bh. medija koji svoju publiku rado informiraju o ovoj za sve veoma bitnoj temi.

Federalna novinska agencija FENA za vikend je objavila, a brojni vodeći mediji prenijeli opširan razgovor s direktorom AKAZ-a doc.dr. Ahmedom Novom u kojem su obrađena neka od najvažnijih pitanja iz ove oblasti, izneseni neki od važnijih rezultata te je široj čitalačkoj publici približeno šta to AKAZ radi, i kako taj predani rad konkretno doprinosi svakom pacijentu ali i zdravstvenom radniku i zdravstvenoj ustanovi.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) certificirala je u 2017. godini 47 apoteka zdravstvenih ustanova i 54 ambulante porodične medicine iz šest domova zdravlja. Vanjsku ocjenu za stjecanje akreditacijskog statusa prošlo je ukupno 17 zdravstvenih ustanova.

"Svaka ustanova trudi se da ispuni uvjete za certifikaciju ili akreditaciju, naše je da ih ocijenimo i u skladu s tim certificiramo ili akreditiramo. U interesu svake ozbiljne zdravstvene ustanove je da ima ispunjene zahtjeve po pitanju kvaliteta i sigurnosti i da za to dobije certifikat ili akreditaciju, te da te standarde održava i poboljšava s unaprjeđenjem standarda" naglasio je Novo u razgovoru za FENA-u.

Podsjeća da je certifikacija zakonska obaveza te ističe da su zdravstvene ustanove spremne za suradnju, a cilj svake ustanove je da kroz taj proces prođe što efikasnije.

"Rado šalju osoblje na edukacije, a sve je veći interes i za akreditaciju. Što je više certificiranih i akreditiranih zdravstvenih ustanova to je i bolji kvalitet zdravstvenog sistema", kaže Novo.

Kompletan razgovor možete pročitati na linkovima (ispod) nekih od brojnih medija koji su ga prenijeli:


Vijest
12.01.2018.
Usvojen Izvještaj o radu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2017. godinu, novi Popis vanjskih ocjenjivača i dodijeljene 3 certifikacije i 4 akreditacije

Na svojoj 3. sjednici održanoj 12.01.2018. godine, privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i usvojio Izvještaj o radu Agencije za 2017. Direktor Agencije, doc.dr. Ahmed Novo, je u obrazloženju dokumenta naglasio da Izvještaj o radu AKAZ-a za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine predstavlja pregled rada Agencije u protekloj godini u odnosu na aktivnosti predviđene Programom rada i utroška sredstava za 2017. godinu, u kojoj je AKAZ redovno ispunjavao zakonske obaveze u svim segmentima za koje je zadužen i ovlašten. Također, Agencija je u 2017. godini započela i sa realizacijom novih programskih i projektnih aktivnosti koje su neophodne za upotpunjavanje profesionalne agende AKAZ-a, ali i obezbjeđivanje neophodne finansijske stabilnosti. U opisu poslova koje obavlja, u misiji koju provodi, i u svakom dijelu implementacije radnih zadataka koji smjeraju na uvođenje i jačanje sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, AKAZ je i tokom ove izvještajne godine činio ogromne napore kako bi konačni efekat i korist od našeg rada bio dobrobit za sve članove zajednice - za sve korisnike, osiguranike, pacijente, zdravstvene radnike - za sve osobe koje dolaze, ili će doći u kontakt sa bilo kojim oblikom zdravstvene zaštite u FBiH. Za pacijente koji treba da imaju uslugu u sigurnim zdravstvenim ustanovama, pruženu od po najboljim standardima od educiranog zdravstvenog osoblja.

Na istoj sjednici privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je nakon razmatranja izvještaja vanjskih ocjenjivača kao i zaključaka Komisije za certifikaciju i akreditaciju, donio odluke o izdavanju certifikacija za 3 apoteke: PZU Apoteka „Esthepharm“ Sarajevo – Centralni objekat, JZU „Gradska apoteka“ Srebrenik – Centralni objekat sa 3 depoa i PZU Apoteka „VIVA 7“ Ilijaš – Centralni objekat i Ogranak Apoteka „Viva 7-1". Apoteka „Esthepharm“ je ujedno i prva apoteka koje se prijavila i uspješno dobila i akreditaciju, sa 93,80% ispunjenih akreditacijskih standarda za apoteke. Prilikom dodjela akreditacije, Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo dodijeljena je fokusirana akreditacija sa 98,00% ispunjenih akreditacijskih standarda za „bolnice prijatelje beba“. Prva akreditirana opća bolnica u Bosni i Hercegovini, Opća bolnica „Dr Mustafa Beganović“ Gračanica dobila je bezuslovnu akreditaciju u punom trajanju od tri (3) godine, s obzirom na to da ista ispunjava 95,41% akreditacijskih standarda za bolnice. Konačno, akreditiran je i JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona, s obzirom na to da ista ispunjava preko 80,00% akreditacijskih standarda za bolnice. Menadžmenti navedenih zdravstvenih ustanova će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja eventualnih preostalih obaveza prema Agenciji.

Konačno, Upravni odbor je razmotrio i odobrio novi Popis vanjskih ocjenjivača sa novim kandidatima nakon održanih Dana kvaliteta u zdravstvu, a puni Popis možete preuzeti ovdje.


Vijest
11.01.2018.

REAKREDITACIJA “BOLNICA-PRIJATELJ BEBA”: UKC Tuzla i Opća bolnica Sarajevo reakreditirani, slijede vanjske ocjene ostalih, očekujemo nove prijave!

Porodilišta UKC Tuzla i J.U. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo koja su među prvima u BiH dobila akreditaciju “Bolnica-Prijatelj beba” kroz projekat koji je AKAZ 2013. godine počeo sa UNICEF-om BiH, krajem 2017. su re-akreditirana. Početkom 2018. godine planirane su još tri vanjske ocjene u svrhu reakreditacije “Bolnica-Prijatelj beba” i to u KB Zenica, OB Travnik i ŽB Nova Bila.

“Tokom uspješnog projekta koji je trajao od 2013. do 2015. godine urađeni su standardi ‘Bolnica-Prijatelj beba' i akreditirano je ukupno 15 porodilišta, a 2014. je urađena i revizija standarda. AKAZ je tokom 2017. uradio nadzorne preglede za 11 porodilišta i planirana su još četiri početkom 2018. godine. Očekujemo prijavu i ostalih akreditiranih porodilišta za predstojeću reakreditaciju kao i moguću prijavu neakreditiranih porodilišta drugih bolnica”, kažu iz AKAZ-a.

Tokom procesa reakreditacije ocjenjivaći imaju priliku vidjeti na koji način su postignuti standardi održani i unaprjeđeni, te skupa s osobljem usvojiti preporuke za dodatno unapređenje i mjerenje kvaliteta, a sve u najboljem interesu beba i porodilja zbog kojih se na koncu sav taj odgovorni posao i obavlja.

“Menadžment ima jasnu viziju i misiju ustanove, gdje se vidi opredjeljenje za uspostavljanje kvaliteta, unapređenje rada i sigurnosti, koje sam kroz vanjski pregled evidentirao. Također, evidentno je da postoje pokazatelji/dokazi, koji su mjerljivi , a to je povećenje broja poroda za 40 odsto u odnosu na prethodni period, smanjenje stope carskog reza i približavanje preporukama WHO. Najvažnija je činjenica da porodilje koje su intervjuirane tokom pregleda ukazuju na izvrsnost uvjeta boravka i tretmana i daju najveću ocjenu osoblju”, kazao je ocjenjivač Almir Kovačević nakon obavljene vanjske ocjene u J.U. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" ističući kako su zajednički na kolegijalnoj osnovi, kroz proces vanjske ocjene, dali izvjesne preporuke kako unaprijediti i mjeriti kvalitet, između ostalog i kroz provođenje kliničkih revizija i uključivanje različitih udruženja osoba sa poteškoćama u projekat.


Vijest
10.01.2018.
POZIV APOTEKAMA: Preuzmite obrazac i šaljite indikatore

Sve apoteke u FBiH bez obzira na certifikacijski/akreditacijski status dužne su do marta/ožujka ove godine AKAZ-u dostaviti ‘Indikatore za apoteke'. Napominjemo da standardi sigurnosti i kvaliteta za apoteke, ver. 2017., pored certifikacijskih i akreditacijskih kriterija posjeduju i pet indikatora.

"Indikator se računa za period proteklih 12 mjeseci, od januara do decembra prethodne godine, i u martu/ožujku tekuće godine se dostavlja AKAZ-u. Indikatori su obavezni za sve apoteke bez obzira na certifikacijski/akreditacijski status", napominju iz AKAZ-a pozivajući apoteke da ispune obavezu koja je u cilju što efikasnijeg ispunjavanja standarda sigurnosti i kvaliteta.

Popunjeni obrazac je potrebno poslati na e-mail: koordinator@akaz.ba

Za više informacija možete da kontaktirate na telefon: 033 771-875.

Obrazac za unos i izračun podataka možete vidjeti i preuzeti ovdje...


Vijest
09.01.2018.
FACILITACIJE U 2018.:
Priključite se zdravstvenim ustanovama sa uspostavljenim sistemom poboljšanja sigurnosti i kvaliteteta!

Tokom 2018. godine AKAZ nastavlja s facilitacijom zdravstvenih ustanova koje su aplicirale ili će aplicirati za uspostavljanje sistema poboljšanja sigurnosti i kvaliteta. Nastaviće se započete facilitacije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzla kantona, Domu zdravlja Zenica, Domu zdravlja Srebrenik, Zavodu za bolesti ovisnosti u Kantonu Sarajevo kao i u Općoj bolnici „ Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu koja ove godine pilotira i Inkluzivne standarde za osobe s invaliditetom (ISOSI).

Domovi zdravlja Lukavac i Žepče već u ovom mjesecu započinju sa facilitacijom, dok su Opća bolnica i dom zdravlja u Jajcu i Dom zdravlja Zavidovići iskazali interes za priključivanje ovom odgovornom i za dobrobit svakog pacijenta ali i zdravstvenih radnika namijenjenom procesu i u toku su pregovori. U planu je i facilitacija doma zdavlja Vareš, kao i nastavak facilitacija u cilju akreditacije u okviru Projekta Svjetske zdravstvene organizacije, gdje se trenutačno obavlja facilitacija za preko 70 timova porodične medicine.

Zdravstvene ustanove koje su aplicirale ili će aplicirati za uspostavljanje sistema poboljšanja sigurnosti i kvaliteta pomaže facilitator iz AKAZ-a, koji je iskusni zdravstveni profesionalac i koji savjetuje i tumači standarde i pomaže u pitanjima vođenja projekta poboljšanja sigurnosti i kvaliteta.

“AKAZ-ovi facilitatori će davati stručnu pomoć i podršku uposlenicima u zdravstvenoj ustanovi, u svim segmentima uspostavljanja sistema poboljšanja siguirnosti i kvaliteta, uključujući i pristupnu prezentaciju kojom se ozvaničava početak projekta u organizaciji, savjetovanje o distribuciji standarda, pomoć u tumačenju svakog standarda, odnosno kriterija, savjetovanje i pomoć u procesima samoocjene i organizacijskog razvoja politika i procedura koje se zahtijevaju standardima i općenito pomoć u akcionom planiranju nakon samoocjene”, poručuju iz AKAZ-a pozivajući i ostale zdravstvene ustanove da se što prije priključe porodici zdravstvenih ustanova u FBiH sa uspostavljenim sistemom poboljšanja sigurnosti i kvaliteta podižući tako kvalitet zdravstvenog sistema u cijelosti i još veću sigurnost za pacijente i zdravstvene radnike.

“AKAZ-ovi facilitatori pomažu pri formulaciji odgovarajućih strategija kvaliteta i sigurnosti, implementaciji prava pacijenta, razvoju indikatora izvršenja, uspostavljanju sistema kliničke revizije, sistema rješavanja žalbi i anketiranja pacijenata o zadovoljstvu uslugama”, podsjećaju iz AKAZ-a.


Vijest
08.01.2018.
NE PROPUSTITE: Objavljen “Kalendar edukacija AKAZ-a za 2018. godinu”

Kako bi i ove godine svim zainteresiranim olakšali planiranje vremena i obaveza, AKAZ je sačinio “Kalendar edukacije za 2018. godinu” na kojem je moguće naći sve detalje vezane za termine obuka.“Kalendar edukacija” počinje u drugoj polovini februara/veljače osnovnom obukom za osoblje apoteka/ljekarni.

Nastavlja se u martu/ožujku sa četiri modula obavezne obuke za koordinatore kvaliteta koja se u ukupnih 16 modula nastavlja sve do kraja juna/lipnja nakon čega slijedi završna provjera znanja.Imajući u vidu važnost uloge koordinatora u cjelokupnom procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta za zdravstvenu ustanovu, pozivamo one koji nisu imali priliku da završene AKAZ-ovu osnovnu edukacije da se uključe u ovaj proces, ali i one koji su to završili da obnove i unaprijede svoje znanje.

U drugoj polovini aprila/travnja održaće se i obuka na temu ‘Stimulativno finansiranje zdravstvenih ustanova (FZZO i KZZO)' a u prvoj polovini maja/svibnja planirano je studijsko putovanje u Srbiju s posjetama Beogradu i Nišu gdje bismo uz domaćinstvo kolega iz AZUS-a imali priliku vidjeti tamošnje pozitivne prakse i razmijeniti iskustva.

U julu/srpnju planiramo organizaciju međunarodne konferencije o kvalitetu na visokom nivou u partnerstvu sa “Accreditation Canada”. Sezonu nastavljamo drugom polovinom septembra/rujna još jednom osnovnom obukom za osoblje apoteka/ljekarni, krajem oktobra/listopada planirana je obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta a početkom novembra/studenog napredna obuka za facilitatore.

Godinu tradicionalno završavamo “Danima kvaliteta” u decembru/prosincu s obukama za koordinatore, ovlaštene ocjenjivače i direktore zdravstvenih ustanova.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.

Prilog: Kalendar edukacija AKAZ-a za 2018. godinu


Vijest
05.01.2018.
Obavijest za centre mentalnog zdravlja u FBiH
- indikatori izvedbe za 2017. -

Nova verzija standarda sigurnosti i kvaliteta 2016., je po prvi put definisala usluge kroz obavezni dio sigurnosti – sertifikacijski standardi (zakonski obavezni), i dio ka kontinuiranom poboljšanju kvaliteta - akreditacijski standardi (dobrovoljni). Usvajanjem ovih standarda, prestaju da važe standardi iz 2013. godine. Svi centri u procesu poboljšanja, i centri kojima akreditacija ističe tokom 2017. godine od sada se samoocjenjuju na osnovu standarda sigurnosti i kvaliteta 2016. Važno je istaći da su indikatori obavezni dio kriterija za centre mentalnog zdravlja i da poboljšanje kvaliteta i akreditacija neće biti moguća bez mjerenja i dokaza ispunjenosti.

Projektni zadaci su precizirali procese prikupljanja i korištenje podataka u svrhu mjerenja izvedbe i dali jasne odgovore na sljedeća pitanja:

 • Šta je svrha prikupljanja podataka? (mjerenje i praćenje procesa i ishoda zaštite radi poboljšanja).
 • Da li su podaci dobro definisani ? (tačne, relevantne i jasne definicije podataka najbolji su način za prevencije pogrešnog tumačenja i netačnog korištenja informacija koje se dobivaju na temelju indikatora).
 • Da li sistem mjerenja izvedbe podržava menadžment ustanove? (jasno alocirani resursi; edukacija i obuka osoblja za razvoj i implementaciju indikatora izvedbe).

Indikatori izvedbe (kvaliteta, sigurnosti) trebaju da zadovolje:

 • Poboljšanje kvaliteta da bi centri mogli porediti svoje rezultate s rezultatima drugih; da bi mogli procijeniti učinke promjena ili saznati zašto drugi postižu bolje rezultate.
 • Istraživanje ishoda zaštite i procjene učinkovitosti tretmana radi uvida u povezanost procesa i rezultata.
 • U svrhu, u procesu vanjske ocjene, centri za mentalno zdravlje treba da pokažu da za potrebe unutrašnjeg sistema kvaliteta: rutinski prikupljaju podatke o izvedbi, koriste podatke za analizu, poboljšavaju praksu na temelju podataka i indikatora, sa ciljem kontinuiranog poboljšanja kvaliteta.

Centri za mentalno zdravlje u FBiH u narednom izvještajnom periodu, uz rezultate indikatora imaju obavezu da dostave i narativni dio analize indikatora i preduzete akcije ka poboljšanju prakse.

Indikatore, analize i preduzete akcije, šaljete na email: cmz@akaz.ba, najkasnije do 05 februara, 2017.
Za više informacija možete da kontaktirate na telefon: 033 771-876.


Vijest
03.01.2018.
Godišnji izvještaj o radu AKAZ-a

„Godišnji izvještaj o radu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH” za 2017. godinu je pripremljen za sjednicu Upravnog vijeća AKAZ-a. U Izvještaju dominiraju dva termina koja su uz ostalo obilježili naš rad protekle godine, a koje želimo posebno potcrtati: EDUKACIJA i INKLUZIJA.

U opisu poslova koje obavlja, u misiji koju provodi, i u svakom dijelu implementacije radnih zadataka koji smjeraju na uvođenje i jačanje sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, AKAZ je i tokom 2017. činio ogromne napore kako bi konačni efekat i korist od našeg rada bio dobrobit za sve članove zajednice - za sve korisnike, osiguranike, pacijente, zdravstvene radnike - za sve osobe koje dolaze, ili će doći u kontakt sa bilo kojim oblikom zdravstvene zaštite u FBiH. Za pacijente koji treba da imaju uslugu u sigurnim zdravstvenim ustanovama, pruženu od po najboljim standardima od educiranog zdravstvenog osoblja.

Dužnost AKAZ-a je da obavlja ocjenu zdravstvenih ustanova u svrhu certifikacije odnosno akreditacije koristeći certifikaciju/akreditaciju kao instrumente za poboljšanje kvaliteta što radimo kontinuirano i što smo radili i tokom 2017. Jako puno napora i ljudskih resursa uložili smo kako bi zdravstvene ustanove pripremili za pregled, zato smo organizirali edukacije i obuke zdravstvenih radnika kako bi usvojili najbolje metodologije i efikasne praktične alate da bi ustanove u kojima rade lakše dostigle zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Zbog toga smo predano radili pa je 28 naših radionica, seminara i drugih stručnih skupova u u 2017. prošlo 1.060 kolegica i kolega. To znači 1.060 zdravstvenih profesionalaca u svim dijelovima Federacije BiH spremnih da ponude bolju, kvalitetniju i sigurniju uslugu svim pacijentima – bez razlike u pristupu po bilo kom osnovu. Sve ovo potvđuju ocjene i mišljenja koje su o radionicama dali učesnici i učesnice, koje možete naći u Izvještaju.

Kako bi svaki pacijent bez razlike mogao dobiti jednak pristup i tretman, potreban je predan rad na standardima koji će omogućiti uključenje – inkluziju, i lakši pristup za sve pojedine članove ovog dijela populacije, imajući na umu činjenicu, i ideju – vodilju, da je njihovo uključenje, prije svega, obogaćivanje cjelokupne zdravstvene zaštite. Od svih ranjivih skupina, osobe s invaliditetom se izdvajaju ne samo jer su najmnogobrojnija ranjiva skupina u svijetu – prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije čine 15 odsto svjetske populacije, nego i zato jer zahtijevaju specifičan pristup prilikom ispunjavanja njihovih potreba kao pacijenata.

Prije nego spomenemo izradu i početak pilotiranja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI), navešćemo kako u našem kontinuiranom radu na što inkluzivnijem zdravstvenom sistemu od početka prepoznajemo i uključujemo oni koji su u toj priči najbitniji – osobe s invaliditetom koje su učestvovale u izradi standarda, i koje će učestvovati u njihovom ocjenjivanju i unapređivanju tokom pilotiranja.

Tokom 2017. informiranje javnosti o našim aktivnostima i važnosti sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu bilo je jedan od fokusa našeg rada – kroz brošuru “AKAZ – kultura kvaliteta”, godišnjak „Sigurnost i kvaliltet“, vlastiti youtube kanal i kontinuirane objave preko FB stranice i web sitea www.akaz.ba , kao i saopštenja za javnost koja su mediji rado prenosili, a sve kako bismo naše krajnje korisnike – pacijente, dobili kao saveznike u našoj misiji i kako bi od svoje zdravstvene ustanove tražili da ispuni standarde sigurnosti i kvaliteta!

Nakon formalnog usvajanja „Godi š njeg izvje š taja o radu“ od strane Upravnog vijeća AKAZ-a ovaj će dokument u cjelosti biti postavljen i na našu službenu web stranicu.


Vijest
03.01.2018.
Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2017. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila (koordinator@akaz.ba), bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje, elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar/siječanj 2018. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2018. godine, a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2018. godine . Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta. Podatke je potrebno unijeti u elektronski obrazac i poslati AKAZ-u u navedenim rokovima isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba . Indikatore izvedbe, uputstvo i obrasce možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici: http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona: 033 771-873 i e-maila (koordinator@akaz.ba).


Dragi naši!

Povodom Novogodišnjih praznika želimo svim zdravstvenim radnicima, njihovim porodicama, kao i svim korisnicima zdravstvenih usluga zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini, uspješnu i sretnu novu 2018. godinu! Svima vama, prijateljima, poslovnim partnerima, saradnicima i osobama koje podržavaju rad i nastojanja AKAZ-a, želimo uspjeh u radu a naročito u sferi sigurnosti i kvaliteta te se nadamo da ćemo zajedno ostvariti naše planove i ispuniti očekivanja onih zbog kojih smo tu.

SREĆNA NOVA GODINA!
od zaposlenika AKAZ-a!


Vijest
28.12.2017.
Usvojen plan i program rada AKAZ-a za 2018. godinu i dodijeljene certifikacije za 16 TPM

Na svojoj drugoj redovnoj sjednici održanoj 28.12.2017. godine, privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i usvojio dva strateška dokumenta kojima se planira i programira aktivnost Agencije za narednu godinu. Direktor Agencije, doc.dr. Ahmed Novo, je u obrazloženju Plana rada za 2018. godinu te Programa rada i utroška sredstava za 2018. godinu, naglasio da su dokumenti pripremljeni s ciljem poboljšanja postojećeg nivoa kvaliteta i sigurnosti odnosno kontinuiranog unapređenja zdravstvenih usluga.

Na istoj sjednici privremeni Upravni odbor je donio dvije odluke o izdavanju rješenja o certifikaciji timova porodične/obiteljske medicine. Certifikat su dobili timovi porodične/obiteljske medicine domova zdravlja JU DZ Kladanj (13) i JU DZ Kalesija (3). Navedenim timovima porodične/obiteljske medicine su nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju timova porodične/obiteljske medicine, dodijeljene certifikacije, jer su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine. Menadžmenti navedenih zdravstvenih ustanova će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja eventualnih preostalih obaveza prema Agenciji.

Vijest
27.12.2017.
Novogodišnji intervju: Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u FBiH
“Sretni i zadovoljni pacijenti su naš glavni cilj”

 

Iza AKAZ-a je još jedna vrlo uspješna godina, čiji kraj su obilježili još jedni, peti po redu, odlično organizovani i posjećeni”Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH”, ali i početak primjene Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u J.U. "Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu.

S obzirom da AKAZ čini sve napore kako bi konačni efekat i korist od našeg rada bio dobrobit za sve članove zajednice - za sve korisnike, osiguranike, pacijente, zdravstvene radnike - za sve osobe koje dolaze, ili će doći u kontakt sa bilo kojim oblikom zdravstvene zaštite u FBiH, pa tako i za osobe s invaliditetom, početak primjene ISOSI stavljen je u poseban fokus Novogodišnjeg intervjua doc.dr. Ahmeda Nove, direktora AKAZ-a.

Transkript intervjua možeta vidjeti ovdje...


Vijest
26.12.2017.
Vanjska ocjena JZU Gradska apoteka Srebrenik

 

Vanjske ocjenjivačice Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) magistre Alma Papraniku i Mersiha Hadžijahić obavile su u utorak vanjsku ocjenu JZU Gradska apoteka Srebrenik koja u svom sastavu ima i tri depoa.

Na osnovu njihovih izvještaja a u skladu sa procedurom Komisija za certifikaciju apoteka daje preporuku Upravnom odboru koji donosi konačnu odluku o certifikaciji ustanove.

 

 


Vijest
22.12.2017.
GOSTOVANJA U DOMAĆIM ELEKTRONSKIM MEDIJIMA U POVODU DECEMBARSKIH AKTIVNOSTI

Mjesec decembar tradicionalno je označen manifestacijom Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH , i predstavnici domaćih medija isprate ovu aktivnost Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), kako u dijelu koji se tiče seminarskog rada, tako i u dijelu programa koji je posvećen dodjelama nagrada i priznanja.

Ove godine, početak decembra, ipak, bio je označen još jednim važnim zbivanjem koje je privuklo pažnju medija i šire javnosti. Naime, pilotiranje ISOSI – inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom , u OB „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, netom uoči održavanja Dana kvaliteta, bilo je povod interesu predstavnika sredstava informiranja koji je rezultirao konferencijama za štampu i gostovanjima na televiziji.

Podsjetićemo se na neke od tih zbivanja, i napomenuti da donosimo samo nekoliko uradaka a da ćemo, u narednom periodu, kompletirati na našem Youtube kanalu sve priloge koji se odnose na rad agencije na isteku kalendarske godine, a koji su u video formatu.

Danas Vam donosimo poveznice za gostovanje:


Vijest
21.12.2017.
OZVANIČEN POČETAK CERTIFIKACIJE: Europski standardi u Domu zdravlja Ljubuški

Dom zdravlja Ljubuški prvi je dom zdravlja u Zapadnohercegovačkoj županiji koji ulazi u proces certificiranja i akreditiranja, i prvi u FBiH koji će ući u certificiranje svih usluga u cjelini. Svojim potpisima početak procesa certifikacije ovjerili su prim.dr. Srećko Matić, direktor DZ Ljubuški i doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ).

“Nakon što uspješno okončamo proces certificiranja, to će značiti da Dom zdravlja Ljubuški pruža vrhunsku uslugu za svakog pacijenta. Nadam se da ćemo proces okončati brzo i efikasno uinteresu svih, a posebno u interesu pacijenata zbog kojih sve ovo i radimo”, kazao je prim.dr. Matić prilikom potpisivanja ugovora s AKAZ-om čiji će stručnjaci ocijeniti provedbu standarda kvaliteta u DZ Ljubuški.

Direktor AKAZ-a Ahmed Novo, ističući zadovoljstvo ulaskom DZ Ljubuški u ovaj za pacijente i osoblje bitan proces, istakao je činjenicu da se ispunjavanjem ovih standarda ispunjavaju najviši standardi EU.

“U Zapadnohercegovačkoj županiji radili smo na certificiranju ljekarni i timova obiteljske medicine, a sada smo posebno sretni da imamo zdravstvenu ustanovu kakva je dom zdravlja koja prva u FBiH ulazi u certificiranje svih svojih usluga. Posebno je bitno što uovaj proces krećemo u okviru programa prekogranične suradnje INTEREG IPA, jer on podrazumijeva uvođenje europskih standarda, a ono oko čega svi u BiH imamo koncenzus jeste da želimo u Europsku uniju”, kazao je doc.dr. Novo.


Vijest
21.12.2017.
VANJSKA OCJENA 18. I 19. DECEMBRA 2017. U ZENIČKOM ZAVODU ZA BOLESTI OVISNOSTI

Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Salih Slijepčević, dipl.mng, i Dr. sc. Jasmina Klebić, 18. i 19. decembra obavili su pregled i akreditacijsku vanjsku ocjenu u Zavodu za bolesti ovisnosti ZE-DO kantona gdje su ih dočekali direktor zavoda g.-din Mr.sc. Prim. dr Čustović Amir i Mr.sc. Mirnes Telalović, dipl.scr., koordinator.

JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona je specijalizovana zdravstvena ustanova za pružanje usluga iz oblasti prevencije i istraživanja ovisnosti, tretmana i rehabilitacije ovisnika. U svom radu primjenjuje savremene metode u ambulantnim i stacionarnim uslovima, uz kontinuirano stručno unapređivanje, a u cilju poboljšanja i unapređenja kvalitete života stanovništva na području Zeničko-dobojskog kantona.

Jedan od zadataka koji je sebi postavilo vodstvo i zaposlenici zavoda, kao najbolji način verifikacije vlastitih resursa i načina rada, jeste upravo - akreditacija.

 

 


Vijest
20.12.2017.
„ESTHEPHARM“ SARAJEVO - PRVA APOTEKA U F BIH U POSTUPKU AKREDITACIJE
18 i 19.12.2017. - Vanjska ocjena za „Viva 7“ i „Estepharm“

Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 18. i 19. decembra, obavili su dva pregleda u svrhu sertifikacije ali, istovremeno i prvi akreditacijski pregled u jednoj apoteci u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, vlasnici PZU apoteke „Estepharm“ iz Sarajeva, prijavili su se za obavezni postupak sertifikacije ali i, dobrovoljni, postupak akreditacije i tako omogućili i vanjskim ocjenjivačima AKAZ-a da obave svoj prvi akreditacijski pregled i vanjsku ocjenu te vrste.

U ova protekla dva dana, mr.ph. Ernesa Škaljo , dobitnica ovogodišnjeg priznanja za izvrsnost u kategoriji „Vanjski ocjenjivač“, koje joj je uručeno na „Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017.“, obavila je sertifikacijski i akreditacijski pregled u PZU apoteka „Estepharm“ a njezine kolege, mr.ph. Bakir Omerbegović, i mr.ph. Jasmina Mušović, sertifikacijski pregled i vanjsku ocjenu u PZU apoteci „Viva 7“ iz Ilijaša.

Podsjećamo da je i mr.ph. Bakir Omerbegović ovogodišnji laureat u kategoriji „Vanjski ocjenjivač“, a prilikom vanjske ocjene u „Viva 7“, imao je i ulogu vođe tima te je svojim iskustvom bio odličan primjer kolegici J. Mušović, kojoj je ovo prvi angažman.

Potrebno je, na koncu, još jednom istaći i pohvaliti sve koji su učestvovali u vanjskoj ocjeni ali naročito poduzetnost vodstva apoteke „Estepharm“ i nastojanje da se, ishođenjem akreditacije, pokaže klijenteli i kolegijalnoj zajednici dostignuti kvalitativni stepen.

Čestitamo.

Vijest
19.12.2017.
DOPUNA ISOSI STANDARDA SA DIJELOM KOJI SE ODNOSI NA PROBLEM DEMENCIJE

Sastanak direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. Dr. Ahmeda Nove i Mr.sci.psih. Osmana Kučuka, predstavnika Centra za demenciju iz Sarajeva, imao je za povod razgovor o vulnerabilnoj grupi pacijenata koji trpe posljedice demencije.

Slijedom započinjanja pilotiranja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI), u Općoj bolnci „Prim. dr Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, g. Kučuk je posjetio AKAZ kako bi se postigao dogovor o ekspertnom učešću na izradi apozitnih standarda i kriterija koji se odnose na osobe koje trpe posljedice demencije a koji bi bili inkorporirani u ISOSI.

„Definiranje vulnerabilnih skupina mora biti ekstenzivno i zahvatiti sve pojedince bez obzira na vrstu i trajnost stanja onesposobljenosti. AKAZ ima upravo takav pristup jer smatramo da je to pravi način da senzibilizramo javnost pozivajući sve pacijente na razumijevanje sintagme osobe s invaliditetom kao pojma koji se, pod određenim uslovima, odnosi i na osobe koje su privremeno onesposobljene. U tom kontekstu, i osobe s problemom posljedica demencije trebaju imati sve pogodnosti koje olakšavaju pristup zdravstvu – u najširem smislu riječi, kao na koncu i svi drugi korisnici.“

Ovako se izrazio docent Novo, zaključujući sastanak sa svojim gostom, i pozivajući ga na skoru saradnju kako bi navedeni kriteriji i standradi u vezi problema demencije što prije bili uključeni u korpus ISOSI.


Vijest
18.12.2017.
HVALA SVIMA!
Nakon manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu 2017.

Poštovani i dragi prijatelji AKAZ-a i članovi zajednice kulture kvaliteta!

Svima vama koji ste nam i ove godine pomogli da organiziramo i održimo Dane kvaliteta, i da tako dobijemo priliku da se podsjetimo važnih zbivanja iz 2017.-te godine, kao i da podijelimo priznanja zaslužnim pojedincima, želimo, još jednom reći – HVALA!

Također želimo iskazati i nadu da vam je ova manifestacija bila korisna, te prilika za susret sa prijateljima i kolegama koja se rado čeka.

Ako smo uspjeli ispuniti vaša očekivanja, onda nam je to najbolja nagrada za trud koji smo uložili i potvrda potrebe za okupljanjem.

Već sada počinjemo pripreme za iduću godinu za koju najavljujemo da će biti - drugačija od svih dosadašnjih.

Da bismo ispoštovali trend poboljšanja, odlučili smo da ćemo uvesti određene promjene u smislu formata ovog našeg skupa ali o detaljima za sada – samo toliko.

Do novih Dana dana kvaliteta u zdravstvu u FBiH, pozivamo vas da nam dostavite komentare i sugestije koje ćemo rado uzeti u razmatranje.

Na koncu, pozivamo vas također da nam tokom cijele iduće godine šaljete kandidature za pojedince koje, po vašem mišljenju, treba izdvojiti i prepoznati kao izvrsne te im dati odgovarajuća priznanja. AKAZ-ova komisija zaprimiće sve aplikacije i time će biti olakšan njen rad i ispoštovana procedura izbora najboljih.

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc. Dr. Ahmed Novo i zaposlenici AKAZ-a.


Vijest
15.12.2017.
ZAVRŠENI “DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU 2017.”:
Dr. Halid Mahmutbegović “Šampion kvaliteta”

Dodjelom priznanja i pohvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu, te akreditacija i sertifikacija zdravstvenim ustanovama završeni su peti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji su pod motom “Saradnja u fokusu – Zajedno do boljeg zdravstva na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou” održani 14. i 15. decembra u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

Priznanje ‘Šampion kvaliteta” za ovu godinu pripalo je dr. Halidu Mahmutbegoviću iz Doma zdravlja Živinice. Priznanje se dodjeljuje za doprinos u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u FBiH, a istaknut je doprinos dr. Mahmutbegovića u ulozi facilitatora u velikom broju zdravstvenih ustanova.

Priznanje za izvrsnost u kategoriji ‘Menadžer ustanove' dobili su dr.Esed Omerkić, direktor Doma zdravlja Živinice i direktor Doma zdravlja Banovići dr. Izet Hasanović. U kategoriji ‘Vanjski ocjenjivač' priznanja za izvrsnost su dobili dr. Anel Okić iz Kantonalne bolnice u Zenici, mr.ph. Ernesa Škaljo, koordinatorica kvaliteta u ZU “Zeni-Lijek” i mr.ph. Bakir Omerbegović, iz PZU “Apoteka Nera” Visoko. U kategoriji ‘Koordinator kvaliteta' priznanje su dobili dr. Ranko Čović, menadžer kvaliteta u Općoj bolnici "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu i mr.ph. Jasmina Šabić iz PZU “Adonis” Lukavac.

U kategoriji ‘Facilitator' priznanja za izvrsnost dodijeljena su dr. Biljani Kurtović iz Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo i Salihu Slijepčeviću s UKC Tuzla. U kategorijii zvrsnosti dodijeljena su i priznanja za “Promotore kvaliteta” koja su dobili vanjski ocjenjivači AKAZ-a dr. Malik Vodopić i dr. Adnan Bajraktarević, te dr. Merima Kruščica iz Doma zdravlja Vitez koja je početkom novembra ove godine naišla na saobraćajnu nesreću i brzom intervencijom spasila tri života.

Zahvalnice su dobili Maja Zarić iz Švicarske organizacije za razvoj i saradnju (SDC), Agan Dolić izapoteke “Al Hana”, Zlata Peševski iz Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, Zlatko Vučina iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Tatjana Popović iz Asocijacije “XY”.

Drugog dana manifestacije “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” dodijeljene su akreditacije-reakreditacije za Centre za mentalno zdravlje iz Doma zdravlja Mustafa Šehović Tuzla, DZ Vitez, DZ Vogošća Sarajevo, DZ Gračanica, DZ Novi Grad Sarajevo i DZ Srebrenik. Dodijeljene su sertifikacije za timove porodične medicine udomovima zdravlja Gradačac i Teočak, te sertifikacija za zdravstvene ustanove/apoteke “Delfin” i “Al Hana”.

Prvi dan bio je u znaku obuka za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a te obuke i okruglog stola za zdravstvene menadžere, dok je drugi dan revijalnog karaktera.


Vijest
14.12.2017.
POČELI “DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU 2017.”:
Saradnja u fokusu – Zajedno do boljeg zdravstva na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou

U Sarajevu su u organizaciji Agencije za kvalitetu zdravstvu FBiH (AKAZ) počeli peti po redu ”Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH” koja okuplja veliki broj stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu te gostiju iz BiH, regije, Evrope i svijeta i koja uz brojne sadržaje nudi obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a te okrugle stolove za zdravstvene menadžere.

“Kraj i ove kalendarske godine, za nas u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), donosi manifestaciju i stručni skup “Dani kvaliteta u zdravstvu u FBIH”. Ove godine Dane kvaliteta održavamo pod sloganom “Saradnja u fokusu – Zajedno do boljeg zdravstva na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou” s brojnim gostima iz BiH, regiona i svijeta. Dva dana posvećena onome što je naš primarni posao – kvalitetu u zdravstvu, prilika su i da povučemo liniju i izmjerimo šta, i koliko je urađeno, i šta je još pred nama”, kazao je doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

“Sedmica koju završavamo ovom manifestacijom počela je u znaku kvaliteta – počeli smo sa pilotiranjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Općoj bolnici "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu, prvoj zdravstvenoj ustanovi u FBiH koja počinje s uvođenjem ovih standarda koji će biti i jedna od tema ovogodišnjih”Dana kvaliteta”. Kao i svake godine ugostićemo koordinatore kvaliteta iz brojnih zdravstvenih ustanova iz FBiH i upoznaćemo ih sa ISOSI i pripremiti obuku za primjenu ovih standarda”, dodao je doc.dr Novo.

Fotografije sa manifestacije možete vidjeti ovdje...


Vijest
13.12.2017.
-1 DAN DO DQ17
SUTRA ZAPOČINJE MANIFESTACIJA „DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU 2017.“

Kraj i ove kalendarske godine, za nas u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), donosi manifestaciju i stručni skup - DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBIH.

U pripremi i organizaciji skupa, ponovo smo zaključili da godina protekne jako brzo i da se, između jednih i drugih DANA KVALITETA, nađemo u poslu koji je obimom i profesionalnim izazovom – zahtjevan i odgovoran, ali je, istovremeno, osnova za ponos i zadovoljstvo.

„Dani kvaliteta u zdravstvu 2017.“ upravo su prilika da povučemo liniju i izmjerimo šta, i koliko je urađeno, i šta je još pred nama.

Još danas i večeras imamo vremena za okončanje posljednjih priprema a onda, sve vas, čekamo - sutra od 12:00, kako bismo mogli zajedno započeti kraj poslovne godine.

 


Vijest
12.12.2017.
VANJSKA OCJENA U OPĆOJ BOLNICI „DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ“ GRAČANICA
Prva opća bolnica u FBiH u postupku akreditacije

„Ova vijest o obavljenoj vanjskoj ocjeni u Gračanici, jedna je od najvažnijih u cijeloj prošloj godini. To što koincidira sa manifestacijom „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017.“, i što je naša pažnja usmjerena na aktivnosti oko organizacije i rada na tom skupu, neće i ne smije, oduzimati od značaja koji bi akreditacijski postupak jedne bolnice u FBiH trebao imati!“ Ovako se Doc.Dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), izrazio o izvršenom pregledu i obavljenoj vanjskoj ocjeni u bolnici „Dr. Mustafa Beganović“ u Gračanici.

Gračanička opća bolnica jedan je od onih kolektiva koji se sistemski vrlo predano uključio u uvođenje standardiziranih normi kvaliteta i sigurnosti kao način rada ali i - način razmišljanja. Ova ustanova je, već polovinom tekuće godine, ostvarila fokusiranu akreditaciju kao „Bolnica – prijatelj beba“ ali je vodstvo bolnice i prije toga izrazilo namjeru provođenja postupka pune akreditacije. Naime, pripreme za akreditaciju traju već više od godinu dana. Facilitator AKAZ-a, g.-din Almir Kovačević iz KB „Dr. Irfan Ljubijankić“, iz Bihaća, obavljao je kontinuirane posjete u kojima je sarađivao sa zaposlenicima i kolegama iz Gračanice kako bi bili što spremniji za vanjsku ocjenu.

Jučerašnji dan, 11. decembar, dogovoren je za provođenje ocjene i tim ocjenjivača izvršio je pregled na terenu i okončao preliminarnu fazu rada. Sastav tima ocjenjivača predvodio je Mr.sci.dr. Enis Hasanović - vođa tima, a članovi su bili: Mr.ph.sci.dr. Adnan Bajraktarević, Sanela Čović, dms, Mr.sci.dr. Anel Okić, mr.ph. Vedina Čordalija i Adis Haračić, dipl. ing.

Sada se očekuje kompletiranje Izvještaja i donošenje odluke Upravnog vijeća AKAZ-a, koja će uslijediti na preporuku komisije za akreditaciju.

Ne želimo prejudicirati bilo kakav ishod ali želimo istaći važnost ovog događaja jer se radi o prvoj općoj bolnici u Federaciji BiH koja je uspjela doći do nivoa vanjske ocjene a to je, već po sebi, svojevrsno hvalevrijedno postignuće.

Čestitamo svima uključenim u postupak vanjske ocjene!

Vijest
11.12.2017.
OPĆA BOLNICA PRVA UVODI STANDARDE ZA OSOBE S INVALIDITETOM:
“Pred nama je veliki posao, ali uradićemo ga srcem!”

“Mi smo osobe s invaliditetom, ali je društvo to koje nas pravi ‘invalidima' zato što nemamo pristup mjestima gdje možemo da radimo, školujemo se, idemo na liječenje, izlazimo... Početak uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Općoj bolnici jedan je od načina i bitnih koraka na mijenjanju tog odnosa”, kazala je Dr. Belma Goralija iz organizacije ‘MyRight' na press konferenciji održanoj povodom početka pilot projekta uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Općoj bolnici "Prim.dr. Abdulah Nakaš", prvoj zdravstvenoj ustanovi u FBiH koja počinje s uvođenjem ovih standarda.

Osim što je ovaj proces važan za sve pacijente, a posebno za osobe s invaliditetom kojima će uvođenje ovih standarda direktno poboljšati kompletan pristup zdravstvenoj zaštiti, ovim se provode i obaveze koje je BiH preuzela 2009. godine ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao i preporuke UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje je BiH dobila u aprilu 2017. godine, a koje je Vlada FBiH u junu 2017. usvojila i zadužila sve federalne institucije da pristupe njihovom provođenju bez odlaganja.

“Ne radi se samo o promjenama fizičkih barijera, već i o ukupnoj promjeni svijesti društva i odnosa ljekara prema osobama s invaliditetom. Opća bolnica ima pristup zdravstvenoj zaštiti koji je uvijek bio otvoren za pacijente, ljudskost i dignitet čovjeka je nešto što je u tom pristupu najvažnije i nešto što se ne smije narušiti ni kod jednog čovjeka. Očekujem da ćemo ove standarde uvesti za osam do 12 mjeseci”, kazao je prim. dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice.

Kompletan izvještaj s press konferencije za objavljivanje u Vašem mediju...

Fotografije s press konferencije...

S poštovanjem,
PRESS AKAZ-a


Vijest
07.12.2017.
U ŠTAMPI „SIGURNOST I KVALITET“ GODIŠNJAK
AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FBIH

„Sigurnost i kvalitet“ naziv je ovogodišnjeg izdanja godišnjaka Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u kojem je sadržan pregled nekih od važnijih zbivanja iz protekle godine kao i napisi o temama za koje smatramo da komplementarno odgovaraju namjeri i svrsi godišnjaka. Naime, obaveza informiranja korisnika ali i potreba odgovarajućeg komunikacijskog sredstva, bila je vodilja uredničke forme u kojoj smo se odlučili predstaviti rad agencije i u ovom obliku.

Godišnjak je trenutno u štampi a namjera nam je prve primjerke distribuirati svim posjetiocima manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017.

Nadamo se pozitvnom odzivu kod naših saradnika i naročito pacijenata u federaciji BiH koji bi do godišnjaka trebali doći putem lokalnih zdravstvenih ustanova.

U budućnosti, predviđamo mogućnost oglašavanja i autorske saradnje po određenim temama i za određenu svrhu. Sve zainteresirane zdravstvene djelatnike, ustanove, organizacije i relevantne privredne subjekte pozivamo da nam se obrate za dodatne informacije.

 


Vijest
06.12.2017.
OPĆA BOLNICA „PRIM.DR. ABDULAH NAKAŠ“ U SARAJEVU POČINJE S PILOTIRANJEM INKLUZIVNIH STANDARDA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, prva je zdravstvena ustanova u FBiH koja će početi s pilotiranjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI). Ovi standardi namijenjeni su uspostavljanju višeg nivoa kvaliteta pristupačnosti zdravstvenih institucija-bolnica, i pružanja cjelovitih usluga u odnosu na one pacijente koji su istovremeno i osobe s invaliditetom.

“Inkluzivne standarde za osobe sa invaliditetom, ne slučajno, pilotiramo u Općoj bolnici jer je to zdravstvena ustanova koja se vrlo intenzivno i kvalitetno priprema za punu akreditaciju, ali i zahvaljujući viziji direktora ove ustanove Prim. dr. Zlatka Kravića , kao jednog od onih zdravstvenih radnika koji ima neophodni senzibliltet  za potrebe ovog dijela bosanskohercegovačke populacije” , kaže Doc.Dr.Ahmed Novo , direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Za ponedjeljak, 11. decembra tekuće godine, u 11h, planirano je održavanje press konferencije zakazano u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, sa namjerom upoznavanja šire javnosti o predstojećem pilotiranju Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI).

(Tekst saopštenja za javnosti i foto za ilustraciju mozete preuzeti ovdje)

Važnost jednog ovakvog procesa od neupitne je važnosti za sve pacijente, a posebno za osobe s invaliditetom kojima će uvođenje ovih standarda direktno poboljšati kompletan pristup zdravstvenoj zaštiti. Naglasimo da se time provode i obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela 2009. godine činom ratifikacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao i preporuke UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje je država Bosna i Hercegovina dobila u aprilu 2017. godine, a koje je Vlada FBiH u junu 2017. usvojila i zadužila sve federalne institucije da pristupe njihovom provođenju bez odlaganja.

Vijest
05.12.2017.
NADZORNI PREGLED U J.U. „APOTEKE SARAJEVO“
Vanjski ocjenjivači AKAZ-a u jednodnevnom nadzornom pregledu

Pored redovnih aktivnosti koje se tiču i priprema za Dane kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017., Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ), provodi obavezne nadzorne preglede sertificiranih ustanova.

Jedan od ovih pregleda, vanjski ocjenijvači: mr.ph. Anela Galić, mr.ph. Ernesa Škaljo, i mr.ph. Daira Salihbašić Dedić, obavili su jučer, 04.12.2017. g. u petnaest sertificiranih apoteka iz sastava J.U. „Apoteke Sarajevo“.

Ova javna ustanova, sertificirala je dio svojih poslovnih jedinica prije dvije godine, kao prvi od farmaceutskih lanaca u FBiH, koji je pristupio sistemskom uvođenju standarda sigurnosti.

Izvještaj o obavljenom nadzornom pregledu, ocjenjivači će dostaviti već ovih dana, kako bi postupak nadzora bio okončan u predviđenom roku.

 


Vijest
04.12.2017.

AKAZ ZAPOČEO EDUKACIJU TIMOVA PORODIČNE MEDICINE
U DOMU ZDRAVLJA ŽEPČE

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 02. decembra 2017. godine, započela je sa edukacijom zdravstvenih djelatnika, timova prodične medicine iz Doma zdravlja Žepče.

Edukacija se održavala u Domu zdravlja Žepče. Tokom uvodnog izlaganja Melke Mercvajler , prof ., koja je prisutne upoznala o historijatu, funkcijama i aktivnostima AKAZ-a, programu edukacije i obuke zdravstvenih profesionalca istaknula je da je primarna zdravstvena zaštita fundamentalna za visokokvalitetni zdravstveni sistem i za osiguranje i povjerenje javnosti, jer predstavlja mjesto prvog kontakta korisnika sa zdravstvenom službom i s tim u vezi neophodno joj je posvetii posebnu pažnju.

U nastavku, doc.mr.ph. Vera Kerleta je upoznala prisutne o standardima sigurnosti, kao ključnom faktoru kvaliteta u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Standard sigurnosti je izjava očekivanja o optimalno sigurnoj praksi koju zdravstvena ustanova može i mora ostvariti.

Također, prisutni učesnici edukacije su upoznati i sa samoocjenom - čemu služi i na koji način je treba uraditi

Naredna edukacija je planirana za 09. decembar 2017. godine. Uz to, treba istaći da Dom zdravlja Žepče započinje sa facilitacijom početkom naredne godine.


Vijest
01.12.2017.
POZIV VANJSKIM OCJENJIVAČIMA ZA DANE KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBiH 2017.

Poštovani ovlašteni vanjski ocjenjivači kvaliteta!

Danas upućujemo poziv vama za manifrestaciju „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017.“, kako bismo vas podsjetili na neophodnost blagovremene pripreme.

Program manifestacije koji prilažemo ovom pozivu, predviđa obuku za vas - 14.12., sa početkom u 16:30 sati.

Još jednom naglasimo da je vaša uloga jedna od najvažnijih u cjelokupnom sistemu uvođenja i unapređenja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu općenito. Godišnja obuka na Danima kvaliteta stoga je prilika da održimo tonus spremnosti, da ažuriramo znanja i ojačamo strateške ciljeve.

Nadamo se odzivu svih vanjskih ocjenjivača a neopravdani nedolazak ima za posljedicu brisanje iz registra.

Pozdrav, do skorog viđenja na „Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017.“

Direktor Agencije za kvalietet i akreditacije u zdravstvu u FBiH Doc. Dr. Ahmed Novo

Prilog ovog poziva, poveznica sa nacrtom programa manfestacije.

Prijava za Dane kvaliteta u zdravstvu 2017.


Vijest
30.11.2017.
Uručeni certifikati timovima porodične medicine u DZ Vareš

Jučer, 29. novembra 2017. godine uručeni su certifikati timovima porodične medicine iz DZ Vareš. Melka Mercvajler, prof. ispred AKAZ-a čestitala je certificiranim timovima porodične medicine DZ Vareš, vodstvu ustanove kao i koordinatoru kvaliteta i uručila je zaslužena priznanja.

Na prigodnoj svečanosti koja je organizovana povodom dodjela certifikata, prisutnima se obratio direktor DZ Vareš, dr. Fikret Operta i ovom prilikom zahvalio uposlenicima ove zdravstvene ustanove na predanom radu u procesu uspostavljanja standarda sigurnosti i evidentnom poboljšanju sigurnosti i kvaliteta. Također je istakao i veliko zadovoljstvo pacijenata.

Ovoj svečanosti, pored usposlenika ove zdravstvene ustanove, prisustvovao je predstavnik Općine Vareš kao i članovi upravnog odbora doma zdravlja.

Na kraju, značajno je pomenuti da DZ Vareš nastavlja sa aktivnostima u oblasti uvođenja sistema sigurnosti te u narednoj godini planiraju započeti sa facilitacijom cijelog doma zdravlja.

 


Vijest
29.11.2017.
POZIV KOORDINATORIMA ZA DANE KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBiH 2017.

Poštovani koordinatori kvaliteta, drage kolege!

Dvije sedmice prije održavanja naše zajedničke manifestacije i stručnog skupa „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017.“, upućujemo vam poziv uz napomenu da pripreme za ovu godinu podrazumijevaju i ažurno obavljanje tehničkih predradnji.

Obzirom na ulogu koju kao koordinator kvaliteta obavljate u vašim ustanovama, računamo da ćete upravo vi biti ona značajna spojka između vodstva ustanove, i nas u AKAZ-u, u smislu olakšanja funkcionisanja besprijekornog komunikacijskog kanala u fazi pred održavanje skupa. Pri tom mislimo i računamo na vašu pomoć i senzibilitet kojim ćete stimulisati odgovorne osobe da obave ranu prijavu posjetilaca za Dane kvaliteta i tako nam omoguće da mi budemo što bolji domaćin.

Predvidjeli smo obuku za koordinatore kvalieteta za 14.12.2017.g., to jest prvi dan manifestacije, sa početkom u 13:00 sati.

Još jednom vas podsjećamo na obaveznost prisustva edukaciji i unaprijed vam se zahvaljujemo na pomoći.

Pozdrav, do skorog viđenja na „Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017.“

Direktor Agencije za kvalietet i akreditacije u zdravstvu u FBiH, Doc. Dr. Ahmed Novo

Prilog ovog poziva, poveznica sa nacrtom programa manfestacije.


Vijest
28.11.2017.
MINISTAR ZDRAVSTVA U FBIH DOC. DR. VJEKOSLAV MANDIĆ PRIMIO DIREKTORA AKAZ-a DOC. DR. AHMEDA NOVU NA RADNI SASTANAK U POVODU DANA KVALITETA 2017.

Ministar zdravstva u Federaciji Bosni i Hercegovini, Doc. Dr. Vjekoslav Mandić, primio je danas, 28.11.2017.g., Doc. Dr. Ahmeda Novu, koji ga je posjetio u pratnji g.-đe Melke Mercvajler, prof., na radni sastanak na kojem je predviđeno uručenje poziva ministru za predstojeću manifestaciju Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017. Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), docent Novo, obavijestio je ministra o toku priprema i programskim zadacima pomenutog godišnjeg stručnog skupa, te izrazio želju, i iskazao molbu ministru da posjeti skup i obrati se učesnicima u svojstvu inauguratora.

Obzirom na očekivanu posjetu iz svih federalnih zdravstvenih ustanova kao i iz sestrinskih agencija iz zemalja regiona, te uglednih stručnjaka i predstavnika stranih organizacija u BiH kao i stranih gostiju koji će učestvovati u programu, Doc. Novo je rekao: „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH, i ove, 2017. godine, biće jedna od važnijih manifestacija i prilika za okupljanje zdravstvenih radnika iz federacije. I prethodnih godina, posjeta Danima kvaliteta uvjerila nas je u neophodnost organizovanja i održavanja ovog stručnog skupa i dala nam potvrdu vlastitog rada kao i mogućnost da upriličimo dodjelu priznanja zaslužnim pojedincima koji su u protekloj godini postigli rezultate vrijedne za isticanje. Unatoč brojnim obavezama ministra Mandića, ipak iskazujem nadu da će biti prilike da nas ove godine, barem nakratko, posjeti i obrati se učesnicima.“

Nakon sastanka sa ministrnom, posjeta ministarstvu bila je prilika i za susret sa nekim od djelatnika koji će učestvati na Danima kvaliteta kao predavači, uvodničari i učesnici u panel raspravama. Direktor AKAZ-a razgovarao je tako, sa g.-đom Snježanom Bodnaruk, Sekretarom ministarstva, kao i g.-dinom dr. Goranom Čerkezom i g.-đom dr. Vildanom Doder, i sa njima potvrdio neke detalje u vezi Programa Dana kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017.

 


Vijest
27.11.2017.
VANJSKA OCJENA 13 TIMOVA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA KALESIJA

Na kraju novembra ove godine, u ponedjeljak 27.-og, i utorak 28.-og., vanjski ocjenjivači iz Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), imaju radni zadatak - pregled trinaest timova porodične/obiteljske medicine u Domu zdravlja Kalesija.

Ova zdravstvena ustanova iz Tuzlanskog Kantona još jednom pokazuje da postoji razlika u dinamici i tendencijama prihvata i unapređenja sistema kvaliteta i sigurnosti, odnosno da u različitim okruženjima postoji viši stepen recepcije. To znači da nam, kao zajednici, predstoji važan napor na planu izjednačavanja u oblasti standardizacije općenito, kako bi svi pacijenti i osiguranici na cijeloj teritoriji federacije bili čim prije u potpunosti izjednačeni u pravima i zdravstvenoj zaštiti.

Dom zdravlja Kalesija, sa direktorom Dr. Muhamedom Osmanovićem, prošao je period facilitiranja koji je, u prošloj i ovoj godini, bio realiziran kroz sedamnaest posjeta AKAZ-ovog facilitatora Halida Mahmutbegovića. Upravo ova prethodna faza rezultira današnjom vanjskom ocjenom koju na terenu, na sedam lokacija - koje su mjesto rada za 13 timova obavljaju: Dr. Malik Vodopić, Dženita Hodžić, Jasmin Kunovac, Mediha Zulić, Samira Omić, Zineta Mulaosmanović i Dr. Enes Šačić, kao vođa tima vanjskih ocjenivača.

Poželimo svima uspješan rad, i da im današnji snježni uslovi budu samo lijep dodatak za ugodan majevički krajolik.


Vijest
24.11.2017.
ZAPOČINJE POSTUPAK PILOTIRANJA INKLUZIVNIH STANDARDA ZA OSOBE S INVALIDITETOM
U O.B. „PRIM.DR. ABDULAH NAKAŠ“, SARAJEVO

Inkluzivni standardi za osobe s invaliditetom (ISOSI), kompilirani na bazi user friendly načela olakšanog i adaptibilnog pristupa zdravstvenim ustanovama - kao građevinskim, fizičkim objektima – dijelovima integriranog sistema zdravstvene zaštite, te zdravstvenim uslugama na svim nivoima zdravstvene zaštite, odnosno prevazilaženju komunikacijskih prepreka koje onemogućavaju identičan tretman svih korisnika-pacijenata, pa tako i ispunjenje propisanih prava za osobe s invaliditetom, predstavljaju civilizacijski optimum etičkih principa koje je potrebno ispoštovati u zajednici.

Same možemo tako malo, zajedno možemo puno toga...

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) , već je ranije uspostavila čvrstu vezu i odnos sa grupacijom MyRight, i voditeljicom g.-đom Natašom Maros, te učestvovala u projektima koji su za predmet imali problematike vezane za olakšan pristup zdravstvenim ustanovama, i zdravstvenim uslugama, kao i informacijama i uopće informiranju, za osobe sa invaliditetom. Ova saradnja našla je svoj izraz u setu standarda (ISOSI), koji trebaju obezbijediti inkluziju – uključenje, osoba s invaliditetom, u sistem zdravstvene zaštite.

U ponedjeljak, 11.12., predviđeno je prigodno obilježavanje početka postupka pilotiranja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, u Sarajevu.

Za tu priliku, direktor AKAZ-a Doc. Dr. Ahmed Novo, i direktor OBS, Prim. dr. Zlatko Kravić, dogovorili su zajedničku pres-konferenciju, kako bi javnosti putem sredstava informiranja, pojasnili neke aspekte pilotiranja standarda, kao i osnovne razloge i namjere koje predstavljaju supstrat standarda. Obezbjediti jednakost, ravnopravnost i poštivanje prava svih pacijenata, bez obzira na sve razlike individualne prirode, moto je i ideja vodilja implementacije standarda.

 

Link: Inkluzivni standardi za osobe s invaliditetom


Vijest
23.11.2017.
KONFERNCIJA O SESTRINSTVU KOJOM SE OBILJEŽAVA
KRAJ PRVE FAZE PROJEKTA JAČANJE SESTRINSTVA U BIH

Banja Luka 22. - 23. Novembra 2017. g.

Predstavnica Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. Dr. Vera Kerleta, prisustvovala je na konferenciji koju je organizovalo udruženje ProSes – Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini, te učestvovala, u svojstvu paneliste, na okruglom stolu gdje su tretirane teme: „Usklađivanje ponude sa potražnjom za medicinskim sestrama/tehničarima; Da li razvijamo prave vještine?; Da li možemo obučiti dovoljan broj kvalificiranih medicinskih sestara/tehničara?“.

Dvodnevna Konferencija u Banja Luci, prilika je organizatorima i implementacijskim akterima da izvrše pregled rada i analizu postignuća na kraju prve faze Projekta jačanja sestrinstva u BiH.

Učesnici iz oba entiteta i Brčko Distrikta, zdravstveni radnici i predstavnici organa vlasti, imali su također mogućnost upoznati se i sa nekim bitnim, općim pitanjima u vezi sestrinstva te strukovnim probletikama koje je potrebno sistemski rješavati kako bi se obezbijedila adekvatna pozicija svim zdravstvenim djelatnicima koji se bave ovim važnim medicinskim poslom.

Skup je odlično osmišljen i proveden, a organizator je obezbijedio prisustvo ključnih nositelja i istaknutih stručnjaka koji su učestvovali kao moderatori, ko-moderatori, panelisti i uvodničari.


Vijest
22.11.2017.
DODIJELJENO 23 CERTIFIKACIJE I 8 AKREDITACIJA
TE USVOJENI INKLUZIVNI STANDARDI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM I PROŠIREN POPIS VANJSKIH OCJENJIVAČA

Na svojoj prvoj redovnoj sjednici održanoj 22.11.2017. godine, a nakon konstituiranja, novi, privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, je donio više odluka o izdavanju rješenja o certifikaciji apoteka, timova porodične/obiteljske medicine te o akreditaciji centara za mentalno zdravlje. Certifikat su dobile apoteke i ogranci iz lanca PZU Apoteka Delfin i PZU Apoteka AL-hana i timovi porodične/obiteljske medicine domova zdravlja JU DZ Teočak i JU DZ Gradačac. Navedenim apotekama i timovima porodične/obiteljske medicine su nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka i Komisije za certifikaciju timova porodične/obiteljske medicine, dodijeljene certifikacije jer su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke, odnosno standarda sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine. Menadžmenti navedenih zdravstvenih ustanova će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja preostalih obaveza prema Agenciji. Također, u sklopu projektnih aktivnosti „Projekta mentalno zdravlje u BiH“, AKAZ je izvršio vanjsku ocjenu centara za mentalno zdravlje u osam domova zdravlja: CMZ Bihać, CMZ Gračanica, CMZ Novi Grad, CMZ Srebrenik, CMZ Tuzla, CMZ Vitez, CMZ Vogošća, CMZ Zenica, kojima je Komisija za akreditaciju centara za mentalno zdravlje predložila dodjelu akreditacije, a Upravni odbor potvrdio prijedlog i rješenjima potvrdio akreditacije.

Na istoj sjednici, privremeni Upravni odbora razmotrio je, i u skladu sa utvrđenim prioritetima na koje je data saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva, usvojio Inkluzivne standarde za osobe sa invaliditetom (ISOSI). To su prvi standardi koji su namijenjeni uspostavljanju višeg nivoa kvaliteta pristupačnosti zdravstvenih institucija – bolnica – i pružanja cjelovitih usluga u odnosu na pacijente koji su osobe s invaliditetom. Agencija očekuje da će zdravstvene institucije pokazati spremnost za prihvatanje standarda kako bi se što prije počelo sa stvaranjem konkretnih uslova za potpunu inkluziju osoba s invaliditetom u zdravstvu.

Konačno, Upravni odbor je razmotrio i odobrio dopunu Popisa vanjskih ocjenjivača sa novim kandidatima, a puni Popis možete preuzeti ovdje.


Vijest
21.11.2017.
9. SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE FBIH
TEMA: UTJECAJ HRANE I SUPLEMENATA NA ISHODE TERAPIJE SA LIJEKOVIMA
Ilidža 17.-19.11.2017. g.

Komora magistara farmacije Federacije BiH (KMF), organizirala je deveti stručni skup – simpozij, pod naslovom: „Utjecaj hrane i suplemenata na ishode terapije sa lijekovima“, na kojem su uzeli učešće i predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc.Dr. Vera Kerleta i mr.ph. Vildana Drljević.

Skup je bio organizovan sa željom da se skrene pažnja na nutritivne efekte na olakšano i poboljšano podnošenje i kombiniranje hrane i suplemenata sa farmako-terapijom.

Organizator je obezbijedio adekvatne predavača nakon čijih prezentacija je uslijedila i diskusija učesnika.

Skup je protekao u radnoj atmosferi sa učešćem više od 900 učesnika.

 


Najava
20.11.2017.
Peti stručni seminar za koordinatore, ovlaštene ocjenjivače kvaliteta i zdravstvene menadžere u Federaciji Bosne i Hercegovine

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBiH 2017.

14. i 15.12.2017. Hotel „Hollywood“ Ilidža

 

Poštovani zdravstveni profesionalci i dragi AKAZ-ovi prijatelji i saradnici, tri sedmice uoči našeg zajedničkog

stručnog seminara i kolegijalnog druženja, još jednom vas podsjećamo da se skup „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017.“ održava 14. i 15.12.2017 . godine u hotelu „Hollywood“, Ilidža.

S tim u vezi pozivamo Vas da započnete pripreme za ovu manifestaciju koja će se ove godine održati pod nazivom „Saradnja u fokusu: Zajedno do kvalitetnijeg zdravstva na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou!“.

Tema i povod okupljanja predstavlja istovremeno i obavezu organizatora da obezbijedi prisustvo gostiju i predavača koji će nam omogućiti da napredujemo u znanjima i širenju horizonta kvaliteta.

Stoga smo ove godine pozvali eminentne stručnjake iz najznačajnijih svjetskih zdravstvenih udruženja i organizacija sa namjerom da nam daju prikaz stanja stvari iz njihove perspektive i okruženja; renomirane domaće eksperte koji će obraditi najaktuelnija pitanja i problematike iz FBiH; kao i kolege iz sestrinskih agencija iz okruženja kako bismo nastavili kontinuiranu saradnju i osmišljali nove načine razmjene i međusobne stručne pomoći.

Na ovom mjestu, donosimo video clip na kojem Doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) upućuje osobni poziv za učešće na ovom simpoziju i ukratko izlaže program i plan dvodnevnih aktivnosti.

Nadamo se vašem odzivu i pomoći u vidu što skorije prijave, kako bismo i ove godine bili uspješan organizator i dobar domaćin svima nama.

Svima unaprijed – veliko hvala!

Napomena:

Za sve učesnike na Danima kvaliteta obavezna je uplata kotizacije u iznosu od 120,00 KM. U ovu cijenu uključeno je: mogućnost prisustvovanja skupu; radni materijali; gala večera 14.12. i ručak 15.12.; zabavni program u večernjem terminu 14.12.

Za osobe koje žele boravak i noćenje sa 14. na 15.12. u hotelu „Hollywood“ Ilidža, mjestu održavanja skupa, potrebno je uplatiti dodatno 40,00 KM.

Na koncu, ljubazno Vas molimo da nam, dostavite odgovor o prisustvu na email: danikvaliteta@akaz.ba; koordinator@akaz.ba ili na tel: 033 771 873 (Eldar Vuković); kako bismo mogli blagovremeno poduzeti neophodne organizacione korake u pogledu pomenutog zbivanja.

NB: Za prijave koristite formular u prilogu.


Vijest
17.11.2017.
IZLAGANJE DIREKTORA AKAZ-a NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI U ASTANI (KAZAHSTAN)

Tema konferencije: „Kvalitet zdravstvenih usluga, sigurnost pacijenata i akreditacija“

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. Dr. Ahmed Novo , odazvao se pozivu organizatora za učešće na međunarodnoj konferenciji koja se održava u glavnom gradu Kazahstana - Astani, 16. i 17. novembra 2017. godine.

Organizator konferencije, Ministarstvo zdravlja Republike Kazahstan , iskazalo je odnos naspram teme konferencije „Kvalitet zdravstvenih usluga, sigurnost pacijenata i akreditacija“, kao i učesnika - stručnjaka iz područja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, posebnim stepenom interesa i ozbiljnosti angažujući svoje najviše dužnosnike na pozicije predsjedavajućeg konferencije, i moderatora.

Naime, konferenciju je otvorio sam ministar zdravlja, g. Y. A. Birtanov , a zatim prepustio predsjedanje g-đi L. M. Aktayevoj, zamjenici ministra, i A. T. Aiypkhanova , Generalnoj direktorici Republičkog centra za razvoj zdravlja pri Ministarstvu zdravlja Republike Kazahstan, koje su ujedno i moderirale ovaj reprezentativni skup.

Na prvom danu konferencije, neki od pozvanih stručnjaka iz ove domene dobili su priliku da se obrate učesnicima i iznesu iskustva iz svojih zemalja koja se tiču određenih tematika koje se razmatraju na konferenciji.

Doc. Dr. Ahmed Novo , jedan je od devet stranih izlagača koji je obradio temu pod naslovom: „Sistem akreditacije u Bosni i Hercegovini“ , te upoznao prisutne sa načinom rada u polju sistema unapređenja kvaliteta, i sigurnosti zdravstvenih usluga u našoj zemlji, osvrčući se na specifičnosti političkog uređenja, teritorija, načina finansiranja nositelja i aktera, ali i stručnih okvira koji se tiču akreditacije zdravstvenih ustanova.

AKAZ se zahvaljuje svim prijateljima agencije na podršci i adekvatnoj pomoći u naporima da se omogući naše prisustvo na ovom, i sličnim stručnim zbivanjima u regionu i drugim lokacijama van Bosne i Hercegovine.


Vijest
16.11.2017.
JAČANJE UPRAVLJANJA USLUGAMA U OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA U ZDRAVSTVENOJ
MREŽI JUGOISTOČNE EVROPE (SEEHM) – DIJALOG O POLITICI

Banja Luka, 15.11.2017.

Zemlje članice evropskog regiona Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) pokazuju obnovljeno interesovanje za organizaciju i finansiranje usluga i kadrovsko jačanje u oblasti javnog zdravlja. Službe u oblasti javnog zdravlja suočene su sa mnogobrojnim izazovima, uključujući sve veći teret hroničnih oboljenja, rekurentnih zaraznih bolesti i nerijetko težak finansijski i organizacioni kontekst.

S tim u vezi, 15. novembra 2017. godine, u Banja Luci je organizovan skup - dijalog o politici, za zemlje SEEHM-a kojem su domaćini bili nosioci ovlaštenja u zdravstvu u Bosni i Hercegovini (Ministartsvo civilnih poslova BiH, Ministartsvo zdravstva u FBiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske kao i Odjeljenje za zdravstvo Distrikta Brčko BiH).

Ispred Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), skupu je prisustvovala g.-đa Melka Mercvajler, prof.

Skup koji je održan u formi dijaloga o politici, podržao je projekat „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini (BiH)“.

Cilj dijaloga o politici, ovom prilikom, bio je: bolje upoznavanje sa različitim pristupima i divergentnim modelima koji se implementiraju sa ciljem organizovanja i finansiranja usluga u oblasti javnog zdravlja; ispitivanje određenih napora koji su načinjeni u izabranim zemljama u jugoistočnoj Evropi radi jačanja organizacije i finansiranja usluga u oblasti javnog zdravlja; sagledavanje izazova i politika koji se tiču stvaranja snažnih kadrova u oblasti javnog zdravlja; razmatranje postojećih mehanizama za mjerenje i unapređenje kvaliteta usluga u oblasti javnog zdravlja.

Od posebne koristi je razmjenjena iskustava predstavnika javnog zdravstva iz evropskih zemalja, kao i načini primjene tih iskustava u Bosni i Hercegovini.

Učešće u dijalogu su uzeli i međunarodni saradnici iz Slovenije, Poljske, Moldavije, Hrvatske, Srbije, zatim predstavnici Regionalnog ureda SZO za Evropu, Evropske opservatorije za zdravstvene sisteme i politike.

U okviru dijaloga, pažnja je bila posvećana i „Mjerenju i uvođenju kvaliteta usluga javnog zdravlja u Evropi“, s posebnim osvrtom na rezultate studije Opservatorije Svjetske zdravstvene organizacije. Bilo je govora o obezbjeđivanju i dimenzijama kvaliteta, standardima i smjernicama kvaliteta, akreditaciji i licenciranju te mjerenju kvaliteta.


Vijest
15.11.2017.
OBUKA U ORGANIZACIJI PARTNERSTVA ZA JAVNO ZDRAVLJE (PJZ)
I POPULACIJSKOG FONDA UJEDINJENIH NACIJA (UNFPA)

„Odgovor na krizne situacije“

U Hotelu „Vučko“ na Jahorini, od 13. do 17.11., održava se obuka za odabrane profesionalce i predstavnike nosilaca iz dva BiH entiteta koja se tiče spolnog i reproduktivnog zdravlja u specifičnim, kriznim situacijama. Prvi dio obuke, na temu: „Klinički menadžment u slučajevima silovanja (Clinical Management of Rape)“ okončan je jučer, 14.11., i iznjedrio je vrlo aktivno učešće polaznika obuke koje je pokazalo neke aspekte problema u tretmanu i praksi na terenu.

Prezenter i edukator iz UNFPA, g.đa Felicia Jones , ekspert je za predmetnu oblast i teme obrađene u toku obuke, te osoba koja, u svom višegodišnjem radnom i profesionalnom iskustvu stečenom diljem svijeta, sagledava perspektive iz pozicije klasterskog pristupa problemu. Na taj način omogućava se uočavanje eventualnih propusta na strani zdravstveno-medicinskog, policijsko-bezbjednosnog i/ili civilno-socijalnog segmenta, kao i odsutnost protočnosti i/ili redundancija u intersektorskoj komunikaciji.

Cilj obuke je unaprjeđenje spremnosti postojećih domaćih multisektorskih kapaciteta za odgovor na krizne situacije, kao i pripremu ključnih aktera za integraciju spolnog i reproduktivnog zdravlja, i rodno zasnovanog nasilja u planove odgovora na krizne situacije.

Na koncu dvodnevne obuke, zaključeno je da postoji realna potreba za angažiranje domaćih stručnjaka i institucija u smislu izrade harmoniziranih protokola, vodiča i priručnika, kao i apozitnih formulara koji bi olakšali rad osobama direktno uključenim u prijem, tretman i obradu žrtava silovanja, te prikupljenog forenzičkog materijala.

Dr. Enida Imamović , predstavnica UNFPA BiH, i g.đa Sejdefa Bašić Čatić, izvršni koordinator Partnerstva za javno zdravlje, izrazile su nadu u mogućnost organizacije projekta po pomenutom zadatku u skorije vrijeme te su se zahvalile predstavniku Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) na iskazanoj spremnosti u tom smislu.

Izuzetno dobro pripremljena obuka sa izvanrednim predavačem, i aktivnim učesnicima, uspješno je apsolvirala prvu temu i radni dio. Nastavak obuke tiče se MISP – Minimum Initial Service Package (Minimalni inicijalni paket usluga), što je ujedno i druga tema koja će biti obrađena u naredna tri dana.

Očekujemo jednako dobar rezultat i produktivan rad i u nastavku obuke, a organizatoru se, ovom prilikom, zahvaljujemo na pozivu i mogućnosti učešća.


Vijest
14.11.2017.
USPOSTAVA „E“ REGISTRA OSOBA OBOLJELIH OD DIJABETESA U KANTONU SARAJEVO

U povodu Svjetskog dana šećerne bolesti, 14.11.2017. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo FBiH , organizirana je prezentacija rezultata pilot projekta „Uspostava E registra osoba oboljelih od dijabetesa u Kantonu Sarajevo“.

Projekat implementiraju Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, i Zavod zdravstvenog osiguranja KS , uz saglasnost Ministarstva zdravstva KS i Zavoda za javno zdravstvo KS.a uz podršku softverske kuće „Medit “,

Cilj projekta je da se, nakon uspješno završene uspostave e-registra oboljelih od dijabetesa za Kanton Sarajevo, isti princip aplicira i na ostale kantone, kako bi se, u konačnici, dobili jedinstveni podaci oboljelih u Federaciji BiH.

Stepen uspješnosti projekta razvidan je iz relevantnih veličina glavnog parametra, odnosno razlike u broju oboljelih od dijabetesa - po statističkim podacima koje vodi Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, te broja koji postoji u bazi podataka Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Predstavnik AKAZ- a na današnjoj prezentaciji bila je mr.ph.Vildana Drljević.


Vijest
13.11.2017.
PRIPREME AKTIVNOSTI ZA NAREDNU FAZU PROJEKTA MENTALNOG ZDRAVLJA U BIH
Vitez, 08. i 09.11.2017.

Druga faza Projekta mentalnog zdravlja u BiH (PMZ), ističe u februaru 2018. godine. Ovaj Projekat koji implementira Asocijacija XY, podržava Vlada Švisarske, a provodi se u u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, te Odjelom za zdravstvo Distrikta Brčko. Obzirom na primicanje predviđenog roka za okončanje prethodnih aktivnosti, pokrenut je proces planiranja naredne, četvorogodišnje faze projekta.

Kako bi odgovorili na zahtjeve donatora, 08. i 09. novembra tekuće godine, predstavnici pojedinih CMZ-a, kliničkih centara, i agencija za akreditaciju iz oba entiteta BiH, okupili su se na radionici posvećenoj unapređenju kvaliteta u oblasti zaštite mentalnog zdravlja, sa namjerom predstavljenja aktuelnih aktivnosti, i planiranja novih.

Predstavljene su aktivnosti na planu poboljšanja saradnje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite iz oblasti mentalnog zdravlja. Pri tome, zaključeno je da su od posebnog značaja: procedure i alati vezani za procjenu rizika; edukacija osoblja; put pacijenata kroz sistem; iskustvo pacijenta; te prikupljanje indikatora pertinentnih za ovu oblast.

Ovom priikom je urađen i upitnik koji će biti upućen bolnicama i centrima za mentalno zdravlje, a koji će dati jasan uvid u trenutno stanje u svrhu planiranja navedenih aktivnosti.


Regionalna saradnja
10.11.2017.
NA SASTANKU SA RAVNATELJICOM HRVATSKE AAZ PONOVLJENA SVESRDNA KOLEGIJALNA PODRŠKA
I NAGLAŠENA VAŽNOST PROCESA AKREDITACIJE

Doc. Dr. Ahmed Novo , direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), posjetio je kolege iz Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi Republike Hrvatske (AAZ), i obavio razgovor sa ravnateljicom, g.-đom Ninom Bončić Mijatović. Tema i povod susreta bile su problematike tretirane na nedavnoj regionalnoj radionici u Beogradu, kojom prilikom su učesnici, predstavnici agencija iz regije, razmatrali načine i oblike konkretizacije saradnje i međusobne pomoći.

Na današnjem sastanku, Doc. Dr. Novo je ponovo istakao važnost jačanja svake pojedine strukture na nacionalnom planu, kako bi se olakšano postigla razmjena kvalitetnih rješenja i specifičnih paralenih prednosti, kao i formirale operativne grupacije koje mogu tematski obrađivati projektne zadatke u cijelom regionu. S tim u vezi, docent Novo je rekao: „Snaga i visok profesionalni nivo izvedbi svake pojedine agencije u regionu, važni su faktori kada je u pitanju stabilan razvoj zdravstva u državama u kojima one operišu. Također, jake agencije su i garant unapređenja pojedinih profesija, profesionalnih udruga, i službi koje se tiču zdravstva, a poglavito novih medicinskih tehnogija i tehnoloških postignuća u medicini, i srodnim naukama. Postupak akreditacije zdravstvenih ustanova; sistem unapređenja kvaliteta; sertifikacija i pitanja sigurnosti u pružanju usluga u zdravstvu; egzaktne metodologije, i pristupi mjerenjima i evaluacijama rada itd... sve su to konkretni izrazi napretka zdravstva postignuti i potvrđeni na svjetskom planu. Zato, moramo dati vlastiti obol pokretu i kulturi kvaliteta te stimulisati na svaki način lokalne faktore i nositelje da se uključuju i pomažu ovom, neupitnom i neizbježnom, trendu.“

Na koncu, direktor AKAZ-a je, hrvatskim kolegama, ponovo uputio poziv za Dane kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017. – 14. i 15.12. tekuće godine, na kojima je predviđen i posebni sadržaj koji se tiče najave planiranih zajedničkih aktivnosti svih agencija iz regiona.


Vijest
09.11.2017.
LjEKAR - POZIV BEZ RADNOG VREMENA

Dr. Merima Kruščica, nakon jučerašnje obuke (PAT) pomogla unesrećenima u prometnoj nezgodi

Lice koje je moguće uočiti na desnoj strani fotografije s jučerašnje obuke za doktore porodične medicine (PAT), lice je doktorice Merime Kruščice, polaznice obuke, koja je na povratku kući, u mjestu Jehovica kod Kiseljaka, spremno priskočila u pomoć putnicima zarobljenim u vozilu koje se, koji trenutak ranije, u udesu, preokrenulo na krov.

Ovaj dramatični događaj bio je povod za izvještavanje medijskim kućama a, nama u AKAZ-u, prilika je za javnu pohvalu i nekoliko riječi o „pozivu koji nema radno vrijeme“.

Nije prvi, a zasigurno ni posljednji put, da smo svjedoci činjenice da ljekari, ali i općenito svi zdravstveni radnici, pristupaju svojim bližnjima u času nevolje i potrebe, bez obzira na okolnosti, mjesto i vrijeme.

Biti ljekar znači imati zaposlenje sa radnim vremenom, ali poziv - bez radnog vremena. Dr. Merima Kruščica potvrđuje ovo pravilo još jednom na vrlo lijep, human i nadasve profesionalan način.

Čestitamo!

Link TV N1

 

 

 


Vijest
07.11.2017.

Program dodatne obuke (PAT) u Domu zdravlja Zenica

Doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je u prostoru Doma zdravlja Zenica, 07.11.2017. održao predavanje za doktore i medicinske sestre u okviru Programa dodatne obuke (PAT). Tema predavanja je bila „Kvalitet, sigurnost i akreditacija u porodičnoj medicini“, a s ciljem realizacije PAT obuke i nastavne jedinice 4.

Da bi bio djelotvoran, PAT mora osigurati ne samo nastavni plan i program koji će obuhvatati savremeno znanje i relevantne kliničke vještine, već i nove radne procedure koje doprinose praksi porodične medicine.

Predavanju je prisustvovalo ukupno 43 ljekara i medicinskih sestara/tehničara iz Ze-Do, Srednjobosanskog i Sarajevskog kantona te Republike Srpske.

 

 


Vijest
06.11.2017.
ZAVRŠENA VANJSKA OCJENA TIMOVA PORODIČNE MEDICINE IZ DOMA ZDRAVLJA GRADAČAC

Ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), dr. Senaida Marina Babić, vođa tima, dr Ivan Bagarić, dr. Bernardina Šarac, dr.Dražana Šimić, dr. Zlatko Šantić, Jasmin Kunovac dmt, mr.sc.ecc. Zineta Mulaosmanović, dms. i Dženita Hodžić dms., danas, 06.11.2017., u svrhu certifikacije, obavili su vanjsku ocjenu 16 timova porodične medicine sDoma zdravlja Gradačac.

Prije početka vanjske ocjene, održan je uvodni sastanak gdje je dogovoren način i dinamika rada. Direktorica ustanove, dr. Alma Šakić, tom prilikom, poželjela je dobrodošlicu ocjenjivačima, a svima uključenima - uspješan rad. Na sastanku su, pored direktora, bili prisutni i predstavnici timova porodične medicine, kao i koordinator kvaliteta. AKAZ-ovi ocjenjivači izložili su prisutnima osnovne informacije u vezi sa samim postupkom vanjske ocjene, i nakon toga se pristupilo tehničkom i stručnom dijelu rada.

Nakon vanjske ocjene ocjenjivači će pripemiti Izvještaje koji se upućuju Komisiji za sertifikaciju. Komisija će pregledati izvještaje, i na osnovu pokazanih rezultata, dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ- a koje donosi odluku o certifikaciji.

 

 


Vijest
03.11.2017.
Otvoren javni oglas za upražnjene pozicije u Upravnom odboru/vijeću AKAZ-a

Federalno ministarstvo zdravstva je dana 27.10.2017. godine u Službenom listu Federacije BiH objavilo javni oglas za upražnjene pozicije u Upravnom odboru/vijeću AKAZ-a na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.12/03, 34/03 i 65/13), kao i člana 26. Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br.59/05, 52/11 i 6/17).

Sastav i struktura Upravnog odbora/vijeća je, sukladno članu 2. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora/vijeća AKAZ-a ("Službene novine Federacije BiH", br. 79/13 i 19/17), tročlana i to: jedan član, osoba sa završenim fakultetom zdravstvenog usmjerenja; jedan član, osoba sa završenim pravnim, ekonomskim ili fakultetom društvenog usmjerenja; jedan član, osoba sa završenim fakultetom tehničkog usmjerenja. koje imenuje i razrješava ministar zdravstva, saglasno proceduri utvrđenoj propisima

Članovi Upravnog odbora/vijeća imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani za još jedan mandatni period.

Također, radi održavanja kontinuiteta rada i upravljanja Agencijom, Federalni ministar zdravstva je 16.10.2017. godine imenovao privremeni Upravni odbor/vijeće za period do okončanja konkursne procedure za upražnjene pozicije, a ne duže od tri mjeseca.

Javni oglas ministra možete preuzeti ovdje...


Vijest
02.11.2017.
Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBiH

Farmaceutska komora Zeničko-dobojskog kantona nastavlja sa edukativnim aktivnostima koje imaju za cilj olakšati proces zakonski obaveznog uspostavljanja sistema standarda sigurnosti i kvaliteta za apoteke.

U tu svrhu su 01.11.2017. godine u hotelu „Dubrovnik“ Zenica, održana predavanja na kojima su predavači bili ovlašteni vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ): mr. ph. Ernesa Škaljo i mr. ph. Bakir Omerbegović.

Edukaciji su u velikom broju prisustvovali članovi Farmaceutske komore  kao i članovi Komore zdravstvenih tehničara te će ovo predavanje biti bodovano u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i validaciji stručnih predavanja pomenutih komora.

 

 


Vijest
31.10.2017.
Radionica: „Perspektive akreditacije i razmjena kadrova u regionu“, Beograd 31.10.2017.

U Beogradu je 31.10.2017. u Klubu poslanika na Dedinju, održana radionica: „Perspektive akreditacije i razmjena kadrova u regionu“, u organizaciji Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS). Ispred AKAZ-a na radionici je učestvovao doc.dr. Ahmed Novo dok su ostali učesnici bili direktori i predstavnici drugih agencija za akreditaciju iz regiona: Bosne i Hercegovine (AKAZ i ASKVA), Hrvatske, Makedonije i domaćina Srbije. Na ovom skupu dogovoreni su i naredni koraci i zajedničke akcije ovih agencija.

Poslije radionice održan je svečana dodjela certifikata sa koktelom za novih 99 vanjskih ocjenjivača AZUS-a uz prisustvo predstavnika Ministarstva zdravlja Republike Srbije, predavača koji su učestvovali u edukaciji novih ocjenjivača i mnogih gostiju.

Doc. Novo je pozvao predstavnike agencija za akreditaciju da nastave sa zajedničkom saradnjom i da održe naredni sastanak u Sarajevu na marginama „Petih dana kvaliteta u zdravstvu“, koji će se održati 14. i 15.12.2017. godine.

 

Fotografije sa radionice...


Vijest
31.10.2017.
U novembru AKAZ dogovorio certifikaciju 32 tima porodične/obiteljske medicine

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u toku su brojne aktivnosti kako bi planirane zadatke za ovu godinu priveli kraju.

Pored brojnih aktivnosti koje se odnose na Projekat Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, u novembru/studenom ove godine planirane su vanjske ocjene u domovima zdravlja Gradačac, Kalesija i Kladanj. U protekloj godini pomenuti domovi zdravlja su se kroz facilitaciju, pomoć AKAZ-ovih facilitatora, pripremali za vanjsku ocjenu u nastojanju da svoje svakodnevne aktivnosti prilagode zahtjevima AKAZ-ovi standarda i kriterija.

Do kraja godine očekuje se i aplikacija domova zdravlja koji su završili sa facilitacijom u ovoj godini i trenutno rade zadnje pripreme prije prijave za vanjsku ocjenu. To su domovi zdravlja Tešanj, Maglaj, Zavod za bolesti ovisnosti u ZE-DO kantonu.

Uz to treba spomenuti i zdravstvene ustanove iz Federacije BiH koje su u fazi facilitacije i marljivo se pripremaju za vanjsku ocjenu. To su Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, Zavod za bolesti ovisnosti Sarajevo, Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, Zavod za javno zdravstvo Kantona Tuzla i Opća bolnica Gračanica.

Imajući u vidu dosadašnje zalaganje uposlenih i jaku podršku menadžmenta, kao i izvještaje AKAZ-ovih facilitatora, vjerujemo da će pomenute zdravstvene ustanove uskoro biti uvrštene na AKAZ-ovu listu certificiranih/akreditiranih zdravstvenih ustanova, i tako doprinijeti poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga u Federaciji Bosne i Hecegovine.


Vijest
30.10.2017.
Dom zdravlja Ćelić obilježio 24. godina uspješnog rada

Ispred Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), gđa. Melka Mercvajler, prof. prisustvovala je 27. oktobra 2017. godine obilježavanju 24. godišnjice postojanja Doma zdravlja Čelić.

Dom zdravlja Čelić je nastao u toku ratnih dešavanja 1993. godine, kada se započelo skromno, sa malim brojem zdravstvenih profesionalaca, prije svega ljekara, medicinskih sestara/tehničara, zdravstvenih tehničara drugih profila i nemedicinskog osoblja u improviziranim uslovima sa nedostatnim sredstvima, lijekovima i opremom, što se u tako teškim uslovima nadoknađivalo entuzijazmom i predanošću tadašnjeg osoblja koje je nadljudskim naporima obavljalo svoju humanu zadaću.

Krajem 2003. godine, nakon adaptacije prostornih kapaciteta u Čeliću, i nakon uspješno implementiranog koncepta porodične/obiteljske medicine u područnim ambulantama, nastavilo se sa implementacijom porodične/obiteljske medicine u još tri ambulante u Čeliću, uključujući i edukaciju osoblja, te je na taj način u Domu zdravlja Čelić uspješno uspostavljen novi koncept porodične/obiteljske medicine usmjeren na zaštitu u kojoj je pacijent/korisnik usluga u središtu.

Danas, Dom zdravlja Čelić ima preko 50 zaposlenih zdravstvenih radnika i suradnika, koji opslužuju oko 13.800 stanovnika sa područja općine Čelić, uključujući i povratničku populaciju, kao i sve druge korisnike sa područja Brčko distrikta i opštine Lopare s kojima se ova opština graniči, a kojima su neophodne zdravstvene usluge.

Moramo naglasiti da je u uspješnoj saradnji sa AKAZ-om ova ustanova ušla u proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta i do sada uspjela certificirati četiri tima porodične medicine.

Ispred AKAZ-a čestitamo na postignutim rezultatima.


Vijest
27.10.2017.
Edukacija za polaznike programa Kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) – prvi nivo (SHCE 1)

Nakon što je Federalni ministar zdravstva dao saglasnost na redizajniran Program Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (KPE), AKAZ je postao nositelj tri modula na svakom od tri nivoa KPE (nivoi SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3).

Dana 27. i 28.10.2017. godine u prostorijama Poslovne akademije održano je predavanje iz prvog modula: „Kvalitet u zdravstvu“, sa prvog nivoa KPE (SHCE 1). Nositelj edukacije i glavni predavač je direktor AKAZ-a, doc.dr. Ahmed Novo, dok su sunositelji edukacije i predavači bili eksperti iz oblasti kvaliteta, rukovodioci službi za kvalitet dvije najveće zdravstvene ustanove Tuzlanskog kantona, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. – šefica Službe za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i prim.dr. Lejla Mačković – šefica Službe za kvalitet Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa političkim i strateškim okvirom za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, uključujući zakone i podzakonske akte iz oblasti kvaliteta u zdravstvu, metodološko upustvo AKAZ-a za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema kvaliteta, moduse i instrumente poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u FBiH, osnovne funkcije AKAZ-a, standarde i procese za sertifikaciju i akreditaciju te principe upravljanja kvalitetom i rizicima (sistem žalbi).

Test za učesnike edukacije možete naći ovdje


Vijest
26.10.2017.
50 timova porodične medicine iz FBiH u fazi pripreme za akreditaciju

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) su u martu 2017. godine započele realizaciju projekta „Dizajn i implementacija osnovne studije monitoringa i evaluacije projektne intervencije uvođenja procjene i upravljanja kardiovaskularnim rizikom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i poboljšanje kvaliteta/akreditacije odabranih timova porodične/obiteljske medicine u FBiH“.

U okviru ovog projekta timovi porodične/obiteljske medicine iz FBiH provode kliničku reviziju zasnovanu na prikupljanju podataka o vrijednostima 13 unaprijed dogovorenih indikatora radi procjene i poboljšanja upravljanja kardiovaskularnim rizikom –CardioVascular Risk Assesment and Management (CVRAM).

Pored toga važan segment ovog projekta je i akreditacija 50 timova porodične/obiteljske medicine iz 32 doma zdravlja, koji su već započeli sa procesom pripreme. AKAZ je angažovao 11 facilitatora, koji će u narednih šest mjeseci pomagati timovima porodične/obiteljske medicine u procesu uvođenja standarda kvaliteta. Očekuje se da će do kraja postupka facilitacije timovi biti u mogućnosti da se prijave za akreditaciju.

U fazi pripreme AKAZ je održavao radionice u Tuzli, Mostaru i Zenici, kojem su prisustvovali odabrani timovi porodične/obiteljske medicine. Timovima su date upute vezane za rad u oblasti kliničke revizije, kao i u vezi certifikacije i akreditacije, te samoocjene i vanjske ocjene.

Imajući u vidu veliko interesovanje koje je pokazano ovom prilikom, sigurni smo da će ovaj zajednički projekt rezultirati uspjehom i da će veliki broj timova porodične medicine biti u prilici da se pridruži AKAZ-ovoj listi akreditiranih timova porodične medicine.


Vijest
25.10.2017.
Promocija priručnika - Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

U organizaciji Fondacije FAMI, u Sarajevu je 25.10.2017. održana promocija priručnika sa standardnim operativnim procedurama i algoritmima za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Ovaj priručnik je razvijen u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ koji implementira konzorcij Fondacija FAMI i Ženevska univerzitetska bolnica, uz finansijsku podršku Vlade Švicarske.

Na ovaj događaj pozvani su bili svi direktori i glavne sestre domova zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine, predstavnici federalnog ministarstva zdravstva i AKAZ-a, te drugih bh. i regionalnih zdravstvenih institucija i organizacija.

 

Procedure i algoritme možete naći ovdje (1 i 2)


Vijest
24.10.2017.
Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH
Vanjska ocjena PZU apoteke „Delfin“ i PZU apoteka „AL–Hana Medrese“ Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), je za 25.10.2017. godine, pripremila vanjsku ocjenu u svrhu sertifikacije PZU apoteke „Delfin“  i  PZU apoteka „AL – Hana Medrese“ Sarajevo.

Vanjsku ocjenu će obaviti tim ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a u sastavu: mr.ph. Anela Galić i mr.ph. Bakir Omerbegović.

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

 

 

 

 

Fotografije sa vanjske ocjene


Vijest
23.10.2017.

Nacrt - Inkluzioni standardi za osobe s invaliditetom (ISOSI)

Država Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (2009.). Kao potpisnici te Konvencije, dužni smo se i pridržavati onoga zašta se ona zalaže. Između ostalog se Konvencijom traže ista prava za osobe s invaliditetom (OSI), a to podrazumijeva i prilagođenost društva potrebama osoba s invaliditetom. U skladu s tim, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je napravila nacrt standarda za fokusiranu akreditaciju zdravstvenih ustanova za osobe s invaliditetom – Inkluzioni standardi za osobe s invaliditetom (ISOSI).

Ovom prilikom se nacrt javno objavljuje u prilogu ovoj obavijesti te se pozivaju svi zainteresirani (zdravstveni profesionalci i ustanove, nadle žna ministarstva, strukovne komore, udruženja pacijenata kao i pacijenti) da pročitaju nacrt i daju svoje sugestije i komentare da bismo unaprijedili finalnu verziju ISOSI-a.

ISOSI nacrt možete pogledati ovdje.

Obrazac za dostavu komentara možete preuzeti ovdje.


Vijest
20.10.2017.

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU 2017.

Peti stručni seminar za koordinatore, ovlaštene ocjenjivače kvaliteta i zdravstvene menadžere u Federaciji Bosne i Hercegovine

Poštovani zdravstveni profesionalci i dragi AKAZ-ovi prijatelji i saradnici, 14. i 15.12.2017. godine datumi su održavanja skupa „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2017.“ S tim u vezi pozivamo Vas da započnete pripreme za ovu manifestaciju koja će se ove godine održati pod nazivom „Saradnja u fokusu: Zajedno do kvalitetnijeg zdravstva na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou!“.

U prilogu ovog dopisa šaljemo vam i poveznicu za naš youtube kanal i kratki video clip na kojem Doc.dr. Ahmed Novo direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) upućuje poziv za učešće na ovom simpoziju i ukratko izlaže program i plan dvodnevnih aktivnosti.

Nadamo se vašem odzivu i pomoći, kako bismo i ove godine bili uspješan organizator i dobar domaćin svima nama.

Svima vama, unaprijed – veliko hvala!

 

Poziv za učešće na Danima kvaliteta - Doc. dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a

 


Vijest
19.10.2017.
REAKREDITACIJA CENTARA ZA MENTALNO ZDRAVLJE U FBIH
Urađene dvije vanjske ocjene CMZ u Vitezu i Gračanici, iduće sedmice predviđene još tri

16. i 17.10.2017. godine, u Domu zdravlja Vitez i Domu zdravlja Gračanica, obavljene su vanjske ocjene Centara za mentalno zdravlja, u okviru projekta reakreditacije koji predstavlja nastavak kontinuiranog monitoriranja stanja u sferi zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja u FBiH.

Nakon isteka perioda od tri godine, koliko traje akreditacija zdravstvenih ustanova, postupak kontinuiranog unapređenja kvaliteta nalaže ponovnu ocjenu, i ishođenje statusa reakreditirane ustanove.

Što se tiče centara mentalnog zdravlja u FBiH koji su akreditaciju stekli tokom 2014. godine, u okviru Projekta Mentalnog zdravlja u BiH koji finansira Švicarska Agencija za razvojnu saradnju (Swiss Agency for Development Cooperation – SDC), upravo oni predstavljaju neke od prvih zdravstvenih ustanova koje obnavljaju ciklus i tako, ponovo stiču status, potvrđujući održavanje dostignutih standarda. Osim toga, svojim finansijskim participiranjem za troškove reakreditacijskog postupka svjedoče i o punom preuzimanju ideje i koncepta jačanja mentalnog zdravlja.

Doc. Dr. Irma Džambo, dipl.psih. i Agnesa Lihovac, DMS, jedan su od timova ocjenivača koji su početkom ove sedmice obavili vanjsku ocjenu u Vitezu. Njihove kolege, Dr. Elmir Šator i Suda Sofić dipl.soc ., bili su u posjeti gračaničkom CMZ-u gdje su također obavili neophodne radnje u okviru vanjske ocjene.

Na taj način, centri za mentalno zdravlje postaju vrlo značajan dio sistema sigurnosti i kvaliteta jer osim što imaju određeni propisani nivo i način rada, u kvalitativnom smislu, obezbjeđuju i stalni nadzor i kontrolu vlastitih performansi.

Iduće sedmice, 23. i 24.10., predviđeno je obavljanje još tri vanjske ocjene u CMZ-ima u Bihaću, Tuzli i Srebreniku, nakon čega slijedi analiza Izvještaja vanjskih ocjenjivača, i eventualno ishođenje reakreditacije.


Vijest
18.10.2017.
ZAVRŠENA VANJSKA OCJENA TIMOVA PORODIČNE MEDICINE IZ DOMA ZDRAVLJA TEOČAK

Ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), dr Zlatko Šantić i dr Malik Vodopić, jučer, 17.10.2017., u svrhu certifikacije, obavili su vanjsku ocjenu četiri tima porodične medicine Doma zdravlja Teočak .

Po dolasku ocjenjivača, održan je uvodni sastanak gdje je dogovoren način, i dinamika rada. Direktor ustanove, dr. Hajrudin Haračić, tom prilikom, poželio je dobrodošlicu ocjenjivačima, a svima uključenima - uspješan rad. Na sastanku su, pored direktora, bili prisutni i predstavnici timova porodične medicine, kao i koordinator kvaliteta, g.-đa Fatima Đedović. AKAZ-ovi ocjenjivači izložili su prisutnima osnovne informacije u vezi samog postupka vanjske ocjene, i nakon toga se pristupilo tehničkom i stručnom dijelu rada.

U okviru postupka, sada slijedi izrada Izvještaja - koje vanjski ocjenjivači upućuju Komisiji za sertifikaciju. Komisija će pregledati izvještaje, i na osnovu pokazanih rezultata, dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku o certifikaciji.

 


Vijest
17.10.2017.
RADNI SASTANAK DIREKTORA AKAZ-a I ZZJZ KS

Prva sertificirana i akreditirana ustanova u FBiH kontinuirano unapređuje dostignuti nivo sigurnosti i kvaliteta

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (ZzJZKS), Dr. sci.med. Snježana Balta, u prisustvu suradnice g.-đe Elveste Mulahasanović , pravnice u Zavodu, primila je danas na radni sastanak Doc. Dr. Ahmeda Novu, direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), kako bi razmijenili informacije o stanju i potrebama Zavoda u pogledu kontinuiranih napora u vezi sa unapređenjem sistema sigurnosti i kvaliteta.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo , prva je zdravstvena ustanova u federaciji koja je i sertificirana i akreditirana kao cjelokupna organizacija. Razumijevanje sistema sigurnosti i kvaliteta koje je prisutno kod vodstva Zavoda, ne dozvoljava bilo kakav pad i odstupanje od dostignutih standarda izvedbe.

Također, direktori Zavoda i AKAZ-a su dogovorili i potpisivanje Memoranduma o saradnji sa AKAZ-om kako bi se obezbijedio kontinuitet u radu i potrebna ekspertiza. Upravo je pomenuti Memorandum - dokument koji je i direktni povod i osnova za današnji sastanak. Naime, kada se steknu uvjeti, i pojavi potreba obnove znanja i sposobnosti, kroz program obuke, treninga, facilitacije, itd. aktiviraće se Memorandumske odredbe i pokrenuti postupci ponovne sertifikacije i akreditacije.

Osim Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i druge zdravstvene ustanove s područja KS odlučilo je iskoristiti priliku i mogućnost potpisivanja MoS u cilju obezbjeđivanja stručne pomoć AKAZ-a. Vjerujemo da će razgovori i napori koje Agencija ulaže u odnose sa kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, u budućnosti omogućiti intenzivnije aktivnosti u ovoj oblasti. U tome očekujemo pomoć svih naših suradnika i društvenih i političkih aktera koji su i do sada iskazivali razumijevanje za temu potrebe općeg prihvatanja procesa kontinuiranog jačanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.


Obavijest
16.10.2017.
DOSTAVA DOKUMENATA ZA PROVEDBU POSTUPKA UPISA NA LISTU VANJSKIH OCJENJIVAČA
Slijed koraka za ozvaničenje statusa vanjskog ocjenjivača

Nakon posljednje obuke za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta, koja je provedena u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 11. i 12.10., pozivamo sve polaznike koji su uspješno prošli obuku i dobili certifikat da dostave neophodne dokumente kako bi se do kraja proveo postupak upisa na listu.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove trebaju:

 • popuniti elektronski obrazac (vidi prilog), i dostaviti ga elektronskim putem na adresu: ocjenjivac@akaz.ba;
 • poslati poštom fotokopije relevantnih dokumenata kojima se dokazuju činjenice neophodne za status vanjskog ocjenjivača (vidi prilog).

Napomena: Obzirom na ograničen prostor elektronskog prijema dokumentacije, molimo vas da se striktno pridržavate načina dostave dokumenta. To jest: samo elektronski obrazac slati elektronskom, a sve ostale dokumente redovnom poštom.

Unaprijed hvala na razumijevanju i skoroj dostavi.

KONKURS za izbor i imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta

Obrazac prijave kandidata za izbor i imenovanje ovlaštenih ocjenjivača provjere kvaliteta


Učešće AKAZ-a u radionici
13.10.2017.
UNAPREĐENJE SIGURNOSTI I KVALITETA USLUGA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU
Banja Luka 12.10.

U organizaciji Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (ASKVA), i Instituta za javno zdravstvo RS, u četvrtak 12.10., održana je radionica sa učešćem predstavnika akreditacijskih agencija iz regiona, koje je za cilj imala analizu stanja, i razmjenu iskustava u oblasti uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta u zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu.

Uzimajući u obzir zakonska rješenja koja se donekle međusobno razlikuju u određenim definicijama i poimanjima prirode, i vrsta zdravstvenih ustanova, na skupu su prezentirane aktivnosti koje su do sada provedene, kao i planovi za budući rad. Također, predstavnici ustanova i organizacija - učesnika na radionici, govorili su i o vlastitim iskustvima polučenim u dosadašnjem radu te ukazali svojim kolegama na potencijalne opasnosti u recepciji ideje sertifikacije i akreditacije u privatnoj praksi.

Ispred Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), a u društvu predstavnika odabranih privatnih zdravstvenih ustanova iz Sarajeva i Tuzle, na skupu je učestvovala, i prezentirala stanje stvari u FBiH, g.-đa Melka Mercvajler, Viši stručni saradnik za poslove edukacije.

Projekat u okviru kojeg je održana radionica, dio je istraživanja koje provodi Alijansa za istraživanje zdravstvene prakse i sistema (Aliance for Healthcare Policy and Systems Research), s naslova sporazuma o saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organization).

Organizator radionice se može pohvaliti odličnom izvedbom, i odzivom svih pozvanih aktera iz regiona: Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Republici Makedoniji; Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Republici Hrvatskoj; Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji; te Društva za kvalitet i bezbijednost zdravstvene zaštite i Farmaceutske komore Crne Gore.

Zaključci sa radionice bit će naknadno dostavljeni učesnicima.

Fotografije sa radionice...


Vijest
12.10.2017.
21 POLAZNIK USPJEŠNO OKONČAO SPECIJALNU OBUKU ZA VANJSKE OCJENJIVAČE

Nakon dva dana intenzivne specijalne obuke za ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta, 11. i 12.10., koja je obavljena u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 21 kandidat pristupio je izradi testa i dostigao postotak uspješnosti neophodan za dobivanje sertifikata.

Direktor AKAZ-a, Doc. Dr. Ahmed Novo, imenovaće verifikacijsku komisiju koja će provjeriti odgovarajuću dokumentaciju i ispunjenje formalnih uslova, kako bi kandidati zvanično mogli biti upisani na listu vanjskih ocjenjivača.

Prvi angažmani mogu uslijediti već u najskorije vrijeme, ovisno o potrebama i zahtjevima u narednim vanjskim ocjenama zdravstvenih ustanova. Naime, za svaki pojedinačni odabir tima ocjenjivača, zadužena je tročlana komisija koju imenuje direktor AKAZ-a. Komisije ima zadatak da: „...na osnovu teritorijalnog kriterija, profesionalnog, etničkog i spolnog sastava, kao i frekventnosti prilikom prethodnih angažmana...“, direktoru uputi prijedlog adekvatnih osoba koje će biti pozvane na pripremni sastanak, i odabrane u tim.

Doc. Dr. Ahmed Novo: „Čestitam svim polaznicima obuke i izražavam zadovoljstvo stalnim porastom interesa među zdravstvenim radnicima u pogledu nastojanja da unaprede lična znanja iz oblasti sigurnosti i kvaliteta, kao i željom da budu profesionalno angažovani kao naši vanjski saradnici. Pool vanjskih ocjenjivača, izuzetno je važna stavka u radu AKAZ-a i traži stalno obnavljanje - kako personalno, tako i u vidu divergentnosti u profesionalnom sastavu. Svaka vanjska ocjena je specifikum za sebe i zahtijeva odabir upravo onih osoba koje će formirati odgovarajući tim i obaviti posao na najbolji način. Pri tom, mora biti ispunjen zahtjev nepristrasnosti, odsustva sukoba interesa i vrhunskog poznavanja problematike u pitanju, i praktičnih aspekata rada u timu. Zato smo uvijek opredijeljeni da sam izbor vanjskih ocjenjivača bude neupitan, i garant svima da će i njihov rad biti na visokom profesionalnom nivou. Svaki ocjenjivač ne predstavlja samo sebe lično - nego i AKAZ, pa nam je vrlo bitno koga angažujemo za rad na terenu.“

Program obuke...

Fotografije sa obuke...


U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja
11.10.2017.
REAKREDITACIJE CMZ-a PO NOVIM STANDARDIMA, I VANJSKA OCJENA ZA JOŠ 4 CENTRA U OKTOBRU

Jučer, 10.10.2017. godine, u cijelom svijetu je obilježen Dan mentalnog zdravlja , i održane prigodne manifestacije i programi. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) , pridružuje se svima koji se ovom problematikom bave in primis , kao i osobama i pacijentima koji imaju stanja koja zaslužuju pažnju i tretman stručnjaka, iskazujući podršku, i dajući svoj, vlatiti doprinos poboljšanju opće slike u sferi sigurnosti i kvaliteta, odnosno radom u vidu standardizacije prakse, i akreditacije Centara za mentalno zdravlje u FBiH .

Uz CMZ Vogošća i CMZ Novi Grad iz JUDZ Kantona Sarajevo , te CMZ Doma zdravlja Zenica, koji su postigli stupanj reakreditacije nakon vanjskih ocjena provedenih 25. i 26.09., u skladu sa zahtjevima noviranog seta standarda za CMZ, odlučeno je da će i centri za mentalno zdravlje iz Viteza, Gračanice, Tuzle, Bihaća i Srebrenika , biti pregledani u toku ovog mjeseca. Naime, 16. i 17., odnosno 23. i 24.10., datumi su zakazani za vanjsku ocjenu o kojoj su obaviješteni svi saradnici AKAZ-a, kao i uprave domova zdravlja i osoblje CMZ-a koji će biti u postupku.

Poželimo svima uspjeh u radu, s nadom da će se svi navedeni centri za mentalno zdravlje pridružiti kolegama koji su već upisali svoje centre na listu reakreditiranih ustanova.

 


Obavijest
10.10.2017.
Dogovorena sertifikacija 19 timova porodične medicine Doma zdravlja Srebrenik

Radni sastanak koji je 05.10.2017. g. održan u Domu zdravlja Srebrenik , i na kojem je direktor ove ustanove, Prim. dr. Izudin Zahirović , razgovarao sa predstavnicom Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) , g.-đom Melkom Mercvajler , urodio je dogovorom o provođenju postupka sertifikacije za devetnaest timova porodične medicine koji rade u sklopu doma zdravlja.

Naime, tom prilikom razgovaralo se o niz pitanja vezanih za uvođenje i jačanje sistema sigurnosti i kvaliteta a naročito o dosadašnjim postignućima koja se tiču primarne zdravstvene zaštite. Zaključeno je da do kraja ove godine treba obaviti dvije facilitacijske posjete, i tehničke pripreme za postupak sertifikacije TPM.

Obzirom da u Domu zdravlja Srebrenik rade neki od stalnih AKAZ-ovih saradnika, realno je za očekivati brz i uspješan tok, i rezultate u predstojećoj saradnji sa odabranim facilitatorom. Samoocjena i vanjska ocjena biće obavljene početkom naredne kalendarske godine pa se, u slučaju pozitivnog ishoda, očekuje i sertifikacija predmetnih timova porodične medicine.


Obavijest
09.10.2017.
PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU I POHAĐANJE DVODNEVNE OBUKE
ZA OVLAŠTENE OCJENJIVAČE VANJSKE PROVJERE KVALITETA

Zbog velikog interesovanja kandidata koji ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), PRODUŽAVA rok za prijavu do samog dana održavanja obuke.

Obuka će biti održana u prostorijama AKAZ-a, dana 11. i 12.10., sa početkom u 09:00 sati.

U prilogu donosimo plan i program obuke i obrazac za prijavu kandidata.

Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite na brojeve telefona: 033 771 870; 033 771 874 i 033 771 875.

Obrazac za prijavu za obuku za vanjske ocjenjivače...

Program obuke...


Vijest
06.10.2017.
AKAZ NA 34.-toj MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJ ISQUa-e U LONDONU

34.-ta Međunarodna konferencija ISQUa-e (International Society for Quality in Healthcare), održana u periodu od 01. do 04.10., u glavnom gradu Velike Britanije, okupila je učesnike iz svih krajeva svijeta kako bi razmijenili najbitnije informacije iz područje sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu te saznali o općem stanju, najznačajnijm savremenim tendencijama i problemima, i na poslijetku razmijenili znanja i vlastita iskustva stečena u radu.

Doc. Dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), predstavljao je našu zemlju te imao čast, i odgovornost, da se obrati odabranim predstavnicima i organizatorima konferencije u vrlo restriktivnoj pripremnoj fazi, prvog dana održavanja konferencije. Tom prilikom docent Novo izlagao je na temu:„Poboljšanje sigurnosti zdravstvenih usluga u timovima porodične medicine u FBiH i KS“, i u svojoj prezentaciji je govorio o predanosti, ozbiljnosti i stručnosti domaćih profesionalaca koji se bave pitanjima kvaliteta u zdravstvu. Pri tom, radi se o svima koji su uključeni u rad - kako u okrilju AKAZ-a, bilo kao zaposlenici, saradnici i radne grupe konsultativnog tipa, tako i unutar zdravstvenih ustanova – u funkciji voditelja, koordinatora te svih koji se sistemski zauzimaju za promoviranje kvaliteta.

Izvrsna organizacija, tehnički i tehnološki noviteti koji pomažu učesnicima praćenje raznovrsnog programa, znatno su utjecali na uspjeh konferencije na čijim marginama je bilo mnoštvo prilika za sastanke i profesionalnu razmjenu.


Vijest
05.10.2017.
Okrugli sto u povodu Svjetske sedmice dojenja

Doc. Dr. Vera Kerleta, predstavljala je Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), na jučerašnjem okruglom stolu koji je, u suorganizaciji Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za javno zdravstvo KS, te Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH (USJZD) i Udruženja za unapređenje dojenja FBiH (International Baby Food Action Network - IBFAN), održan u povodu Svjetske sedmice dojenja.

Organizatori su pozvali predstavnika AKAZ-a da prisustvuje na skupu, i obrati se učesnicima s naslova ekspertize i iskustvene prakse u vezi pitanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, i projektnih implementacijskih zadataka tokom akreditacijskog postupka za „Bolnice – prijatelje beba“ (Baby Friendly Hospitals – BFH), čiji je inicijator UNFPA u BiH.

U uvodnom obraćanju, u ime organizatora, prisutne su pozdravili, Mr.sci.med. Prim. dr. Sabaha Dračić ZzJZKS; Prim. dr. Mira Ademović, predsjednica IBFAN; g. Mirza Palo iz Ureda SZO BiH; i g.-đa Alma Herenda, predstavnica UNICEF-a.

Izlagači i prezentatori po temama: „ Značaj dojenja za postizanje Globalnih ciljeva održivog razvoja“, „Pregled politika, programa i prakse dojenja u FBiH“, i“ Radna i produktivna žena i dojenje“, bili su respektivno: Mr.sci.med. Prim. dr Sabaha Dračić, Dr.sci. med. Aida Filipović-Hadžiomeragić, i Mr.sci.med. dr Irena Jokić.

Na koncu skupa, dogovoreno je da će, u narednom periodu, Zaključci s okruglog stola biti cirkulirani učesnicima, i relevantnim organizacijama i udruženjima koja se bave perinatalnim i neonatalnim problematikama i pitanjima, a naročito - dojenjem i dojenčadi.


Vijest
04.10.2017.
AKAZ U POSJETI DOMU ZDRAVLJA ŽEPČE
Ravnateljica doma zdravlja Žepče, dr. Ana Zlovečera Jukić, izrazila nadu
u skori početak ulaska upostupak uvođenja sustava sigurnosti i kvalitete

Predstavica Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), g.-đa Melka Mercvajler, prof. , viši stručni saradnik za poslove obuke, posjetila je jučer, 03.10., Dom zdravlja Žepče i obavila razgovor sa ravnateljicom ove ustanove dr. Anom Zlovečerom Jukić.

Na sastanku se razgovaralo o sustavnom pristupanju procesu uvođenja i jačanja sigurnosti i kvaliteta te pojedinim sekvencama koje bi predstavljale logičke etape kontinuiranog oblika rada. Tako, dogovoreno je da se u novembru/studenom održi edukacija uposlenika, a da facilitacija doma zdravlja započne s početkom nove kalendarske godine.

JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče, ima vodstvo za koje se smatra da je zaslužno za pozitivne promjene koje su uočene u lokalnim okvirima. Naime, ravnateljici doma zdravlja dr. Zlovečeri Jukić, pripisuju se zasluge za pokretanje rada zubne ambulante koja je na usluzi pacijentima u dvije smjene, te mogućnost za dobijanje liječničkog uvjerenja za vozačke dozvole, kao i Centra za mentalno zdravlje u kojem svakodnevno ordinira psiholog. Unatoč činjenici da se ovi pomaci jasno percepiraju u lokalnim okvirima, Dom zdravlja se i dalje suočava s mnoštvom problema: manjkom liječnika, nedostatkom radnog prostora i slično.

Na koncu izražavamo uvjerenje da će predstojeća suradnja sa AKAZ-om pripomoći prevazilažanju nekih od problema, a sigurno će omogućiti stjecanja znanja i praktičnih sposobnosti specifičnih za pitanja sigurnosti i kvaliteta što predstavlja dodatnu vrijednost za sve zdravstvene ustanove.

 


Vijest
02.10.2017.
Poziv za nove kandidate
Poziv za prijavu i pohađanje dvodnevne obuke za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta

U srijedu 11., i četvrtak 12.10.2017 . godine predviđeno je održavanje obuke za nove kandidate za upis na listu ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta. Obuka će biti održana u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) , sa početkom u 09:00 sati. Pozivamo sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove da čim prije popune obrazac i prijave se za obuku.

Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite na brojeve telefona: 033 771 870; 033 771 874 i 033 771 875.

(Napomena: Vanjski ocjenjivači koji su već upisani u listu i prošli su obuku ne trebaju se prijavljivati!)

Prilog: obrazac za prijavu za obuku za vanjske ocjenjivače i primjerak popunjene uplatanice


Vijest
29.09.2017.
Usvojeni Standardi za poliklinike i Finansijski plan Agencije

Na 42. redovnoj sjednici Upravnog odbora Agencije za za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH razmatrani su, i u skladu sa utvrđenim prioritetima na koje je data saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva, usvojeni Standardi kvaliteta i sigurnosti za poliklinike. Ono što čini posebnost standarda za poliklinike su specifičnosti koje po sebi postoje u mikrosferi kliničkog rada te predstavljaju, u našim, bosanskohercegovačkim uvjetima, savremeni odnos Agencije prema načinu rada koji treba beskompromisno usvojiti s povjerenjem da će dati najbolje rezultate - kako onima koji standarde koriste, tako i onima kojima su ovi standardi namijenjeni u smislu zdravstvene usluge.

Na istoj sjednici usvojen i Finansijski plan Agencije za 2018. godinu. Direktor Agencije, doc.dr. Ahmed Novo, je u obrazloženju dokumenta naglasio da je Finansijski plan AKAZ-a za period 1. januar – 31. decembar 2018. godine predstavlja finansijski aspekt planiranih aktivnosti Agencije za narednu godinu, u skladu sa smjernicama Vlade Federacije BiH i kontinuiranom aktivnosti Agencije na upravnim i s njima povezanim poslovima iz domena uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u Federaciji BiH. Osim Finansijskog plana, usvojen je i niz drugih internih akata, posebno Pravilnik o akademskom i stručnom usavršavanju.

Ovom prilikom pozivamo zainteresirane poliklinike – zdravstvene ustanove, odnosno koordinatore za kvalitet poliklinika registriranih u Federaciji BiH da preuzmu verziju standarda za poliklinike sa web-stranice.

Standardi za poliklinike


Vijest
28.09.2017.
Održana jednodnevna radionica o postupku sertifikacije i akreditacije zdravstvenih ustanova

28.09., u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je jednodnevna radionica o postupku sertifikacije i akreditacije zdravstvenih ustanova za 32 polaznika koji su uspješno okončali obuku te dobili pripadajuće sertifikate.

Završetkom ove obuke, svim učesnicima, otvara se mogućnost prijave i pohađanja edukacije za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta u terminu 11.- 12.10.2017. godine.

Mr. ph. Azra Uzunović: „U domaćem okruženju, AKAZ-ova obuka je stvarno osvježenje i kvalitet - u isto vrijeme. Ove godine sam već bila na par edukacija i seminara i mogu reći da je u AKAZ-u pristup interaktivnog i informativnog dijela edukacije odlično uravnotežen. Tako je i za nas početnike u ovoj oblasti olakšano razumijevanje i usvajanje novih pojmova i procesa.“

Predavči zaslužni za današnje pozitivne utiske bili su: Doc. Dr. Ahmed Novo, Doc. Dr. Vera Kerleta, Mr.sci.med. Enis Hasanović, mr.ph. Bakir Omerbegović, mr.ph. Anela Galić, i domaćin današnje obuke mr.ph. Vildana Drljević.

Fotografije sa obuke...

Vijest
27.09.2017.
AKAZ na sastanku radne grupe za izradu Kliničke vodilje za preeklampsiju
Vlašić, 26.09.2017.

Proteklo je gotovo godinu dana od izdavanja Kliničke vodilje za postpartalno krvarenje koja je proizašla kao rezultat rada združenih predstavnika bosanskohercegovačkih ministarstava zdravstva/zdravlja, odnosno imenovanih stručnjaka iz oblasti relevantnih za seksualno i reproduktivno zdravlje (SRZ).

Ove godine, u organizaciji UNFPA BiH, i udruženja „Partnerstvo za javno zdravlje“ - u funkciji provedbenog partnera, ponovo je ustanovljena radna grupa sa zadatkom izrade Kliničke vodilje za preeklampsiju, što su problemi prepoznati za domenu koju je shodno obraditi u smislu vodiča za zdravstvene i medicinske radnike koji se bave ovom problematikom SRZ - prije svih liječnici obiteljske medicine, ginekolozi-akušeri, i primalje.

Kao i u prethodnom slučaju, Federalno ministarstvo zdravstva imenovalo je Doc. Dr. Ahmeda Novu, direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), za člana radne grupe s naslova mandata agencije, i ličnih stručnih odlika.

Trebalo bi da Radna grupa okonča svoj rad u obliku štampanog vodiča a što se predviđa za kraj ove kalendarske godine.

Poželimo svima uspjeh u radu, i kvalitetan krajnji uradak.


Vijest
26.09.2017.
Budućnost zdravstva je u sigurnosti i kvalitetu
Interview direktora opće bolnice „Prim.dr Abdulah Nakaš“ – poziv na savremeni pristup zdravstvu

Prim. dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice „Prim. dr Abdulah Nakaš“, u interviewu za dnevne novine „Dnevni avaz“ od 24.09., na prvo mjesto stavlja kvalitet usluga i proces jačanja sigurnosti i kvaliteta kroz postupke sertifikacije i akreditacije.

Na novinarsko pitanje: „Šta možete izdvojiti kao najznačajnije urađeno u dosadašnjem dijelu mandata?“, Prim. dr Kravić odgovara sljedeće:

„Dosta smo uradili da bi se povećao broj novopruženih usluga u Općoj bolnici i da bi pacijenti dobili bolju i kvalitetniju uslugu. Počeli smo s akreditacijom bolnice za poboljšanje kvaliteta i kontrole standarda koji će se primjenjivati. To je proces koji još traje, a omogućit će bolju i sigurniju uslugu pacijentu kao i kvalitetniji rad. Dobivanjem ovog certifikata bit ćemo jedina ustanova takvog tipa koja ima certifikat za kvalitet u našoj zemlji. Također, paralelno vršimo certifikaciju našeg porodilišta kao porodilište-prijatelj beba i tu smo pri kraju. A kako u našoj zemlji ima puno osoba s invaliditetom, otpočeli smo i certifikaciju za njih, što će omogućiti osobama s invaliditetom bolji pristup našoj ustanovi, bolje snalaženje slijepim i gluhonijemim osobama. Naš cilj je da se pacijenti osjećaju kao kod svoje kuće, da bismo im olakšali tešku situaciju koju donosi njihova bolest..“

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. Dr. Ahmed Novo, u povodu napisa, izrazio je zadovoljstvo isticanjem segmenta rada koji proizlazi iz saradnje sa AKAZ-om, i naglaskom koji Prim. dr Kravić stavlja upravo tamo gdje i treba biti, to jest, na sistemski mjerljivom izrazu vlastitih mogućnosti i nastojanja kroz objektivne procese koje provodi AKAZ.

Doc. Dr. Ahmed Novo: „U Općoj bolnici „Prim. dr Abdulah Nakaš“, do sada smo uradili mnogo u proteklom periodu i, kada vidimo ovakve istupe u javnim medijima, kroz koje je taj rad prepoznat za suštinski izraz pomaka i napretka – objektivno, moramo biti zadovoljni. Međutim, raduje i činjenica da vodeće zdravstvene ustanove u FBiH, ali i u cijeloj našoj državi, ne samo da prepoznaju važnost jačanja sistema sigurnosti i kvaliteta, već i ističu neupitnu potrebu da to postane najbolji odabir i put u budućnost zdravstva.“


Vijest
25.09.2017.
Sastanak sa direktorom i saradnicima JU „Apoteke Sarajevo“
Nastavak postupka sertifikacije za 15 apoteka

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. Dr. Ahmed Novo, i mr.ph. Vildana Drljević , stručni saradnik za sertifikaciju, posjetili su danas JU „Apoteke Sarajevo“, te se susreli sa generalnim direktorom ustanove Prim.mr.ph. Saitom Muradićem , mr.ph. Eminom Oruč, i Dr.ph. Azrom Bajraktarević, koordinatoricom za kvalitet.

U ugodnoj atmosferi i profesionalnom okruženju, na novoj adresi domaćina u Nedžarićima, vodstva i stručnjaci dviju institucija, održali su radni sastanak na kojem su dogovorili sljedeće korake u implementaciji postojećeg projekta sertifikacije ustanove. Naime, do sada je 15 apoteka iz sastava ustanove uspješno okončalo sertifikaciju i spremni su za redovni nadzorni pregled koji bi trebalo da bude sproveden do kraja novembra mjeseca tekuće godine. Nadalje, u skladu sa ranijim dogovorom, još 15 apoteka treba ući u ovaj proces, odnosno, proći edukaciju i uraditi samoocjenu kako bi se u narednoj, 2018. godini, također mogli naći na listi sertificiranih apoteka.

Treća stavka današnjeg dogovora odnosi se na aktivno učešće uposlenika JU „Apoteke Sarajevo“ u edukativnim sadržajima AKAZ-a, odnosno u obuci za vanjske ocjenjivače koja će se održati 11. i 12.10., kao i aktivno učešće i razmjenu znanja i iskustava na Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH, na programu 14. i 15.12.2017. godine.


Vijest
22.09.2017.
Sastanak direktora AKAZ-a i direktora Doma zdravlja Stari Grad Mostar

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. Dr. Ahmed Novo, posjetio je JU Dom zdravlja Stari Grad Mostar gdje mu je domaćin na današnjem sastanku bio Prim. dr Bajro Sarić, direktor doma zdravlja, i dugogodišnja prva osoba za kontakte u vezi AKAZ-ovih djelatnosti u Domu zdravlja Stari Grad Mostar. Ipak, složeni finansijski, i društveni uvjeti u kojima radi ova ustanova, do sada nisu dozvoljavali stepen saradnje koji bi bio poželjan, i potreban za karakter kontinuiranog podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta a koji zaslužuju pacijenti, a i djelatnici doma zdravlja.

S tim u vezi, na današnjem, vrlo iscrpnom sastanku, na kojem su obnovljene institucionalne i poslovne, ali i lične, prijateljske veze dvojice direktora, dogovoren je niz značajnih aktivnosti koje bi trebale biti započete bez odlaganja - odmah. Tako, u okviru CVRAM aspekta Komponente II projekta SZO, dom zdravlja će uključiti svoje TPM koji će pristupiti kliničkoj reviziji predviđenoj projektnim zadatkom. Nadalje, dogovorena je i reakreditacija Centra za mentalno zdravlje, te prateće aktivnosti koje će omogućiti što bolji rezultat, i dovesti do ostvarenja planiranih postignuća u optimalnom vremenskom periodu.

Doc. Dr. Ahmed Novo: „Današnji sastanak sa dr Sarićem još je jedna potvrda da je najvažnija komponenta u radu ipak - volja, i posvećenost direktnih izvršilaca - kvalitativnim pomacima. To su osnovni preduslovi koji, u konačnici, trebaju omogućiti pacijentima što bolju uslugu i pristup zdravstvenoj zaštiti u skladu sa modernim tendencijama i standardima poslovanja.“


Vijest
21.09.2017.
Danas i sutra, u Mostaru se zaključuje edukacijski ciklus za TPM u okviru projekta SZO

Tuzla, Zenica i Mostar zaokružuju terenski raspored na kojem su okupljeni timovi porodične/obiteljske medicine iz kantona/županija koji gravitiraju ovim urbanim centrima. U sklopu sveobuhvatnog projekta SZO koji se tiče zdravstva u cjelini, Komponenta II predviđa obuku i akreditaciju za TPM, kao i kliničku reviziju sa naglaskom na CVRAM – to jest, kardio-vaskularne bolesti, i probleme koji ih prethode, i prate.

Agencija za kvaltet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), nosilac implementacije projekta za federalni dio naše zemlje, sutra, 22.09., završava obuku za još 180 TPM iz južnih dijelova FBiH. U Mostarskom domu zdravlja, ekipa predavača AKAZ-a, u istom sastavu kao i prethodna dva puta, prezentira program obuke za novih četrdesetak polaznika – članova TPM, kojima će sutra biti uručeni certifikati.

Timovi porodične medicine iz Sarajeva, pridružiće se naknadno ovom projektu koji bi, predviđenim tokom postupka akreditacije, trebao proći kroz faze kliničke revizije, samoocjene i vanjske ocjene u narednih 10 mjeseci.

Fotografije sa edukacije...


Vijest
20.09.2017.
PONOSNI NA ZNAK „Patients Included“

Manifestacije koje organizuje AKAZ od sada sa znakom o poštivanju načela uključenja pacijenata

„Ništa o nama - bez nas“ – ovim sloganom izražava se stav o uključenju pacijenata na sve skupove na kojima se tretira bilo koje pitanje i problem koji se tiče pacijenata. Drugim riječima, svaki skup na koji predstavnici pacijenata nisu pozvani bilo kao učesnici ili publika, ili se problem vezan za pacijente ne tretira kao tematska cjelina u programu, s aspekta pacijenata - nemaju prolaznu ocjenu. Takvi skupovi nemaju pravo da sebi prisvoje sintagmu skupa „za“, ili „o“ pacijentima.

Uzimajući u obzir činjenicu da je cjelokupan sistem zdravstvene zaštite posvećen upravo pacijentima to jest, da su upravo pacijenti raison d´etre zdravstvenog sistema, čini se i nelogično da se u takvom sistemu tretira bilo koje pitanje koje se tiče pacijenata – a bez njihovog pristustva, i aktivnog učešća.

Međunarodno udruženje Patients Included, iskazuje ovaj stav kroz tri kriterija koji, alternativno, daju nekom skupu karakter „za“, ili „o“ pacijentima. To su: pacijent u programu; pacijent za govornicom; i, pacijent u publici.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ ), već je i do sada, na svim skupovima koje smo organizovali, poštivala ova načela, ali od sada, namjeravamo ove principe iskazati u grafički prepoznatljivoj formi logotipa Patients Included , koji kanimo štampati na svim informativnim instrumentima (plakati; brošure; programi; bilteni itd.) koji će pratiti pojedine skupove i manifestacije.

Pozivamo i sve zdravstvene ustanove, udruženja koja se bave pitanjima iz oblasti zdravstva, institucije i organizacije, kao i pojedince koji učestvuju u organizacionim odborima zdravstvenih skupova, da načelo uključenja pacijenata poštuju doslovno i beskompromisno. To zato, da bismo bili sigurni da napori koje ulažemo u poboljšanje zdravstvenog sistema, vode ka krajnjem cilju – poboljšanju za pacijenta.

Doc. Dr. Ahmed Novo: „Registrirali smo se pri udruzi „Patients Included“, slijedeći primjer ISQua-e, ali sa vlastitim opredjeljenjem koje smo imali i od ranije. Mi imamo jaku svijest o uključivanju pacijenata u svaki vid našeg poslovanja – naravno, tamo gdje je to moguće, i poželjno. Isto tako, u AKAZ-u smo skloni vrlo često naglašavati centralnu poziciju pacijenta kao krajnjeg korisnika zdravstvene usluge. Zato smo već ranije na Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH uključili određene grupe pacijenata i u obliku programskog dijela, i kao učesnike za govornicom, a, sasvim sigurno i kao publiku, i posjetioce ove naše manifestacije. I ove godine učinićemo to isto, i sav promotivni materijal, s ponosom, okititi znakom „Patients Included“.


Vijest
19.09.2017.
U Zenici još dvadeset jedan tim porodične/obiteljske medicine prošao obuku u okviru Projekta SZO

Predavači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. Dr. Ahmed Novo, Melka Mercvajler, prof., Doc. Dr.sci.ph. Vera Kerleta, Prim. dr Lejla Mačković, Mr.sci.med. Šabović dr Fadil, Doc. Dr. Larisa Gavran i Dr.sci.med. Šačić dr. Enes održali su 18. i 19.09., u prostorijama zeničkog doma zdravlja, obuku za dvadeset jedan tim porodične/obiteljske medicine sa područja Ze-Do kantona.

Projekt SZO u BiH, to jest CVRAM aspekt Komponente II ovog projekta , predviđa akreditaciju ukupno 50 timova porodične/obiteljske medicine u FBiH, kao i provedbu relevantne kliničke revizije. S tim u vezi, program obuke posvećen je značajnim dijelom upravo pitanjima i metodologiji kliničke revizije, te kardio-vaskularnim bolestima i problemima koji ih prate.

Na kraju obuke, dodijeljeni su certifikati za četrdeset tri polaznika – člana TPM, koji su učestvovali u obuci.

Nakon Tuzle i Zenice, slijedi i obuka u Mostaru, 21. i 22.09. tekuće godine, za preostale timove porodične/obiteljske medicine koji su odabrani za učešće u projektu.

Fotografije sa obuke...


Najava/Poziv polaznicima obuke
18.09.2017.
Poziv za prijavu i pohađanje dvodnevne obuke za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta

U srijedu 11., i četvrtak 12.10.2017. godine predviđeno je održavanje obuke za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta. Obuka će biti održana u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), sa početkom u 09:00 sati. Pozivamo sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove da čim prije popune obrazac i prijave se za obuku. Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite na brojeve telefona: 033 771 870; 033 771 874 i 033 771 875.

Prilog: obrazac za prijavu za obuku za vanjske ocjenjivače i primjerak popunjene uplatanice


Vijest
15.09.2017.
AKAZ-ovi predstavnici u Domu zdravlja Lukavac
Dogovoren nastavak rada u vezi Projekta mentalnog zdravlja u BiH i zakazan početak postupka facilitacije za decembar

Posjeta Domu zdravlja Lukavac, upriličena 14.09., još je jedan u nizu planiranih sastanaka sa vodstvima zdravstvenih ustanova koji za temu imaju tekuće aktivnosti kontinuiranog procesa poboljšanja kvaliteta. Jučerašnji sastanak sa direktorom Doma zdravlja Lukavac Prim.dr. Mirsadom Jarakovićem, predstavlja tematsku cjelinu sa prethodnim sastancima o kojima smo izvještavali prije tri sedmice.

Direktni povod za ove sastanke je sveobuhvatni projekt Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) - odnosno Komponenta 2 (CVRAM), al i se istovremeno iskoristila prilika ove posjete za razmatranje planiranih poslovnih namjera i poduhvata za predstojeći period. Predstavnici Agencije za kvalitet i akredticiju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), g.-đa Melka Mercvajler i g. Eldin Serdarević, predstavili su dodatno još neke aspekte i detalje pomenutog projekta SZO direktoru Jarakoviću, i pomoćnici direktora, dr. Emini Imamović Zaimović te dogovorili izbor jednog tima porodične/obiteljske medicine koji će ući u postupak akreditacije – predviđen u opisu projektnog zadatka.

Zaključno, prilikom obilaska CMZ-a, razgovaralo se i o predstojećim zadacima u vezi Projekta mentalnog zdravlja u BiH, a g. direktor Jaraković, koji je ujedno i voditelj CMZ-a, upoznao je goste iz Sarajeva sa djelatnicima centra, i izrazio nadu u pogledu nastavka dosada verificiranog uspješnog rada.

Na koncu je dogovoreno da se do kraja godine započne postupak facilitacije u okviru sertifikacije Doma zdravlja Lukavac.


Vijest
14.09.2017.
AKAZ na stručnom skupu: „Strategija za seksualno i reproduktivno zdravlje 2018. - 2022.“
Radionica za strateško planiranje u organizaciji UNFPA

Populacijski Fond Ujedinjenih Nacija (UNFPA), ured za Bosnu i Hercegovinu, organizirao je stručni skup na temu Strategija za seksualno i reproduktivno zdravlje 2018. -2022.“, u formi radionice za strateško planiranje. U hotelu “Holiday“ u Sarajevu, od 13.-og do 15.-og ovog mjeseca, na skupu će biti razmatran set pitanja koja se tiču spolnog i reproduktivnog zdravlja, te će biti razrađena strategija i pitanja u vezi implementacije te strategije u BiH.

Na skupu je predviđeno učešće predstavnika oba BiH entiteta i svih relevantnih nosilaca iz domaćih institucija koje se bave predmetnom problematikom. AKAZ-ov predstavnik, mr.ph. Vildana Drljević, ima zadatak praćenja dijela rada koji se tiče našeg ranijeg angažmana, i uradaka iz oblasti sigurnosti i kvaliteta a koji su proizašli iz saradnje sa UNFPA-om.

Učesnike su pozdravili, i izrazili dobrodošlicu, domaći dužnosnici iz Ministarstva civilnih poslova BiH, zatim Federalnog ministarstva zdravstva, i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Voditelj skupa, ispred organizatora, je Dr. Mihai Horga, iz Instituta za reproduktivno zdravlje Istočne Europe.


Vijest
13.09.2017.
Direktor AKAZ-a na radnom sastanku sa g. Fuadom Husićem, direktorom JUDZKS

U prostorijama Doma zdravlja u Vrazovoj - direkciji JU Doma Zdravlja Kantona Sarajevo, Doc. Dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), posjetio je danas, 13.09.2017. godine, Mr.sci.med. Prim. dr. Fuada Husića, direktora ove ustanove, sa kojim je održao radni sastanak u okviru redovne saradnje koja se odvija između dvije organizacije.

U srdačnoj radnoj atmosferi, dvojica voditelja iscrpila su neke od tema, i postigli dogovor o budućim radnim zaduženjima. Naime, osim općeg okvira poslovanja koji se tiče procesa jačanja sistema sigurnosti i kvaliteta u JUDZKS, a koji je u prošlom periodu krunisan sertifikacijom timova porodične medicine, na današnjem sastanku naročito je bilo govora o Projektu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i CVRAM aspektu projekta. Odnosno, dogovoreno je da će 142 TPM provesti kliničku reviziju, i u skladu sa planom implementacije Projekta – rezultate dostaviti AKAZ-u do početka idućeg mjeseca.

Također je dogovoreno da Prim.dr. Husić, na osnovu izvještaja Odjela za kvalitet, provede izbor 10-15 timova porodične medicine iz devet organizacionih jedinica, koji će sudjelovati u programu akreditacije predviđenom istim Projektom.


Vijest
11.09.2017.
Do kraja mjeseca, vanjska ocjena za reakreditaciju prvih 4, od predviđenih 8 CMZ

Kako smo nedavno pisali, nakon pune tri godine od ishodovane akreditacije, četiri, od osam centara za mentalno zdravlje - spremna su za obnovu statusa.

Centri koji će prvi biti pregledani su: CMZ Doma zdravlja Bihać, CMZ Doma zdravlja Zenica, i dva CMZ-a JUDZKS – Novi Grad i Vogošća.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), već je izvršila sve pripreme – odabir ocjenjivača, prethodni pregled dokumenata i samoocjena koje su centri već dostavili, i kontakte sa odgovornim osobama, kako bi vanjska ocjena mogla biti nesmetano obavljena prije kraja ovog mjeseca.

Napominjemo da će vanjska ocjena biti provedena po noveliranoj verziji Standarda za CMZ od 2016. godine.

Na koncu, sjetimo se i ovom prilikom, da je Projekt mentalnog zdravlja u BiH, jedan od onih uspješnih primjera rada u zajednici koji zaslužuje stalnu podršku i pohvale svim direktnim i indirektnim izvršiocima.

 

 


Vijest
08.09.2017.
Održana prigodna svečanost u povodu fokusirane akreditacije Studentske poliklinike UNSA

„Čestitam svim zaposlenicima Studentske poliklinike, a posebno direktorici, Prim.dr. Žani Pozderac, na uspjehu u procesu fokusirane akreditacije u skladu sa Standardima za zdravstvene usluge naklonjene mladima. Saradnja između AKAZ-a i Zavoda za zaštitu studenata UNSA, odnosno Studentske poliklinike - traje već dugi niz godina, i današnja svečanost je potvrda ustrajnosti i želje za kontinuiranim poboljšanjem. Nadam se da će u spjeh iskazan akreditacijom dati podstrijek svima da nastave napore na putu sigurnosti i kvaliteta.“ – ovako se direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. dr. Ahmed Novo, izrazio u prilici svečanog obilježavanja uspješnog okončanja postupka fokusirane akreditacije u prostorijama Zavoda za zaštitu zdravlja studenata UNSA.

Ova zdravstvena ustanova, osnovana još davne 1949. godine kao dio univerzitetske porodice, brine o zdravlju oko 40.000 studenata i zaposlenih na UNSA a prvenstveno u vidu preventivnih zdravstvenih usluga, i zaštitnih mjera i aktivnosti. Trenutno je u Zavodu zaposleno 56 osoba, a od toga – 14 nemedicinskih radnika.

 

Fotografije sa dodjele....


Vijest
07.09.2017.
Održana edukacija za 20 TPM/TOM u okviru projekta SZO

Prva, od tri edukacijske sesije za članove timova porodične/obiteljske medicine iz FBiH koji su odabrani za proces akreditacije u okviru Komponente 2 projekta „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini“ održana je danas , 07.09.2017. godine, u prostorijama Edukativnog centra tuzlanskog doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“. Polaznici edukacije bili su članovi 20 TPM s područja Tuzlanskog Kantona. Pomenuta Komponenta 2 projekta, odnosi se na uspostavljanje, integraciju, implementaciju i formativnu evaluaciju sveobuhvatnog programa za procjenu i menadžment kardiovaskularnog rizika (engl. Cardio-Vascular Risk Assessment and Management – CVRAM).

Cijeli Projekat je razvijen, i financijski podržan u partnerstvu između Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) , i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), a nosilac implementacije za federalni dio naše države je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ). Cilj projekta je oganizovano nastojanje da se domaće zdravstvene ustanove što uspješnije uhvate u koštac sa problemima vezanim, između ostalog, i za bolesti kardio-vaskularnog sistema, i posljedicama tih bolesti. Naime, postotak smrtnosti, razarajući društveni efekat koji ove bolesti, i zdravstvene smetnje koje ih prethode i prate imaju, SZO je prepoznala kao jedan od ključnih zdravstvenih problema modernog doba. Iz tog razloga, aktivnosti koje je potrebno sistemski provoditi u polju prevencije i liječenja, kao i edukacije stručnjaka i zdravstvenih osiguranika u vezi ove teme, neophodno je konstatno poboljšavati i unapređivati.

Na današnjoj obuci, predavači su izlagali određene aspekte projekta te detalje koji se tiču samog postupka akreditacije TPM.

Na koncu edukacije podijeljeni su sertifikati svim polaznicima i načelno je dogovoren dalji tok projekta u okviru kojeg se očekuje akreditacija ukupno 50 TPM/TOM.

U septembru su određena još dva datuma za obuku u Zenici i Mostaru (18./19.; i 21./22.09.), za TPM/TOM sa teritorija federacije koji gravitiraju ovim dvama gradovima.

Fotografije sa edukacije....


Najava/Poziv zdravstvenim profesionalcima
06.09.2017.
Osnovna obuka o sertifikaciji/akreditaciji zdravstvenih ustanova

Zdravstveni profesionalci koje se žele kvalificirati za upis na listu AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača a koji nemaju završenu osnovnu obuku, najavljujemo mogućnost prijave, i pohađanja osnovne obuke o sertifikaciji/akreditaciji zdravstvenih ustanova, koja će se održati 28.09.2017. u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), sa početkom u 08:30 sati.

Uspješnim završetkom ove obuke otvara se mogućnost prijave i pohađanja edukacije za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta u terminu 11.-12.10.2017. godine

Pozivamo sve zainteresovane da čim prije popune obrazac i prijave se za osnovnu obuku 28.09.2017.

Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite na brojeve telefona: 033 771 870; 033 771 874 i 033 771 875.

Prilog: obrazac prijave za opću obuku


Vijest
05.09.2017.
Završen prijevod Standarda sigurnosti i kvaliteta za zdravstvene ustanove
– u toku zadnja faza pripreme za akreditaciju kod ISQua-e

Članstvo Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u najznačajnijoj svjetskoj organizaciji za kvalitet u zdravstvu - ISQua-i (International Society for Quality in Healthcare), prva je, već ostvarena, faza na putu akreditacije akreditatora.

Obzirom da je za zdravstvo kao sektor, i zdravstvenu djelatnost kao skup stručnih grana koje su objedinjene u službi davanja zdravstvene usluge, u svjetskim okvirima, ISQua vrhovni autoritet – priznat i prepoznat kao takav - to je za sve pojedine nacionalne organizacije i institucije koje se bave sigurnošću i kvalitetom u zdravstvu, neophodni preduvjet međunarodnog priznanja upravo – akreditacija ishođena kod ISQua-e.

Netom prevedene Standarde sigurnosti i kvaliteta za zdravstvene ustanove koje AKAZ koristi u apozitnim postupcima, nakon tehničke i dodatne stručne obrade, namjeravamo uputiti na pregled ISQua -i, kako bi ova organizacija - ekspertnim pregledom i međunarodno-potvrđenom metodologijom i procedurom, utvrdila stepen i postotak ispunjenosti prerekvizitiva za izdavanje potvrde, odnosno akreditacije naših instrumenata rada.

Mi u AKAZ-u, već davno smo se opredijelili da osim domaće licence – zakonskog ovlaštenja i mandata koji nam je namijenila zajednica, ishodimo i međunarodni status putem akreditacije kod ISQua-e, i tako naš rad, na domaćem planu, potvrdimo i izvan domaćeg teritorija.

Stoga, poželimo sebi uspjeh i nadajmo se pozitivnom ishodu.


Vijest
04.09.2017.
Ljetnja škola u Beču o aspektima politike uređivanja cijene lijekova

Na prošlosedmičnom skupu u Beču koji je organizovala Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) , i koji je, u obliku tematske nastave, obradio set pitanja vezanih za politike uređivanja cijena lijekova, na poziv organizatora, učestvovala je i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) . Ulogu direktnog nosiloca cjelokupnog edukativnog programa ponio je Kolaborativni centar SZO u saradnji sa odjelom za farmakoekonomiku austrijskog Zavoda za javno zdravstvo , a predavači su bili renomirani međunarodni eksperti Evropskog ureda SZO sa sjedištem u Kopenhagenu , i Svjetskog ureda SZO iz Ženeve . Vrlo bogat, ali i zahtjeva program obuke prošlo je 26 predstavnika zemalja iz svih dijelova svijeta i sa svih kontinenata – Azije, Afrike, Evrope i Južne i Sjeverne Amerike i Australije.

Panoramski pregled i uvid u pojedine zajednice i informacije izložene od strane kompetentnih aktera i profesioanalca koji raspolažu relevantnim podacima ishodili su zaključak da ne postoji jedno idealno rješenje, već niz pristupa koji moraju uzeti u obzir domaće prilike i mogućnosti te tako naći optimalni put ka najboljoj politici.

Teme koje su označile ljetnju školu izlagane su pod nazivima: „Farmaceutske politike kao dio zdravstvenog sistema“; „Elementi farmaceutskog i zdravstvenog sistem i politika“; i „Metodološki izazov – anketa, analiza i komparacija cijena lijekova“ .

Učesnici su imali priliku predstaviti stanje u vlastitim državama te upoznati sisteme, načine i metode preporučene prakse i različitih iskustava na kolegijalnom planu.

Na koncu obuke, i provedenih aktivnosti u radnim grupama, učesnici su glasali za najbolji radni poster – prikaz stanja, a od 26 postera, onaj našeg predstavnika našao se - među prva tri!

Boravak i iskustvo sa skupa u Beču, pokazalo se, još jednom, kao vrlo značajna stručna i kulturološka razmjena ali i refleksija o vlastitim postignućima i budućim mogućnostima koje, unatoč svemu, na svjetskom planu - nisu zanemarive.

BiH Poster – prikaz stanja


Vijest
31.08.2017.
Predstavnici AKAZ-a u posjeti zdravstvenim ustanovama tri kantona/županije
Široki Brijeg, Posušje, Tomislavgrad, Glamoč, Drvar i Jajce – kvalitet zdravstvenih ustanova na prvom mjestu

Kraj augusta označile su posjete AKAZ - ovih predstavnika, g.- đe M. Mercvajler i g . E. Serdarevića domovima zdravlja na teritoriju tri susjedna kantona/županije koji, po mnogočemu nalikuju - kako u pogledu infrastrukturnih i finsnsijksih osnova, tako i u pogledu opredjeljenosti u vezi davanja najbolje usluge svojim osigurancima, odnosno pacijentima domova zdravlja. Zahvat teritorjia općina Široki Brijeg, Posušje, Tomislavgrad, Glamoč, Drvar i Jajce vrlo je rasprostranjena i geografski specifična oblast. Domovi zdravlja koji pokrivaju potrebe stanovništva, a naročito timovi porodične medicine - koji su i bili direktni povod za posjetu, imaju vrlo težak i ozbiljan zadatak a koji trebaju izvršiti sa ograničenim ekonomiskim i ljudskim sredstvima. Naime, ova oblast je, u u današnje vrijeme, na žalost, prostor sve pasivnijih privrednih subjekata i oslabljenog općeg prosperiteta. Istovremeno, stanovništvo ima iste potrebe i prava u pogledu zdravstvene zaštite kao i svi drugi građani u FBiH. Stoga, pitanje kako pomiriti čvrstu opredijeljenost za postizanje što višeg stepena ispunjenja sigurnosnih i kvalitativnih učinaka, i, s druge strane, vrlo ograničene finansijske mogućnosti - nije ni malo lako za odgovoriti.

Razgovori koji su vođeni sa vodstvima zdravstvenih ustanova, i životno intenzivan i sebisvojstveno prepoznatljiv ljudski faktor, daje nadu da će biti učinjeno sve što je moguće kako bi što skorije bili aktivni i integrativni dio zajednice kvaliteta zdravstvenih ustanova FBiH u pogledu tendencija razvoja sistema sigurnosti i kvaliteta, u programima koje provodi AKAZ.

Za ovu priliku želimo pomenuti neke od naših sugovornika koji su iskazali zadovoljstvo našim dolaskom i izloženim planom buduće saradnje: DZ Široki Brijeg - direktor Mirko Kordić i sestra Radica; DZ Posušje - glavna sestra Dinka Soldo; DZ Tomislavgrad - direktor, dr. Ivan Bagariće; DZ Glamoč - glavna sestra Aneta; DZ Drvar - direktorica, dr. Vanja Balaban;DZ Jajce: g. din Adin Tatarević, pravnik.

Zahvaljujemo još jednom svima na gostoprimstvu, i najavljujemo dalje kontakte u pogledu rada na organizaciji radionica u septembru.

Fotografije sa posjete...


Vijest
29.08.2017.
Projekat reakreditacije 8 centara za mentalno zdravlje
Nakon tri godine, 4 CMZ-a spremna za obnovu akreditacijskog statusa

Ove godine puni se tri godine od prve dodjele akreditacija centrima za mentalno zdravlje u FBiH. Ovaj status, centri su stekli nakon ulaska u postupak akreditacije, i obavljenog vanjskog pregleda ocjenjivača koji je utvrdio stepen ispunjenja standarda sigurnosti i kvaliteta za CMZ - neophodan za stjecanje akreditacije.

Na osnovu već izvršene i dostavljene samoocjene, u septembru, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ ), planira provesti postupak za četiri, od osam centara mentalnog zdravlja, koji su predviđeni za reakreditaciju, i utvrditi stepen ispunjenosti po pitanju sertifikacije i akreditacije, odnosno time omogućiti reakreditiranje ranije ishođenog statusa.

Proces jačanja kvaliteta potrebno je razumjeti kao kontinuirano nastojanje poboljšanja vlastitih radnih i stručnih performansi, a koji zahtijeva povremeni pregled od strane ovlaštenih ocjenjivača obavljen upotrebom mehanizama utvrđenih propisanim postupkom. Na taj način, subjekti ocjene stanja sigurnosti i kvaliteta, dobivaju precizno izmjeren i utvrđen status, i mogućnost stalnog nadzora nad rezultatima vlastitog rada i angažmana.

Centri za koje je predviđeno da se obavi postupak reakreditacije su: CMZ Doma zdravlja Bihać, CMZ Doma zdravlja Zenica, i dva CMZ-a JUDZKS – Novi Grad i Vogošća.

Svim zaposlenicima navedenih CMZ-a, kao i ocjenjivačima uključenim u postupak, želimo uspjeh u radu, nadajući se pozitivnom ishodu u vidu sertifikacije i reakreditacije.


Vijest
28.08.2017.
Obuka osoblja apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima 

„Proces sertifikacije je zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine.“ (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „Službene novine FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.)

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati dana 28.09.2017 . godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo, sa početkom u 08:30 sati.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a, standardima za sertifikaciju apoteka kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, te kako i na koji način uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije - prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda .

Molimo sve zainteresovane da se prijave za obuku putem obrasca koji je u prilogu ovog teksta, i izvrše uplate najkasnije do  26.09.2017 . godine.

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.


Vijest
22.08.2017.
Poziv za domove zdravlja da imenuju timove porodične medicine za postupak akreditacije

„Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini “ naziv je projekta koji je razvijen i financijski podržan u partnerstvu između Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), za period 2013-2018.

Komponenta 2 ovog projekta, odnosi se na uspostavljanje, integraciju, implementaciju i formativnu evaluaciju sveobuhvatnog programa za procjenu i menadžment kardiovaskularnog rizika (engl. Cardio-Vascular Risk Assessment and Management – CVRAM). U okviru Projekta, predviđena je i akreditacija timova porodične/obiteljske medicine koju, u federaciji provodi Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) koja ima zaduženje implementacije na uzorku od 50 TPM/TOM. AKAZ je započeo selektivno upućivanje poziva voditeljima domova zdravlja da identificiraju, i imenuju timove porodične/obiteljske medicine za koje smatraju da ponajbolje ispunjavaju uvjete za kanditate za dostizanje akreditacijskog nivoa i statusa, i koji bi, u budućnosti, poslužili u svojim ustanovama za ogledne primjere ostalim timovima u sklopu predmetnih domova zdravlja.

Troškove cjelokupnog postupka snosi SZO. AKAZ, pri tome obezbijeđuje sve potrebne kadrove, u dijelu koji se tiče edukacije, faciliticije i vanjske ocjene u tri faze implementacije projekta.

Nakon identifikacije i odabira timova porodične medicine koji ulaze u postupak akreditacije, ulazi se u prvu fazu – odnosno, biće izvršena edukacija polaznika – članova pojedinih timova: Tuzla, 07.09.2017. zatim Zenica 18. i 19.09.2017. godine i Mostar 21. i 22.09.2017.

Sljedeća, druga faza postupka predviđa facilitiranje timovima od strane ovlaštenih AKAZ-ovih facilititatora koji bi trebali pripremiti TPM za posljednju – treću fazu, to jest, akreditaciju.

 


Vijest
17.08.2017.
AKAZ u posjeti UKC Tuzla sa kolegama iz Centra za zdravstveni menadžment Banja Luka

Docent Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), posjetio je Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, gdje je, sa kolegama iz Banja Luke bio dočekan od strane g.-đe Maide Nuhić, načelnice odjela za kvalitet, i Senade Mujačić, koordinatora za kvalitet - domaćina sastanka.

Predstavnici Centra za zdravstveni menadžment iz Banja Luke, prije par mjeseci su nam se obratili AKAZ-u u vezi sa implementacijom radnih zadataka koje oni provode u Republici Srpskoj, a koji predstavljaju dio procesa akreditacije u okviru projekta Bolnice – prijatelji beba, i koji započinje u RS-u u septembru ove godine. Doc. Dr. Ahmed Novo: „AKAZ je u okviru BFH (Baby Friendly Hospital) projekta, do sada, sa svim akreditiranim bolnicama i partnerima, ostvarila rezultate koji su izuzetno dobri, i koje pokretači projekta smatraju za pohvalne primjere dobre prakse.

Zbog toga imamo etičku obavezu da naša iskustva prenosimo dalje, i zadovoljni smo da su nas kolege iz Banja Luke kontaktirale u cilju razmjene iskustava i primjera dobre prakse. Jedna od ponajboljih destinacija gdje smo ih mogli dovesti kako bi iz prve ruke dobili relevantne informacije, te se susreli sa osobama koje im mogu prenijeti vlastita iskustva je – Ginekološko-akušerska klinika u UKC Tuzla, sa Prof. dr.sc. Dženitom Ljucom, na čelu - u svojstvu šefa klinike.

Ostvareni prvi kontakt daje im mogućnost da ubuće direktno sarađuju, a nama daje zadovoljstvo, u ovom slučaju – posrednog, širenja kulture kvaliteta.“ GAK UKCT je akreditovana još 2013. godine, a ove godine je postala i prva re-akreditovana bolnica – prijatelj beba, sa 100% stepenom ispunjenosti zahtjeva i kreterija koji se odnose na dojenje.


Vijest
14.08.2017.
Kalendar radnih obaveza AKAZ

Na prvom radnom sastanku nakon ljetnje pauze, u Kalendar radnih obaveza AKAZ-a uvršteni su datumi nekih od važnijih zbivanja koja se predviđaju u periodu septembar-decembar. Svim našim partnerima, saradnicima i korisnicima usluga želimo skrenuti pažnju na te događaje i obavijestiti vas da ćemo periodično, kao podsjetnik na netom nadolazeći događaj, objavljivati vrijeme početka, program, i druge relevantne informacije.Vijest
21.07.2017.
U AKAZ-u ljetnji raspored rada u periodu od 24.07.- 14.08.

Poštovane kolege, saradnici i korisnici!

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) ulazi u period ljetnjeg rasporeda rada od 24. jula do 14. augusta. U kalendaru obaveza koji smo ocrtali već početkom godine, za ove tri sedmice, programski smo predvidjeli određene tehničke i sistemske poslove, i zadatke - kao predmet ažuriranja i unapređenja. To nam treba omogućiti da do kraja augusta imamo spremne sve administrativne, arhivske, infomatičke i druge preduslove za kvalitetna rješenja zadataka koji nas čekaju u drugoj polovini godine.

Sa željom da i u ovom, ljetnjem periodu budemo efikasni, i iskoristimo dane u kojima ćemo biti odsutni, želimo pozvati sve naše partnere da nam pomognu u naporu da prikupimo što je moguće više materijala koji zahtijeva obradu, odnosno da nam dostave što više dokumenata i podataka koje sistemski prikupljamo. Nadalje, molimo i sve one koji će biti na radnim mjestima, u svojim ustanovama, da nam pošalju i detalje vezane za planiranje vlastitih predstojećih obaveza koje uključuju rad sa AKAZ-om.

Nadamo se vašem razumijevanju i pomoći, i na tome vam unaprijed zahvaljujemo.

Svim našim radnim kolegama, saradnicima, korisnicima naših usluga, kao i posjetiocima naše stranice, želimo ugodne predstojeće dane ljetnjeg odmora, uz poziv da nas kontaktiraju putem elektronske pošte (po referatima), kao i telefonski, na broj: 771 881 (g. Eldin Serdarević).

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Doc. Dr. Ahmed Novo


Standardi
20.07.2017.
Poziv korisnicima za dostavu komentara, i prijedloga za izmjene i/ili dopune teksta
Nacrta Akreditacijskih i sertifikacijskih standarda za poliklinike

Poštovani korisnici,

Nakon uspješne pripremne faze tipizacije standarda za poliklinike - prikupljanja mišljenja i stavova profesionalne javnosti putem anketiranja relevantnog broja stručnjaka iz prakse, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) pristupila je izradi Nacrta Akreditacijskih i sertifikacijskih standarda za poliklinike, i isti uspješno privela kraju.

Naredna faza, prije štampanja standarda, predviđa prikupljanje komentara i prijedloga koji će biti analizirani, i eventualno prihvaćeni, i inkorporirani, ovisno o procjeni grupe autora i saradnika odgovornih za konačni tekst dokumenta.

Pozivajući Vas da nam dostavite vaše intervencije, naglašavamo da svaki pojedini pristigli komentar i prijedlog izmjene i/ili dopune teksta nacrta predstavlja vrijednost za sebe, i obogaćenje cjelokupnog procesa a čime se omogućuje bolji krajnji rezultat. Stoga, molimo sve zainteresovane da, što skorije, pročitaju tekst nacrta standarda te nam upute svoje komentare i prijedloge kako bismo mogli što skorije okončati rad i finilizirati tekst Akrerditacijskih i sertifikacijskih standarda za poliklinike .

Da bismo olakšali komunikaciju, izradili smo i posebni obrazac (vidi link na kraju teksta) u koji možete unosti navode u vezi pojedinih standarda. Popunjene obrasce možete dostavljati na e-mail: vkerleta@akaz.ba ; ili poštom, na adresu: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Dr. Mustafe Pintola br. 1, Ilidža .

Napominjemo da tekst Nacrta Akreditacijskih i sertifikacijskih standarda za poliklinike možete naći na našoj zvaničnoj internetskoj stranici u rubrici „Akreditacijski standardi“ kao i na poveznici/linku u prilogu ovog teksta.

Unaprijed Vam hvala za trud i doprinos.

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH

Doc.Dr. Ahmed Novo.

Link: obrazac za priloge u vezi nacrta AiSSP

Link: Nacrt Akreditacijskih i sertifikacijskih standarda za poliklinike


Vijest
17.07.2017.
Najava vanjske ocjene timova porodične medicine u Domu zdravlja Vareš
Pregled tri tima predviđen za 24.07.2017.

U ponedjeljak, 24.07., vanjski ocjenjivači AKAZ-a dr. Malik Vodopić i Zineta Mulaosmanović dms, obaviće posjetu, i provesti vanjsku ocjenu tri tima porodične/obiteljske medicine u Domu zdravlja Vareš čije je vodstvo, u proteklom periodu, preduzelo neophodne korake za ulazak u postupak akreditacije.

Na našoj stranici smo nedavno objavili prilog koordinatora kvaliteta iz ove zdravstvene ustanove, g.-đe Arnele Žigić , koja je dala prikaz stanja u domu zdravlja - sa nekoliko fotografija i pripadajućim tekstom koji daju dojam vrlo uređenog radnog prostora, i dobre atmosfere.

Nadamo se da će vanjska ocjena proteći u kolegijalnom okruženju i ozračju i da će ocjenjivači što skorije sačiniti izvještaj kako bi se materijal mogao uputiti nadležnim tijelima za donošenje konačne odluke o akreditaciji.

 

Želimo svima uspješan rad.

 


Razmjena dobre prakse
17.07.2017.
Prikupljen značajan broj primjera procedura iz zdravstvenih ustanova FBiH

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), redovno poziva sve predstavnike zdravstvenih ustanova – vodstva ustanova, komisije za kvalitet, i koordinatore kvaliteta, kao i saradnike – vanjske ocjenjivače, facilitatore i predavače, da periodično dostavljaju primjere dobre prakse, odnosno, primjere procedura koje se usvajaju u zdravstvenim ustanovama, i/ili se već koriste u praksi, kako bi ih oglašavala na svojoj zvaničnoj web stranici, i tako omogućila posjetiocima stranice da preuzmu uratke svojih kolega te ih prilagode svojim potrebama.

U proteklom periodu, AKAZ je zaprimila veći broj primjera procedura koje su prošle postupak usvajanja u matičnim ustanovama i koje oglašavamo na našoj stranici u rubrici „Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse“.

Namjera da dobra praksa bude način uniformnih rješenja proizlazi iz potrebe reguliranja segmenata poslovanja koji zahtijevaju regulativni profil a koji nisu predmet uređenja podzakonskih akata. Ovo pak znači da proceduralni obrazac biva okvir rada obavezujući za pojedine ustanove ali, istovremeno, indiciran kao najoptimalniji način rješavanja određenog problema u radnom procesu i/ili dijelu radnog procesa. Na ovom principu počiva čitav niz pojedinačnih i/ili kolektivnih djelovanja koja obezbjeđuju poštivanje sistema sigurnosti i kvaliteta, odnosno stvaranje okruženja koje omogućuje primjenu standardiziranog obrasca rada.

Koristimo i ovu priliku da pozovemo sve ranije nabrojane aktere da nastave sa dostavljanjem primjera procedura, naglašavajući činjenicu da je obimna kvantitativna baza - potencijal za ponajbolji odabir, to jest, izbor upravo onog primjera dobre prakse za koji korisnik koji preuzima materijal - treba najmanje adaptabilne zahvate a kojima postiže najoptimalniji efekat primjene.

Naročito pozivamo vodstva apoteka, djelatnike u apotekama, i profesionalna udruženja magistara farmacije da se aktivno pridruže ovoj inicijativi te obogate našu bazu primjera dobre prakse. Što se tiče apoteka, obzirom na posebnosti i specifične zahtjeve ove oblasti, sve procedure koje budu prikupljene, biće odvojene na našoj stranici u rubriku - „Apoteke“.


Vijest

14.07.2017.
Okrugli sto na temu “Planiranje porodice/obitelji: Osnaživanje žena i parova - razvijanje stanovništva”.

Partnerstvo za javno zdravlje je povodom obilježavanja Svjetskog dana stanovništva 2017. godine organizovao okrugli sto na temu “Planiranje porodice/obitelji: Osnaživanje žena i parova - razvijanje stanovništva”. Okrugli sto je održan u Sarajevu, 13. jula 2017. godine u zgradi Ujedinjenih Nacija u Sarajevu. Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je predstavljala Vera Kerleta-Tuzović, doc. na navedenom skupu. na kojem se govorilo o globalnim i regionalnim izazovima i mogućnostima, kao i o iskustvima timova porodične/obiteljske medicine u planiranju porodice/obitelji. Okrugli sto je otvorila dr. Doina Bologa, UNFPA predstavljajući svjetske trendove po pitanju upotrebe modernih kontracepcijskih sredstava kao i trendove abortusa kod žena tinejdžerske dobi. Imajući u vidu da predstavljeni podaci nisu potpuni, poražavajuća je slika u Bosni i Hercegovini gdje je sve više prekida trudnoće kod dvanaestogodišnjih djevojčica.

Prijedlog dr Jatić Zaima, jednog od predavača, je bio da savjetovanje o planiranju porodice kao i o upotrebi modernih kontracepcijskih metoda preuzmu porodični/obiteljski liječnici jer su zapravo oni ti koji su najviše u kontaktu sa pomenutom grupom pacijenata, jednako muških i ženskih. On je također podvukao da se porodične/obiteljske liječnike treba dodatno educirati kako bi oni ovaj dio posla što uspješnije obavljali. Isto tako je predložio da u AKAZ-ove Standarde za timove porodične/obiteljske medicine, ver. 2014 treba uvrstiti i kriterije koji se tiču savjetovanja pacijenata o planiranju porodice te da bi se trebala raditi revizija koliko je tih savjetovanja urađeno. Sve ovo rečeno je sa ciljem što boljeg planiranja porodice, smanjenja abortusa i smrtnosti majki.

Agendu možete pogledati ovdje.


Vijest

13.07.2017.
Vanjska ocjena u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA
Ocjenjivači AKAZ-a u dvodnevnom pregledu za fokusiranu akreditaciju

U ovoj sedmici bogatoj zbivanjima, dana 13. i 14.07., još dva AKAZ-ova ocjenjivača - Dr. Anel Okić, i Senija Brčaninović dms, obavljaju vanjski pregled u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA, u okviru fokusirane akreditacije koja se tiče Akreditacijskih standarda za usluge naklonjene mladima.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu , specijalizirana je ustanova koja u kontinuitetu egzistira preko 60 godina i pruža zdravstvenu zaštitu mladima sa statusom studenta Univerziteta u Sarajevu za vrijeme školovanja (u periodu od 19. - 26. godine).

Obzirom na kontinuirano izraženu namjeru menadžmenta ustanove, kao i svih zaposlenika, da vlastiti rad krunišu potvrdom valjanosti profesionalnih napora, Zavod je zaključio ugovor sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), o ulasku u fokusirani postpak akreditacije standarda koji se odnose na usluge namijene mladima a koje imaju specifikum posebno utvrđenih načela i kriterija standarda koji se smatraju sklonima ovoj populaciji.

Dvodnevni pregled Zavoda predviđen je kao posjeta centralnom objektu i obilazak ambulatne u studentskom domu Nedžarići, nakon čega će ocjenjivači sastaviti izvještaje o pregledu te ih uputiti u dalju proceduru komisiji za akreditaciju, i Upravnom vijeću AKAZ-a. Uzimajući u obzir predstojeći period godišnjih odmora, konačne odluke o predmetnoj akreditaciji ovisit će o raspoloživosti svih involviranih osoba i mogućnostima organizacije sastanaka.


Vijest

12.07.2017.
AKAZ na pripremnom sastanku u povodu otpočinjanja Druge faza Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini
Hotel „Park“ Doboj, 11. i 12.07.2017.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini (PMZ), jedan je od najvažnijih projekata koji se provodi u zdravstvu, a na teritoriji cijele države. Asocijacija XY, nosilac implementacije projekta, u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine , Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjelom za zdravstvo i druge usluge Brčko Distrikta, organizira 11. i 12. jula tekuće godine pripremni sastanak za planiranje sljedećeg, četverogodišnjeg perioda u kojem se namjerava nastaviti projekat kroz Drugu implementacijsku fazu. Naime, prva faza ističe u februaru 2018. godine, pa je stoga pokrenut proces planiranja naredne faze projekta kako bi se moglo uputiti zvanični, kompletirani zahtjev za finansiranje Vladi Švicarske – inicijatoru i pokrovitelju projekta.

Planiranje je osmišljeno kao participativan i transparentan proces, u kome će učešće uzeti predstavnici relevatnih institucija (Ministarstva, Insitut/Zavodi za javno zdravstvo, Agencije za akreditaciju, Fond/Zavodi zdravstvenog osiguranja), i zdravstvenih ustanova (klinike, bolnice, domovi zdravlja, centari za mentalno zdravlje), te korisničkih organizacija - u svojstvu aktivnih partnera u projektu. Planirane aktivnosti naredne faze projekta trebale bi se zasnivati na prioritetima i razvojnim potrebama partnera projekta te oslanjati na već postignute rezultate projekta, osiguravajući njihovu održivost.

Doc. Dr. Ahmed Novo , direktor AKAZ-a, u povodu poziva organizatora za učešće na radionici planiranja naredne faze, u svom odgovoru na dopis, između ostalog, naveo je sljedeće: „Imajući u vidu važnost projekta - kako za Agenciju za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ), FMZ, SDC i projekt Mentalno zdravlje, druge partnere uključene u proces, kao i za društvo u cjelini, cijenim da je od velikog značaja da predstavnici AKAZ-a uzmu učešće na ovoj radionici u smislu doprinosa u definisanju ciljeva i strateškog djelovanja projekta u naredne četiri godine. Na žalost, obzirom na prethodno preuzete obaveze, nisam u mogućnosti osobno učestvovati, ali namjeravam blisko pratiti tok pripremnog sastanka, zaključke i planirane aktivnosti za naredni period te, s tim u vezi imenujem gosp. Eldina Serdarevića i gosp. Alhijada Hajru da predstavljaju Agenciju na predmetnom skupu. Organizatorima i učesnicima želim uspješan rad, i izražavam nadu da će i ova faza projekta biti jednako koristan i sveobuhvatan proces, kao i sve do sada izvršene aktivnosti u okviru Projekta mentalnog zdravlja.“


Apoteke

10.07.2017.
Vanjske ocjene u 12 objekata iz lanca apoteka „Adonis

Sedam vanjskih ocjenjivača na terenu u jednoj od „najvrućih“ sedmica ovogodišnjeg procesa sertifikacije apoteka u FBiH.

U kalendarskoj sedmici koja predstoji u ovom ljetnjem dijelu godišnjih obaveza - od 10. do 14.07., a koje obavljaju AKAZ-ovi ocjenjivači, petnaest različitih objekata iz domene ocjene sigurnosti u okviru apoteka, predmet su rada u Tuzlanskom kantonu, i Kantonu Sarajevo.

Opširne pripreme koje su vršene u lancu apoteka PZU „Adonis “ iz Lukavca, dospjele su do faze vanjske ocjene. Tako, u naredna dva dana, predviđa se posjeta petoro AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača u dvanaest apoteka, i jedan apotekarski depo iz sastava pomenute ustanove.

Po ranije sačinjenom planu i rasporedu posjeta, utvrđeno je da će ocjenjivači izvršiti kompletan rad - što se tiče vanjski ocjene, u PZU apoteke „Adonis“, i sačiniti izvještaj koji će zatim uputiti komisiji, i Upravnom odboru AKAZ-a, do kraja jula. Uzimajući u obzir period godišnjih odmora, ovakav intenzitet rada je rijetko vrijedan pokušaj da se izađe u susret ugovornim obavezama u odnosu na naše poslovne partnere.

Osim PZU apoteke „Adonis“, vanjska ocjena biće provedena i u apoteci „Max-Pharm“ iz Gradačca, i apoteci „Libero“ iz Sarajeva, kako bi se unutar ove sedmice potpuno iskoristio radni potencijal vanjskih ocjenjivača i pokrio geografski zahtjevan terenski obuhvat.

fotografije sa vanjske ocjene...


Saradnici AKAZ-a javljaju...

07.07.2017.
Prilozi za jačanje Zajednice kulture kvaliteta

Slijedom poziva od 08.05. ove godine, koji smo uputili svim našim saradnicima, da nas obavijeste o stanju sistema sigurnosti i kvaliteta u formi foto, video i/ili literarnih priloga, imali smo priliku i zadovoljstvo zaprimiti i analizirati nekolicinu takvih uradaka te izdvojiti one koji prikazuju neke aspekte koje se tiču uvođenja i jačanja ovog segmenta rada u zdravstvenim ustanovama.

Uz to, u okviru ovogodišnje opće obavezne obuke za koordinatore kvaliteta ( EducoorQ17 ), također smo prikupili slične radove koje su polaznici obuke dostavili kao fakultativni, seminarski praktični rad.

Namjera korištenja AKAZ-ove zvanične web-stranice i za ovakav oblik afirmativnog obavještavanja javnosti, jedan je od načina da ono što nazivamo Zajednica kulture kvaliteta , postane forma i platforma razmjene dobre prakse, i iskustava iz zdravstvenih ustanova FBiH, ali i javni prostor gdje pojedine ustanove mogu dobiti ponešto različiti oblik pažnje i interesa kako bi prezentirale vlastita postignuća.

Uz zahvalu svim saradnicima, te sudionicima ovogodišnje opće obavezne obuke za koordinatore kvaliteta u FBiH, za trud koji su uložili u izradu priloga, za današnju objavu na našoj stranici odabrali smo prilog Arnele Žigić , koordinatorice kvaliteta iz Doma zdravlja Vareš, koja je sa nekoliko fotografija i pripadajućim tekstom oslikala okruženje u kojem radi, dajući prikaz te zdravstvene ustanove kao savremene, uređene, i dobro opremljene institucije koja sistemski pristupa problemu sigurnosti i kvaliteta vodeći računa o pacijentima i korisnicima usluga.

Prilog koordinatora DZ Vareš


Obavijest

04.07.2017.
Apoteke! Da li prikupljate i obrađujete podatke za indikatore?
Napomena ispunjenja obaveze

Kao što smo već ranije pisali, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u okviru redovnih zaduženja ažuriranja standarda za zdravstvene ustanove, razvila je i objavila posljednju verziju Standarda sigurnosti i kvaliteta za apoteke - 2017. Novinu koja je uvedena ovom verzijom, predstavlja obaveza za apoteke da prikupljaju, obrađuju, i dostavljaju AKAZ-u indikatore sigurnosti i kvaliteta. Tačnije, radi se o pet takvih indikatora, a koje donosimo taksativno navedene - kao prilog ovom tekstu.

Dakle, nova verzija, izrađena konsenzualno, predviđa da apoteke tokom kalendarske godine prikupljaju podatke za izračun indikatora, provode analizu prikupljenih podataka, i na koncudostavljaju podatake AKAZ-u. Način dostave podataka je isključivo u elektronskoj formi (putem e-maila, ili direktnim upisivanjem u bazu podataka – trenutno u fazi razvoja u AKAZ-u). Prikupljanje, obrada i izračun/analiza podataka radi se na godišnjoj osnovi - za period od 12 mjeseci, od januarado decembra tekuće godine, a krajnji rok za dostavu je - april mjesec naredne godine. Tako, podatke koje su apoteke sakupile i obradile za 2017. godinu, potrebno je dostaviti u AKAZ do aprila 2018. godine.

Ovo je ljubazna napomena da se ova obaveza odnosi na sve apoteke bez obzira na sertifikacijski/akreditacijski status te vas sve molimo da što prije ažurirate vaš rad i kontinuirano izvršavate predmetnu obavezu kako bismo svi mogli ispoštovati predviđene rokove.

Unaprijed vam zahvaljujemo i pozivamo vas da nas kontaktirate u slučaju nejasnoća i/ili neduoumica u vezi ispunjenja obaveznog prikupljanja indikatora.

Traženi indikatori su:

 • 3.2.3 Broj vraćenih recepata od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
 • 3.11.6 Broj žalbi pacijenata/korisnika na pogrešnu/lošu uslugu.
 • 4.2.4 Broj pacijenata koji su prijavili nepoznato neželjeno dejstvo nekog lijeka.
 • 4.2.6 Broj pogrešno izdatih lijekova (drugačijeg aktivnog sastojka nego na receptu).
 • 4.8.6 Broj kontakata sa liječnikom radi pojašnjenja preskripcije.

Vijest

03.07.2017.
AKAZ učestvovao na Međunarodnom skupu u Skopju od 28.06.- 01.07.
Radionica - trening trenera

Populacijski fond Ujedinjenih Naroda UNFPA (United Nations Population Fund) i Istočno-evropski Institut za reproduktivno zdravlje , organizovali su u Skopju Međunarodni sub-regionalni skup sa zadaćom da u okviru metodološke radionice provedu trening za buduće trenere koji će u svojim lokalnim zajednicama raditi na planu upućivanja zdravstvenih profesionalaca iz oblasti populacijskih ciljanih skupina.

Trening-paket, odnosno metodologija rada, razvijena je na osnovu predloška čiji je autor međunarodni tim pod vodstvom Prof. Dr. Gwyneth Lewis MD OBS , sa University College of London, i odgovorne osobe sa Međunarodnog instituta za zdravlje žena, i istraživanja u vezi zdravlja žena.

Na četverodnevnoj radionici, učesnici iz zemalja članica sub-regionalnog klastera, prvo su prezentirali stanje dostupnosti podataka relevantnih za analizu smrtnosti i ozbiljnih komplikacija kod trudnica i porodilja, a zatim je provedena obuka po programu šest modula.

Problem prijave smrtnosti trudnica, porodilja i majki u prvom trimestru nakon poroda, pokazuje se kao potpuno zanemaren u velikom broju društava; uzroci smrtnosti i način prijavljivanja nisu sistemski riješeni iako predstavljaju osnovu za kvalitativne i komparativne analize i tako daju mogućnost prevencije i tretiranja ovih problema na nivuo državanih i lokalnih zajednica.

Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) promoviše prava svih žena, muškaraca i djece da uživaju u zdravom životu i jednakim mogućnostima. UNFPA pruža podršku zemljama u korištenju demografskih podataka u svrhu kreiranja politika i programa smanjenja siromaštva, te kako bi se osiguralo da je svaka trudnoća željena, da je svako rođenje djeteta sigurno, da je svaka mlada osoba nezaražena HIV/AIDS-om, i da se svaka djevojka i žena tretira s dostojanstvom i poštovanjem što podrazumijeva poštivanje standarda kvaliteta i sigurnosti.

Predstavnica UNFPA za BiH, g.-đa dr. Doina Bologa, bila je ključna osoba i idejni tvorac radionice te zaslužuje zahvalu i od strane AKAZ-a, kao i naša domaćica na skupu, g.-đa dr. Enida Imamović koja nam je pomogla i omogućila korisan boravak za koji se nadamo da će u budućnosti biti materijaliziran u radu sa budućim polaznicima treninga.

AKAZ je na skupu predstavljala mr.ph. Vildana Drljević, polaznik obuke i dobitnica certifikata za trenere.


Vijest

01.07.2017.
Edukacija za polaznike programa Kontinuirane profesionalne edukacije (KPE)
– treći nivo (SHCE 3)

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u svojstvu nositelja tri edukacijska modula Kontinuirane profesionalna edukacije (KPE) , provodi dvodnevnu nastavu - u petak i subotu, 30.06.- 01.07.2017., u Poslovnoj Akademiji EFSA, (Skenderija 70/III).

Edukacija je strukturirana u skladu sa redizajniranom formom, a koja predviđa tri nivoa - (nivoi SHCE 1; SHCE 2; i SHCE 3), sa po tri modula na svakom nivou.

Dvodnevnu obuku započinje Doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, predavanjem na temu : „Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama“ , te upoznaje polaznike sa sadržajem edukacijskog modula, i predavačima koji će učestvovati u obuci.

U nastavku rada, polaznici će pristupiti i izradi testa kako bi se utvrdio nivo poznavanja gradiva prije, i poslije izlaganja predavača.

Uz docenta Novu koji, u subotu 01.07., zatvara radionicu sa temom „ Medicina utemeljena na dokazima, i indikatori izvedbe“ , g.-đa Mr.sci.ecc. Maida Nuhić dipl.iur , zatim g.-đa Prim. Dr. Lejla Mačković i g.-din Mr.sci.med dr. Enis Hasanović , također će predavati po respektivnim temama: „Zadaci menadžmenta u zdravstvenoj ustanovi za poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite“; „Sistemi poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite“; „Ambijent za poboljšanje sigurnosti i kvaliteta“; „Organizacijske strukture za osiguranje kvaliteta“ i tako ispuniti program u predviđenoj formi i vremenskom okviru

Vijest

29.06.2017.

Završena obavezna opća obuka za koordinatore kvaliteta za 2017. godinu
- Promovirana 32 kandidata – polaznika obuke

Šesnaest sedmica, u kojima je provođena jednodnevna obuka, u ukupnom trajanju od 64 sata modularnog prijenosa nastavnog obaveznog općeg programa za koordinatore kvaliteta i članove komisija za kvalitet u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosni i Hercegovini, danas, 29.06.2017. godine, uspješno je privedeno kraju i - okončano.
32 kandidata – polaznika obuke, pristupilo je završnom pismenom ispitu i ispunilo potrebnu kvotu za ostvarenje certifikata o uspješno okončanoj obaveznoj općoj obuci. Prosjek uspjeha iznosi 96,28% a čak 14 (!) kandidata postiglo je stopostotni učinak na testu koji je sadržavao 30 kombinovanih pitanja (zaokruživanje opcija; alternativni odgovori; popunjavanje teksta), i kojima je od strane direktora AKAZ-a, Doc. Dr. Ahmeda Nove, uručen personalizirani poklon – novelirani set standarda iz 2017. za domove zdravlja, TPM i CMZ, u izdanju Agencije za kvalitet i akreditaciju u FBiH.

Ovogodišnja obuka koja se, po prvi put, odvija u skladu sa odredbama Pravilnika o edukaciji za koordinatore kvaliteta i članove komisija za kvalitet u zdravstvenim ustanovama u FBiH, sprovedena je u vremenskom periodu od 09.03. do danas, 29.06. - slijedeći plan i program obuke koji predviđa pohađanje tečaja koji se sastoji od šesnaest edukacijskih modula i koji, također, predviđa pismenu provjeru stečenih znanja.

Prijem certifikata za uspješno pohađanje obuke, za koordinatore, a naročito vodstva zdravstvenih ustanova iz kojih dolaze, znači verifikaciju znanja i kvalifikatornu osnovu za rad na poziciji koordinatora kvaliteta i/ili člana komisije za kvallitet u tim ustanovama.

Doc. Dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, prilikom dodjele certifikata rekao je sljedeće: „ Svrha reguliranja sistemskog educiranja koordinatora kvaliteta i članova komisija za kvalitet u zdravstvenim ustanovama, danas se po prvi put ostvaruje u skladu sa Pravilnikom, čiji je zadatak da ustanovi jasan odnos prema poziciji i funkciji koordinatora kvaliteta u svim zdravstvenim ustanovama u federaciji. To znači, da vodstva ustanova, lokalni nosioci izvršnih funkcija, ali još i više - pacijenti, to jest osiguranici, mogu imati zvaničnu potvrdu od strane naše agencije, da su osobe koje rade na ovim pozicijama – stručno osposobljene, kompetentne i spremne da obavljaju ovaj odgovoran posao. Nadam se da će, u narednom periodu, obuka za koordinatore zaživjeti u punom smislu i dobiti rigorazan oblik za valorizaciju rada svih koji već obavljaju radne zadatke iz opisa poslova za koordinatore, kao i one koji će tek početi raditi na mjestima koordinatora kvaliteta. Čestitam svim polaznicima i vodstvima ustanova na postignutom rezultatu, i napominjem da je sljedeći sastanak sa koordinatorima kvaliteta, a koji ima za predmet godišnje ažuriranje stečenih znanja i sposobnosti – za vrijeme održavanja ovogodišnje manifestacje „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBIH“. Ove godine to je 14.-og i 15.-og decembra a o čemu ćemo uredno poslati zvanične obavijesti. Još jednom – pohvale svima i izrazi nade da će usvojenim znanjima doprinijeti snažnju sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu u FBiH.“


Vijest

28.06.2017.
Razmatrana akreditacija centra za mentalno zdravlje
DZ Banovići i Ginekološko-akušerske klinike UKCT

Na 40. sjednici održanoj 28.06.2017. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio akreditacije centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Banovići i Ginekološko-akušerske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

U prethodnom periodu, u sklopu projektnih aktivnosti „Projekta mentalno zdravlje u BiH“, AKAZ je izvršio vanjsku ocjenu centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Banovići, kojem je Komisija za akreditaciju centara za mentalno zdravlje predložila dodjelu bezuslovne akreditacije, a Upravni odbor potvrdio prijedlog i rješenjem broj 02-37-247-1/17 dodjelio akreditaciju sa 96,80% ispunjenosti akreditacijskih standarda za centre mentalnog zdravlja.

Na istoj sjednici su i razmotreni izvještaji vanjskih ocjenjivača i prijedloga Komisije za akreditaciju „bolnica prijatelja beba“, o obavljenoj vanjskoj ocjeni Ginekološko-akušerske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Upravni odbor je potvrdio prijedlog Komisije o dodjeli bezuslovne akreditacije i rješenjim broj 02-37-247-2/17 dodjelio akreditaciju sa čak 100,00% ispunjenost Akreditacijskih standarda za „bolnice – prijatelje beba“.

Čestitamo kolegicama i kolegama iz ove dvije ustanove na izuzetnim rezultatima.


Vijest

27.06.2017.
Konferencija „Doprinos osoba s invaliditetom inkluziji u Bosni i Hercegovini“
AKAZ-u dodijeljeno priznanje od strane organizatora

U Hotelu Terme na Ilidži, 23. i 24. ovog mjeseca, održana je konferencija pod nazivom „Doprinos osoba s invaliditetom inkluziji u Bosni i Hercegovini“.
Na konferenciji je učestvovala i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koja je u prethodnom periodu usko sarađivala sa mrežom organizacija osoba s invaliditetom MyRight – Empowers people with Disabilities - u okviru rada na reviziji standarda za timove porodične medicine, centre za mentalno zdravlje i domove zdravlja u koje je inkorporiran dio vezan za prava i potrebe osoba s invaliditetom.
S tim u vezi, izrađena je i promovirana brošura čija je primarna svrha olakšavanje rada zdravstvenih radnika u kontekstu uspješne komunikacije i specifičnih uvjeta u radu sa predmetnom populacijom. Saradnja koja je pri tom ostvarena predstavlja izvrstan, i koristan primjer odnosa sa nevladinim sektorom koji je, u ovom slučaju, bio predstavljen kroz MyRight - mrežu organizacija osoba s invaliditetom koja u našoj zemlji postoji i radi od 2014. godine, i koja ima za cilj doprinos u ostvarenju veće uključenosti osoba s invaliditetom u zdravstveni sistem.
Program Konferencije vodio je učesnike kroz pet tačaka – postignuća, kojima je predstavljen rad mreže organizacija, saradnika, pojedinaca i predstavnika vladinog i nevladinog sektora koji su doprinijeli inkluziji, i rezultatima inkluzije osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.
Organizator MyRight, na konferenciji je upriličio i dodjelu priznanja a među nosiocima je bila i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, za koju je priznanje uručeno direktoru agenicije Doc. Dr. Ahmedu Novi.
Docent Novo je prvog dana konferencije u okviru dijela - Postignuće 1: „Učešće osoba s invaliditetom u reviziji standarda kliničkih praksi“ prezentirao zajednički rad, a prilikom dodjele priznanja još jednom se zahvalio organizatoru i obratio prisutnima riječima: „Moto pod kojim smo radili zajedno brošuru – Sami možemo tako malo; zajedno možemo učiniti mnogo - citat riječi gospođe Helen Keller, predstavlja sve nas u pravom svjetlu i u pravoj ulozi. Bez obzira kako nam se naš vlastiti dio rada činio malim, taj rad je uvijek veliki ako je sa pravim razlogom, za pravu stvar i sa iskrenim ubjeđenjem i željom da se postigne pozitivna promjena. Hvala vam na priznanju jer je ono istovremeno priznanje svima nama i obaveza da nastavimo u istom smjeru.“


Vijest

23.06.2017.
Godišnji skup zemalja članica HTAi 2017.
Rim, Italija 17. – 23.06.
AKAZ predstavio stanje u FBiH

Health Technology Assessment initiative ( HTAi ) je međunarodno udruženje stručnih tijela i organizacija pojedinih zemalja članica a koje radi sa zadatkom promoviranja procjena zdravstvenih tehnologija. Procjena zdravstvenih tehnologija tiče se i obuhvaća sve aktere koji prakticiraju i koriste metode HTA u zdravstvenom sektoru. Misija udruženja ostvaruje se kroz podršku i rast HTA zajednice pružanjem neutralnog, globalnog foruma za razmjenu informacija, metoda i stručnosti. Sa članstvom iz 65 zemalja, iz svih krajeva svijeta, HTAi je najznačajnija strukovna mreža koja tretira ovu problematiku i koja pruža pristup raznim resursima, uključujući Međunarodni časopis za procjenu tehnologije u zdravstvu ( International Journal of Technology Assessment in Healthcare) kao osnovnu platformu za informativno-promotivni rad.

Godišnja okupljanja članova predstavljaju redovni vid, i praksu udruženja, koje monitorira stanje i napredak na teritoriju zemalja članica putem tematskih izvještaja, prezentacija i stručnih radova koje članovi izlažu na sastancima, forumima i interesnim grupama. Skup HTAi 2017 u Rimu , naročito je imao za cilj prikupljanje iskustava za promicanje dubljeg razumijevanja potencijala i izazova različitih pristupa i podsticanja saradnje u HTAi , i integracije HTA u regulatorne sisteme država članica.

Doc. Dr. Ahmed Novo , direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ ), na skupu u Rimu našao se u ulozi ne samo prezentera, nego i predsjedatelja radne grupe Euroazijske HTA inicijative - odjela koji se sastoji od 9 zemalja članica, i koji pokriva teritoriju Balkanskog poluostrva i centralne Azije. Euroazijski HTA forum oformljen je 2015. godine i pod vodstvom je turskog Društva za medicinu zasnovanu na dokazima.

Godišnji skup je bio odlično organizovan i omogućio je učesnicima i priliku za jačanje ličnih i poslovnih veza što pospješuje osjećaj zajedničke misije i osnažuje međunarodnu saradnju u polju procjene novih zdravstvenih tehnologija.


Vijest

23.06.2017.
Vanjski pregled u svrhu re-akreditacije porodilišta UKC Tuzla

Dana 22. i 23.06.2017. se održava vanjski pregled u svrhu re-akreditacije porodilišta UKC Tuzla. Ponosni smo na č injenicu da je ovo prva re-akreditacija po pitanju fokusirane akreditacije “bolnica – prijatelj beba” koje je Agencija prethodno uradila kroz projekat sa UNICEF BiH u 2014. i 2015. godini.

Fokusirana akreditacija za ovo porodilište je dodijeljena među prvima u sklopu pomenutog projekta. U sklopu istog je urađena vanjska ocjena i akreditirano je 15 porodilišta u Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko, a devet porodilišta je u prvoj polovini juna ove godine prošlo kroz nadzorne preglede (RMC Mostar, SKB Mostar, Livno, Bihać, Zenica, Nova Bila, Travnik, Bugojno i Gračanica). Ovla šteni ocjenjivači koje je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) angažovala za ovaj vanjski pregled su dr. Karić Azra i dr. Jasmina Šlaku.

 

 

 


Vijest

22.06.2017.
Šesnaesta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: „Razmjena iskustava dobre prakse“

Četvrtak, 22. juna, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je šesnaesta, posljednja radionica ovogodišnjeg turnusa obuke za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku predstoji još jedan susret sa koordinatorima - 29.06., za kada je predviđena pismena provjera – test, kojom će se utvrditi nivo ukupno prikupljenih znanja, i eventualna kvalifikacija kandidata za dodjelu sertifikata o uspješnosti pohađanja obuke.

Doc. Dr. Ahmed Novo , direktor AKAZ-a, na početku današnjeg radnog dana, iskoristio je priliku okupljanja da auditorij upozna sa gošćom iz Američke ambasade u BiH, gospođom Eldinom V. Nizamić, MD (Regional Medical Officer in the Embassy of the USA), koja je, u okviru svojih poslovnih obaveza posjetila AKAZ, i zadržala se na uvodnom dijelu programa. Docent Novo se zatim obratio koordinatorima kvaliteta - polaznicima obuke i svima čestitao za redovno učešće i objasnio predstojeće obaveze - odnosno dinamiku ispitivanja/testiranja i dodjele sertifikata te izrazio nadu da će svi polaznici biti promovirani i sertificirani po planu redovne obuke predviđene Pravilnikom za obuku koordinatora.

Doc. Dr. Ahmed Novo: „Iako je ovakav vid obuke - sa ovolikim brojem predavača i polaznika, koji traje sedamnaest sedmica, pravi logistički i organizacioni podvig, na svršetku obuke predstavlja veliko zadovoljstvo posvjedočiti da smo svi skupa dosljedno ispoštovali naše obaveze, i da obuku privodimo kraju – radno, odgovorno i, prije svega, u kolegijalnoj atmosferi. Sve ovo, poziva nas da održimo pozitivan trend razmjene znanja i iskustava i prenesemo optimizam, stečena znanja i poslovne kontakte u naše matične ustanove - kako bismo omogućili jačanje sistema sigurnosti i kvaliteta i, u konačnici, bolju zdravstvenu uslugu i zadovoljstvo pacijenata u FBiH.“


Mentalno zdravlje

21.06.2017.
Završene četiri radionice Projekta mentalno zdravlje u BiH

U skladu sa Politikom i Strategijom razvoja mentalnog zdravlja u FBiH, Federalnim ministarstvom zdravstva i AKAZ Agencijom, Projekat mentalnog zdravlja je organizovao četiri radionice u Zenici i Vitezu.

Cilj prve radionica 13.-14.06. je bilo uključenje novih devet (9) centara za mentalno zdravlje: Konjic, Lukavac, Jajce, Žepče, Kiseljak, Maglaj, Orašje, Olovo i Tomislavgrad.

Svim učesnicima su prezentirani novi standardi za mentalno zdravlje, procesi poboljšanja kvaliteta kroz sertifikaciju i akreditaciju, uključujući i indikatore kvaliteta na osnovu kojeg će se mjeriti i pratiti plan poboljšanja prakse, od strane predstavnika AKAZ-a.

Predstavnik federalnog ministarstva zdravstva je dao smjernice i podršku ka boljoj implementaciji projekta i standarda kvaliteta kroz načine planiranja, utvrđivanja i izbor strategija adekvatnih za ostvarivanje ciljeva. Moderatori iz akreditovanih centara su kroz radne grupe izvodili vježbe za izradu godišnjih i akcionih planova definisanim standardima.

U tri jednodnevne radionice održane 15., 20. i 21.06. prezentirani ostvareni rezultati akreditiranih centara i centara u procesu.

Prezentirana je komparativna analiza postignuti rezultata prikupljenih indikatora 2014.-2016. i definisani radni procesi ka ostvarenju boljih ciljeva.

Pojedini centri su prezentirali svoje akcione planove poboljšanja kvaliteta, a uz radne grupe svih učesnika i monitoring moderatora sa jasnijim smjernicama su i unaprijeđeni.

Fotografije sa radionice...


Vijest

20.06.2017.
Završen edukacijski ciklus u okviru priprema za postupak sertifikacije i akreditacije Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona

Uručeni sertifikati polaznicima obuke

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona danas je bio mjesto prigodne svečanosti u povodu uspješnog okončanja edukacijskog ciklusa koji je održan kao prva faza priprema za postupak sertifkacije i akreditacije ove ustanove. Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. dr. Ahmed Novo , prilikom posjete zavodu, 18.04. ove godine, u razgovoru sa direktoricom zavoda, gospođom Doc.dr.sci.med. Maidom Mulić, izrazio je nadu da će Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona opravdati zajednička očekivanja, i cjelokupan proces privesti koncu do kraja ove godine. Današnji završetak obuke pokazuje da se aktivnosti izvršavaju u optimalnim okvirima zadatosti i da ima mjesta optimizmu u odnosu na sve planirano.

AKAZ i ZzJZTK su u stalnom poslovnom odnosu već od prvih dana uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta i uspostave standarda za DPST centar koji posluje u okviru zavoda, i koji je akreditiran u junu 2016. godine. Kontinuitet saradnje održavan je redovnim kontaktima i posjetama, od kojih bilježimo i posjetu docentice Mulić - 30.01.2017. Tom prilikom je dogovorena dinamika postupanja i zaključeno neophodno jačanje svih kantonalnih zavoda za javno zdravstvo kao izraz uniformnog pristupa problematikama sigurnosti i kvaliteta u javnom prostoru zdravstvene zaštite.

Tokom današnje prilike proslave svršetka obukr, g.– đa Melka Mercvajler, prof., rukovodioc za obuku i edukaciju u AKAZ-u, u ulozi promotora polaznika, dodijelila je sertifikate djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona, čestitala svim prisutnima, te se zahvalila tuzlanskim kolegama, u ime direktora i zaposlenika AKAZ-a, kao i svih predavača, da su u prethodnom periodu olakšali njihov rad te im omogućili da osjete prijateljsku radnu atmosferu koja nas zajedno stimuliše za predstojeće zadatke na planu postupka sertifikacije i akreditacije.

Fotografije sa edukacije...


Vijest

19.06.2017.
Konferencija: "Analiza stanja integriteta u procesima dostupnosti lijekova u Bosni i Hercegovini"
AKAZ na Tematskoj konferenciji održanoj 14.06. u hotelu „Bristol“ u Sarajev
u

14.06.2017. godine, u hotelu „Bristol“ u Sarajevu, predstavljajući Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. Dr. Vera Kerleta-Tuzović uzela je učešće na tematskoj konferenciji pod nazivom Analiza stanja integriteta u procesima dostupnosti lijekova u Bosni i Hercegovini koju je organiziralo poduzeće „Net Consulting d.o.o.“

Nakon otvaranja konferencije od strane direktora pomenute kompanije g.-dina Bojana Bajića , voditelj ureda Svjetske Zdravstvene Organizacije u BiH (WHO) , g. Victor Olsavszky je pozdravio sve prisutne i poželio im uspješan rad. Gospodin Olsavszky je, u svom obraćanju ukazao na sličnu problematiku sa kojom se susrela i njegova domovina – Rumunija, u nedeavnoj prošlosti te je nagovijestio plauzibilna rješenja i iskustva iz njihove prakse.

Sljedeći govornik na konferenciji, g. Adnan Filipović , direktor kompanije „ Roche d.o.o. – Roche Ltd“ govorio je o važnosti poslovanja prema istim etičkim principima u svim zemljama i profesionalnim zajednicama navodeći primjer Švicarske kao obrazac za Bosnu i Hercegovinu. Ovakavim odnosom naspram problema, po Filipoviću: „...spriječili bismo odlazak velikih farmaceutskih kuća iz naše zemlje koje ne uspijevaju da se izbore sa konkurencijom, koja koristi neetičke načine poslovanja da bi svoje produkte progurali na tržište.“

Zaključak konferencije bio je na fonu navedenih izjava te su se prisutni složili da bi se transparentnim politikama o pitanju dostupnosti lijekova pacijentima pružili kvalitetni i jeftini medikamenti a što je u interesu i pacijenata, ali i svih pružaoca zdravstvenih usluga, kao i općih sistema koji pružaju podršku i održavaju zdravstveni sistem u cijelosti.

Na konferenciji su bili prisutni i predstavnici relevantnih profesionalnih udruženja iz oba BiH entiteta.

Listu učesnika možete pogledati OVDJE


Vijest

16.06.2017.
Petnaesta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: „Indikatori izvedbe“

Četvrtak, 15. juna, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je petnaesta, pretposljednja radionica ovogodišnjeg turnusa obuke za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine.

Današnja sesija za koordinatore započela je kratkim izlaganjem Doc.Dr.sci.med. Ahmeda Nove , direktora AKAZ-a - danas u ulozi moderatora. Nakon što je pozdravio polaznike i zaželio im uspješan rad, docent Novo je prepustio riječ Mr.sci.med. dr. Enisu Hasanoviću koji je uvodno održao vježbu samoocjene, a zatim su slijedila predavanja: Mr.sci med. Prim.dr. Sabahe Dračić, iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, i g-đa Senije Brčaninović, dms, kooridinatorice za kvalitet u Domu zdravlja Banovići.

U okviru svoje prezentacije, doktorica Dračić je integralno predstavila pojmove indikatora izvedbe, razvoja indikatora, i zdravstvene indikatore, u općem smislu, a g.-đa Brčaninović, konkretnu primjenu relevantnih mjernih alata u praksi - iz vlastitog okruženja Doma zdravlja Banovići.

Dr. Dračić: „Indikatori izvedbe predstavljaju značajno i jako sredstvo za uvid u adekvatnost zdravstvene zaštite i utvrđivanje problematičnih oblasti koje treba dodatno istražiti i na kraju riješiti radi obezbjeđenja sigurne i kvalitetne zdravstvene zaštite. Indikatori su neophodni za mjerenje i procjenu kvaliteta pružene zdravstvene zaštite. Što se pak tiče zdravstvenih indikatora, u skladu sa definicijom Svjetske zdravstvene organizacije, to su: ...“ varijable koje pomažu da se promjene izmjere - direktno ili indirektno.“


Vijest

15.06.2017.

AKAZ sudjelovao na skupu Intersektorski dijalog o politikama u organizaciji SZO u BiH
Grand Hotel Neum, 12 – 13. juni/lipanj 2017.

Svjetska zdravstvena organizacija u BiH (SZO), 12. i 13.06. tekuće godine, održala je u Neumu stručni skup koji je okupio ključne zdravstvene nosioce, i predstavnike vodećih administrativno-političkih institucija i udruženja, iz oba bosansko-hercegovačka entiteta. Skup je održan pod nazivom „ Stvaranje pogodnih okruženja za aktivno življenje i mobilnost, i promoviranje aktivnog življenja i mobilnosti ljudi u Bosni i Hercegovini“.

Dijalog o politikama pripremljen je u okviru projekta „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini “. Projekat je razvijen i financijski podržan u partnerstvu između Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), za period 2013-2018. Komponenta 2 ovog projekta, odnosi se na uspostavljanje, integraciju, implementaciju i formativnu evaluaciju sveobuhvatnog programa za procjenu i menadžment kardiovaskularnog rizika (engl. Cardio-Vascular Risk Assessment and Management – CVRAM). Kroz paket personaliziranih CVRAM usluga koji će se implementirati putem primarne zdravstvene zaštite, to jest, porodične/obiteljske medicine, nastoji se postići stupnjevano poboljšanje stanja, između ostalog, i putem promoviranja zdravih stilova života.

Izvanredni predavači Svjetske zdravstvene organizacije, Dr. Joao Breda, iz Regionalne kancelarije SZO za Evropu, Dr. Vikoria Anna Kovacs, Dr. Viktor Kovacs i Dr. Romeu Mendes , uz podršku kolega iz BiH, u dvodnevnom intenzivnom programu vodili su učesnike skupa kroz problematike gojaznosti i pretilosti, te zdravstvene probleme dijabetesa i kardio-vaskularnih bolesti kao i uticaj sedentarnog načina života na sve aspekte zdravlja i zdravstvene zaštite. U današnje vrijeme, ovakav stil života sve više poprima oblik opće opasnosti za razvijena društva i, utvrđenim trendovima, nagovještava alarmantne posljedice u bliskoj budućnosti ukoliko se ne posvetimo ovom problemu i na ličnom, i na općem nivou.

Posebnost neumskog okupljanja, bile su petominutne vježbe za učesnike - uvrštene u agendu, a koje je predvodio Dr. Romeu Mendes , voditelj programa za starije građane u Portugalu - Diabetes em Movimento , koji je polučio izuzetan uspjeh i predstavlja obrazac za oponašanje za druge razvijene zemlje sa sličnim problemima.

Vijest

14.06.2017.
Predavanje u organizaciji “Kluba potrošača” u Tuzli

Udruženje “Klub potrošača” Tuzlanskog kantona u sklopu svoje misije organizuje predavanje u svrhu edukacije svojih članova sa institucionalnim i zakonodavnim okvirom za za štitu potrošača odnosno sa institucijama koje su podrška boljem položaju potrošača na tržištu.

U utorak, 13.06.2017. godine organizovano je predavanje sa ciljem predstavljanja područja rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) kao i interesnim oblastima moguće saradnje. Ispred Agencije je govorila doc.dr. Vera Kerleta-Tuzović koja je sve prisutne upoznala sa: načinom kako je osnovana Agencija,misijom i vizijom Agencije, AKAZ-ovim nadle žnostima, zakonskim dužnostima i obavezama svih zdravstvenih institucija u FBiH, kao i pravima ali i jednako bitnim obavezama svih zdravstvenih korisnika.

Edukacija je održana u Domu Penzionera, a pored brojnih zainteresovanih, prisustvovali su i predstavnici Udruženja penzionerki TK, g-đa Zlata Rekić, čije je Udruženje ujedno bilo i domaćin edukacije, te dekanesa Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Nermina Hadžigrahić.

Link: Vijesti Klix.ba


Vijest

12.06.2017.
Prvi rezultati nadzornih pregleda porodilišta u okviru projekta akreditacije Baby Friendly Hospital
(Bolnica – prijatelj beba), u Zenici i Novoj Biloj

Vanjski ocjenjivač Dr. Barjaktarević: „Danas su još i bolji nego su bili u vrijeme prve ocjene!“

AKAZ-ov vanjski ocjenjivač, Prim.dr. Adnan Bajraktarević Mr.ph.sci , zadužen za nadzorni pregled u okviru projekta Akreditacija Bolnica-prijatelj beba (Baby Friendly Hospital) obavljen u utorak, 06. juna tekuće godine, u zdravstvenim ustanovama Hrvatska Bolnica "Dr. Fra Mato Nikolić", odjel Porodilište i Ginekologija, u Novoj Biloj, i „Kantonalna bolnica Zenica“, odjel Služba za ženske bolesti, perinatologiju i neonatologiju u Zenici, dostavio je AKAZ-u finalni izvještaj nakon obavljenog pregleda u kojem je iskazao zadovoljstvo utrvđenim stanjem, i pohvalio sve odgovorne osobe.

Dr. Barjaktarević u izvještaju naglašava : „Moram izraziti naročito veliko zadovoljstvo s onim što sam vidio, obzirom da su u ove dvije ustanove uspjeli, ne samo održati isti nivo postignutog ispunjenja zadanih standarda izvedbe, nego i popraviti nedostatke utvrđene prilikom prvog pregleda 18.09.2014. - u Novoj Biloj, odnosno 24.08.2014. u Zenici, te time poboljšati i unaprijediti rad akreditiranih odjela. Nemam primjedbi, i vrlo sam zadovoljan svim što sam vidio, i kvalitetom usluga, i ispunjenosti svih kriterija i standarda, kao i popravljenim minimalnim primjedbama tako da je sada moja ocjena – odličan! Nakon ove posjete, opraštamo se kao prave kolege i prijatelji - što je u skladu prakse koju provodi AKAZ.“

Doktor Barjaktarević je u svom izvještaju, u dijelu predviđenom za pohvale, naveo i sve direktno uključene izvršioce a posebno je izdvojio : dr. Jasmina Hodžića, dr Malika Šestića , glavnu medicinsku sestru Arnelu Babić , i glavnu medicinsku sestru na neonatološkom odjelu i intenzivnoj njezi Amelu Bedak – u Zenici; kao i dr. Velimira Veljana , dr. Zorana Pocrnju i glavnu medicinsku i časnu sestru bolnice , Ankicu Tomas – u Novoj Biloj.

U porodilištima ove dvije bolnice, godišnje se obavi oko 3.000, odnosno 700-1000 poroda, bez zabilježenog slučaja MRSA-e.

Pohvale svima - i od strane AKAZ-a.


Vijest

09.06.2017.
AKAZ u posjeti Domu zdravlja Mostar
Doc. Dr. Ahmed Novo, razgovarao sa ravnateljem Doma zdravlja Mostar Mr.sci.med dr. Mariom Kordićem o predstojećoj saradnji

Na sastanku koji je upriličen u prostorijama Doma zdravlja Mostar, 09.06., domaćin, Mr.sci.med. dr. Mario Kordić ugostio je direktora AKAZ-a, g.-dina docenta Ahmeda Novu, na radnom sastanku koji je još jedan od koraka ka realizaciji nastojanja uključenja ove zdravstvene ustanove u sve aktuelne tokove i djelatnosti koje provodi Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), a koji donose profesionalni i opći napredak u polju sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu. Sastanku su prisutvovali i doc.dr.sc. Edita Černi Obrdalj, voditeljica odjela obiteljske medicine, Kristina Perić, dipl. med. sestra – glavna sestra/tehničar i Pero Krtalić dipl. med. tehn. i koordinator kvalitete u domu zdravlja Mostar.

Dom zdravlja Mostar je najveća javnozdravstvena ustanova koja pruža usluge primarne i specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite u Hercegovačko neretvanskoj županiji, ali i u široj regiji Hercegovine. Dakle, Dom zdravlja, sa svojim ambulantama i 39 timova obiteljske medicine, osigurava zdravstvenu zaštitu za oko 80 000 građana grada Mostara. Zbog toga postoji realna potreba za iznalaženjem rješenja koja će dati optimalne rezultate uz pomoć primjene najboljih tehnika i alata te standardizacije rada - odnosno pružanja zdravstvenih usluga.

S tim u vezi, jedna od tema o kojoj se razgovaralo na sastanku, bila je i obiteljska medicina i mogućnost provedbe postupka akreditacije timova obiteljske medicine u okviru „CVRAM“ projekta koji realizira Svjetska zdravastvena organizacija u Bosni i Hercegovini. Dogovoreno je da obuka za osoblje timova obiteljske medicine u DZ Mostar započne u septembru ove godine, a tačan datum biće dogovoren naknadno.


Vijest

09.06.2017.
Provedena vanjska ocjena CMZ DZ Banovići u svrhu akreditacije
Projekat mentalno zdravlje u BiH: „Akreditacija centara za zaštitu mentalnog zdravlja“

Jučer i danas je u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja koji djeluje u okviru Doma zdravlja Banovići, provedena vanjska ocjena u svrhu donošenja odluke o akreditaciji ovog CMZ-a. Vanjsku ocjenju provodi tim u sastavu: Klementina Nuk Vuković, dipl. psiholog, šef CMZ DZ Vitez - vođa tima, i Dr. Mustafa Ušćuplić, direktor DZ Prozor-Šćipe - član tima.

Projekat akreditacije centara za zaštitu mentalnog zdravlja, kako se to navodi u zvaničnim dokumentima, predstavlja: „.. rezultat kontinuiranog opredjeljenja resornih entitetskih ministarstava zdravstva za nastavkom reforme sektora mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Krajnji cilj projekta je unaprijeđeno mentalno zdravlje sveukupne populacije, kao i sposobnosti kreatora politika i odgovornih institucija u postizanju europskih standarda u zaštiti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.“

Uzimajući u obzir dosadašnje zalaganje uposlenih u ovom CMZ-u, a koji su imali jaku podršku menadžmenta svoje ustanove, te imajući u vidu izražene utiske i izvještaje vanjskih ocjenjivača, vjerujemo da će centar, nakon odluke AKAZ-ove Komisije za akreditaciju, i Upravnog odbora AKAZ-a, biti uvršten na listu akreditiranih centara za zaštitu mentalnog zdravlja, i tako doprinijeti općem stanju zdravlja u Federaciji Bosne i Hecegovine.


Vijest

08.06.2017.
Četrnaesta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul 14: „Vještina komuniciranja“

Četvrtak, 08. juna, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je četrnaesta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Jedan od najzanimljivijih modula koji predstavlja izazov i u svakodnevnom životu, a naročito u profesionalnoj sferi – komunikacija, i vještina komuniciranja, bio je tema današnje edukacije - prezentiran od strane izvrsnih predavača Mr.sci. Nere Kravić Prelić, načelnice zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu UKC Tuzla, i g. Almira Panjete, novinara, koji su već ranije polučili posebno interesovanje koordinatora u svojim obraćanjima našim polaznicima obuke.

Umjetnost, vještina ili sposobnost, komunikacija je zahtjev prijenosa informacije horizontalno, vertikalno i/ili transverzalno; simultano i/ili konsekutivno; u istom i/ili različitom vremenu i prostoru; - potreba života u zajednici, i izvor zadovoljstva ili frustracija, odnosno uspjeha ili neuspjeha u postizanju željenin rezultata. Zbog svega toga, komunikacija u javnom prostoru nije samo pojedinačni odabir aktivnosti nego je nužna i obavezna platforma sa sebisvojstvenim zakonitostima i pravilima koja smo dužni učiti, poštivati i primjenjivati na najbolji način upravo da bismo kao zajednica postigli najviše i najbolje rezultate - u skladu sa realnim očekivanjima i objektivnim mogućnostima.

Predavanje se odvijalo u dva tematska dijela koje su prezentatori donijeli s pozicije psihologije, i praktične primjene - u komunikaciji s javnošću, govoreći o komunikologiji kao nauci; verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji; i naročito - komunikaciji u zdravstvu, koja čini kvalitativnu razliku, i koja je interesna sfera postupaka uvođenja i jačanja sistema sigurnosti i kvaliteta sa željenim ishodom optimalne usluge, i zdravstvene zaštite svih pacijenata i osiguranika.

Fotografije sa radionice...


Vijest

07.06.2017.
Pozitivni propisi FBiH odlična su osnova i okvir za direktnu saradnju sa načelnicima općina“

Misija Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), iskazana je u jasnoj zadaći koju nam određuje federalni zakonodavac - predstavljajući volju naroda, i stav stručne javnosti, pretočen u pravne norme kojima AKAZ dobiva nalog za „.. uvođenje i podizanje sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama...“ , odnosno za - ocjenu ispunjenja standarda sigurnosti i kvaliteta u postupcima sertifikacije i akreditacije. Također, naš je zadatak da integralno tumačimo vlastite obaveze u odnosu na druge nositelje i aktere u javnom prostoru, a to je aktivnost koja traži razumijevanje cijelog legislativnog korpusa unutar kojeg smo dužni naći pravne osnove za saradnju, i implementaciju vlastitih obaveza. Zakoni koji reguliraju oblast zdravstva, pri tom, nisu jedini izvor niti naših obaveza ni naših prava. Odnosno, ispravan stav o ovom pitanju ogleda se u zahtjevu iscrpne analize zakonodavnih akata iz svih oblasti javnog života - u smislu proaktivnog odnosa naspram drugih sektora. Jedan od zakona koji nema supstrat unutar zdravstva a ipak predstavlja važan osnov za rad AKAZ-a, je Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH koji, između ostalog, predstavnicima lokalnih vlasti stavlja u obavezu: „...ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva...“. Upravo na taj način, otvoren je pravni okvir za direktnu saradnju između AKAZ-a i predstavnika lokalne samouprave. Naravno, ta saradnja je tripartitne prirode obzirom na ekonomsko-finansijske aspekte i mogućnosti direktnog zaključivanja ugovora i sporazuma to jest, potrebu da zdravstvene ustanove budu uključene kao beneficijar i direktni izvršilac dogovorenih i preuzetih obaveza. Ipak, nije zanemariv iter zakona da dvije strane iznađu najbolja rješenja za uvođenje i ocjenu stanja ispunjenja standarda sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama na teritoriji pojedinih općina. I upravo zakoni koji regulišu rad općina i AKAZ-a, respektivno, uklapaju se jedan u drugi perfektno, tako da gdje odredba prvog zakona završava, odredba drugog zakona nastavlja. Agencija je rješenje općinskim vlastima da ostvare zakonski zahtjev angažmanom zakonom propisanog ocjenjivača i kompetentnog stručnog tijela koje raspolaže svim akdekvatnim alatima neophodnim za ovaj posao.

Iz ovakve formulacije problema, proizašao je cirkularni dopis koji ovih dana AKAZ redovno upućuje svim načelnicima općina, stavljajući se na raspolaganje za svaki vid saradnje i aktivnosti unutar plana koji treba razraditi za prostor cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Doc. Dr. Ahmed Novo: „Želim, prije svih, pozvati naše koordinatore iz svih zdravstvenih ustanova, da inventivno pristupe upravnim strukturama unutar tih ustanova i pobude i njih, da od lokalnih vlasti zahtijevaju blisku saradnju sa našom agencijom u cilju što boljeg ispunjenja naših zajedničkih obavaza a u korist svih pacijenata i zdravstvenih osiguranika. U dopisu koji šaljemo, expressis verbis je navedena odredba koja daje osnov za pozitivni pritisak na putu uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta. Siguran sam da će i koordinatori, i menadžmenti, a i lokalni dužnosnici, prihvatiti ponudu AKAZ-a da sarađujemo, jer se zakonodavac doista potrudio da nam kroz pozitivne propise u FBiH obezbijedi odličnu osnovu i okvir za direktnu saradnju sa načelnicima općina.“

Primjer cirkularnog dopisa koji AKAZ upućuje svim načelnicima općina


Vijest

06.06.2017.
Nastavak edukacije u ZzJZTK
Modul: Upravljanje rizikom

U skladu sa planom obuke i kalendarom aktivnosti AKAZ-a, 06.06., utorak, predviđa nastavak edukacije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona i prezentiranje modula: „Upravljanje rizikom“ . Obzirom da je ovo problematika koja spada u opći dio pitanja koja se tiču kvaliteta i sigurnosti - neovisno o oblasti djelatnosti u kojoj se principi upravljanja rizikom primjenjuju - predavanja se razlaže na dvije tematske grupe – rizik i upravljanje. Tako je , p rvi, opći dio predavanja, posvećen definiranju ključnih pojmova, i pojašnjavaju mehanizama unutrašnje dijalektike tih tematskih grupa, a drugi, posebni dio, odnosi se na konkretnu domenu zavoda za javno zdravstvo.

Današnji predavač Mr.sci.med. dr. Fadil Šabović, Načelnik službe za školsku higijenu u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona, još je jedan od AKAZ-ovih saradnika koji svoju osnovnu djelatnost obavlja u okviru zdravstvene organizacije javno-zavodskog tipa te predavanje izvodi na kolegijalnoj osnovi prenoseći tako i set iskustava u primjeni stečenih znanja iz svoje ustanove. Na ovaj način, izbor predavača obezbjeđuje i dodatni efekat, uz educiranje djelatnika zavoda, to jest - uniformni pristup zajedničkim oblastima rada zavoda za javno zdravstvo u FBiH.

Šabović: „Zdravstveni sistem spada u red visokorizičnih sistema. Rizik je - vjerovatnoća da će se pojaviti neki nepovoljni događaj. Sasvim sigurno, rizik nikada i nikako, nije moguće potpuno preduprijediti i eliminirati. Ipak, uz primjenu adekvatnih metoda i mehanizama, rizik je moguće smanjiti na minimum, kontrolirati ga, i njime efektivno upravljati. U protivnom - ako mi ne upravljamo rizikom - rizik će upravljati nama. Zato je potrebno proaktivno djelovanja i izgradnja kulture sigurnosti – otvorenosti, transparentnosti, integriteta, zatim jasne linije odgovornosti, e kako bi se ojačala funkcija upravljanja rizikom i cjelokupan sistem poboljšanja kvaliteta uopće.“


Vijest

05.06.2017.
U toku nadzorni pregled akreditiranih porodilišta
„Bolnice - prijatelji beba“

Jedna od ključnih karakteristika akreditacije - kao trajnog procesa - jeste faza nadzora, odnosno ponovnog pregleda ispunjenja ranije dostignutih standarda kako bi se utvrdilo da vremenski protek nije deteriorirao postotak i/ili suštinu ostvarenja pojedinih standarda, i ukupnog rezultata akreditacije. Zbog toga je snaga akreditacije trajna vrijednost i daje potvrdu kvaliteta kontinuirano. Jednom dostignuti nivo, tako, nije samo - „položeni ispit“, nego je stalna provjera ažuriranja i obnavljanja vlastitog rada koja se dešava u predviđenim vremenskim intervalima. Na taj način, svi uključeni u proces, imaju jasan odnos i svijest o tome da eventualni pad izvedbe standarda znači neminovno i gubitak akreditacijskog statusa.

U sklopu projekta Akreditacija “bolnica – prijatelja beba” koji je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), sa UNICEF-om BiH, započela, i provela u toku 2013. i 2014. godine, akreditirano je 15 porodilišta u FBiH i distriktu Brčko, koje su izvanredno prihvatile i samu ideju – temelj za specifične standarde, kao i cjelokupni postupak akreditacije koji tim ustanovama samim, omogućava alate i mjerne instrumente za samostalno monitoriranje i kontinuirano prilagođavanje u ostvarenju vlastitih kvalitativnih performansi.

S obzirom da AKAZ ima obavezu praćenja dostignutog nivoa kvaliteta te je angažirao svoje ovlaštene ocjenjivače i uputio ih u nadzorne preglede sa ciljem utvrđivanja trenutnog stanja ispunjenja standarda kvaliteta koji se primjenjuju u relevantnim porodilištima. Zdravstvene ustanove u kojim je u toku nadzorni pregled su:

Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić ”, Nova Bila; Kantonalna bolnica Zenica, Zenica; Opća bolnica “Dr. fra Mihovil Sučić ”, Livno; Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović ”, Gračanica; Javna ustanova Bolnica Travnik, Travnik; Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić ”, Bihać; Opća bolnica Bugojno, Bugojno; Regionalni medicinski centar „Dr. Safet Mujić“, Mostar; Sveučilišna klinička bolnica Mostar.

Nadzorne preglede, koji će biti završeni u prvoj polovini tekućeg mjeseca, obavljaju sljedeći AKAZ-ovi ocjenjivači: dr. Enis Hasanović, dr. Adnan Bajraktarević i dr. Jasmin Hodžić.

Fotografije sa pregleda...


Vijest

05.06.2017.
EDUKACIJA ZA UČESNIKE SHCE 2

Nakon što je Federalni ministar zdravstva dao saglasnost na redizajniran Program Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (KPE), AKAZ je postao nositelj tri modula na svakom od tri nivoa KPE (nivoi SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3).

Dana 02. i 03.06.2017. godine u prostorijama Centra za zdravstveni menadžment u Zavodu za javno zdravlje FBiH održano je predavanje: „Integrirana zdravstvena zaštita“, sa drugog nivoa KPE (SHCE 2). Nositelji edukacije i predavači su direktor AKAZ-a, doc.dr. Ahmed Novo i predsjednik Liječničke komore HNŽ-a doc.dr. Antonio Sesar iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa faktorima koji potiču reformu i integraciju zdravstvenog sistema, šta je cost containment, horizontalnom i vertilanom integracijom, šta je potrebno za integriaranu zravstvenu zaštitu, strateški ciljevi EQuIP-a, i sistemom za razmjenu informacija između PZZ i bolnica.

 

 

Test za učesnike edukacije možete naći ovdje


Vijest

05.06.2017.
Pozitivni propisi FBiH odlična su osnova i okvir za direktnu saradnju sa načelnicima općina“

Misija Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), iskazana je u jasnoj zadaći koju nam određuje federalni zakonodavac - predstavljajući volju naroda, i stav stručne javnosti, pretočen u pravne norme kojima AKAZ dobiva nalog za „.. uvođenje i podizanje sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama...“ , odnosno za - ocjenu ispunjenja standarda sigurnosti i kvaliteta u postupcima sertifikacije i akreditacije. Također, naš je zadatak da integralno tumačimo vlastite obaveze u odnosu na druge nositelje i aktere u javnom prostoru, a to je aktivnost koja traži razumijevanje cijelog legislativnog korpusa unutar kojeg smo dužni naći pravne osnove za saradnju, i implementaciju vlastitih obaveza. Zakoni koji reguliraju oblast zdravstva, pri tom, nisu jedini izvor niti naših obaveza ni naših prava. Odnosno, ispravan stav o ovom pitanju ogleda se u zahtjevu iscrpne analize zakonodavnih akata iz svih oblasti javnog života - u smislu proaktivnog odnosa naspram drugih sektora. Jedan od zakona koji nema supstrat unutar zdravstva a ipak predstavlja važan osnov za rad AKAZ-a, je Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH koji, između ostalog, predstavnicima lokalnih vlasti stavlja u obavezu: „...ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva...“. Upravo na taj način, otvoren je pravni okvir za direktnu saradnju između AKAZ-a i predstavnika lokalne samouprave. Naravno, ta saradnja je tripartitne prirode obzirom na ekonomsko-finansijske aspekte i mogućnosti direktnog zaključivanja ugovora i sporazuma to jest, potrebu da zdravstvene ustanove budu uključene kao beneficijar i direktni izvršilac dogovorenih i preuzetih obaveza. Ipak, nije zanemariv iter zakona da dvije strane iznađu najbolja rješenja za uvođenje i ocjenu stanja ispunjenja standarda sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama na teritoriji pojedinih općina. I upravo zakoni koji regulišu rad općina i AKAZ-a, respektivno, uklapaju se jedan u drugi perfektno, tako da gdje odredba prvog zakona završava, odredba drugog zakona nastavlja. Agencija je rješenje općinskim vlastima da ostvare zakonski zahtjev angažmanom zakonom propisanog ocjenjivača i kompetentnog stručnog tijela koje raspolaže svim akdekvatnim alatima neophodnim za ovaj posao.

Iz ovakve formulacije problema, proizašao je cirkularni dopis koji ovih dana AKAZ redovno upućuje svim načelnicima općina, stavljajući se na raspolaganje za svaki vid saradnje i aktivnosti unutar plana koji treba razraditi za prostor cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Doc. Dr. Ahmed Novo: „Želim, prije svih, pozvati naše koordinatore iz svih zdravstvenih ustanova, da inventivno pristupe upravnim strukturama unutar tih ustanova i pobude i njih, da od lokalnih vlasti zahtijevaju blisku saradnju sa našom agencijom u cilju što boljeg ispunjenja naših zajedničkih obavaza a u korist svih pacijenata i zdravstvenih osiguranika. U dopisu koji šaljemo, expressis verbis je navedena odredba koja daje osnov za pozitivni pritisak na putu uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta. Siguran sam da će i koordinatori, i menadžmenti, a i lokalni dužnosnici, prihvatiti ponudu AKAZ-a da sarađujemo, jer se zakonodavac doista potrudio da nam kroz pozitivne propise u FBiH obezbijedi odličnu osnovu i okvir za direktnu saradnju sa načelnicima općina.“

Primjer cirkularnog dopisa koji AKAZ upućuje svim načelnicima općina


Vijest

01.06.2017.
Trinaesta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul 13: „Upravljanje rizikom i prijava i analiza incidentnih situacija“

Četvrtak, 01. juna, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je trinaesta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Današnji modul prezentirali su g.-đa Mr.sci.ecc. Maida Nuhić, dipl.iur., Načelnik odjela za kvalitet u UKC Tuzla, i g.-din dr. Goran Čerkez, Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i koordinaciju razvoja strategija (FMZ).

Bazirajući svoja referentna polja izlaganja na praktičnim primjerima iz domaćih okvira, prvi današnji predavač, dr. Čerkez, se u svom prvom predavanju koordinatorima osvrnuo na protekli period i rad na akreditaciji centara za mentalno zdravlje te je rekao: „Radeći u oblasti mentalnog zdravlja dugi niz godina, mogu svjedočiti da je upravo postupak akreditacije bio garant unapređenja službi i rada u zajednici, potvrđujući poziciju BiH kao lidera ove oblasti jugoistočne Evrope ali i drugih evropskih praksi.“

Na koncu izlaganja dr. Čerkez, je zaključio : „ Želim dodatno iskoristiti priliku ove prezentacije da vam i iz pozicije funkcije koju obnašam naglasim - poznavajući ne samo situaciju kod nas, u našoj državi, u regionu, već i zahvaljujući mom iskustvu u mnogim evropskim velesilama zdravstva, mogu slobodno reći da je vaše educiranje u AKAZ-u, ispred mnogih, ako ne i u samom vrhu trendova i tendencija modernog shvaćanja zdravstva i zdravstvene zaštite uopće. Ovdje imate priliku dobiti vrhunsku obuku koja vas i obavezuje da u vašim sredinama budete stub kulture kvaliteta i vodilja za sve vaše kolege i menadžment ustanova. Zato iskoristite priliku podrške koju imate i od AKAZ-a, ali i od FMZ, za nastavak dobrog rada koji ste do sada pokazali.

Fotografije sa radionice...


Vijest

31.05.2017.
Razmatrana certifikacija pet apoteka i akreditacija dva centra za mentalno zdravlje

Na 39. sjednici održanoj 31.05.2017. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju certifikacija za pet apoteka te rješenjima broj: 02-37-201-1/17, 02-37-201-2/17, 02-37-201-3/17 i 02-37-201-4/17 odobrio certifikaciju dvije apoteke u okviru apoteke „IBO & CO“(apoteka „IBO & CO“ i ogranak apoteka „IBO & CO 1“) , te individualnim apotekama Apoteka „Amara“ Srebrenik, Apoteka „Đulović - company“ Živinice i PZU apoteka „Vedypharm“ Sarajevo . Navedenim apotekama su nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka, dodijeljene certifikacije obzirom da s u u potpunosti ispunile zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke.

Agencija je obavila, u sklopu projektnih aktivnosti „Projekta mentalno zdravlje u BiH“, i vanjsku ocjenu dva centra za mentalno zdravlje, kojima je Komisija za akreditaciju centara za mentalno zdravlje predložila, a Upravni odbor potvrdio prijedlog i rješenjima broj 02-37-200-1/17 i 02-37-200-2/17 dodjelio akreditacije Centru za mentalno zdravlje JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo OJ Centar sa 93,20% i Centru za mentalno zdravlje JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo OJ Hadžići  sa 96,40% ispunjenosti akreditacijskih standarda za centre mentalnog zdravlja.


Vijest

30.05.2017.
Nastavak edukacije u ZzJZTK
Modul: Strateško i akciono planiranje

Modul koji će danas biti predstavljen u Zavodu za javno zdravstvo TK , pokriva jako zahtjevnu i obimnu aktivnost strategije i planiranja, a jednodnevno predavanje mora sažeti, i zatim razgraničiti, sve bitne pojmove koje se promatra u perspektivi zdravstevne zaštite, i pitanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Predavač, g.-đa Mr.sci.ecc. Maida Nuhić dipl.iur ., koja je prije dvije sedmice izlagala na temu „Politike i procedure“, prezentirala je Strateško i akciono planiranje vrlo iscrpnim edukativnim sadržajem, naglašavajući posebnosti koje je neophodno usvojiti u zavodima za javno zdravstvo. Naime, iako su osnove strateških i planskih aktivnosti jednake za sve sisteme, svaka organizovana aktivnost ima specifične razlike koje je potrebno dobro poznavati i ispoštovati, kako bi se postiglo željene rezultate na najpovoljiniji i najoptimalniji način.

Metode, tehnike, alati i načini primjene znanja i iskustava koji su, na današnjem stepenu razvoja zajednice, na raspolaganju nosiocima politika, strateških odluka i pokretačima planskih aktivnosti, stvaraju permanentnu potrebu obučavanja o njima – i usvajanje adekvatnih formi prilagođenih vlastitom radnom zahtjevu i okruženju.

 


Apoteke

30.05.2017.
Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

Dana 29.05.2017. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) organizirala je vanjski pregled PZU Apoteke „Vedypharm“ iz Sarajeva u svrhu sertifikacije. Vanjski pregled obavio je mr.ph. Bakir Omerbegović, ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a.

Na osnovu izvještaja vanjskog ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa sertifikacijskim statusom PZU Apoteke „Vedypharm“.

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10) sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti. 

 


Apoteke

29.05.2017.
Edukacija za osoblje apoteka Zeničko – dobojskog kantona

Kantonalna farmaceutska komora Zeničko – dobojskog kantona svojim članovima kao i članovima Komore zdravstvenih tehničara ZDK organizovala je dana 24.05.2017. godine u Hotelu Internacional u Zenici set predavanja vezanih za implementaciju zakonski obaveznih standarda za apoteke Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Teme predavanja su bile:

- Kontrola infekcija – predavač: Elvira Mahmić dipl.med.sestra

- Sigurnost i povjerljivost informacija – predavač: Anis Hasanbegović dipl.ing.

Predavanje je bodovano u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i validaciji stručnih predavanja Kantonalne farmaceutske komore Zeničko-dobojskog kantona.


Vijest

29.05.2017.
Međunarodni simpozij 25-27.05.2017. POBOLJŠANJE KVALITETE U ZDRAVSTVU – EUROPSKI POGLEDI
Direktor AKAZ-a na skupu u Biogradu na Moru: „Zdravstvo nema granice.“

„Kao što bolest ne prepoznaje rasu, naciju, ime, spol, i granice koje dijele nacije - tako ni medicinska etika, nas zdravstvenih radnika, naročito medicinskih radnika - nema granice... za nas ne postoji rasa, nacija, religija... Za nas su to samo riječi. Ipak, za nas riječi „čovjek“ i „zdravlje“ – nisu samo riječi...!... to su pojmovi koji su puno više od pukih riječi - to su najviše vrijednosti za koje se staramo, ili da kažem skrbimo. U našoj svijesti, pominjanje ovih pojmova, trenutačno pobuđuje empatiju, razumijevanje, i osjećaj odgovornosti. Mi zdravstveni radnici smo - mostovi među ljudima. Mi liječimo u miru i ratu, i kada to radimo, radimo to beskompromisno i bezuvjetno.“

Ovim riječima Doc. Dr Ahmed Novo obratio se prisutnima na skupu u Biogradu na Moru prilikom prezentacije rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), pripremljene naročito za ovu priliku, a u kojoj se posebno naglašavaju one strane rada koje su zajedničke za sve slične organizacije i zdravstvene djelatnike. Zatim je docent Novo obrazlagao potrebe prekogranične saradnje i regionalnih projekata te je nastavio: “Vrata za suradnju su uvijek otvorena! Ona nikada i nisu bila zatvorena. Svi koji smo danas ovdje okupljeni, bavimo se zdravstvom na svim ravnima, bilo kao liječnici i medicinski radnici – izravno sa pacijentima, ili kao zdravstveni radnici – bavimo se na širem planu nekim od aspekata koji su preduvjet funkcioniranja okvira za rad cjelokupnog sustava. Mi, pak koji se poglavito bavimo kvalitetom i sigurnošću u zdravstvu, svjesni smo da se bavimo krvotokom zdravstva. Zbog toga, na našoj današnjoj prezentaciji rada koji obavljamo u FBiH, želimo podijeliti sa vama sve dobre rezultate i uspjehe koje smo postigli i postižemo, ali i sve nedoumice, poteškoće, otpore na koje nailazimo, i tomu slično - kako bismo zajednički mogli održati vrata suradnje širom otvorenim, i ojačati naše veze.“

Na koncu izlaganja, Doc.dr. Novo je rekao: „Zahvaljujem Prof. Dr. sci. Jasni Mesarić, predsjednici Hrvatskoga društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ-a, i predsjednici ESQH, u svojstvu organizatora, zatim našoj dragoj prijateljici, ravnateljici hrvatske sestrinske agencije, gospođi Nini Bončić-Mijatović, sa kojom redovito surađujemo - na gostoprimstvu i prilici da se obratimo na ovom odličnom zdravstvenom zbivanju, uz čestitke organizatoru i pokroviteljima – Ministarstvu zdravstva HR, i Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Naposlijetku, dozvolite još samo da obnovimo, i ovom prigodom, stalno otvoreni poziv da nas posjetite u Sarajevu a naročito za Dane kvalitete u zdravstvu u FBiH - manifestaciju koju redovno održavamo i gdje se redovno viđamo. Hvala!“

Teme Simpozija u Biogradu na Moru obuhvaćaju izazove u poboljšanju kvalitete, Lean u zdravstvu, aspekte kvalitete i sigurnosti u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini, zdravstveni turizam, sigurnost i usklađivanje primjene lijekova, pacijent kao partner, razvoj sustava kvalitete, uspostavljanje europskih standarda i preporuka, primjere dobrih praksi. Simpozij je namijenjen svim sudionicima u zdravstvu. Organizator je iskazao nadu da će učesnici i posjetitelji prepoznati ovu vrijednu priliku za stjecanje novih spoznaja i razmjenu iskustva te da će sve to biti poticaj za daljnji razvoj koncepta stalnog poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenta u našim profesionalnim okruženjima.


Vijest

25.05.2017.
Dvanaesta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul 12: „Planiranje i pokretanje projekta

Četvrtak, 25. maja, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je dvanaesta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Nastavak edukacije za koordinatore, danas je u potpunosti bio predmet razmjene praktičnih iskustava i znanja koja su su polaznicima obuke iznosili: Dr.sci. Halid Mahmutbegović , (DZ Živinice), Prim.dr. Biljana Kurtović (Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo), Mr.ph. Anela Galić (JU apoteka/ ljekarna Vitez) i Dr.sci. Ranko Čović (JU O.B. „Prim.dr Abdulah Nakaš“, Sarajevo), na kolegijalnoj, peer-to-peer ravni, i iz pozicije vlastitih iskustava u implementaciji planiranja i pokretanja projekta uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, odnosno aktivne praktične primjene tehnika i metoda rada koje su neophodne za ostvarenje sertifikacije i/ili akreditacije ustanove.

Iz prezentacije dr. Mahmutbegovića izdvajamo citat koji zorno predstavlja duh potrebe planskog pristupa uvođenju sistema sigurnosti i kvaliteta, i pokretanja projekta sertifikacije/akreditacije u zdravstvenoj ustanovi: „Redovne aktivnosti održavaju svjetla upaljenim, strategija vam daje svjetlo na kraju tunela, ali projektni menadžment je taj motor lokomotive koji organizaciju pomjera ka naprijed”.

Dr. Kurtović je, pak, pobrojala ključne preduslove za dostizanje standarda - koje je ustanova u kojoj ona radi, već uspješno ostvarila u postupku akreditacije: „... jasna misija i vizija ustanove; motiviranost menadžera za uvođenje sistema kvalitete; posjedovanje resursa (ljudi,oprema,novac materijal, informacije itd.); istrajnost u relizaciji procesa uvođenja sistema kvalitete; sposobnost organiziranja i motiviranja uposlenika.“


Vijest

24.05.2017.
Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH
Vanjska ocjena apoteka: „ Amara“ Srebrenik i „ Đulović-company“ Živinice

Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ, mr.ph. Bakir Omerbegović i mr.ph. Alma Papraniku, dana 24.05.2017. godine započeli su vanjsku ocjenu apoteke „Amara“ u Srebreniku te apoteke „Đulović-company“ u Živinicama, u svrhu sertifikacije.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa sertifikacijom pregledanih apoteka.

 

Fotografije se ocjene...

 


Vijest

24.05.2017.
Obilježen Svjetski dan multiple skleroze u Kantonu Sarajevo

Udruženje oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo, a u povodu obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze, 23. maja 2017. godine, u hotelu Hollywod, organizovalo je panel diskusiju pod nazivom „Preduslovi za kvalitetan život oboljelih od multiple skleroze u Kantonu Sarajevo", kojem je ispred AKAZ-a prisustvovala gđa. Melka Mercvajler.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana multiple skleroze je „Život sa MS-om“, a poruka koju šalje svjetska zajednica osoba oboljelih od ove bolesti jeste «Život sa MS-om može biti težak. Svaki dan donosi nove izazove, koji traže nova rješenja.“

U panel diskusiji, pored članova udruženja oboljelih od multiple skleroze , prisustvovali su i aktivno sudjelovali potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Milan Dunović, prof. dr. Jasminka Đelilović Vranić, šef Klinike za neurologiju, predstavnik Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranja FBiH u okviru kojeg djeluje Fond solidarnosti iz kojeg se izdvajaju sredstva za liječenje multiple skleroze, Centar za socijalni rad, JU Domovi zdravlja KS i drugi.

Ovom prilikom bilo je govora o načinima liječenja MS-a, koliko vremena je potrebno kako bi se dobila neophodna terapija nakon dijagnoze, kako riješiti probleme u društvu sa kojima se suočavaju oboljeli od MS-a.

Nadati se, da će poruke sa ovog skupa uticati na mišljenje javnosti i da će ubrzati pozitivne promjene za osobe sa multiple sklerozom u Bosni i Hercegovini.


Vijest

23.05.2017.
AKAZ uputio Pismo podrške/potpore za osnivanje Cochrane ogranka BiH
Doc.Dr. Novo„AKAZ je sistemsko okrilje za EBM i Cochrane .“

Osnivanje podružnice Cochrane-a u Bosni i Hercegovini logična je posljedica i slijed dosadašnjeg angažmana domaće stručne javnosti i pojedinaca koji su, u polju medicine zasnovane na dokazima, uradili mnoge i zapažene stručne radove, i uložili osobne napore kako bi ideja zaživjela u punom obimu.

Agencija za kvalitet i akreditacijuu zdravstvu u FBiH (AKAZ) je, od svog osnivanja do danas, insistent ove ideje, i svih metoda koje se suštinski uklapaju u viđenje mjerljivih i dokazivih pojava kao alata za poboljšanje izvedbe, odnosno sistemsko podizanje sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu. Tražeći mogućnost partnerskih odnosa - obzirom da AKAZ nije u mogućnosti in primis baviti se EBM aspektom integralno, u prošlosti smo pružali svaki vid stručne, tehničke i institucionalne pomoći i podrške svim potencijalnim i aktivnim činiocima bavljenja unutar ove domene, e kako bi se ovo pitanje dovodilo čim prije i čim više u fokus pažnje pozvanih krugova, organizacija i institucija.

U stručno-medicinskom časopisu Materia Socio Medica, zabilježeno je da je, u oktobru 2015. godine, u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, u svojstvu suorganizatora, AKAZ iznijela Cochrane Simpozij na temu: „Perspektive medicine zasnovane na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini“ , kome je prisustvovalo preko 70 učesnika.

Ovaj skup je okarakteriziran kao „historijski događaj“. Znanje o upotrebi Cochrane Library-ja (op.a. Cocharanove baze podataka) je navedeno kao jedna od vještina koja se uvode i u nastavne programe za kliničku specijalizaciju kao i dragocjeni izvor dokaza za donošenje odluka o procjenama zdravstvenih tehnologija. Uz to, naglašena je i značajna uloga AKAZ-a, s posebnim osvrtom na izradu vodiča za kliničku praksu, koji se zasnivaju na najboljim naučnim dokazima, koje razvijaju multidiciplinarni timovi zdravstvenih profesionalca, u organizaciji ove federalne agencije.

Tada, na kraju pomenutog skupa, Mona Nasser , gošća iz Velike Britanije je rekla: „Usvajanjem i korištenjem medicine zasnovane na dokazima Bosna i Hercegovina može dovesti svoj zdravstveni sistem u sklad sa najboljima na svijetu, što otvara i mogućnosti za globalna finansiranja“.

Uzevši sve rečeno u obzir, pismo AKAZ-a, kojim se očitujemo o osnivanju BH Cochrane ogranka, sasvim je očekivana pozitivna i inaugurativna reakcija, s obzirom da AKAZ sebe, po riječima Doc. Dr. Nove, ...“ smatra prvom u redu organizacionih jedinica za podršku, i mjestom sistemskog okrilja EBM i Cochrane-a“.


Vijest

23.05.2017.
23.05.2017. Nastavak edukacije u ZzJZTK
Moduli: Samoocjena i vanjska ocjena

Mr.sci.Dr. Enis Hasanović, predavač je na današnjem nastavku edukacije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona. U skladu sa planom i programom obuke, moduli koji će biti prezentirani su Samoocjena, i Vanjska ocjena, a materija je prilagođena i djelomično modificirana kako bi bila u potpunosti usklađena sa funkcionalnim potrebama za zaposlenike i stručne radnike u zavodima za javno zdravstvo.

Susret sa pojmovima: samoocjena, vanjska ocjenja, kolegijalni pregled itd., kojima se objašnjava vrlo specifičan način utvrđivanja ispunjavanja standarda sigurnosti i kvaliteta, kod polaznika obuke priziva srodne pojmove i metode rada i - nužno, stvara osjećaj poznavanja teme i problematike. Ipak, to i nije u potpunosti tako. Naime, inspiciranje, testiranje, ispitivanje i pregled su najčešće načini rada ocjenjivanja objektivnih činjenica unutar procesa koji su obavezni, nametnuti i nenajavljeni. Upravo suprotno, postupci pregleda, ocjene i mjerenja koji su samosvojstveni obrazac toka sertifikacije i akreditacije, bivaju uvijek najavljeni, dobrovoljni i kolegijalni.

Razumijavanjem gornje paradigme postiže se trenutan efekat razumijevanja vlastite pozicije, ali i upotrebna vrijednost cjelokupnog procesa namijenjenog vlastitom poboljšanju; vlastitim prilagođenim ritmom; u vlastitom kontroliranom okruženju; i najvažnije - stimuliranim iznutra, a ne izvana.

Dr. Hasanović, ne samo u funkciji predavača, nego i budućeg facilitatora tuzlanske ustanove, upoznao je polaznike tečaja upravo sa ovim aspektom koji sve involvirane dovodi u istu ravan, na zajedničku stranu napora na putu ostvarenja mjerljivih poboljšanja.

 

 


Vijest

22.05.2017.
AKAZ na 8. Simpozijumu magistara farmacije FBiH u Neumu
Na margini simpozija dodjeljeni sertifikacijski instrumenti za Ljekarničku zdravstvenu ustanovu „Biofarm“ iz Neuma

Od 19. do 21.05.2017., u Neumu, u „Grand Hotelu Neum“, Komora magistara farmacije FBiH , organizirala je 8. Simpozij za magistre farmacije u FBiH. Na ovom najvećem strukovnom događaju koji se tematski bavio aktivnom problematikom od iznimne važnosti za farmaceute, i naročito mlade stručnjake koji se opredjeljuju za ovaj poziv, a koja je bila motiv rada na skupu pod nazivom „Ekonomska pozicija magistara farmacije u FBIH – Kako dalje?! “, prisustvovalo je preko 900 učesnika, podjeljenih u različite radne sekcije i grupe. Izvrsni predavači i moderatori na simpoziju, bili su renomirani stručnjaci i poznavaoci profesionalnih okvira rada magistara farmacije iz BiH, ali i iz regiona - slijedom članstva u prekograničnoj udruzi Asocijacija komora jugo-istočne Evrope , koja broji devet nosilaca, sa predstavnicima Slovenije i Hrvatske u svojstvu promatrača.

Izražavajući pohvale organizatoru, potrebno je napomenuti da su na ovogodišnjem simpoziju učestvovali i kolege, magistri farmacije iz RS, iskazujući na taj način strukovnu solidarnost, i dajući potvrdu zajedničkim nastojanjima ostvarenja cijeva poboljšanja situacije u našoj zemlji na svim planovima.

Prilikom izlaganja po različitim referentnim tačkama, više puta spominjalo se pitanja sigurnosti i kvaliteta u polju farmacije i apotekarske djelatnosti, te je naglašavana uloga naše agencije, a naši predstavnici, koji su prisustvovali skupu, bili su pozdravljeni od strane organizatora i istaknuti kao faktor jačanja stručne infrastrukture te pouzdani partner u radu. Upravo u tom okruženju i ozračju, iskorištena je prilika za svečanu dodjelu četiri sertifikata - za centralu i ogranke, Ljekarničke zdravstvene ustanove „Biofarm“ Neum, koje su ispred AKAZ-a uručile Doc.dr. Vera Kerleta, i Mr.ph. Vildana Drljević, uz prigodno prisjećanje na uspješno proveden postupak, i uloženi napor djelatnika ove ljekarničke zdravstvene ustanove.


Vijest

19.05.2017.
Klub potrošača TK i PRAK uputili pisma zahvale AKAZ-u

Slijedom posjete AKAZ-u i sastanka na kojem je gostima prezentiran rad Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstu u FBiH, te na kojem je iskazan interes za poslove akreditacije i mogućnost prekogranične saradnje, predstavnici kosovske agencije PRAK, i tuzlanskog udruženja „Klub potrošača TK“, uputili su dopise u kojima su iskazali zahvalnost, i nadu u nastavak započetog aktivnog odnosa.

Donosimo integralne tekstove pisama sa naglaskom na pozitivan odnos koji je moguće razvijati među različitim predstavnicima nevladinog sektora i instuticionalnim predstavnicima upravnih organizacija, a sve u korist građana, bilo kao potrošača ili korisnika usluga.

Pismo zahvalnosti Agencije "PRAK"


Vijest

18.05.2017.
Jedanaesta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: „Koordiniranje aktivnosti unutar projektnog tima“

Četvrtak, 18. maja, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je jedanaesta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Današnji edukativni modul je treći integrativni dio cjeline koja objedinjuje mjesto, ulogu, profil i zadatke koordinatora kvaliteta - kao pojedinca koji olakšava, i pomaže svim ostalim članovima tima – shvaćenog kao pojam definiran i objašnjen u psihologiji.

„Grupa pojedinaca jača je od svakog pojedinca ponaosob.“Ako se timski rad, i team-building aktivnost pravilno primjenjuju, onda je prethodna izjava – tačna. Dakle, iskoristiti ponajbolje karakteristike svakog člana tima za uspjeh tima – kao cjeline, moguće je kad se ispoštuju zahtjevi liderstva, valorizacije individualnog talenta, raspodjele zadataka i, nadasve, jasnog zajedničkog viđenja i poimanja misije i vizije – zašto smo okupljeni u tim (?), i šta nam je činiti kako bi tim ostavario najbolji rezultat (?).

Prezentacija aplikativnih psiholoških metoda, tehnika i problematika čije razumijevanje predstavlja preduslov uspjeha zajedničkog rada, i rada koordinatora kvaliteta, prvi je dio današnje sesije, izložen od strane Mr.psy.sci. Nera Kravić Prelić, dipl. psihologa, načelnice Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu UKC Tuzla. Tema Timski rad i liderstvo, približila je neke od ključnih psiholoških pojmova koordinatorima, s namjerom da im se ojača svijest o važnosti njihovog rada, i omogući što lakše pozicioniranje unutar organizacije - shvaćene kao tim, a čijem poboljšanju radnog efekta trebaju značajno doprinijeti.

U nastavku sesije, drugi predavač po redu, Mr.sci.med. dr Enis Hasanović, jedan od najbližih saradnika AKAZ-a i dobitnik prošlogodišnje nagrade Šampion kvaliteta, u autorskoj prezentaciji Uloga facilitatora , predstavlja konkretizaciju općeg dijela današnjeg predavanja koji je izložila g.-đa Kravić Prelić.

Sa iskustvom facilitatora per excellence, dr. Hasanović je objasnio koordinatorima spreg facilitator-koordinator, kao kariku od presudne važnosti za uspjeh facilitacije, to jest,  postupovnog dijela cjelokupnog sistema uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta.


Vijest

17.05.2017.
Dodjela sertifikata za 11 timova porodične/obiteljske medicine
Direktor AKAZ-a u posjeti Domu zdravlja Banovići

Direktor AKAZ-a, Doc. Dr. Ahmed Novo, posjetio je danas Dom zdravlja Banovići gdje se susreo sa vodećim ljudima iz menadžmenta ustanove, i odjela za kvalitet, kako bi razmotrili oblike predstojeće saradnje, i utvrdili planove i rokove implementacije budućih obaveza dviju organizacija.

Nakon obilaska ustanove, i obavljenih razgovora u vezi Centra za mentalno zdravlje koji radi u okviru banovićkog doma zdravlja, odnosno radnji neophodnih za pripremu akreditacije centra, docent Novo je ispunio obavezu dodjele sertifikacijskih instrumenata za jedanaest timova porodične/obiteljske medicine koji su ovaj status dosegli ranije ove godine.

Prilikom dodjele sertifikata, Doc. Dr. Novo se obratio prisutnima govoreći o uspjesima zdravstvenih ustanova u FBiH, i pojedincima koji posao zdravstvenih radnika obavljaju odgovorno i kvalitetno: “Čestitam svim članovima sertificiranih timova porodične medicine DZ Banovići, vodstvu ustanove, koordinatoru kvaliteta, i svim osobama koje se direktno bave poslovima u vezi sa sistemom sigurnosti i kvaliteta. Pozicija naše agencije je takva da možemo steći jasan uvid, ne samo u ispunjenje standarda sigurnosti i kvaliteta u pojedinim ustanovama u federaciji, nego doći i do niza podataka o tome kako pacijenti, koji imaju lična iskustva prijema usluge i izravne komunikacije, doživljavaju odnos i rad zaposlenika naspram njih samih, i humanitarnih zadataka koji prevazilaze granice minimalne zdravstvene zaštite. O vašem domu zdravlja, čuju se isključivo riječi pohvale – i od pacijenata i od kolega iz drugih sredina.

U vrijeme kada se preferira govoriti o negativnim pojavama, mi ne želimo dozvoliti da postanemo dio općeg trenda „zlogovora“ i isticanja ružnih stvari, kada imamo itekako mnogo toga lijepoga što zaslužuje našu pažnju. To ne znači da ne treba raditi na ispravljanju svega što nije dobro, ali taj rad ne smije prerasti u tendenciju fokusiranja na negativitet. Danas, ovdje, sa vama, želimo naglasiti slavljeničku priliku i odličnu atmosferu u ovom uspješnom kolektivu, koja nas treba stimulisati na dobro , i pozvati nas da gledamo u budućnost bez defetističkih lamentacija i međusobnih futilnih osuda. Nadam se da ćemo što prije izaći iz svakidašnjice u kojoj je vijest - samo loša vijest..., i doći do informativnog okruženja, i općeg javnog prostora – optimizma i pozitivizma, u kojem svako radi najbolje, u okviru vlastitih mogućnosti i ličnih sposobnoti. U zdravstvenom sistemu FBiH – to uglavnom i jeste tako, a vi ste pravi primjer toga - da uvijek ima još mnogo mjesta za poboljšanje.“

Fotografije sa dodjele...


Apoteke

17.05.2017.
Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH
Vanjska ocjena PZU apoteke „Ibo & Co“ Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 17.05.2017. godine, započela je provedbu vanjske ocjene standarda sigurnosti u PZU apoteke „Ibo & Co“ u Sarajevu.

Vanjsku ocjenu obavlja tim ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a u sastavu: mr.ph. Anela Galić, vođa tima i mr.ph. Nadija Alijagić, član tima.

Na osnovu Izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

 

 


Klinička revizija

16.05.2017.
Obavještenje za koordinatore kvaliteta u domovima zdravlja
Klinička revizija – CVRAM projekt

U sklopu kontinuiranih napora za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) su započele realizaciju projekta „Dizajn i implementacija osnovne studije monitoringa i evaluacije projektne intervencije uvođenja procjene i upravljanja kardiovaskularnim rizikom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i poboljšanje kvaliteta/akreditacije odabranih timova porodične/obiteljske medicine u FBiH“. U sklopu ovog projekta će se provesti klinička revizija s ciljem evaluacije i procjene upravljanje kardiovaskularnim rizikom. Klinička revizija se temelji na 13 indikatora koji se odnose na kardiovaskularne rizike i u čijem definiranju su učestvali članovi radne grupe ovog projekta.

Prikupljanje podataka za kliničku reviziju će biti obavljeno u suradnji sa koordinatorima kvaliteta iz domova zdravlja i timovima porodične/obiteljske medicine koji su uključeni u projekt SZO. U tu svrhu AKAZ je razvio obrazac za kliničku reviziju koji možete preuzeti na ovom linku.

Molimo koordinatore kvaliteta da popunjene obrasce preuzmu od timova porodične/obiteljske medicine koji sudjeluju u projektu iz Vašeg doma zdravlja i da ih sve zajedno pošaljete na e-mail adresu: koordinator@akaz.ba do 05.06.2017. godine. Ovu istu kliničku reviziju ponovićemo nakon održane obuke za timove porodične/obiteljske medicine u centrima za edukaciju porodične/obiteljske medicine u aprilu/travnju 2018. godine.

AKAZ-ov koordinator za ovu aktivnost u okviru narečenog projekta je dr. Nizar Eskić, a za eventualna pitanja ili dodatna objašnjenja stojimo Vam na raspolaganju preko gore navedene e-mail adrese ili telefona 033/771-874.


Vijest

16.05.2017.
Kvalitet nema alternativu.“
Nastavak redovne obuke za zaposlenike ZzJZTK

Gospođa Mr.sci.ecc. Maida Nuhić, dipl.iur., Načelnica odjela za kvalitet tuzlanskog UKC-a, i današnji predavač na nastavku redovne obuke za zaposlenike Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona , započela je izlaganje modula „Politike i procedure“ - upravo riječima da - kvalitet nema alterenativu .

Kao jedan on najkonstantnijih faktora vanjske saradanje sa AKAZ-om, gospođa Nuhić, prvi šampion kvaliteta AKAZ-a, je i među prvim od pionira kulture kvaliteta u zdravstvu - ne samo u svojoj matičnoj ustanovi, nego i u cijeloj Federaciji BiH. Predanim radom, stalnim akademskim unapređenjem vlastitih znanja te aktivnim odnosom u svojstvu vanjskog saradnika AKAZ-a – bilo u ulozi predavača, ocjenjivača ili facilitatora, g.-đa Nuhić je ostvarila jednu od najistaknutijih i najuspješnijih karijera unutar ove domene, a o čemu svjedoče uspjesi u radu, prepoznati od strane kolega i zajednice. Stoga riječi kompetentnog, i uz to, direktnog izvršioca svakodnevnih radnih zadataka vezanih za kvalitet i sigurnost u zdravstvenim ustanovama - imaju još veću težinu i vrijednost.

Politike i procedure , predstavljaju osnovu stvaranja kontroliranog, predvidivog i sigurnog prostora očekivanog i mjerljivog rezultata. Odnosno, upravo takav rezultat je produkt standarda sigurnosti i kvaliteta. Jedan od najjednostavnijih obrazaca ponašanja u radnom okruženju koje teži kvalitetnoj performansi jeste: postupak kojim se upravlja; koji se monitorira, mjeri, revidira; i – poboljšan, ponovo testira - u uslovima praktične primjene, kako bi se trajno unapređivalo konačnu radnu izvedbu.

Ovoj temi, bio je posvećen današnji rad u tuzlanskom Zavodu za javno zdravstvo, u nastavku redovne obuke zaposlenika ove ustanove, koju provodi AKAZ, u okviru postupka uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta.


Vijest

15.05.2017.
AKAZ na 7.-om Forumu porodične/obiteljske medicine
12. i 13. maj 2017. Hotel „Hills“ Ilidža

U organizaciji federalnog Udruženja doktora porodične/obiteljske medicine, u petak i subotu, 12. i 13. maja tekuće godine, u hotelu „Hills“ na Ilidži, održan je 7. Forum porodične/obiteljske medicine, na kojem je, na poziv organizatora, učešće uzela i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Sedmi forum predstavlja jedan od najvećih domaćih, ali i regionalnih stručnih skupova za medicinske i zdravstvene radnike, koji se bave pitanjima vezanim za primarnu zdravstvenu zaštitu, i porodičnu medicinu.

Dvodnevno zbivanje proteklo je u kolegijalnom i radnom ozračju, sa programom koji je imao tematski obuhvat cjelokupne domene, i uz angažman domaćih i stranih renomiranih predavača – iz političkih, akademskih, stručnih i strukovnih organizacija, koji su iznijeli prikaz stanja iz gotovo svih perspektiva, i sa svih relevantnih aspekata.

Drugi dan rada, u subutu 13.05., učesnicima skupa obratio se i Doc.Dr. Ahmed Novo , u svojstvu direktora AKAZ-a, predavajući na temu: „Izazovi u programu certifikacije timova porodične medicine“. Docent Novo je, ovom prilikom, upoznao mnogobrojne posjetioce u velikoj sali „Bosna“, sa iskustvima iz pojedinih postupaka certifikacije provedenih u FBiH sa izvanrednim rezultatima. Kvalificirani auditorij skupa, predavanje je pratio sa izuzetnom pažnjom, prepoznajući vrlo značajan doprinos koji postupak certifikacije sigurnosnih standarda ima za porodičnu medicinu, i za primarnu zdravstvenu zaštitu uopće.


Vijest

12.05.2017.
Delegacija predstavnika „Kluba potrošača“ TK i
Udruženja za prava pacijenata Kosova (PRAK) posjetili AKAZ

Kako je na našoj web stranici već najavljeno u vijesti od 21.04., 11.05.2017., predstavnici Udruženja za prava pacijenata Kosova (PRAK), u okviru studijskog putovanja po Bosni i Hercegovini, posjetili su Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), i zadržali se na informativnom razgovoru sa direktorom agencije Doc. Dr. Ahmedom Novom.

Naime, delegacija kosovskih stručnjaka u BiH je stigla na poziv „Kluba potrošača“ Tuzlanskog kantona, sa predsjednicom g.-đom Gordanom Bulić , na čelu ovog udruženja građana, u sklopu njihove redovne saradnje. Upravo na prijedlog Kluba potrošača, dogovorena je i posjeta AKAZ-u kao primjeru dobre prakse u vezi pitanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu viđenih iz pozicije pacijenata kao potrošača i korisnika usluga javnog i privatnog sektora.

Ovom prilikom Doc. Dr. Novo izložio je ukratko gostima misiju AKAZ-a, i dosadašnja postignuća, kao i viziju budućih nastojanja - na putu ka evropskim integracijama.

Posjeta je koincidirala sa nedavnom promocijom brošure „AKAZ – Kultura kvaliteta“, pa je i ovo bila prilika da se goste iz inostranstva upozna sa sadržajem brošure u kojoj je moguće dobiti uvid u djelatnost agencije, i ključne probleme kojima se ona bavi. Obzirom da je brošura, u ograničenom tiražu, prevedena i na engleski jezik, gostima je uručeno nekoliko primjeraka, kako bi se u poslovnom sjedištu mogli upoznati podrobno sa detaljima, i informirati njihove domaće odgovorne osobe o mogućnostima saradnje sa AKAZ-om.

Pozivajući posjetitelje na aktivnu prezentaciju AKAZ-a kosovskim interesentima, i govoreći o mogućnosti prekogranične saradnje, Doc. Dr. Novo rekao je jučerašnjim gostima sljedeće: ...“ U vrijeme kada naša zemlja izvozi mnoge primarne resurse, mi u AKAZ-u smo u mogućnosti da inostranstvu ponudimo visoko profiliranu stručnu uslugu, to jest - akreditaciju zdravstvenih ustanova, u skladu sa najvišim svjetskim i evropskim standardima. Nadamo se da neće proteći dugo vremena a da ćemo uspjeti naše sertifikacijske i akreditacijske standarde, koje koristimo u FBiH, verificirati i kod ISQua-e, najrenomiranijeg međunarodnog udruženja za kvalitet u zdravstvu. To očekujemo kao naš skorašnji uspjeh i, istovremeno, licencu sui generis za rad na međunarodnom tržištu.“


Vijest

11.05.2017.
Deseta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: „Uloga koordinatora kvaliteta“

Četvrtak, 11. maja, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je deseta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

„Uloga koordinatora kvaliteta“, naziv je modula čiji je prezenter, i jedini predavač bila Prim.dr. Lejla Mačković, koordinator, i šef službe za kvalitet u Domu zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ iz Tuzle.

Današnji modul predstavlja logičku cjelinu sa sadržajem prošlosedmičnog predavanja i upotpunjuje sliku opisa kvalifikacija i radnih zaduženja koordinatora kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi. Također se otvara polje pojedinačnih specifičnosti kao prednosti za određeni aspekt rada. Naime, osobne kvalifikacije koje, u zdravstvenoj sferi, sežu od društvenih do humanističkih usmjerenja, iako se na prvi pogled može tako činiti, nisu nedostatak već predstavljaju prednost i olakšanje u radu. U drugim sektorima javnih službi i djelatnosti, rijetko se nailazi na situacije koje, sa odlikom uspješnosti, mogu pokrivati radnici različitih profila i kvalifikacija te stručnih okvira djelovanja. U pitanjima vezanim za sigurnost i kvalitet u zdravstvu, upravo to je - pravilo. Na mjestu koordinatora, moguće je zateći i medicinske sestre, i pravnike, ekonomiste, liječnike, ali i druge profesionalce, koji – svi odreda, mogu, uz dobru prethodnu pripremu, obavljati ovaj posao vrlo dobro, i odlično. Dakle, razumijevanje ukupnog radnog procesa u svrhu pružanja kvalitetne usluge, ključni je moment u pripremi za poslove koordinacije. Spremnost na saradnju, učenje od kolega, otvorenost za kompromis i uslužnost, ali i zdrava doza asertivnosti, odlučnosti i rezolutnosti, sve to ulazi u radni bagaž koordinatora i čini ga vitalnom spojkom i fleksibilnim elementom u rigidnim okvirima poštivanja medicinskih, i šire – zdravstvenih procedura.

Usvajanje odgovarajućeg stava o vlastitoj ulozi, i viđenje sebe samih u pravom svjetlu, i na pravi način, preduslov je koordinacijskog posla, i izrade pojedinih dokumenata i pomoćnih alata u svakodnevnom radu koordinatora kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi.

Vijest

10.05.2017.
PROMOVIRANA BROŠURA "AKAZ-KULTURA KVALITETA"
“Sigurna, standardizirana i kvalitetna zdravstvena usluga put je ka EU ali i racionalizaciji troškova u zdravstvu”

U Sarajevu je promovirana brošura “AKAZ – Kultura kvaliteta” u izdanju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ). “AKAZ - Kultura kvaliteta” je informativna, promotivna i korisna alatka, od pomoći u radu, i kontaktima sa AKAZ-om, i temama koje se tiču sistema sigurnosti i kvaliteta kojima se nastoji postići temeljno poboljšanje zdravstvenog sistema. “Kultura kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga je nešto na čemu kontinuirano radimo i što je proteklih godina prožeto u svim našim planovima i strategijama, i čije je ispunjavanje veliki dio puta BiH ka Evropskoj uniji.

Sigurna, standardizirana i kvalitetna zdravstvena usluga put je i ka racionalizaciji troškova u zdravstvu, i zbog toga je kultura kvaliteta nešto čemu svi težimo i što je potrebno promovirati”, kazala je na promociji Vildana Doder, pomoćnica federalnog Ministarstva zdravstva za implementaciju projekata. Direktor AKAZ-a Ahmed Novo govoreći o važnosti kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu za evropskiput BiH kazao je kako datum promocije brošure nije slučajno odabran: “Dan Evrope obilježava se 9.maja, i ovo je naš doprinos promociji evropskih vrijednosti. Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da mi spremno dočekujemo zahtjeve EU što smo i imali priliku nedavno da demonstriramo davanjem odgovora na pitanja iz poglavlja 28.- Zaštita potrošača i zdravlja iz Upitnika Evropske komisije.

Odgovorili smo na pitanja koja se tiču našeg posla, a odnose se na indikatore kvaliteta, članstvo u međunarodnim organizacijama, obuku zdravstvenog osoblja, sistem kvaliteta u laboratorijama, socijalnu inkluziju, promociju zdravog stila života”, kazao je Novo, i najavio kako će AKAZ do kraja godine aplicirati i za međunarodnu akreditaciju standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu. “Akreditaciju standarda koje smo razvili sprovodi Međunarodno društvo za kvalitet zdravstvene zaštite ISQua i dobijanjem ove akreditacije došli bismo u društvo svega 16-17 zemalja u svijetu koje su to ostvarile kao što su SAD, Engleska, Japan ili Francuska i bili bi prva agencija iz zemalja jugoistočne Evrope u ovom elitnom društvu”, kazao je Novo. Govoreći o brošuri, istakao je kako je ona namijenjena za sve one koji dolaze u kontakt sa AKAZ-om, i problematikom vezanom za domen rada ove agencije - za zdravstvene radnike, medicinske stručnjake, vodstva zdravstvenih ustanova, i, na koncu, ništa manje važne – zdravstvene osiguranike, pacijente i krajnje korisnike zdravstvene zaštite u FBiH. “Brošura je urađena u formi pojmovnika na 36 stranica. Smatrali smo da brošura ne treba biti obimna, opterećena stručnim, malo razumljivim pojmovima, ili terminima koji su bliski isključivo obučenim profesionalcima, ali ni isključivo laički orjentirana”, rekao je Novo, ističući činjenicu da je brošura u potpunosti domaći proizvod i da su sve fotografije u brošuri nastale diljem FBIH: od Čelića, Sapne, Živinica do Sarajeve, Tuzle, Tešnja ili Mostara. “Osnivač AKAZ-a je Federacija BiH i prije skoro petnaest godina u vrijeme kada je Agencija osmišljena, i kada su povedeni prvi razgovori o potrebama postojanja jedne ovakve organizacije, kao i mogućnostima njenog osnivanja, predstavljana je kao kvalitativni pomak za prije svega za pacijente, korisnike zdravstvene zaštite ali i za zdravstvene djelatnike i zdravstveni sektor te cjelokupnu zajednicu. Do danas su ostvareni mnogi od tada postavljenih ciljeva, naša misija je kvalitet kao način razmišljanja, a cilj nam je da svaka osoba koja ulazi u zdravstveni sistem prođe sigurnim i kvalitetnim putem do zdravlja.

Fotografije sa Promocije...


Vijest

09.05.2017.
Nastavak obuke u kantonalnom Zavodu za javno zdravstvo u Tuzli

Postupak uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta, kao sveobuhvatna aktivnost koja seže od edukacije do funkcionalnih intervencija unutar radnih procesa, sve više se percepira kao sine qua non – način razmišljanja, hronološki uspostavljen čak i prije nego li sama implementacija tog načina razmišljanja. Ustanove i pojedinci koji krenu na put kvaliteta, taj put više ne napuštaju. Poboljšanje vlastitih performansi započinje misaonim procesom i odlukom koja se pretače u različite oblike priprema, a zatim, izvršenja neophodnih radnji koje vode podizanju kvaliteta izvedbe.

Zavodi za javno zdravstvo predstavljaju čvorišta ukupnog zdravstvenog sistema. To su mjesta formiranja strateške potke za odlučivanje, i materijalizacije analitičkih rezultata koji se uobličavaju u konkretne aktivnosti na planu zaštite zdravlja cjelokupne zajednice. Zbog toga je usvajanje mentaliteta kulture kvaliteta izuzetno važno upravo u zavodima za javno zdravstvo. Nakon Sarajeva, Tuzla, i tuzlanski zavod, poprište su prve faze uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta – edukacije, odnosno obuke zaposlenika zavoda kao inicijacije zajedničkog napora na putu kvaliteta. Upravo zbog toga, važno je i to da iskustva iz drugih sredina budu direktno prenesena kolegama, ljudima koji rade slične ili iste poslove, i bave se sličnim, ili čak istim problemima u realizaciji svojih dnevnih zadataka.

Današnji predavač u ZzJZ TK, uz gospođu Melku Mercvajler, iz AKAZ-a , koja izlaže modularno strukturirani plan obuke - u općem smislu, je i gospođa Dr.med. Seniha Čelik, iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo - dugogodišnji saradnik AKAZ-a, i kolega – ekspert koji dijeli svoja znanja i iskustva na peer-to-peer osnovi, prenoseći suštinske poruke već oprobane u praksi. Prezentacija g. Čelik tiče se standarda za zavode za javno zdravstvo, i pokriva ključne aspekte standardizacije namijenjene ovom tipu javnih zdravstvenih ustanova.


Vijest

08.05.2017.
S KVALITETNIJIM ZDRAVSTVOM U EVROPU:
Promocija brošure “AKAZ-Kultura kvaliteta”

U hotelu ‘Bosnia' u Sarajevu u srijedu 10. maja u 11 sati biće održana promocija brošure “AKAZ-Kultura kvaliteta” u izdanju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ). Kako najavljuju iz AKAZ-a, “Kultura kvaliteta” je informativna, promotivna i korisna alatka, od pomoći u radu, i kontaktima sa AKAZ-om, i temama koje se tiču sistema sigurnosti i kvaliteta kojima se nastoji postići temeljno poboljšanje zdravstvenog sistema.

“Brošura je namijenjena za sve one koji dolaze u kontakt sa AKAZ-om, i problematikom vezanom za domen rada naše agencije - za zdravstvene radnike, medicinske stručnjake, vodstva zdravstvenih ustanova, i, na koncu, ništa manje važne – zdravstvene osiguranike, pacijente i krajnje korisnike zdravstvene zaštite u FBiH. Brošura je urađena u formi pojmovnika na 36 stranica. Smatrali smo da brošura ne treba biti obimna, opterećena stručnim, malo razumljivim pojmovima, ili terminima koji su bliski isključivo obučenim profesionalcima, ali ni isključivo laički orjentirana”, kaže direktor AKAZ-a Ahmed Novo, ističući činjenicu da je brošura u potpunosti domaći proizvod i da su sve fotografije u brošuri nastale diljem FBIH: od Čelića, Sapne, Živinica do Sarajeve, Tuzle, Tešnja ili Mostara.

“Osnivač AKAZ-a je Federacija BiH i prije skoro petnaest godina u vrijeme kada je Agencija osmišljena, i kada su povedeni prvi razgovori o potrebama postojanja jedne ovakve organizacije, kao i mogućnostima njenog osnivanja, predstavljana je kao kvalitativni pomak za prije svega za pacijente, korisnike zdravstvene zaštite ali i za zdravstvene djelatnike i zdravstveni sektor te cjelokupnu zajednicu. Do danas su ostvareni mnogi od tada postavljenih ciljeva, naša misija je kvalitet kao način razmišljanja, a cilj nam je da svaka osoba koja ulazi u zdravstveni sistem prođe sigurnim i kvalitetnim putem do zdravlja. To smo željeli pokazati i ovom brošurom”, kazao je Novo dodajući da datumpromocije nije izabran slučajno:

“Dan Evrope obilježava se 9.maja, i ovo je naš doprinos promociji evropskih vrijednosti. Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da mi spremno dočekujemo zahtjeve EU što smo i imali priliku nedavno da demonstriramo davanjem odgovorima na pitanja iz poglavlja 28.-Zaštita potrošača i zdravlja iz Upitnika Evropske komisije. Odgovorili smo na pitanja koja se tiču našeg posla, a odnose se na indikatore kvaliteta, članstvo u međunarodnim organizacijama, obuku zdravstvenog osoblja, sistem kvaliteta u laboratorijama, socijalnu inkluziju, promociju zdravog stila života”, dodao je Novo.


Standardi

08.05.2017.
Standardi sigurnosti i kvaliteta za domove zdravlja verzija 2017
Novi obrazac za sertifikacijsku samoocjenu

U skladu s pozitivnim propisima FBiH, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), definirala je set sertifikacijskih i akreditacijskih standarda za domove zdravlja, i redovno provodi njihovo ažuriranje te objavljuje revidirane verzije, o čemu obavještava korisnike.

Verzija 2017. standarda sigurnosti i kvaliteta za domove zdravlja, najnovija je verzija koja predstavlja nastavak i doradu prethodno korištenog dokumenta - „Akreditacijski standardi za dom zdravlja rev. 2012.“.

U prilogu ove verzije, izrađen je i prilagođen obrazac za samoocjenu , čime je upotpunjen materijal neophodan za rad na terenu.

Protok vremena nužno mijenja odnos naspram pojedinih standardiziranih postupaka, vrijednosti i/ili oblika rada, odnosno metodoloških rješenja u pristupu pojedinim problematikama, i aspektima koje se obrađuju ovim tipom mjerno-evaluacijskog alata, a iz čega i proizlazi potreba periodične revizije i ažuriranja.

Sumarno predstavljena, Verzija 2017., donosi: - 50 standarda, sa 1122 kriterija (od čega - 832 sertifikacijskih, i – 290, akreditacijskih kriterija).

Standardi sigurnosti i kvaliteta za domove zdravlja obuhvataju šest funkcionalnih skupina standarda koji se raščlanjuju na sertifikacijske, i akreditacijske kriterije . U tekstu Standarda, Ispod svake brojčane oznake pojedinog kriterija, nalazi se i oznaka „S“ ili „A“ , koje i na taj način označavaju i delimitiraju pripadnost, bilo sertifikacijskim - ili optimalnim kriterijima sigurnosti, odnosno, akreditacijskim - ili optimalnim kriterijima kvaliteta.

Zakonodavac je predvidio da je sertifikacija zdravstvenih ustanova, odnosno uspostava sistema sigurnosnih standarda, obavezna , i da se odnosi na: sigurnost pružanja usluga to jest, sigurne zdravstvene usluge; sigurno radno okruženje; i sigurnost zdravstvenih radnika i saradnika za vrijeme boravka u prostoru zdravstvene ustanove. Stoga zaključujemo, da postoji normirani zahtjev usmjeren ka zdravstvenim ustanovama da ove kriterije u potpunosti, i kontroliranom metodom - i ispune.

S druge strane pak, akreditacija nije zakonski obvezatan postupak, već predstavlja ocjenu kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga. Kao takva, akreditacija je ipak, istovremeno i širi skup, pa u potpunosti obuhvata domenu sigurnosnih standarda koju i prevazilazi – kako kvantitativno, tako i kvalitativno. Zaključno, svaka akreditirana ustanova istovremeno ostvaruje i sertifikacijski status, to jest, utvrđivanje ispunjenja akreditacijskih minimuma kvalificira ocijenjenu ustanovu u sferi sigurnosti, ali ni jedna sertificirana ustanova ne može se smatrati akreditiranom bez provedbe cjelokupnog propisanog postupka akreditacije.


Vijest

08.05.2017.
Zajednica kulture kvaliteta
Poziv saradnicima AKAZ-a

Poštovani saradnici i prijatelji AKAZ-a!

U svrhu poboljšanja informiranja i propagiranja kulture kvaliteta, te ojačavanja i učvršćivanja veza unutar grupacije interesenata AKAZ-ovih aktivnosti, zaokružujemo set promotivnih djelatnosti kroz projekat „Zajednica kulture kvaliteta“.

Projekat se bazira na aktiviranju saradničke strukture AKAZ-a. Naime, želimo iskoristiti postojeće informativne platforme kako bismo usmjerili fokus na nosioce u javnim strukturama i zdravstvenim ustanovama koji direktno obavljaju poslove i radne zadatke u vezi sa pitanjima sigurnosti i kvaliteta.

Tako, pozivamo sve vas – pojedince koji redovno sarađuju sa AKAZ-om, bilo kao koordinatori, ocjenjivači, facilitatori i/ili predavači, (ali i sve ostale zdravstvene radnike, upravljački kadar zdravstvenih ustanova, kao i one koji, do sada, nisu imali zvanične kontakte sa AKAZ-om a žele se pridružiti našoj zajednici), da nam pošaljete sve video, fotografske, i tekstualne zapise za koje smatrate da su vrijedni pažnje, i dijeljenja sa ostalim korisnicima AKAZ-ovih usluga, a imaju sadržaj u vezi sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Namjera nam je da sporadično objavljujemo vaše uratke na našoj zvaničnoj web-stranici i youtube kanalu. Na taj način ćemo uspostaviti još bolju razmjenu informacija između pojedinih zdravstvenih jedinica (pojedinaca i ustanova), te omogućiti svima nama da, s protekom vremena, oformimo video-arhiv za koji smatramo da će imati i određenu povijesnu vrijednost.

Hvala.

Napomena: Vaše uratke možete dostavljati na adresu akaz@akaz.ba sa naznakom „Zajednica kulture kvaliteta“. Pisani prilozi ne trebaju prelaziti dužinu od 500 karaktera.


Vijest

05.05.2017.
EDUKACIJA ZA UČESNIKE SHCE 1

Nakon što je Federalni ministar zdravstva dao saglasnost na redizajniran Program Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (KPE), AKAZ je postao nositelj tri modula na svakom od tri nivoa KPE (nivoi SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3).

Dana 05. i 06.05.2017. godine u prostorijama Poslovne akademije održano je predavanje iz prvog modula: „Kvalitet u zdravstvu“, sa prvog nivoa KPE (SHCE 1). Nositelj edukacije i glavni predavač je direktor AKAZ-a, doc.dr. Ahmed Novo, dok su sunosioci edukacije i predavači bili eksperti iz oblasti kvaliteta, rukovodioci službi za kvalitet dvije najveće zdravstvene ustanove Tuzlanskog kantona, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. – šefica Službe za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i prim.dr. Lejla Mačković – šefica Službe za kvalitet Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa političkim i strateškim okvirom za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, uključujući zakone i podzakonske akte iz oblasti kvaliteta u zdravstvu, metodološko upustvo AKAZ-a za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema kvaliteta, moduse i instrumente poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u FBiH, osnovne funkcije AKAZ-a, standarde i procese za sertifikaciju i akreditaciju te principe upravljanja kvalitetom i rizicima (sistem žalbi).

Test za učesnike edukacije možete naći ovdje


Vijest

04.05.2017.
Deveta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: „Kvalifikacije koordinatora kvaliteta“

Četvrtak, 04. maja, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je deveta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Naziv modula na današnjem nastavku obuke bio je: „Kvalifikacije koordinatora kvaliteta“, i sastojao se iz dva prezentacijska dijela koja su predstavili g. Adnan Bilić, MA.iur., pravnik u AKAZ-u, i gospođa Spomenka Omanović, dipl.med.ses., iz službe za kvalitet u Domu zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ iz Tuzle.

Koordinatori su današnjim predavanjem dobili niz informacija i podataka koji vrlo jezgrovito objašnjavaju njihov vlastiti status i okvir rada; sistem obuke i primjene prihvaćenih znanja koja stiču sa AKAZ-ovom podrškom, te ključne pojmove vezane za zdravstvene ustanove - mogućnosti i potrebe, kao i probleme i načine premoštavanja poteškoća na koje nailaze u radu.

Doc.Dr. Ahmed Novo:“Moram pohvaliti sve naše polaznike – koordinatore, ali i ustanove iz kojih dolaze i koje su ih poslale na obuku, zato što su do sada vrlo revni u ispunjavanju svojih obaveza i redovno dolaze, prate i aktivno učestvuju u obuci svaki četvrtak. Mi smo svjesni da je obuka dugotrajna i da je potrebno dobro se organizovati kako bi se ispoštovalo ovaj zahtjev ali smo svjesni i važnosti ove obuke za koordinatore, i benefita koji iz nje proizlazi - i za njih, i za njihove ustanove. Na žalost, broj obaveza, i radni kalendar AKAZ-a koji je vrlo složen, ne daju prostora da se obuka za koordinatore organizuje drugačije ili u drugom teriminu. Tim više, napor koji ulažemo i mi iz AKAZ-a, predavači, i svi polaznici obuke, ima veći značaj i težinu. Bravo svima!“

Fotografije sa radonice...


Vijest

03.05.2017.
AKAZ-ov YOUTUBE kanal

Pozivamo vas da posjetite AKAZ-ov youtube kanal gdje je pohranjen video-materijal koji predstavlja neka od zbivanja koje je organizirala agencija, i istupa AKAZ-ovih predstavnika u medijskoj javnosti.

Svi do sada objavljeni klipovi selektirani su u svrhe promoviranja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, i pomoći korisnicima u radu sa AKAZ-om.

Vijest

28.04.2017.
28. april - Svjetski dan zdravlja i sigurnosti na radu

Specijalizirana agencija Ujedinijenih naroda (UN) za rad, i pitanja u vezi rada, osnovana 1919. godine sa ciljem zagovaranja socijalne pravde i međunarodno priznatih ljudskih i radnih prava – Međunarodna organizacija rada (ILO - International Labour Organization), proglasila je 28. april za Svjetski dan zdravlja i sigurnosti na radu . U saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) i vladinim i nevladinim sektorima i organizacijama širom svijeta, ILO organizuje različite aktivnosti u smislu promoviranja sigurnosti i zaštite zdravlja u okviru radnih procesa, pa se tako i u Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježava prigodnim programima i zbivanjima.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u okviru mandata koji proizlazi iz pozitivnih propisa FBiH, radi svakodnevno na specifičnim aspektima sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu a koji su direktno povezani sa najširim planom obezbjeđivanja preduslova zaštite zdravlja svih pripadnika zajednice - a time i svih zaposlenih, i radno aktivnih pojedinaca.

U povodu Svjetskog dana zdravlja i sigurnosti na radu, svim građanima BiH želimo obezbjeđene najviše standarde sigurnosti u radnim okruženjima,
i uslove koji ishode efikasne i efektne poslovne i radne rezultate.
Zaposlenici AKAZ-a


Vijest

27.04.2017.
Osma radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: „Strateško planiranje“

Četvrtak, 27. aprila, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana osma radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Pojam strateškog planiranja spada u osnovne probleme upravljanja materijalnim, tehnološkim i ljudskim potencijalima, i organizovanog sveobuhvatnog pristupa ostvarivanju itera vlastitog postojanja. U oblasti zdravstva, to znači da strateško planiranje podrazumijeva, prije svega, jasan stav o vlastitoj misiji , a zatim analitički pristup donošenju temeljnih odluka o smijeru i načinu aktiviranja vlastitih pozitivnih resursa ka najbržem, najefikasnijem i ekonomsko-finansijski optimalnom dostizanju zacrtanih ciljeva.

Koordinatori kvaliteta, među ostalim nosiocima faktičkog odlučivanja, aktivno učestvuju u strateškom planiranju ali nisu isključivi, odgovorni akteri u krupnom planu organizacijske slike. Ipak, oni su, zasigurno, prvi implementatori, i nezamjenjiva karika između menadžmenta, odnosno upravnih struktura, i direktinih izvršilaca na mikro planu. To je razlog da je današnji modul koji su prezentirali Doc. Dr. Zaim Jatić (DZKS), i Almir Kovačević, dipl.iur. (KB Bihać), od posebne važnosti za razumijevanje vlastite pozicije i radnog okvira, ne samo za koordinatore, već i za sve koji sa njima dolaze u dodir u procesu rada.

Na početku predavanja, Doc. Dr. Ahmed Novo se obratio koordinatorima i rekao o današnjem modulu: “ Pojmovi strateškog, operativnog i akcionog planiranja te njihova veza sa praktičnim rezultatima u poslovanju, (nakon dva modula iz pravne, i dva modula iz medicinske sfere), uvode nas u - ekonomsku problematiku, i predstavljaju prikaz novog aspekta od važnosti za shvatanje kros-referentne prirode pitanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu. Naime, uz izražavanje zahvalnosti današnjim predavačima, vama, dragi koordinatori želim još jednom skrenuti pažnju da je vaša uloga višedimenzionalna, i nužno traži poznavanje i onih oblasti koje nisu vaše direktno polje prethodne institucionalne edukacije. I upravo to je svrha obuke koju prolazite ovdje – dobiti što bolji uvid u sve segmente radnih struktura, iz kojih treba obuhvatiti skup suštinskih znanja neophodnih za postizanje najboljeg rezultata u radu na mjestu koordinatora kvaliteta.“


Vijest

26.04.2017.
Sastanak direktora AKAZ-a sa Robbom Butlerom iz WHO

U povodu sedmice imunizacije, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc.Dr. Ahmed Novo, susreo se, i održao sastanak, sa Robbom Butlerom iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Tom prilikom razmijenjene su informacije o radu AKAZ-a i konkretnim djelatnostima koje se poduzimaju u vezi pitanja imunizacije.

Doc. Dr. Novo je obavijestio Butlera o dosadašnjim aktivnostima koje AKAZ provodi kontinuirano i koje nisu isključivo vezane za samo neke aspekte imunizacije već, naprotiv, sveobuhvatno propisuju - standardima inkorporiranim u priručnike svih zdravstvenih institucija koje se bave ovim pitanjem, načine, metode, postupke i pravila koji se tiču tehničko-tehnoloških i naučno- zdravstvenih sistema koji administriraju imunizacijske materijale i procedure. Naime, Standardi za domove zdravlja , Standardi za TPM i Standardi za kantonalne zavode za javno zdravstvo, pokrivaju u potpunosti pitanje imunizacije, i uvezani su sa praćenjem indikatora izvedbe. AKAZ je u potpunosti iscrpio ovu problematiku i zaokružio interesnu sferu imajući u vidu najsavremenije svjetske trendove, s jedne strane, i objektivne mogućnosti domaćih odgovornih i stručnih službi, s druge.

Doc. Dr. Novo je rekao: “U posljednje vrijeme se pojavljuje trend negativnog odnosa u vezi imunizacije što je posljedica neispravne upotrebe informativnih mogućnosti koje pružaju moderne tehnologije, prije svega Internet. „Doktor WWW“, kojeg koristi veliki broj medicinski neobučenih ljudi u potrazi za konačnim odgovorima na profilirana pitanja iz svih oblasti medicine, nije uvijek dobar savjetnik i dijagnostičar. Ova pojava dovodi do toga da se širi dojam da nekoliko klikova može dati odgovor na svako medicinsko pitanje – a to stvarno nije tako. Čini se da je upravo ovo uzrok stavljanja u pitanje vakcinacije i, uopće, otvaranje spekulacija oko ovog polja. Sasvim sigurno da određeni rizik komplikacija postoji i kod imunizacije - kao i kod bilo kojeg drugog medicinskog tretmana i zahvata, ali taj postotak je toliko zanemarivo mali da je jedini opravdani stav – ozbiljna analiza i sistematski rad na isključivanju svakog mogućeg faktora komplikacije. Upravo to je predmet rada naše agenicije i svih koji se bave procedurama sigurnosti i kvaliteta izvedbe, i primjene standarda u radu u oblasti zdravstvene zaštite.“

Prestavnik WHO, menadžer Programa za vakcinaciju i bolesti koje se mogu spriječiti vakcinisanjem Robb Butler , složio se u potpunosti sa direktorom AKAZ-a, i istakao da je imunizacija neupitna dobrobit za sve nacije - pa tako i BiH, i da je neophodno konstantno podizanje svijesti o korisnosti imunizacije i promoviranje pitanja sigurnosti i kvaliteta koja obezbjeđuju ispravne procedure primjene zdravstveno-medicinskih aktivnosti na nacionalnom nivou.

Napomenimo ovom prilikom da Zapadno-hercegovačka županija, Neretvanski i Sarajavski kanton, imaju stopu imunizacije na polio, i MRP vakcinu - ispod 50% (!). Potrebna stopa od 95% predstavlja prag koji se smatra optimumom. Zato BiH, u društvu sa Rumunijom i Ukrajinom, spada u visoko rizične zemlje i treba što prije oformiti ovo pitanje kao jedan od priroriteta u zdravstvu. Pravilna informiranost i primjena relevantnih standarda i procedura, nužno će dovesti do preokreta trenda, i ponovo uspostaviti nivo svijesti na kojem se ne stavlja u pitanje imunizacija, već sistem administriranja, i sigurnosno-kvalitativna potka zdravstvenih cjelina.


Edukacija

25.04.2017.
Početak obuke za zaposlenike ZzJZ Tuzlanskog kantona

Kako je planirano prilikom prošlosedmične posjete predstavnika AKAZ-a Zavodu za javno zdravstvo TK, prvi modul obuke za zaposlenike ove ustanove prezentiran je danas, u prostorijama zavoda. Doc. Dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, uvodni je predavač, a g.-đa Melka Mercvajler, prof., daće polaznicima obuke pregled kurikuluma - po temama, te uvid u nexus svakog pojedinog modula sa praksom i problemima vezanim za sferu sigurnosti i kvaliteta u zavodima za javno zdravstvo. Današnja predavanja koincidiraju sa sedmicom imunizacije što je, prije svega, tema vezana upravo, i ponajviše, za ustanove koje se bave oblašću javnog zdravstva, i zdravlja naroda. Svijest o pitanjima javno-zdravstvene prirode, jača se sistemski i zahtijeva jasan edukativni i promotivnio-propagandni angažman kako bi pitanja od zajedničkog interesa bila što bolje objašnjena svim pripadnicima zajednice. Potencijalna opasnost zanemarivanja javno-zdravstvenih aspekata, može imati vrlo negativne i dalekosežne posljedice pa se stoga mora konstantno upravljati pažnju javnosti ka prevenciji zaraznih bolesti i onemogućavanju epidemijskih pojava na terenu.

Doc.Dr. Ahmed Novo: “Ova sedmica je sedmica kampanje o neophodnosti imunizacije, i drago nam je da smo upravo danas u jednom od kantonalnih zavoda za javno zdravstvo. AKAZ trajno daje doprinos prevenciji bolesti općenito, i općoj promociji zdravlja, naravno putem obrade pitanja iz domene kojom se mi bavimo. Danas smo o imunizaciji porazgovarali i sa našim domaćinima, i zaključili kako je loša informiranost i neznanje osnovni problem. Potrebno je sveobuhvatno pristupiti ovom pitanju, počevši od školskih i obrazovnih institucija te nosioca javnih ovlaštenja a koristeći sva raspoloživa informativna sredstva komunikacije“.


Najava međunarodnog simpozija

24.04.2017.
POBOLJŠANJE KVALITETE U ZDRAVSTVU – EUROPSKI POGLEDI
Quality Improvement in Health Care – European View

Biograd na Moru, od 25. do 27. svibnja 2017. godine.

U organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora/Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, a u suradnji s Hrvatskim društvom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Hrvatskim društvom za digestivnu kirurgiju, Društvom za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara, Sekcijom za kliničku farmaciju Hrvatskoga farmaceutskog društva, Hrvatskom udrugom za promicanje prava pacijenata i Europskim društvom za kvalitetu u zdravstvu (ESQH), od 25. do 27. maja ove godine, u Biogradu na Moru (HR), biće organizovan međunarodni stručni skup na kojem AKAZ najavljuje svoje prisustvo.

Kako se navodi u pozivu upućenom AKAZ-u od strane sestrinske hrvatske agencije, teme Simpozija koje organizator najavljuje, obuhvataju : izazove u poboljšanju kvalitete; Lean u zdravstvu; aspekte kvalitete i sigurnosti u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini; zdravstveni turizam; sigurnost i usklađivanje primjene lijekova; pacijent kao partner; razvoj sustava kvalitete; uspostavljanje europskih standarda i preporuka; primjere dobrih praksi.

Obzirom da se radi o važnom aspektu regionalne stručne saradnje na koju se AKAZ obavezao i zvanično - putem potpisanih dokumenata o razumijevanju i saradnji, odnosno međusobnoj razmjeni prakse i stručne pomoći, ova prilika okupljanja s relevantnim nazivom Poboljšanje kvalitete u zdravstvu – evropski pogled, predstavlja priliku daljeg unapređenje odnosa sa domaćinom skupa, ali i izvor informacija o pitanjima za koja postoji interes unutar domene našeg rada.

Program Simpozija...


Vijest

21.04.2017.
Najava posjete delegacije predstavnika „Kluba potrošača“ TK,
i Udruženja za prava pacijenata Kosova (PRAK)

„Klub potrošača“ Tuzlanskog kantona, sa predsjednicom g.-đom Gordanom Bulić, na čelu ovog udruženja građana, već niz godina je u kontaktu sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), ostvarujući posrednu saradnju u vezi pitanja i problema kojima se dvije organizacije bave, vezano za zdravstvene osiguranike i pacijente - viđene kroz prizmu zaštite tržišnih i potrošačkih interesa korisnika usluga.

U dopisu koji smo nedavno dobili od g.-đe Bulić se navodi: „(...) Krajem prošle godine iz Udruženja za prava pacijenata Kosova PRAK, pozvali su naše udruženje da učestvujemo na Konferenciji koju su organizovali u Prištini u okviru projekta koji podržava UNDP. Tada su kolege sa Kosova izrazili želju da posjete Bosnu i Hercegovinu (...) U planiranu posjetu od 09. do 11.maja, iz Prištine i Prizrena dolaze nam četiri predstavnika PRAK-a, te direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Kosova(...)“

U okviru pomenutog studijskog putovanja, a gdje će domaćini iz Tuzle biti vodič, i stručna pomoć kolegama s Kosova, predviđena je posjeta nekolicini domaćih i međunarodnih organizacija koje se u BiH bave pojedinim pitanjima za koja organizator ima interes. Jedna od tih organizacija, koju delegacija potrošača kani posjetiti, je i AKAZ. Naime, potrošači smatraju AKAZ vrijednom pažnje u vidu podrobnog upoznavanja sa našim radom i eventualnom razmjenom iskustava i prakse, kao i davanja stručne pomoći i usluga. Prateći rad agencije, kao promotora kvalitetne usluge - a što je osnov interesa potrošačkih udruženja, Klub potrošača je ocijenio AKAZ ponajboljim odabirom u smislu prilike za svoje inostrane goste da dobiju prezentaciju dosadašnjih dostignuća i metoda rada kao obrasca, i uzora za oponašanje - svim interesnim grupama iz sfere sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.


Edukacija

20.04.2017.
Održana sedma radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: “Klinički putevi“

Četvrtak, 20. aprila, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je sedma radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Za modul „Klinički putevi“, predavači - Doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, i Prim.dr Ranko Čović, koordinator kvaliteta u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, u Sarajevu, kazali su da predstavlja centralni problem, uz kliničke vodilje, u dijelu domena sigurnosti i kvaliteta koji je usko vezan za čisto medicinsku djelatnost. Na taj način, problematika kliničkih puteva - koja je u medicinsku praksu preuzeta iz industrijskog okruženja i pristupa naspram kvaliteta proizvoda i usluga, tek sredinom osamdesetih godina prošlog vijeka, postala je glavnim alatom i okosnicom optimizacije očekivanih rezultata menadžmenta kvaliteta, i predvidivosti efekata na bazi medicine zasnovane na dokazima.

U kratkoj diskusiji koja je uslijedila u dijelu predavanja nakon zajedničkog praćenja projekcije edukativnog dokumentarnog programa TED Talks , Doc. Dr. Novo rekao je prisutnima sljedeće :“Nastojmo svi zajedno da nam i današnje predavanje bude podstrijek da težimo najvišim ciljevima u okviru postizanja kvaliteta putem novih metoda, tehnologija i tehnika, ali da istovremeno, u vrijeme današnjeg sve većeg otuđenja koje, na žalost, ipak postoji među ljudima, ne zaboravimo temeljne humanističke principe, i da ono što nas - zdravstvene radnike, izdvaja od drugih profesija, jeste – ne samo profesionalnost već i ljudskost, pažnja i briga za one koji nam ukazuju svoje puno povjerenje – a to su pacijenti.“


Saopštenje za javnost

19.04.2017.

LJUDSKA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM UNAPREĐUJU KVALITET OBRAZOVANJA
STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

Sarajevo, 19.04.2017. - Danas je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan seminar pod nazivom: „Važnost kvalitetnog pristupa (budućih) zdravstvenih radnika prema osobama sa invaliditetom“, na kojem se razgovaralo o unapređenju kvaliteta kurikuluma za različite predmete biomedicinskih fakulteta. Potaknuti interesom zdravstvenih radnika za poboljšanje komunikacije i odnosa sa osobama s različitim invaliditetom, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Udruženje ljekara porodične medicine Kantona Sarajevo i Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a pod pokroviteljstvom švedske organizacije MyRight- Empowers people with disabilities, organizirali su seminar za nastavnike i saradnike Medicinskog fakulteta kako bi razgovarali o važnosti uvođenja teme komunikacije i ophođenja prema osobama s invaliditetom u redovni sistem obrazovanja budućih zdravstvenih radnika.

„Obuka studenata medicinskih fakulteta o specifičnostima komunikacije i pristupa osobama s različitim invaliditetom tokom školovanja je od velikog značaja za njihov budući poziv zdravstvenog radnika stoga smo i pozvali akademsku zajednicu, prije svega nastavnike i saradnike biomedicinskih fakulteta, predstavnike pedagoških zavoda, te studente, ali i ljekare iz zemlje i iz inostranstva i osobe s invaliditetom, da razmijenimo iskustva i bliže se upoznamo sa ovom temom. Velika nam je čast da je Medicinski fakultet u Sarajevu među prvim visokoobrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini koji je pokrenuo pitanje uključenja pristupa osobama s invaliditetom u sistem obrazovanja svojih studenata sa stanovišta ljudskih prava, upravo kako to Konvencija o pravima osoba s invaliditetom propisuje“, rekla je prof.dr. Almira Hadžović Džuvo, dekanesa Medicinskog fakulteta, ispred kojeg je pozdravila učesnike seminara.

Zahvaljujući aktivnostima organizacije MyRight, koja sprovodi program jačanja kapaciteta I zagovaranja za prava osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, razvijena je saradnja sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koja je doprinijela većoj promociji i implementaciji prava osoba s invaliditetom u zdravstvu. Jedan od rezultata saradnje je učešće agencije AKAZ u izradi i promociji Brošure o ophođenju prema osobama s invaliditetom u kojoj su osobe s invaliditetom iz programa MyRight dale preporuke i savjete zdravstvenim radnicima kako da poboljšaju odnos kroz odgovarajuću komunikaciju i pristup, a na obostrano zadovoljstvo i zdravstvenih radnika i pacijenata koji su osobe s invaliditetom. „Promocija Brošure od strane osoba s invaliditetom je naišla je na vrlo pozitivan prijem među zdravstvenim radnicima koji su je prepoznali kao literaturu koja će im biti od koristi u radu sa pacijentima. Uključenje prava osoba s invaliditetom na pristupačnu komunikaciju i jednak pristup zdravstvenim uslugama doprinosi podizanju kvaliteta standarda kliničke prakse što je glavni zadatak naše agencije, pa nam je saradnja sa organizacijama osoba s invaliditetom kroz program MyRight izuzetno bitna,“ – rekao je doc. dr. Ahmed Novo, direktor agencije AKAZ.

Važnost teme pristupačne komunikacije i pristupa zdravstvenim uslugama i objektima proizlazi iz obaveze države, pa samim tim i obrazovnih institucija, da poštuju i u praksu sprovedu ljudska prava sadržana u Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom UN koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine. Poštovanje prava osoba s invaliditetom podrazumijeva znanje i sposobnost svih javnih službenika, u ovom slučaju sadašnjih ali i budućih zdravstvenih radnika da pruže isti nivo i obim usluge svim korisnicima, pacijentima koji su osobe s invaliditetom, te da na najbolji način omoguće zadovoljavanje njihovih potreba čemu je i ovaj seminar sigurno doprinio.


Vijest

18.04.2017.
Predstavnici AKAZ-a u posjeti Zavodu za javno zdravstvo TK
u povodu početka postupka sertifikacije i akreditacije

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Doc. dr. Ahmed Novo, u pratnji g. Melke Mercvajler prof., rukovodioca za obuku i edukaciju, i Mr.sci.med dr. Enisa Hasanovića , obavili su danas posjetu Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona, gdje ih je primila direktorica zavoda, gospođa Doc.dr.sci.med. Maida Mulić, sa saradnicima.

Današnja posjeta označava zvanični početak implementacije ugovora dviju institucija koji se tiče uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta, odnosno postupaka sertifikacije i akreditacije Zavoda za javno zdravstvo TK. Cjelokupan postupak započinje edukacijom zaposlenika zavoda, gdje se predviđa obuka od osam edukacijskih modula - koje će predavači AKAZ-a prezentirati za cca 25 polaznika, svakog narednog utorka do ispunjenja kurikuluma. Postupak, nakon toga, predviđa facilitiranje rada zavoda, za što je zadužen Mr. Hasanović, u svojstvu facilitatora, i koji će provoditi ovaj oblik stručne pomoći u periodu pripreme za konačnu ocjenu. Na poslijetku, vanjska ocjena će utvrditi eventualno ispunjenje neophodnih uvjeta za ishođenje sertifikacije i akreditacije, a čime se okončava izvršenje svih planiranih aktivnosti za tok postupaka.

Doc. Dr. Ahmed Novo:“Drugi kantonalni zavod sa kojim ulazimo u postupak sertifikacije i akreditacije, nakon sarajevskog, je ovaj u Tuzli. Naša saradnja traje ipak puno duže i, u prošlosti smo akreditiranli DPST centar koji radi u sklopu zavoda, pa smo tako, na neki način, već prošli ovaj put – doduše, na ponešto manjem uzorku, ali sa istim ključnim čimbenicima, i istom metodom rada. Stoga, očekujem sa razmjerno visokom dozom optimizma, i istovremeno realizma, da ćemo proces uspješno privesti kraju negdje krajem ove godine. To bi bio najbolji scenario, ali to je i najrealnije očekivanje, uzimajući u obzir prethodna iskustva, i ozbiljnost sa kojom zajedno ulazimo u ovaj postupak.“


Vijest

17.04.2017.
Pedeset anketiranih poliklinika u FBiH učestvuje u tipizaciji standarda za poliklinike

U sklopu aktivnosti koje se poduzimaju u okviru standardizacije poliklinika, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), uputila je anketni upitnik na pedesetak adresa poliklinika - u svim dijelovima federacije, koje će odgovoriti na pitanja – osnovu za tipizaciju standarda, i time vlastitim aktivnim učešćem - doprinijeti u kreiranju konsenzualnih rješenja u pogledu standardizacije.

Obzirom na polivalentnost i divergenciju metoda rada, domena koje pokrivaju pojedinačne poliklinike, kao i oblike organizacije, zatim njihove funkcionalne i strukturalne posebnosti u načinu pristupa radu, u postupku koji prethodi finalizaciji izbora razvijenih standarda za poliknike, neophodno je objediniti i grupirati pojedine oblasti te ih prilagoditi potrebama sertifikacije i akreditacije poliklinika. Stoga, cirkulacija upitnika predstavlja, ne samo prilagođen način prikupljanja odgovora, već i davanje prilike svim direktno zainteresovanim subjektima, da pilotiraju postupak, i tako utiču na krajnji oblik i izbor seta standarda za poliklinike.

Razvoj i adaptacija standarda, te izbor i tipizacija za poliklinike, izuzetno je važan dio mozaika sveobuhvatnog posla koji AKAZ obavlja na planu standarizacje sveukupne zdravstvene zaštite - u smislu uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta, odnosno sertifikacije i akreditacije zdravstvenih ustanova u FBiH.

Adresate ankete molimo da što prije popune list, i dostave odgovore u AKAZ. Svim uključenima, ovom prilikom zahvaljujemo na učešću, posvećenoj pažnji i ažurnom odgovoru.

Prilog: Anketni list...


Vijest

13.04.2017.
Održana šesta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: “Klinička revizija“

Četvrtak, 13. aprila, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je šesta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Današnji predavači, Doc.dr. Ahmed Novo i Prim.dr Katmerka Cerić, predstavili su sveobuhvatno ovu temu izlažući lapidarno i određene aspekte koji su manje poznati - osim direktno upućenim izvršiocima, a kako bi koordinatori dobili bolji uvid u složenost i važnost kliničke revizije kao metodološkog pristupa popravljanju i unapređenju kvalitativnih izvedaba pojedinih procedura. Objašnjavajući razlike između kliničke revizije kao poboljšanja prakse, i naučnog istraživanja kao aktivnosti sa pristupom na najširem opštem planu bavljenja određenim tretiranim pitanjem, predavači su ojačali poimanje kliničke revizije kao nužne aktivnosti koja nije usmjerena na negativitet nedostatne prethodne izvedbe, već na pozitivitet poboljšane buduće izvedbe.

Prim.dr. Katmerka Cerić: “Kada dolazite iz okruženja izravnog, i svakodnevnog dodira sa problemima iz prakse, ne možete a ne biti začuđeni pred činjenicom da je klinička revizija još uvijek - doduše samo ponegdje, i ne baš često, ali ipak još uvijek – viđena, i pojmljena, kao traženje greške u radu, i usmjerena na eventualnog krivca za grešku. Ovakav odnos naspram kliničke revizije predstavlja balast za zdravstvo i, poglavito, medicinski kadar unutar zdravstvene zaštite, kao i samo pružanje optimalne usluge pacijentima. Današnje predavanje, dodatno, jedan je od sustavnih načina kojim dajemo obol nastojanjima da čim prije razobličimo takav vid percipiranja kliničke revizije, te ga preobrazimo u objektivnu pomoć koju dobivamo pravilnom uporabom ovog kvalitativnog alata, a što klinička revizija, po sebi - i jeste.“

Fotografije sa edukacije...


Vijest

13.04.2017.
Dogovorena saradnja između AKAZ-a i DZ Konjic

Zadovoljstvo nam je objaviti vijest da i DZ Konjic ulazi u proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu. Tokom posjete ovoj zdravstvenoj ustanovi zaposlenici AKAZ-a, Melka Mercvajler i Ljubomir Kravec, u razgovoru sa direktoricom dr. Jasminkom Brka Hrvačić i koordinatorom kvaliteta dr. Arminom Lazarević dogovorili su početak aktivnosti u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta, kako za timove porodične medicine tako i za CMZ ustanove.

Centar za mentalno zdravlje iz DZ Konjic započinje sa uvođenjem standarda za mentalno zdravlje u sklopu Projekta mentalno zdravlje u BiH:„Akreditacija centara za zaštitu mentalnog zdravlja“. U povodu ove radne posjete predstavnici AKAZ-a, imali su priliku da se upoznaju sa osobljem centra za mentalno zdravlje i uslovima u kojim centar posluje. Zatim je ukratko pojašnjen proces sertifikacije i akreditacije, kao i benefiti kroz uspostavljanje standarda sigurnosti i kvaliteta.

Sastanak je održan u u radnom okruženju, gdje su sagovornici izrazili želju i spremnost da započnu sa procesom uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti u ovoj ustanovi i da daju svoj doprinos organiziranom pristupu unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 


Vijest

12.04.2017.
Projekat jačanja sestrinstva u BiH „ProSes“ - domaćin skupa u Tesliću 11. i 12.04.
Planiranje II faze

Nakon nedavne posjete predstavnika projekta za jačanje i unapređenje sestrinstva u BiH, kada se govorilo o pitanjima vezanim za nastavak rada, i naročito o ulozi AKAZ-a, ProSes je ove sedmice pozvao šezdesetak ključnih nosilaca iz cijele zemlje na skup u hotel „Kardial“, u Tesliću, kako bi se, u okviru dvodnevne radionice, utvrdio okvir rada za narednu, Drugu fazu projekta.

U analizi koja je prethodila početku projekta u BiH, utvrđeno je da je: “Tokom reformskih procesa, najmanje pažnje (je) bilo posvećeno grupi zdravstvenih radnika koju čine medicinske sestre i tehničari (MST), a koji zaslužuju da se sada ponovo razmotri njihova ključna uloga u pružanju kvalitetnih zdravstvenih usluga stanovništvu. Izmjenjene zdravstvene potrebe stanovništva, ograničena finansijska sredstva i neophodnost da zdravstvena zaštita bude rentabilna, daju sestrinstvu ključnu ulogu za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Stoga, potreba da se „ojača sestrinstvo u Bosni i Hercegovini“ postala je neodložna, i uskoro rezultirala osmišljavanjem projekta koji bi odgovorio na sve navedeno.“ Ubrzo, nakon početka rada, postignuti su prvi rezultati, i uspješno je mobilizirano gotovo 20.000 medicinskih sestara i tehničara (MST) širom Bosne i Hercegovine. Već do kraja 2015. godine, i tokom 2016., izvršene su sve planirane aktivnosti, i zaključilo se da je potrebno započeti Drugu fazu projekta.

Skup u Tesliću treba pobliže odrediti Drugu fazu projekta, i dati priliku učesnicima da razmijene dosadašnja iskustva.

Opšti cilj ProSes -a je unapređenje zdravstvenih ishoda u BiH povećanjem kvaliteta i efektivnosti usluga MST, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite, te poboljšanjem pristupa uslugama MST za ugrožene grupe stanovništva.

Direktor AKAZ-a, Doc.dr. Ahmed Novo , u svojstvu predstavnika agencije, kao ključne snage projekta, prisustvovao je skupu i aktivno učestvovao u radu. „Danas smo prisutni ovdje jer jačanje sestrinstva predstavlja i jedno od naših sistemskih opredjeljenja - kada se radi o doprinosu pitanjima sigurnosti i kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, i na općem planu. Sve pohvale organizatoru, i riječi nade da će Druga faza biti jednako uspješna, i u skladu sa planiranim očekivanjima i nastojanjima svih uključenih u provođenje projekta.“

Fotografije sa radionice...


Obavijest

10.04.2017.
Važno OBAVJEŠTENJE!

Agencija za javne nabavke/nabave BH dostavila mišljenje u povodu upita AKAZ-a o zaključivanju ugovora sa zdravstvenim ustanovama FBiH kao navodnom odnosu „ugovorni organ – dobavljač/ponuđač“

Slijedom dopisa Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koji je upućen Agenciji za javne nabavke/nabave BiH (br. 01-14-96-1/17 od 16.03.2017. godine), a u kojem se navodi:
Ovim putem od Vas tražimo stručno mišljenje da li se stručni i sa njima povezani upravni poslovi Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za provođenje zakonskih ovlaštenja u poslovima akreditiranja, certificiranja, izrade dokumenata, educiranja i facilitiranja iz oblasti sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu za koje je isključivo ovlaštena i nadležna, mogu biti predmetom javne nabavke , obzirom da su zdravstvene ustanove na osnovu propisa iz oblasti zdravstva dužne imati uspostavljen sistem sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga, a što temeljem istih propisa obavlja, procjenjuje i za šta je isključivo nadležan AKAZ uz naplatu troškova postupaka u skladu sa tim propisima te potpada pod član 10. stav d) Zakona o javnim nabavkama (zakonski monopol).“,

dostavljeno je predmetno mišljenje sa zaključkom koji integralno donosimo:
„Nadalje, član 10. Stav (1) tačka d) Zakona propisuje da se od primjene ovog zakona izuzima ugovor o javnoj nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, gasa, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja relevantnog tržišta za konkurenciju;

Imajući u vidu gore navedeno, a u smislu vašeg pitanja, napominjemo da ukoliko je određenim zakonom uspostavljen zakonski monopol za ugovore iz oblasti vođenja postupka akreditacije i sertifikacije zdravstvenih ustanova u segmentu procjene zadovoljenja standarda i sigurnosti kvaliteta; razvoja i revizije kliničkih vodilj, vodiča i puteva na temelju medicine zasnovane na dokazima i pokazatelja izvršenja; edukacije i facilitacije iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga , isti su prema citiranom članu izuzeti od primjene Zakona, i to do otvaranja relevantnog tržišta za konkurenciju.“

Link: Dopis Agencije za javne nabavke/nabave BiH.

Molimo sve zainteresovana nosioce odgovornih pozicija, pravne službe, zadužene pojedince i referentne instance da se, u slučaju bilo kakvih nejasnoća u vezi zaključivanja ugovora sa AKAZ-om, obrate gospodinu Adnanu Biliću MA. Iur., stučnom saradniku za pravne poslove u AKAZ-a, na broj telefona: 033 771 877, ili na mail adresu: abilic@akaz.ba


Vijest

07.04.2017.
07. april
Svjetski dan zdravlja

07. april je Svjetski dan zdravlja, od 1950. godine proslavlja se u čast osnivanja Svjetske zdravstvene organizacije, s ciljem jačanja svijesti o zdravlju kao svjetskoj vrijednosti, i zajedničkoj obavezi svih ljudi.

U Bosni i Hercegovini, Svjetski dan zdravlja predstavlja datum u kalendaru koji se obilježava sa niz manifestacija koje se organizuju u raznim zajednicama, sredinama, na raznim nivoima organizacije, uprave, i interesno motiviranih pojedinačnih slavljeničkih dešavanja. Svaka od ovih proslava ili podsjećanja na vrijednost zdravlja, odnosno probleme koji postoje u vezi zdravlja, izvrsna je prilika za postizanje zajedničkog cilja i jačanje zajedničkih nastojanja.

Prije svega, razumijevanja zdravlja kao - blagodati, a onda i uočavanje najboljeg načina da se ta blagodat održi. Ovaj drugi dio, je onaj, koji je problematika zdravstva kao organizovane djelatnosti zajednice. I dok je svijest zajednice o zdravlju - kao vrijednosti koju se mora održavati i čuvati, ponajčešće problem koji tretiraju političke, obrazovne, odgojne i druge organizacije koje o ovoj temi govore na način da s pozicije nosilaca odgovornosti u zajednici, afirmativno usmjeravaju kolektiv, dotle je problem zdravstva – sfera o kojoj računa trebaju voditi – zdravstveni radnici, i odgovorni pojedinci u zdravstvu.

Doc.dr. Ahmed Novo:“Svi mi, zdravstveni radnici, imamo dužnost, i nosioci smo odgovornosti, da ono što smo naslijedili i čime upravljamo, a u FBiH se radi o doslovno stotinama organizacionih struktura – objekata, zgrada, pripadajućih infrastrukturnih jedinica, ponegdje čak i parkova, bazena itd.; to jest, svega onoga što predstavlja hardware zdravstvenog sistema unutar univerzitetskih-kliničkih centara, bolnica, domova zdravlja, lječilišta, ambulanti... dakle, da to čime upravljamo – unaprijedimo, poboljšamo, iskoristimo na najbolji način u svrhu očuvanja zdravlja, a zatim, da sve to predamo narednim generacijama. Uz to, sjetimo se da je 27000 zdravstvenih radnika u Federaciji BiH, obučena snaga – software , tog sistema koja predstavlja, isto tako, materijalizaciju napora naše zajednice da odškoluje i obuči, odnosno - osposobi sve te ljude, da prihvate postojeću strukturu, i učine je efikasnom i efektnom cjelinom. I složimo se, da to – nije ni malo, ni beznačajno. Svjetski dan zdravlja je prava prilika da razmislimo, ne samo o zdravlju, već i o zdravstvu. U vrijeme kada se mnogo kritizira, lamentira i traži zamjerke, prije svega drugima, pokušajmo mi, okrenuti svjetlo interesa na ono što je dobro, kvalitetno a što može postati još i bolje. Naime, naše zdravstvo je jedna od najvećih vrijednosti koju imamo, a do nas je da je unaprijedimo, poboljšamo i iskoristimo na najbolji način.“

Svim zdravstvenim radnicima, i svim građanima Bosne i Hercegovine: sretan vam Svjetski dan zdravlja!


Vijest

06.04.2017.

Održana peta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: “Sistem žalbi“

Četvrtak, 06.aprila, 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) , održana je peta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Današnji modul imao je za temu: „Sistem žalbi“. Tema je iscrpljena predavanjem, vježbom i diskusijom. Naime, današnje predavanje g.-đe Mr.sci.ecc. Maide Nuhić, dipl.iur., u kojem je predstavaljen čitav spektar pravnih, ali i praktičnih aspekata problema, kao i načini rada i odnosa naspram pojedinih ekscesnih i nepredviđenih situacija koje se često pojavljuju u svakodnevnim odnosima sudionika zdravstvene zaštite, pojasnilo je pojmove žalbe, prigovora, pohvale itd, ali i sankcije, poboljšanja usluge, i sistemske reakcije. S pozicije zdravstvenih radnika, kao pružatelja usluga, te osiguranika i pacijenata, kao korisnika, iste situacije zahtijevaju kompatibilne i kongruentne reakcije, kako bi sistem mogao pružiti najviše. Ipak, ova, naizgled jednostavna formula, zahtijeva podrobno poznavanje pojedinih prava i obavaze, i načina kako ih u praksi ostvariti, a što sve zahtijeva jasne komunikacijske linije, i precizne instrukcije svim involviranim. Upravo zbog toga, vrlo je važno da se odgovorne strukture i pojedinci na svim niovima konstantno bave kvalitetom u smislu ideje pružanja najbolje usluge . Postojanje sankcija, kao krajnjeg izraza popravljanja određenog nedostatka, trebalo bi da, u zdravstvu, bude potpuna iznimka nadomještena etičim i humanističkim pristupom samoregulacije, odnosno, primjene kvalitativnih alata koji predupređuju konflikte, nedostatne usluge, i eventualne greške.

Gospodin Almir Panjeta, renomirani novinar i stalni saradnik AKAZ-a, na današnjoj obuci bio je gost-predavač i izvođač vježbe – simulacije, u kojoj su polaznici imali priliku sami inscenirati moguću situaciju iz prakse, i isprobati načine različitih reakcija. Vježba se pokazala kao izuzetno instruktivna i zanimljiva, i pokazalo se, još jednom, da pravovremeno razmišljanje o problemu vodi do preventivnog ispunjenja adekvatnih standarda sigurnosti i kvaliteta, kao najlakšeg puta do optimalnih rješenja.

Moderator današnje obuke bio je g.-din Adnan Bilić, MA.iur.


Vijest

05.04.2017.

Radionica UNFPA – izrada Priručnika za kliničke vodilje
Vlašić, 05.04.

Pod pokroviteljstvom UNFPA (Populacijskog fonda Ujedinjenih Naroda) , Radna grupa za izradu Priručnika za razvoj kliničkih vodilja sastala se u okviru radionice održane 5. aprila, na   Vlašiću, u hotelu „Blanca“ .

Ispred udruženja Partnerstvo za javno zdravlje, u ulozi projektnog koordinatora i potpore radnoj grupi, sastanku prisustvovala je g.-đa Sejdefa Bašić Ćatić.

Ovaj radni dan grupe predviđa okvir rada u smislu dogovora o načinu adaptacije već postojećeg priručnika SZO-a (Svjetske zdravstvene organizacije), kao i mogućnostima korištenja dodatnih izvora informacija, zatim, ulogama i odgovornostima članova radne grupe, načinu komunikacije među članovima rade grupe, te vremenskom okviru i rokovima predviđenim za izradu Priručnika.

Radna grupa sastoji se od dva člana, predstavnika iz RS, dr. Savke Štrbac i dr. Vesne Vujić Aleksić dok iz Federacije BiH, u radnoj grupi sudjeluju Doc.dr. Ahmed Novo , direktor AKAZ-a , i Prim.dr. Zoran Riđanović , u svojstvu ekspertne podrške radu grupe.

Doc. dr. Ahmed Novo:“Neupitna je vrijednost današnje radionice na koju smo se spremno odazvali, iz čvrstog uvjerenja da je zajednički rad sa kolegama iz RS na ovim pitanjima pravi izbor, i dobrobit za sve. Lično me raduje da smo još jednom imali priliku da za radnim stolom sjedimo sa izuzetnim stručnjakom i bardom kulture kvaliteta , ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu, Prim.dr. Zoranom Riđanovićem, intelektualnim začetnikom i prvim direktorom AKAZ-a, čije su profesionalne intervencije dragocjena vrijednost na kojoj smo jako zahvalni.“

Prim. dr. Zoran Riđanović:“ Hvala docentu Novi. Osobno smatram moralnom odgovornošću odazvati se na svaki ovakav poziv, sve dok to dozvoljavaju okolnosti. Naime, pitanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu nisu stvar odabira, nego senzibiliteta i inklinacije, pa se od ove teme ne može pobjeći niti zanemariti zov etičke obaveze. Što se današnjeg skupa pak tiče, vrlo sam zadovoljan učinkom ali se istovremeno nadam da nije daleko vrijeme kada ćemo se prestati okupljati na sličnim forumima pod egidom raznih domaćih i stranih nevladinih udruženja i organizacija, već da ćemo sami smoći snage i profesionalne hrabrosti da objedinimo BH snage u smislu krovne strukture. Kvalitet u zdravstvu, na sreću je „zarazna bolest“ – jedina koja nam u zdravstvu - ne smeta.“


Vijest

04.04.2017.

AKAZ u USK

Direktor AKAZ-a Doc.dr. Ahmed Novo i saradnici iz AKAZ-a, proveli su dio radne sedmice u Unsko-sanskom kantonu, i obavili obuku djelatnika apoteka u Bihaću. Također, prilika dolaska u USK , iskorištena je da se obave posjete i razgovori sa zdravstvenim radnicima i kolegama iz različitih sredina. Naime, geografska lokacija, kada se radi o Unsko-sanskom kantonu, obzirom na udaljenost, ima za posljedicu otežanu komunikaciju i pomanjkanje direktnih kontakata. USK kao federalna eksklava, predstavlja mjesto gdje nije lako doći „usput“, već isključivo - s namjerom. Utoliko su posjete iz Sarajeva dragocjena prilika za saradnju, upoznavanje i harmonizaciju prakse.

Dom zdravlja Velika Kladuša, sa dr. Senadom Okanovićem , kao direktorom ustanove, bio je destinacija u utorak, i mjesto gdje se razgovaralo o planu realizacije aktivnosti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Doktor Okanović je zahvalio direktoru AKAZ-a, Doc. dr. Ahmedu Novi na posjeti, i upoznao ga sa dosadašnjim djelatnostima i budućim namjerama u pogledu obuke djelatnika doma zdravlja u oblasti sigurnosti i kvaliteta, kao i buduće facilitacije i sertifikacije timova porodične medicine DZ Velika Kladuša.

Zaključeno je da je potreba jačanja sistema zdravstvene zaštite u USK opterećena finansijskim i sistemskim problemima, ali da to nije razlog posustajanja i odstupanja od kvalitativnih intervencija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i oblasti sigurnosti i kvaliteta.

 

 


Vijest

03.04.2017.

Osnovna obuka za apoteke zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu

Ranije najavljivana osnovna obuka za apoteke zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu koju sa AKAZ-om suorganizira Komora magistara farmacije FBiH, naišla je na odličan prijem, i pokazalo se da su USK apotekari i tehničari, prepoznali spremnost AKAZ-a da organizuje obuku izvan sjedišta, kao odličnu priliku da u vlastitom okruženju dobiju uslugu, te se odazvali u optimalnom broju.

Obuka predviđa osnovni paket za apoteke, i održava se u Bihaću, u utorak 04.04, u prostorijama hotela „Opal“, sa početkom u 08:30. Broj registriranih polaznika obuke je 34.

AKAZ-ovi predavači će obezbijediti pripadajuće materijale i omogućiti polaznicima da usvojena znanja provjere prilagođenim testom. Na koncu, po svršetku obuke, polaznici će popuniti ELZO upitnik, što je uobičajena praksa za sve vidove obuke koje provodi AKAZ.

Doc.dr. Ahmed Novo:“Unsko-sanska obuka, nakon one u TK, druga je po redu obuka za farmaceutske djelatnike koju AKAZ obavlja izvan sjedišta. Ovo je tako i potvrda da postoji odlična mogućnost za ponavljanje ovog vida aktivnosti i na drugim kantonima/županijama, kako bi se svima pružila priika da, pod pretpostavkom dovoljnog broja polaznika, obave obuku u vlastitim sredinama, i tako se pripreme za zakonski definiranu obavezu sertifikacije“.


Vijest

31.03.2017.

Održana četvrta radionica za koordinatore kvaliteta
Modul: “Etička pitanja i prava pacijenata“

Četvrtak, 30. marta 2017. godine, u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je četvrta radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s planom obuke.

Prezentovani edukacijski modul imao je za temu: „Etička i pravna pitanja i prava pacijenata “. Vrlo zanimljiva predavanja g.-đe Snježane Bodnaruk dipl. iur. , Sekretara Federalnog ministarstva zdravstva , te grupe predavača iz asocijacije udruženja MyRight - g.-đe dr. Belme Goralije, g.-dina Željka Bajića, g.-đe Jasminke Proho, g.-dina Vahida Đulovića, g.-đe Gospave Rađen-Radić i g.-đe Nataše Maros , praćena su s velikom pažnjom, i aktivnim učešćem polaznika obuke. Naime, teme koje se tiču etičkih načela, njihovog inkorporiranja u pravne okvire, i realizacije u praksi, kao i specifična oblast problematika iz sfere komunikacije i ophođenja sa osobama s invaliditetom, predstavljene su koordinatorima s aspekta predavača koji spadaju među najpozvanije u našoj zemlji kad se radi upravo o ovim pitanjima.

Današnje predavanje imalo je karakter posebnosti utoliko što je specifična tema komunikacije i ophođenja sa osobama s invaliditetom izlagana integralno, ali i kao reprezentativni dio općeg okvira edukativnog modula o etičkim pitanjima i pravima pacijenata.

Doc. dr. Ahmed Novo: “Ovaj edukacijski modul koji smo upravo pratili, možda se najlakše može sažeti u sintagmu tanka linija , jer je je upravo to ono što dijeli većinu viđenja etičkih i pravnih problema u polju zdravstva, medicine, i tretmana pacijenata, kao i posebnih grupacija pacijenata. Izvanredni predavači koji su danas izlagali, potakli su polaznike obuke na razmišljanja koja će sigurno dovesti do kvalitativnih odziva i u njihovom radu, te ih stimulirati da, u svojim radnim sredinama, budu garant poštivanja prava pacijenata, i korektiv u sferi davanja informacija i obavještenja pacijentima, kao i uopšte u komunikaciji i ophođenju - u skladu sa pozitivinim propisima, etičkim principima, i aktuelnim evropskim regulativima i standardima. Na koncu moram reći da nam je čast da smo imali priliku imati istinske autoritete iz ove dvije oblasti u funkciji današnjih predavača, te im se od srca zahvaljujemo na odzivu.“

Napominjemo da je grupa predavača iz asocijacije udruženja MyRight , na današnje predavanje došla dan nakon povratka iz Ženeve gdje su bili učesnici UN-ovog skupa, i gdje su predstavljali našu državu.

Fotografije s obuke
Test 4 - Etička i pravna pitanja i prava pacijentata


Vijest

31.03.2017.

Dodijeljeno 7 certfikacija apotekama

Na 37. sjednici održanoj 29.03.2017. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju 7 rješenja o certifikaciji apoteka, i to za 6 apoteka iz lanca P ZU „PHARMACOM“ Tuzla i Apoteci „Đulović“ Živinice. Navedenim apotekama je Upravni odbor, nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka, odobrio certifikaciju, odnosno uslovnu certifikaciju obzirom da su ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke. Menadžmenti navedenih zdravstvenih ustanova će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja preostalih obaveza prema Agenciji.


Vijest

29.03.2017.

Edukacija za osoblje apoteka Unsko-sanskog kantona

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) i Komora magistara farmacije FBiH organizuju obuku za osoblje apoteka Unsko - sanskog kantona.

Obuka će biti održana 04.04.2017. godine u prostorijama hotela Opal, Bihać, sa početkom u 08.30 h.

Obuka će uključivati, pored predavanja, i praktične vježbe s ciljem da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za efikasno obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostave sistema sigurnosti u njihovim ustanovama, što je i zakonska obaveza na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH, br.40/10).

Obuka je bodovana od strane Komore magistara farmacije FBiH sa tri (3) boda shodno Pravilniku o edukaciji, član 14.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, koja će biti održana 04. i 05.10.2017. godine.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a:  apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033 / 771-875.


Vijest

28.03.2017.

Sastanak u povodu pripreme II faze Projekta jačanja sestrinstva u BiH

Predstavnici Projekta jačanja sestrinstva u BiH („ProSes“) , g.-đa Ana Sredić i g. Eldin Fišeković , obavili su posjetu AKAZ -u u sklopu priprema za početak druge faze projekta koji provodi konzorcij fondacije „ Fami“ i Ženevske univerzitetske bolnice . Projekat je već u petoj godinu implementacije te su posjete u kojima se koordinira rad i dogovara konkretizacija strateških zadataka uobičajena praksa koja se provodi različitom frekvencijom ali istim intenzitetom od početka projekta.

Standardizacija sestrinskih procedura, i rada, predstavlja jedan od suštinskih dijelova projekta i smjera ka uobličavanju implementacijskih zadataka i za naredni period. Stoga, AKAZ, kao direktni izvršilac standardizacije koju obavlja na već uobičajeni način - u smislu izlučivanja i adaptacije najbolje prakse , ključni je akter i partner u projektu a potreba angažmana adekvatnih ljudskih resursa jedno je od bitnih pitanja o kojem se razgovaralo na današnjem sastanku sa direktorom AKAZ-a, Doc. dr. Ahmedom Novom .

Gospodin Fišeković je, po završetku sastanka rekao:“Projekat koji traje već pune četiri godine, i ulazi u petu godinu, sigurno je jedan od važnijih u zdravstvenom sistemu BiH - uopće. Tema sestrinstva je vezivno tkivo cijelog sistema pa je standardizacija ove oblasti od posebne važnosti i zaslužuje da se njome bave najpozvaniji, a to su, u ovom slučaju, AKAZ, i stručnjaci koje AKAZ angažuje.“

Doc. dr. Ahmed Novo:“Dosadašnja iskustva i rad u projektu olakšavaju pripremu druge faze, ali nas i obavezuju na odličnost, ozbiljnost, i poštovanje zadatih vremenskih rokova i kvalitet izvedbe. Nadamo se da će druga faza biti jednako uspješan kolegijalni napor i da će rezultat biti od opće koristi za sestrinstvo i zdravstvo u našoj zemlji.“

 

 


Vijest

27.03.2017.

Edukacija u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH – prvi korak ka sertifikaciji ustanove

27./28.03., datum je održavanja cjelodnevnih edukacijskih aktivnosti u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH sa kojim je AKAZ potpisala ugovor o sertifikaciji. Naime, u skladu sa zakonskom obavezom, koju zdravstvene ustanove u federaciji imaju u odnosu na sertificiranje standarda sigurnosti, prva faza uvođenja sistema sigurnosti predviđa edukaciju radnika i usvajanje osnova sistema. Nakon ove faze, AKAZ-ovi facilitatori pomažu odgovornim osobama i djelatnicima zaduženim za konkretne izvedbe proceduralnih radnji u pripremi i izvršenju, kako bi se obezbijedila kompetentna i efikasna implementacija te kako bi se, u konačnici, moglo pristupiti samoocjeni ustanove i okončati postupak zvaničnom ocjenom ovlaštenih ocjenjivača AKAZ-a.

Ustanove koje imaju specifične medicinske i socijalne opise poslova, poput Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, predstavljaju poseban izazov za sve uključene u proces sertifikacije, kako za AKAZ i saradnike, tako i za djelatnike pojedinih takvih ustanova.

Na dvodnevnoj edukaciji za ZZTM FBiH, predavači su upoznali auditorij sa osnovnim podacima koje je neophodno poznavati i usvojiti kako bi se obuka mogla uspješno primijeniti u praksi, i što prije dovesti do pozitivnog rezultata.

Predavači koji su bili angažovani u okviru dvodnevne obuke bili su: doc.dr. Ahmed Novo, mr.sci.ecc Maida Nuhić, dipl.iur; doc.dr. Vera Kerleta-Tuzović, mr.dr Enis Hasanović, mr.dr Fadil Šabović, i Melka Mercvajler, prof.

Fotografije sa edukacije...


Vijest

24.03.2017.

Uručeni sertifikacijski instrumenti za Dom zdravlja Čelić

Koristeći priliku jučerašnje edukacije za koordinatore kvaliteta, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc.dr. Ahmed Novo , uručio je koordinatoru za kvalitet Doma zdravlja Čelić, g. – dinu Fahrudinu Kevriću sertifikacijske instrumente – uokvirene sertifikate, i naljepnice sa znakom „Q“, koje će biti postavljene na vidna mjesta u ordinacijama timova porodične medicine koji su koncem prošle, i ranije ove godine, prošli postupak sertifikacije, i ispunili predviđene uslove za ostvarenje ovog prava.

Direktor doma zdravlja Čelić, Dr. Zekerija Avdić , sa kojim je sastanak upriličen u okviru posjete direktora AKAZ- a domovima zdravlja u TK, 23.12.2016., tom prilikom je iskazao nadu da će čelićka zdravstvena ustanova organizovati svečanost na kojoj će se okupiti predstavnici uduruženja pacijenata, zdravstveni radnici, stručnjaci, zvaničnici i predstavnici medija, kako bi se dala prilika lokalnoj zajednici da na prikladan način obilježi i proslavi ovaj uspjeh.

Doc.dr. Ahmed Novo: “ Postupak sertifikacije i akreditacije, kao i sve druge faze uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta, uz objektivni karakter poboljšanja usluga pacijentima, imaju i aspekt uspjeha zajednice, i uspjeha u zajednici, kao i subjektivni osjećaj zadovoljstva kod svih uključenih u taj proces. Sertifikacija i akreditacija su konačni izraz ostavarenja predviđenih stepena ispunjenja standarda, ali i svaka pojedina faza pripreme i ostvarenja kvalitativnih pomaka - s obzirom da je mjerljiva i objektivizirana - daje izvršiteljima i nositeljima priliku da vlastiti rad ocjene, i verifikuju eventualna poboljšanja. Svaka prilika dodjele sertifikcijskih i akreditacijskih instrumenate, zato je, sama po sebi ugodna dužnost, ali i prilika za podsjećanje na predstojeće obaveze - kako bismo održali stalni trend poboljšanja.“


Vijest

23.03.2017.

Održana treća radionica za koordinatore kvaliteta

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), danas, 23. marta 2017. godine, održana je treća radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine.

Tema trećeg edukacijskog modula je bila „Politike i procedure na temelju standarda “. Na početku obuke, polaznici su popunili obrazac za test koji se odnosio na usvojena znanja iz prethodnog modula. Nakon toga, održana su predavanja i vježbe u skladu sa programom. Na današnjoj obuci predavači su bili g.-đa Mr.sci. ecc. Maida Nuhić dipl. iur. i g. Bakir Omerbegović mr.ph , dok je moderator skupa bila g.-đa Vildana Drljević mr.ph. Učesnike je pozdravio direktor AKAZ-a Doc.dr. Ahmed Novo, te im ukratko izložio shemu današnjih aktivnosti i programa obuke, i poželio uspješan rad.

 

Prilog: Test 3 - politike i procedure
fotografije s obuke


Vijest

23.03.2017.

Na stručnom skupu u KCUS-u održano predavanje na temu:
“Sistem za organizovanje i sprovo
đenje racionalne farmakoterapije u bolnici tercijarnog nivoa”.

U petak, 17.03.2017., u prostorijam Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu, održano je predavanje na temu “Sistem za organizovanje i sprovođenje racionalne farmakoterapije u bolnici tercijarnog nivoa”. Gost-predavač bio je Prof.dr.sci.med. Zoran Todorović, klinički farmakolog, univerzitetski profesor, i šef KlinIčke farmakologije KBC “Bežanijska Kosa” u Beogradu, a predavanje je otvorio Prof.dr.sci.med. Mirza Dilić, šef Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam, i šef Katedre za internu medicinu. Ovo je bila izutetna prilika da domaći auditorij dobije podatke i informacije, kao i stručni uvid u temu koja je suštinski od važnosti u relativno ograničenim stručnim medicinskim okvirima, ali ime dalekosežne dosege, i potencijalne učinke koji u praksi predstavljaju temeljnu razliku u tretmanu pacijenata, i koji trebaju potpadati pod najrigorozniju kontrolu administriranja. Aspekt kontrole, i standarda izvedbe, ponajprije je predodredio interesnu grupu slušatelja među kojom je i AKAZ imao svog predstavnika. Naime skupu je prisustvovala Doc.dr.Vera Kerleta-Tuzović, stručni saradnik za standardizaciju.

Organizator ovog vrlo uspješnog skupa, bio je Sektor za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga pri KCUS-u.


Vijest

22.03.2017.

Radni sastanak sa direktorima domova zdravlja Visoko i Zenica

Doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, posjetio je danas domove zdravlja u Visokom i Zenici, i obavio poslovne razgovore sa vodstvima ovih ustanova koji se tiču predstojećih aktivnosti i mogućih oblika saradnje. Domaćini susreta, direktor DZ Visoko, dr. Senad Karavdić i direktorica DZ Zenica, dr. Selvedina Sarajlić – Spahić, iskazali su zadovoljstvo činjenicom da je AKAZ bliska referentna tačka, iscrpan resurni centar, i pouzdan partner u poslu. Kako edukacija za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama koja se redovno, svakog četvrtka, provodi u prostorijama AKAZ-a, nužno uslovljava prisustvo direktora, i svih zaposlenika agencije, mogućnost terenskih posjeta donekle je ograničena i otežana. Stoga je planiranje radnih sastanaka izvan Sarajeva vezano za niz organizacijskih i koordinacijskih predradnji, pa su i kontakti sa vodstvima zdravstvenih ustanova striktno vezani za vremenske rokove i poštivanje planiranih obaveza. Ipak, stalna potreba ličnog susreta sa akterima uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta, obavezuje sve uključene u taj proces da iznalaze načine komunikcije koji će olakšati rad u primjeni standarda i tako, dovesti do poboljšanja u domeni sigurnosti i kvaliteta zdravstva u Federaciji BiH.

Doc.dr. Ahmed Novo:“Smatram da je direktni kontakt sa vodstvima zdravstvenih ustanova od vitalne važnosti za opštu podršku sistemskom nastojanju da tema kvaliteta i sigurnosti, prije svega, zaživi u svijesti svih odgovornih osoba na vodećim položajima, a zatim dovede do jačanja kulture kvaliteta na općem planu . Samo tako ćemo shvatiti da su finansijske i organizacijske prepreke, koje nužno postoje u radu - premostive, i nisu dovoljno opravdanje da, vlastitim opredjeljenjem i predanošću, ne nađemo načina da ih prevaziđemo. Moja lična agenda sadrži skoro svake sedmice neku od destinacija u federaciji gdje nastojim doći, i posjetiti kolege i saradnike, kako bih pokušao vlastitim primjerom svjedočiti o potrebi bliskog kontakta, saradnje i razmjene iskustava. Naglašavam da su veze koje smo izgradili, i međusobno dobro razumijevanje okvira u kojima poslujemo, posljedica sve bolje percepcije ove teme kao suštine zdravstvene zaštite, i potrebe pružanja kvalitetne i sigurne usluge pacijentima i osiguranicima.“


Vijest

21.03.2017.

Najava aktivnosti:
12.04.2017. na Medicinskom fakultetu UNSA skup u povodu komunikacije i ophođenja s osobama s invaliditetom

Nakon prošlogodišnje serije prezentacija brošure „Sami možemo tako malo; zajedno možemo učiniti mnogo", za zdravstvene radnike u oba BiH entiteta, 12.04.2017. godine, predviđen je nastavak promotivnih aktivnosti, ovaj put, u okrilju obrazovnih institucija. Naime, saradnja organizacija osoba s invaliditetom sa entitetskim agencijama za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, i prezentacija brošure namijenjene zdravstvenim radnicima o komunikaciji i ophođenju s osobama s invaliditetom, dolazi i do visokoškolskih struktura kao ključnih faktora senzibilizacije stručne javnosti, i pripreme budućih profesionalaca za ovaj specifičan vid komunikacije i tretmana.

Radni sastanak koji je jučer upriličen u prostorijama domaćina skupa, Medicinskog fakulteta UNSA, gdje je Prof.dr. Emina Kiseljaković , prodekan za međunarodnu saradnju, ugostila kolege - Doc.dr. Ahmeda Novu, i Doc.dr. Zaima Jatića, koji su uz to i predstavnici organizacija suorganizatora skupa (AKAZ i Udruženje specijalista porodične medicine), kao i gospođu Natašu Maros - u svojstvu predstavnika My Right – pokrovitelja, bio je prilika da se dogovore detalji skupa, na kojem se očekuje prisustvo predstavnika ostalih medicinskih fakulteta iz Bosne i Hercegovine.

Svrha prezentacije za nastavno osoblje fakulteta jeste informiranje o problemu, ali i stimuliranje aktivnosti na uvođenju teme komunikacije i ophođenja sa osobama s invaliditetom u obrazovni kurikulum, i redovni program studija medicine. Realizacija ove namjere predstavljala bi izuzetan strukturni pomak, i promaknula bi domaće fakultete u domenu najnaprednijih svjetskih edukatora, svrstavajući nas u red zajednica koje imaju savremen i human odnos naspram ovog problema izražen i u sferi visokoškolskog obrazovanja.


Vijest

20.03.2017.

U štampi brošura „AKAZ - kultura kvaliteta“

„AKAZ – kultura kvaliteta“, konačni je naziv pod kojim je poslana u štampu brošura o agenciji, njenom radu, i svim pitanjima za koja je autor smatrao da su bitna i važna - da na njih čitalac dobije potpun i jasan odgovor. Brošura, na 36 stranica, sadrži 8 poglavlja u kojima je ukratko prezentirana misija, okvir rada, i glavne oblasti djelatnosti AKAZ-a. Jezički stil korišten u brošuri, preferira koncizna objašnjenja ključnih pojmova, bez mnogo stručnih termina, a u grafički jednostavnom i čistom prikazu, sa fotografijama koje zorno ilustriraju praksu i ozračje u kojem su nastale.

Doc. Dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, o ovoj brošuri kaže: “Naš rad, rad agencije – zaposlenika i svih saradnika, predstavlja vrijedan profesionalni napor i već neko vrijeme smo smatrali da je potrebno izraditi određeni oblik prezentacijskog materijala koji bi prikazao taj rad, i odgovorio na pitanja koja su nam puno puta upućivana od strane mnogih sa kojima smo dolazili u kontakt. Ova brošura je, nadam se, upravo taj uradak koji će odgovoriti na zahtjev informiranja javnosti, s jedne strane, ali koja će istovremeno biti i poziv svima koji su zainteresovani - da nas kontaktiraju - raspolažući unaprijed znanjem dobivenim u brošuri, o tome ko smo, i koji je najbolji način komunikacije sa nama. Naravno, sve to u funkciji zajedničkog rada i saradnje u polju kvaliteta i sigurnosti zdravstva, i zdravstvenog sistema, i pitanja za koja smo zaduženi. Na koncu, treba reći da smo zadovoljni činjenicom da među prvima, ako ne i prvi u regiji, izlazimo sa ovim oblikom štampanog materijala u javnost, i da okončanje rada na brošuri smatramo vlastitim uspjehom, pogotovo imajući u vidu limitiran broj kadrova u našoj agenciji, odnosno onih koji se, uz referentni rad, mogu dodatno pozabaviti i radom na ovakvom materijalu - na profesionalan i učinkovit način. Nadam se da će brošura naići na pozitivan odziv publike i kritike te da će poslužiti svrsi i, u budućnosti, biti uputstvo za slične materijale u narednim izdanjima.“

Skupovi koji su u planu već od sredine aprila, biti će prilika za podjelu prvih kopija brošure „AKAZ-kultura kvaliteta“ , a u predstojećem periodu se očekuje selektivna distribucija kojom planiramo, do kraja godine, pokriti zdravstvene ustanove u FBiH, kao i relevantne političke i društvene aktere, i organizacije na domaćem i stranom planu.


Vijest

17.03.2017.

Vanjska ocjena apoteka

Dana 13. i 14.03. obavljena je vanjska ocjena PZU Apoteke Pharmacom Tuzla i Apoteke Đulović Živinice. Vanjsku ocjenu PZU apoteke Pharmacom i pripadajućih ogranaka u Lukavcu, Živinicama, Đurdeviku, Gračanici i Tuzli obavio je tim vanjskih ocjenjivača u sastavu mr.ph. Anela Galić, mr.ph. Ernesa Škaljo i mr.ph. Bakir Omerbegović dok je apoteku Đulović pregledala mr.ph. Ernesa Škaljo.

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača komisija za sertifikaciju apoteka i Upravno vijeće AKAZ-a donijeće konačnu odluku o sertifikaciji.

 

 

Fotografije sa vanjske ocjene


Vijest

16.03.2017.

Održana druga radionica za koordinatore kvaliteta

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 16. marta 2017. godine, održana je druga radionica za koordinatore kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine.

Tema drugog edukacijskog modula je bila „Certifikacijski i akreditacijski standardi“. U prvom dijelu obuke prisutne je pozdravio doc. dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a i u svom uvodnom izlaganju upoznao prisutne o uspostavi sigurnosnih, certifikacijskih i optimalnih, akreditacijskih standarda kvaliteta. Uz to, dr.Novo je upoznao učesnike edukacije o zdravstvenim ustanovama koje je AKAZ certificirao tj. akreditirao u FBiH u prošloj godini, o međunarodnim projektima u kojima učestvuje i sprovodi AKAZ, o članstvu u ISQua, o izdavanju AKAZ- ove brošure.

Nadalje, o sadržaju standarda za domove zdravlja, timove porodične medicine i centre za mentalno zdravlje govorila je prim.dr. Lejla Mačković, o sadržaju standarda za bolnice, mr.sc.med. Enis Hasanović i o standardima za apoteke dr.sc.ph. Vera Kerleta.

Tokom edukacije, učesnici su u grupama radili i vježbu koja se odnosila na samoocjenu. Uz to, potrebno je naglasiti, da su rađeni i testovi znanja, gdje su učesnici pokazali zavidne rezultate.

Naredna edukacija će se održati 23.03.2017. godine (Modul 3 – Politike i procedure na temelju standarda).

Test modul 2: Certifikacijski i akreditacijski standardi


Vijest

15.03.2017.

Posjeta Domu zdravlja Grude

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), doc.dr. Ahmed Novo danas je posjetio DZ Grude i obavio razgovor sa direktoricom ove zdravstvene ustanove, dr. Zdravkom Erkapić, gdje je tokom sastanka bilo riječi o uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u ustanovi na čijem je čelu.

Sastanak je održan u u radnom i prijateljskom okruženju, gdje je naglašena važnost i značaj podizanja nivoa zdravstva u lokalnoj zajednici. Uz to, bilo je govora i o mogućnosti uključivanja i drugih domova zdravlja u proces uspostavljanja sistema kvaliteta u Zapadnohercegovačkoj županiji.

Ovo posjeta je imala za cilj da podstakne saradnju u oblasti uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenoj zaštiti, između AKAZ-a i DZ Grude.

 

 

 

 

 


Vijest

09.03.2017.

09. mart - Započela edukacija za koordinatore kvaliteta

Danas je u prostorijama AKAZ-a održan prvi dio obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama koji će pohađati ovu obuku 16 sedmica - svaki naredni četvrtak do 29. juna, kada okončava proces edukacije i prijenosa znanja iz sedamnaest modula za osnovnu obuku. Predavači AKAZ-a su ranije obavili pripreme na kojima je izvršena modifikacija prethodnih metodoloških i didaktičkih rješenja.

Direktor AKAZ-a, Doc.Dr. Ahmed Novo: “Naša agencija je edukacioni i resursni centar već dugi niz godina i stalno radi prilagođavanje programa i načina prijenosa znanja i iskustava, kako bismo permanetno bili u ravni sa modernim, i naprednim rješenjima, koja nalazimo za adekvatna i adaptibilna i u našim uslovima. Zbog toga smo uveli „Dan predavača“ u okvire redovnog obnavljanja pristupnih metoda obučavanja, gdje se svi predavači AKAZ-a okupljaju, i ažuriraju svoje predavačke vještine - grupno, a zatim - pojedinačno razrađuju vlastite forme predavanja i vježbi. Predavanja ex catedra su još uvijek osnovni način i nisu prevaziđena, prije svega - kao živi način prijenosa znanja, ali nove tehnologije nalažu uvođenje i novih metoda, učila i pomagala. Nadamo se da ćemo u skoroj budućnosti biti u prilici da i u tom smislu pojačamo našu prisutnost u zdravstvenim ustanovama - koristeći još više peer-to-peer i on-line pomoć menadžmentu, voditeljima, koordinatorima i zdravstvenim profesionalcima u sferi kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.“

U skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, program koji je danas započeo je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.


Vijest

08.03.2017.

Sastanak sa predstavnicima Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)

Švicarska agencija za razvoj i saradnju ( Swiss Agency for Development and Cooperation ) je međunarodna organizacija sa kojom AKAZ uspješno sarađuje već dugi niz godina i zajednički ostvaruje vrijedne rezultate u sferi uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvene ustanove u FBiH. Projekti čija je implementacija trenutno u toku su „Jačanje sestrinstva u BiH“ gdje su partneri i ProSes i FAMI , zatim projekat sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom ( WHO ) u BiH a koji se tiče kardio-vaskularnih rizika, i „Projekt Mentalno zdravlje u BiH“, jedan od najsveobuhvatnijih i najdugotrajnijih zajedničkih angažmana koji je do danas doveo do akreditacije čak 23 centra za mentalno zdravlje u FBiH. Upravo je ovaj projekat predstavljao središnji dio današnjeg razmatranja na sastanku sa predstavnicim SDC.

Prof. Nick Bouras , Maudsley International (Velika Britanija), gospođa Erika Placella , SDC (Švicarska) i g.din Valeriu Sava , SDC (Moldavija) članovi su evalucionog tima koji ima za zadatak utvrđivanja stanja stvari i toka implementacijskog postupka.Partneri u projektu su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima, dinamikom i postignutim efektima.

Doc. Dr. Ahmed Novo:“ Projekt Mentalno zdravlje u BiH jedan je od ponajbolje vođenih projekata u kojem smo uspjeli pokrenuti stvari od samog početka sa punim entuzijazmom svih učesnika. To je ključ uspjeha i osnova na kojoj smo izgradili čitav sistem centara za mentalno zdravlje koji funkcioniraju dajući poboljšanu uslugu i oslonac cjelokupnoj zajednici. Na današnjem sastanku smo definirali sve krucijalne problematike i zacrtali put za naredni period. Također smo ponovili našu zahvalnost Federalnom ministarstvu zdravstva, gospodinu ministru Vjekoslavu Mandiću i gospodinu Goranu Čerkezu, koji su, svojim zalaganjem, strukturnom i institucionalnom pomoću umnogome olakšali rad u projektu i time su jednako zaslužni za postignute rezultate.“


Vijest

07.03.2017.

Direktor doma zdravlja Živinice posjetio AKAZ

Direktor doma zdravlja Živince Prim. doc. dr. sci. Esed Omerkić, i koordinator kvaliteta Halid Mahmutbegović, dobitnik priznanja za izvrsnost za 2015. godinu, posjetili su Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, i održali radni sastanak sa direktorom agencije Doc. Dr. Ahmedom Novom, i saradnicima.

Dom zdravlja Živinice je ustanova koja već niz godina uspješno radi na planu uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta, i postiže vidljive i mjerljive rezultate u primjeni standarda, pružajući tako osiguranicima poboljšanje usluga unutar okvira pozitvnog i sigurnog radnog okruženja. Ovaj Dom zdravlja je po broju radnika, opremljenosti, stručnosti, vrstama usluga koje pruža, i broju stanovnika koje opslužuje, drugi dom zdravlja u Tuzlanskom kantonu.

Na današnjem sastanku, razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji AKAZ-a i Doma zdravlja Živinice vezano za do sada proveden postupak akreditacije centra za mentalno zdravlje, i sertifikaciju 29 timova porodične medicine.

Doc. Dr. Ahmed Novo je iskoristio priliku posjete vodstva DZ Živinice, pa je uručio direktoru sertifikate za timove porodične medicine, te čestitao svim članovima timova, i cijeloj ustanovi na uspjehu.

Doc. Dr. Ahmed Novo:“ Dom zdravlja Živinice je izuzetan kolektiv čiji zaposlenici imaju jasan stav da su kvalitet i sigurnost temelj dobre usluge i garant za budućnost. Nadam se da će vodstvo ustanove iskoristiti momentum, i uskoro započeti postupak sertifikacije cijelog doma zdravlja i akreditacije timova porodične medicine. U tome ćemo im dati svaki vid podrške i institucionalne pomoći.“


Vijest

06.03.2017.

Održan sastanak direktora AKAZ-a i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

Današnji sastanak predstavnika federalne i kantonalne institucije, održan u radnom i prijateljskom ozračju, još jednom je potvrdio da nivoi ingerencija ne predstavljaju prepreku za predan odnos naspram poboljšanja situacije u sferi sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Naime, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, gosp. Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković, primio je direktora AKAZ-a, Doc. Dr. Ahmeda Novu, na radni sastanak koji je za temu imao - razmatranje aktualnih zbivanja u Kantonu Sarajavo, s fokusom na pitanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih ustanova, i pruženih zdravstvenih usluga. Ova pitanja su, po mišljenju vodećih ljudi dviju institucija, središnji problem koji zaslužuje iznalaženje finansijskih i ljudskih resursa konstantnim naporima svih zainteresiranih kako bi se postavio temelj izgradnji svijesti, i kulturi kvaliteta i sigurnosti koji - nikada ne dolazi, i ne smije doći u pitanje. Iako Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstu FBiH nema zakonske prerogative za zaključivanje direktnih ugovora sa kantonalnim fondovima, stalna kooperativna veza i poticanje radnih stimulativnih mjera i koraka u polju kvaliteta, smjernica je za aktivnosti AKAZ-a u odnosu na sve kantonalne zdravstvene fondove. Započeti postupak sertifikacija i akreditacija u mnogim zdravstvenim ustanovama u sarajevskom kantonu, kao i kantonalna reforma zdravstva koja je već u toku, razlozi su više koji dovode ključne aktere za radni stol, i otvaraju mogućnosti implementacije najboljih rješenja.

Doc. Dr. Ahmed Novo:“ Sve ono što AKAZ radi na području Kantona Sarajevo, a što je zaista i mnogo, i značajno, te uz to i sa tendencijom stalnog porasta, a tiče se postupaka uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta, odnosno postupke sertifikacije i akreditacije zdravstvenih ustanova, predstavlja i za kantonalni fond uspješni iskorak, i potvrdu zajedničkog opredjeljenja za kvalitet. Današnji sastanak je, nadam se, samo prvi u nizu stalnih kontakata koje namjeravamo usmjeriti na zajedničko planiranje, projekte, i involviranje svih zdravstvenih ustanova KS na planu aktivne izgradnje kulture kvaliteta. Zahvaljujem g.-dinu Turkoviću na lijepom prijemu i konstruktivnom radu koji potvrđuje zajednička nastojanja za postizanje najviših standarda za osiguranike KS.“


Vijest

03.03.2017.

Kontinuirana obuka zdravstvenih radnika – ključ uspjeha, i zadovoljstva pacijenata
Obuka za koordinatore kvaliteta započinje 09.03.2017. godine

Obuka zdravstvenih djelatnika koja se provodi u AKAZ-u ima, osim očigledne svrhe obučavanja u sferi sigurnosti i akreditacije u zdravstvu - za pojedinca, još jedan aspekt, a koji nije primarno izražen, niti je posebno uočljiv. To je aspekt postizanja efekata i rezultata obuke i u zdravstvenim ustanovama koje upućuju svoje radnike na edukaciju. Naime, radi se o koristi od edukacije koja je usmjerena na zdravstvene ustanove kao viši organizacioni stepen, i krajnjeg pružaoca zdravsvene usluge i zdravstvene zaštite uopće. Ustanove su dakle krajnja adresa na koju stiže obuka za svakog pojedinog zdravstvenog radnika, i one imaju zadatak postizanja dobrobiti u zajednici, odnosno - povećanje zadovoljstva pacijenata.

Ukoliko unaprijed nismo usmjereni, i vođeni posebnim valoriziranjem edukacije uopće, nećemo moći ispravno shvatiti ovaj drugi aspekt edukacionih aktivnosti, niti ćemo dobiti punu sliku važnosti kontinuirane obuke.

Zadovoljstvo pacijenata kao ultimativni cilj uvođenja, podizanja, i održavanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, postiže se, ne samo ostvarivanjem nivoa poštivanja pojedinih standarda, nego i obučavanjem upravo onih radnih kadrova koji te standarde i dostižu. Drugim riječima, ishodišna tačka svakog poboljšanja je – edukacija djelatnika koji vlastita znanja i iskustva direktno primjenjuju u praksi. Suprotno, opravdano je reći da, ukoliko nemamo specifično obučene kadrove, nikada i nikako nećemo moći postići očekivane rezultate i poboljšanja. Sve kvalitativne promjene koje se uvode, nužno se smatraju umjetnim, vanjskim, i nametnutim rješenjima - ako nemamo čvrsto usađeno znanje o potrebi i opravdanosti uvedenih promjena.

Vijest

28.02.2017.

Usvojen Finansijski Izvještaj Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2016. godinu i dodijeljeno 19 certfikacija apotekama i timovima obiteljske/porodične medicine

Na svojoj 36. sjednici održanoj 27.02.2017. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i usvojio Finansijski izvještaj Agencije za 2016.  Na istoj sjednici Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju certifikacija za 4 apoteka iz lanca LJZU „Biofarm“  Neum i 15 timova obiteljske/porodične medicine u 2 doma zdravlja (JZU DZ Kladanj i JZU DZ Banovići).

Navedenim apotekama i timovima obiteljske/porodične medicine su nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka i Komisije za certifikaciju timova obiteljske/porodične medicine, dodijeljene certifikacije obzirom da su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke, odnosno standarda sigurnosti za timove obiteljske/porodične medicine. Menadžmenti navedenih zdravstvenih ustanova će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja preostalih obaveza prema Agenciji. Konačno, Upravni odbor je razmotrio i na prijedlog Direktora usvojio novi set standarda sigurnosti i kavaliteta za domove zdravlja i za zavod za transfuzijsku medicinu.


Vijest

24.02.2017.

Osnovna obuka za osoblje apoteka – post festum

U AKAZ-u je ustaljena praksa da sve polaznike edukacije testiramo, i da stepen usvajanja novih znanja ocjenjujemo, kako bismo imali metriku uspješnosti obavljenog edukacijskog rada, i svakog pojedinog programa. Također, obavljamo i ispitivanje putem upitnika ELZO tj. upitnika o evaluaciji provedenog edukativnog procesa, u smislu prikupljanja povratnih informacija koje, u nastavku, služe svim eventualnim adaptacijama, izmjenama, dopunama i/ili revizijama programa, modula, ili pristupa u pojedinim cjelinama obuke zdravstvenih profesionalaca.

Netom okončana obuka djelatnika apoteka zdravstvenih ustanova, iznjedrila je nekolicinu stavova polaznika koje vam namjeravamo navesti u vidu integralnih citata. Nadamo se da će uvid u evaluacioni list pojedinih polaznika biti od koristi, i reći nešto o edukaciji u AKAZ-u - iz pozicije polaznika obuke. Komentari:  Obuka pripremljena profesionalno, lako razumljiva i primjenjiva; Dostupnost materijala i gotovih procedura na „dobrim praksama“  na stranici AKAZ-a; Izuzetno kvalitetno, edukativno; Sve pohvale.

Naredna osnovna obuka za osoblje apoteka u AKAZ-u biće održana 28.09.2017. godine.


Vijest

23.02.2017.

Uspješno okončana prva ovogodišnja obuka za djelatnike apoteka u AKAZ-u  
 Četvrtak 23. februara, osnovna obuka za osoblje apoteka

Novi ciklus obuke za djelatnike apoteka, ove godine je predviđen, i uključen u kalendar obuke koji je objavljen na web stranici AKAZ-a već početkom januara. Namjera da se svi angažmani u oblasti edukacije zdravstvenih radnika uvrste u fiksni kalendar - kako bi se omogućilo bolje raspolaganje resursima, i, sa druge strane, izašlo u susret kandidatima u smislu planiranja obaveza, prijave, i izvršavanja uplata za edukaciju - implementira se do sada u potpunosti, i nailazi na odličan odziv svih zainteresiranih, i uključenih u proces obuke koji obavlja AKAZ.

Na današnjem okupljanju polaznika obuke za djelatnike apoteka, obuka je održana u prostorijama AKAZ-a, sa početkom u 08:30 sati, i petnaest polaznika je imalo priliku da se detaljno upozna sa nizom tema i problematika koje se tiču oblasti predviđenih programom obuke. Naime, djelokrug rada AKAZ-a; sertifikacijski i akreditacijski standardi za apoteke; propisani indikatori; načini ispunjavanja traženih zahtjeva - čine sklop osnovnih oblasti, i pitanja sa kojima je nužno upoznati se kako bi bili u mogućnosti uspješno primijeniti razmjenjena znanja iz prakse, te što lakše proći zakonom predviđeni postupak sertifikacije. U praktičnom dijelu obuke, polaznicima je objašnjen metod pisanja procedura, i uručeni primjeri izrađenih procedura. Na koncu, polaznici su samostalno isprobali pravilan model provedbe samoocjene u apoteci.

Napomena: kandidati koji pohađaju osnovnu obuku time ispunjavaju preduvjet za upis na obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Čestitamo učesnicima današnje edukacije, i podsjećamo da, Pravilnik o stručnom usavršavanju  (član 14), predviđa da Komora magistara farmacije u FBiH dodijeljuje svim polaznicima boda.

Fotografije sa obuke...


Vijest

22.02.2017.

21.02. Dan predavača AKAZ-a

U skladu sa datumom predviđenim u kalendaru obuke, 21. februar označen je kao Dan predavača AKAZ-a.

Veliki broj specijaliziranih tečajeva koji se odvijaju u našoj agenciji, ali i na drugim lokacijama u federaciji, razlog je postojanja izvrsnog tima AKAZ-ovih predavača, a koji su stručnjaci izrasli iz potrebe obučavanja zdravstvenih profesionalaca u polju sigurnosti i kvaliteta, i akreditacije u zdravstvu. Naš tim čine pojedinci izuzetnih predavačkih odlika koje kompetencijom u potpunosti pokrivaju sva relevantna polja obuke. Uz pomoć vlastitih stručnih znanja i iskustva iz prakse, zatim didaktičke sposobnosti povlaštenog prijenosa, predavači uvode polaznike u vrlo specifične problematike, dajući im, pri tom, set neophodnih informacija koje zorno predstavljaju suštinska pitanja, te na način da ih osposobljavaju za primjenu i upotrebu alata koji znače unapređenja u radu.

U skoro petanestak godina rada, i u sferi edukacije, AKAZ je uspješno obučio oko 4.500 zdravstvenih radnika i utvrdio sistem obuke za različite namjene i polaznike, te stepenovane na način da se osnovna znanja unapređuju i oblikuju u određenim vremenskim periodima, u skladu sa potrebama i zahtjevima. Tailored education je novi trend obučavanja koji u svijetu postoji već neko vrijeme i koji se pokazuje kao ponajbolji pristup u obučavanju i stručnom osposobljavanju u specifičnim oblastima za koje na postoji klasična instuticionalna edukacija. Naime, cross-refference tretman, odnosno teme koje se tiču više različitih profesionalnih područja, a koje se tretiraju navodeći konstantno njihove međusobne veze, problem je zdravstva kao državno-upravne oblasti - sektora, a još i više , u polju sigurnosti i kvaliteta, i akreditacije u zdravstvu – kao dodatno specijaliziranoj oblasti. Stoga, vrlo je zahtjevno rješenje ovog problema, pa time i zadatak okupljanja stručnjaka koji, svako iz svog ugla, može docirati o problematikama koje se tako uvezuju u sistemsko znanje posebnog karaktera.

Vodeći računa o tome, AKAZ je naročito posvetio pažnju timskoj pripremi predavača, i izradi zajedničke strategije i metodologije, kako bi polaznici naših tečajeva dobili „ paket znanja izrađen po mjeri“. To je upravo poenta sistemskog pristupa, i taj zahtjev iziskuje trajni napor i kolaudaciju tima, kako bi se izbjegla odstupanja u standardu, i eventualno prikupljanje znanja koja međusobno nisu povezana određenom jedinstvenom vodiljom - fil rouge – koja objedinjuje, i ujedinjuje.


Edukacija

21.02.2017.

Edukacija za koordinatore kvaliteta
- započinje 09.marta 2017. godine -

Edukacija, koja započinje 09.marta 2017. godine, omogućiće da koordinatori kvaliteta iz zdravstvenih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine steknu potrebne vještine i obnove svoja znanja potrebna za obavljanja funkcije koordinatora. Ovo je i odlična prilika da se koordinatori kvaliteta iz raznih zdravstvenih ustanova upoznaju i ostvare kontakte, koji će im umnogome pomoći u radu, da razmjene iskustva, ali i da daju kvalitetne prijedloge u smislu unaprijeđenja njihovog rada.

Svih 17 edukativnih modula koji će biti prezentirani u narednih četiri mjeseca će biti obogaćeni novim saznanjima i iskustvima koordinatora u njihovom radu. Ovaj skup će biti prilika da se kroz razgovor, prijedloge i dogovor dođe do novih saznanja i promjena koje će olakšati i unaprijediti zahtjevnu ulogu koordinatora kvaliteta.

Imajući vidu finansijsku situaciju u zdravstvenim ustanovama u F BiH, u AKAZ-u smo dogovorili, da iznos od 1.600,00 KM, možete, ako Vam to odgovara, podijeliti u dvije rate: prva, sedam dana prije početka edukacije, druga, do konca aprila 2017. godine. U prilogu se nalazi obrazac za prijavu i upute za uplatu edukacije koje trebate proslijediti putem e-mail-a na AKAZ-ovu adresu.

Edukacija će se održavati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, - AKAZ, Mustafe Pintola, 1. u DZ Ilidža.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo Vam na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.


Obavijest

20.02.2017.

Obuka za djelatnike apoteka u AKAZ-u 23.02.2017.

Prvi ovogodišnji turnus edukacije – Osnovna obuka za osoblje apoteka , u skladu sa predviđenim planiranim djelatnostima u kalendaru AKAZ-a, upisan je za četvrtak 23. februara. Prijave će se primati po formuli 3+1 gratis, odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove. Obuka će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati. Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; sertifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH, dodjeljuje 3 boda.

Obrazac prijave za edukaciju možete preuzeti ovdje...

Program obuke možete preuzeti ovdje...


Vijest

17.02.2017.

Dani kvaliteta u ISQua-inom Biltenu

Okupljanje na Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH, sigurno je bilo jedan od najznačajnijih skupova zdravstvenih radnika u BiH u prošloj godini. Masovnost, stručni sadržaj, međunarodni okrugli sto, dodjela priznanja i, istovremeno široki zahvat tematskih polja koja su obrađivana na marginama skupa, nisu pobudili interes samo domaće javnosti i medija, nego su našli svoje mjesto, u obliku tekstualnog prikaza i u Biltenu ISQua-e. To se može smatrati velikim postignućem uzimajući u obzir da svaki takav prikaz neke od organizacija – članova u ISQua-i, ulazi u konkurenciju objavljivanja vijesti sa svim ostalim članovima ISQua, i zbivanjima koja se dešavaju tokom cijele godine i na svim kontinetima, u gotovo svim državama svijeta.

Međunarodna organizacija za kvalitet u zdravstvu (ISQua), smatra se vrhovnim autoritetom u pitanjima kvaliteta zdravstva i zdravstvenih usluga, te akreditacije, kao postupka verifikacije uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta. ISQua ima u svom članstvu 650 predstavnika regionalnih, državnih i privatnih organizacija koje se bave problematikom kvaliteta, i akreditacije u zdravstvu, i predstavlja na taj način prostor opće, globalne platforme, i razmjene iskustvenih i doktrinarnih pitanja i rješenja.

AKAZ je 2015. godine primljen u članstvo ISQua-e. Namjera nam je ishoditi i ISQua-ini prestižnu akreditaciju, što podrazumijeva ispunjavanje standarda koji se smatraju neophodnim za takvo međunarodno priznanje. Naime, svaki kandidat za akreditaciju ISQue prolazi postupak ocjene analogan ocjeni pojedine ustanove u zemlji gdje kandidat obavlja rad. Na taj način, ISQua akreditira kandidata kada utvrdi ispunjenje standarda koji ga kvalificiraju u svojstvo osposobljenog ispitivača stanja kvaliteta kod svojih aplikanata.

AKAZ, poput drugih utemeljenih članova, dostavlja ISQua-i izvještajne informacije o vlastitom radu i postignućima na domaćem nivou te, na taj način, putem ISQue-inog mehanizma pokrivanja članstva, promiče podatke i rezultate rada prema ukupnom članstvu. Također, AKAZ je i kontribuent u sferi stručnih radova koje se prezentira na ISQua-inim periodičnim kongresima. Ove godine, istek roka za dostavu radova za budući, 34.-ti ISQua-in kongres u Londonu (01.- 04.10.) je 15.02. (NB: vidi članak od 04.01.2017.). S ponosom možemo reći da je AKAZ već dostavio rad, te očekuje povratnu informaciju o prihvatu kako bi se započelo sa pripremom za učešće na kongresu.

S druge strane, u okviru vlastitog mandata, s ciljem upoznavanja aktera na domaćem planu, ISQua dostavlja članovima relevantna materijale na objavu i, na taj način, propagira i divulgira sadržaje koje smatra važnima. Do sada je AKAZ uredno ispunjavao ovu člansku obavezu, i to namjeravamo činiti i ubuduće.


Vijest

16.02.2017.

„Apoteke Sarajevo“ – Posvećeni kvalitetu i sigurnosti

Ranije započeta saradnja AKAZ-a sa JU „Apoteke Sarajevo“, nastavljena je jutrošnjim radnim sastankom vodstva ustanova - g. Saita Muradića, generalnog direktora Apoteke Sarajevo, i g. Ahmeda Nove , direktora AKAZ-a, u sjedištu ove najpoznatije bosanskohercegovačke apotekarske kuće.

U prisustvu saradnika g.-đe Azre Bajraktarević, koordinatora za kvalitet u JZU „Apoteke Sarajevo“, i g.-đe Vildane Drljević, Višeg stručnog savjetnika za pitanja sertifikacije u AKAZ-u, vođeni su razgovori o temama vezanim za uvođenje sistema kvaliteta i sigurnosti, i nastavku postupka sertifikacije, predviđenom pozitivnim propisima FBiH.

Izraženo je obostrano slaganje u odnosu na predstojeće zadatke, te mogućnost, i oblike buduće saradnje. Naime, pitanja koja su ocijenjena od važnosti, tretirana su iz pozicije implementacijskih termina, i budućih angažmana, kako bi se nastavak aktivnosti prilagodio planiranim obavezama dviju ustanova.

Ovom prilikom, generalni direktor „Apoteka Sarajevo“, izrazio je želju i nadu, da predstojeći period bude, prije svega, označen općim uvođenjem standardiziranih postupaka, kako na planu proizvoda, tako i metoda rada, usluga, i radnog okruženja. Zbog toga, i sastanak sa predstavnicima AKAZ-a dolazi u pravo vrijeme, to jest početkom radne godine, kako bi se što bolje koordiniralo predstojećim naporima.


Vijest

15.02.2017.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
organizovao prigodnu proslavu nakon ceremonije dodjele sertifikata za sigurnost i kvalitet

U srijedu 15.02.2017. godine, u hotelu „Hollywood“ na Ilidži, u prisustvu uglednih javnih radnika, kantonalnih dužnosnika, zvanica i predstavnika lokalnih medija, vodstvo i zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, organizovali su proslavu u povodu uspješno okončanog postupka akreditacije i sertifikacije, koji je vođen tokom prošle godine.

Nakon potpisivanja ugovora o edukaciji uposlenika, provođenju postupka facilitacije te akreditacije i sertifikacije sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Zavod je uspješno ispunio sve pretpostavke za dobivanje statusa akreditirane i sertificirane ustanove, odnosno, pregledom vanjskih ocjenjivača AKAZ-a, utvrđeno je ispunjavanje predviđenih standarda sigurnosti i kvaliteta u postotku koji je neophodan za ishođenje statusa.

Doc. Dr. Ahmed Novo:“ Čestitamo menadžmentu i zaposlenicima na ovom uspjehu i želimo im nastavak rada u skladu sa stalnom težnjom za poboljšanjem i ispunjenjem optimalnih standarda sigurnosti i kvaliteta. Zavodi za javno zdravstvo su specifični dio ukupnog sistema zdravstvene zaštite i zaslužuju posebnu pažnju javnosti. Danas, u ovim svečanim trenucima, izražavamo nadu da će Zavod i dalje biti čvrsti oslonac u zdravstvenom sistemu, te da će, putem promocije i prevencije u zdravstvu, biti garant zdravlja naroda u našoj zajednici.“

Podsjećamo da je direktorica Zavoda, Dr.sci.med. Snježana Balta, primarius , bila jedna od dobitnica priznanja za izvrsnost u kategoriji zdravstveni menadžer na AKAZ-ovim Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH , održanim proteklog decembra 2016. godine.

Današnja proslava predstavlja istovremeno i zalog budućim nastojanjima i održavanju prestižnog nivoa koji treba stimulativno djelovati na cjelokupno okruženje.

 


Vijest

14.02.2017.

Okončana vanjska ocjena LJ.Z.U. „Biopharm“ Neum

Jedna od prvih ustanova koja je izvršila zvaničnu prijavu za proces uspostave sigurnosnih standarda u sferi farmacije/apotekarstva, i koja je pristupila sustavnim pripremama uvođenja i verifikacije standarda sigurnosti u suradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), bila je Ljekarna zdravstvena ustanova „Biopharm“ iz Neuma . Naime, vodstvo ove apoteke koja je prisutna na nekoliko lokacija u južnim urbanim centrima federacije, prepoznalo je važnost sigurnosnih i kvalitativnih standarda kao osnove za unapređenje vlastitog rada i radnog okruženja, a posljedično, i benefita koji se postiže na općoj ravni poslovanja i odnosa sa pacijentima i klijentelom.

Slijedom obavljenih pripremnih radnji, AKAZ-ovi ovlašteni ocjenjivači vanjske provjere kvaliteta , 13.02.2017. godine, obavili su vanjsku ocjenu Ljekarne zdravstvene ustanove „Biopharm“, kako bi se, u svrhu sertifikacije, egzaktno utvrdilo stanje ispunjenosti standarda sigurnosti.

Vanjsku ocjenu obavila su tri renomirana ocjenjivača AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, u svojstvu vođe tima , te mr.ph. Ernesa Škaljo, i mr.ph. Esma Mustafić – Batilović, kao članovi tima ocjenjivača.

Vanjska ocjena ljekarne zdravstvene ustanove „Biofarm“, spada u zahtjevnije postupke obzirom je iziskivala obuhvaćanje svih organizacionih dijelova ove ustanove, to jest, središnjeg, u Neumu, i ogranaka u Grudama, Posušju i Tomislavgradu.

Posao je efikasno i uspješno obavljen, i „Biopharm“ je tako postao prva zdravstvena ustanova – apoteka na cjelokupnom području Hercegovačko – neretvanskog kantona, Kantona 10, i Zapadnohercegovačke županije koja je prošla vanjsku ocjenu.

Nakon obrade izvještaja vanjskih ocjenjivača, bit će utvrđen postotak ispunjenja standarda, i donešena odluka o sertifikaciji.

Čestitke svim uključenim u postupak za ažurnost i profesionalnost u radu.


Vijest

13.02.2017.

U pripremi brošura „AKAZ – Pitanja i odgovori“

Cijenjeni posjetioci AKAZ-ove web stranice!

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, u vrijeme kada je osmišljena, i kada su povedeni prvi razgovori o potrebama postojanja jedne ovakve organizacije, kao i mogućnostima njegog osnivanja i egzistiranja, predstavljana je kao - novitet, i kao nužni kvalitativni pomak za zdravstveni sektor i cjelokupnu zajednicu. Od tada je prošlo već skoro petnaest godina, i do danas su ostvareni mnogi od tada postavljenih ciljeva, koje su idejni začetnici i osnivači zacrtali kako bi agencija zaživjela i postala nužni, neophodni i konstruktivni dio sistema.

Ipak, do sada, sve ono što agencija jeste, ono što ona radi, i ono čime se bavi, nije dovoljno poznato najširoj javnosti a, ponekad, čak ni profesionalnoj zajednici. Osim ove zvanične internetske stranice AKAZ-a, ne postoji neki drugi oblik štampanog materijala priređen u formi pismenog uratka koji bi bio jednostavno štivo za stručnu i laičku čitalačku publiku. A radi se o stvarnoj potrebi. Kako za AKAZ, tako i za sve one koji dolaze u kontakt sa AKAZ-om, i problematikama vezanim za domen rada naše agencije.

Stoga, došlo je vrijeme da se jedno takvo štivo uobliči u brošuru, koja ne treba biti obimna, opterećena stručnim, malo razumljivim pojmovima, ili terminima koji su bliski isključivo posvećenim profesionalcima; ali ne smije biti ni pretjerano lapidarna, i isključivo laički orijentirana.

Naime, upravo je u toku koncipiranje ove brošure i traženje te, prave mjere formata i suštinskog sadržaja, pa smo skloni rješenjima u okviru kojih bismo rad priredili u formi ilustriranog kratkog opisa temeljnih pojmova vezanih za agenciju, i za sigurnost, kvalitet i akreditaciju u zdravstvu. Misija, vizija, struktura organizacije, metod rada i oblici saradanje koje AKAZ primjenjuje u svom radu, trebaju biti predstavljeni jezgrovito i koncizno, a sa namjerom da svako ko pročita ovu brošuru, stekne jasnu predstavu o tome ko smo, šta radimo, i, šta želimo i trebamo postići. Također, želimo odgovoriti i na pitanje: kako namjeravamo postići zacrtane ciljeve; ostvariti naše planove; te, uz čiju pomoć, i na koji način.

Da bi AKAZ ostao vjeran vlastitoj prirodi extramuralnog čimbenika orijentiranog na saradničke struture, i opredjeljenog na podjelu funkcija u okviru zajdničkih nastojanja, želimo pozvati sve naše saradnike, sve zdravstvene radnike, medicinske i druge profesionalce, kao i sve zdravstvene osiguranike i pacijente koji koriste usluge zdravstvenih ustanova, da nam pomognu u našem radu.

U cilju što kvalitetnijeg konačnog izgleda brošure, pozivamo vas da nam dostavite vlastita razmišljanja, prijedloge rješenja, apstrakte, koncepte i sažetke tematskih dijelova za budući konačni izgled brošure, učestvujući na taj način u aktivnoj pripremi brošure. AKAZ je naša zajednička stvar, a mi koji trenutno ovdje radimo, samo smo direktni vršioci dužnosti. AKAZ pripada svima nama i treba biti u funkciji svih, i na dobrobit svakog pojedinca koji koristi sistem zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Unaprijed Vam hvala za svaki komentar, sugestiju, pisanu intervenciju i konstruktivnu kritiku koju namjeravamo prihvatiti, analizirati i, u nekom obliku, inkorporirati u budući uradak.

Direktor AKAZ-a, Doc. Dr. A. Novo


Vijest

10.02.2017.

Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2016. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila (koordinator@akaz.ba), bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje , elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar/siječanj 2017. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2017. godine , a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2017. godine . Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta. Podatke je potrebno unijeti u elektronski obrazac i poslati AKAZ-u u navedenim rokovima isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba. Indikatore izvedbe, uputstvo i obrasce možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici: http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona: 033 771-873 i e-maila (koordinator@akaz.ba).


Vijest

08.02.2017.

Obuka za djelatnike apoteka u AKAZ-u 23.02.2017.
Formula 3 + 1 gratis

Prvi ovogodišnji turnus edukacije – Osnovna obuka za osoblje apoteka , u skladu sa predviđenim planiranim djelatnostima u kalendaru AKAZ-a, upisan je za četvrtak 23. februara. Prijave će se primati po formuli 3+1 gratis, odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke – zdravstvene ustanove. Obuka će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati. Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; sertifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH, dodjeljuje 3 boda.

Obrazac prijave za edukaciju možete preuzeti ovdje...


Vijest

07.02.2017.

2017. – GODINA INTENZIVNE SERTIFIKACIJE
Da li je vaša ustanova jedna od sertificiranih zdravstvenih ustanova u FBiH?

Ako ste na pitanje iz podnaslova odgovorili pozitivno, onda ste jedan od onih čije je vodstvo ustanove shvatilo važnost sertifikacije i odazvalo se spremno na poziv ispunjavanja standarda sigurnosti na suštinski, sistemski i organizovan način.

Ako ste, pak, odgovorili negativno, evo prilike da, zajedno sa nama iz AKAZ-a, pristupite jačanju zdravstvenog sistema svim metodama koje su nam na raspolaganju. Prije svega, sertificirajmo sve naše zdravstvene ustanove, a zatim nastavimo dalje - podižimo svijest naše zajednice da samo mi sami možemo, i trebamo poboljšavati stanje oko sebe. Mi, zdravstveni radnici, dužni smo voditi naše sugrađane u pravom smijeru, i koristiti dostignuća našeg, modernog doba. Sertifikacija je proces koji, ne samo da je obavezan kao sistemski određen i zakonski propisan, već je i puno više od toga. Sertifikacija je potvrda svima nama, kako zaposlenima u zdravstvu, tako i pacijentima, da se nalazimo u sigurnom, standardizovanom, predvidivom i učinkovitom okruženju. To je ono što želimo i sebi i članovima naših porodica.

Kada se ovako pogleda na postupak sertifikacije – postupak dobivanja potvrde da smo sigurni , tada ova administrativna obaveza prestaje biti samo to – puka zakonska forma, i postaje naša zajednička potreba koju iskreno želimo kako bi nama samima bilo bolje.

Ova, 2017.-ta godina, godina je sertifikacije. Ovo je godina u kojoj očekujemo da postupak sertificiranja postane suštinski prepoznato, i strateško opredjeljenje u svim zdravstvenim ustanovama u FBiH.

Doc.dr. A. Novo: “ Ispunjeni smo iskrenim profesionalnim ponosom jer možemo reći da je do sada postignuto - mnogo. Čak se može reći da je postignuto neočekivano mnogo. Ali, to još nije - dovoljno .

Kada pogledamo podatke, govori se o istinski impresivnim brojevima, naročito kada znamo da je naša agencija jedna od onih sa najmanje zaposlenika u cijelom regionu... Ipak, mi smo uspjeli sertificirati skoro četiri stotine zdravstvenih cjelina. Naravno, veliki broj otpada na timove porodične medicine – 259; i laici bi mogli pomisliti da je to posao koji se brzo i jednostavno okončava. Mi, koji radimo sertifikaciju, i svi oni koji su ovaj proces uspješno okončali, znamo da se radi o napornom i intenizvnom poslu..., međutim o poslu koji daje ogromnu satisfakciju, i koji je puno više od uokvirenih priznanja na zidu porodičnih ambulanti. Sertificirali smo i 75 apoteka; jedan dom zdravlja - kao cjelinu; 16 bolnica, odnosno bolničkih jedinica tj. porodilišta; 1 kantonalni zavod za javno zdravstvo; 4 DPST centra i 3 Drop-in centra; i akreditirali smo 23 centra za mentalno zdravlje...

Mnogo je urađeno, još više je pred nama.

Uvjeren sam da će ova godina biti prelomna, godina intenzivne sertifikacije , i da će bit ideje sertificiranja zaživjeti u svim zdravstvenim ustanovama koje čekamo da apliciraju za pokretanje postupka sertifikacije.“


Vijest

02.02.2017.

100.000 posjeta AKAZ-ovom web site-u

AKAZ-ov web site već niz godina privlači veliki broj posjetilaca. Uzrok velikom zanimanju su brojna događanja u AKAZ-u, ali i kvalitetni dokumenti, koji prije svega uključuju objavljene standarde kvaliteta i sigurnosti, brojne priručnike, uputstva za rad, izvještaje i primjere, koji u mnogo čemu mogu pomoći svim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim profesionalcima u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

S ponosom možemo reći da pored posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i susjedih država regiona, naš web site posjećuju zainteresovani iz USA, Saudijske Arabije, Velike Britanije, Njemačke, Turske..., sa današnjim danom ukupno 100.000 posjetilaca iz 103 zemlje svijeta.

 

Zahvaljujemo se svim našim korisnicima i partnerima na suradnji i podršci!!!

 


Vijest

31.01.2017.

Posjeta Fondu zdravstvenog osiguranja Crne Gore

Na poziv direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Crne Gore, mr.sc.med. Seada Čirgića, doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, 03. februara 2017. godine će prisustvovati radionici na temu „Kvalitet zdravstvene zaštitite i stimulativno finansiranje”.

Ovom prilikom dr. Novo će predstaviti Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), upoznati prisutne o radu AKAZ-a u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i o realiziranim aktivnostima u 2016. godini.

Zajedno sa mr.sc. Sinišom Stevićem iz Agencije iz Republike Srpske, koji će prezentirati DRG i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj i govoriti o vrednovanju indikatora kvaliteta kao preduslovu za reformu finasiranja PZZ, sigurni smo da će prisutni na radionici biti u potpunosti upoznati sa aktivnostima u Bosni i Hercegovini u oblasti uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti.

Ovo posjeta ima za cilj da unaprijedi uspješnu saradnju u oblasti uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenoj zaštiti, između agencija i zagovornika uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta u regionu.


Vijest

30.01.2017.

Akreditacija i certifikacija JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Tuzla

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Kantona Tuzla, dr. sc. Maida Mulić, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva, danas je posjetila Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), gdje je tokom sastanka sa direktorom dr. sc. Ahmedom Novom razgovarala o procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u ustanovi na čijem je čelu. Zavod za javno zdravstvo Kantona Tuzla je u junu prošle godine dobio bezuslovnu akreditaciju u trajanju od tri godine za DPST centar koji se nalazi pri ovoj ustanovi.

Sertifikacijski i akreditacijski standardi u kontekstu novog javnog zdravstva kantonalne zavode za javno zdravstvo sagledavaju kao prirodne lidere u razvoju povezanog lokalnog sistema javnog zdravstva, naglašavajući važnost, kako njihovog intramuralnog, tako i ekstramuralnog djelovanja u podizanju nivoa zdravlja u lokalnoj zajednici. U tom smislu, kantonalni zavodi za javno zdravstvo imaju jedinstvenu odgovornost da predvode i koordiniraju sve aktivnosti u implementaciji esencijalnih usluga javnog zdravstva, za što im je u prvom redu potrebna zakonska osnova, partnerstvo u zajednici i adekvatno finansiranje

usluga javnog zdravstva koje zadovoljavaju kritične potrebe pripadajuće populacije i koje, u krajnjoj liniji, treba da dovedu do unapređenja zdravlja u zajednici.

Treba napomenuti da je tuzlanski Zavod drugi u Federaciji BiH koji je pristupio uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta u skladu sa AKAZ-ovim akreditacijskim i sertifikacijskim standardima.


Vijest

26.01.2017.

AKAZ-ov doprinos na odgovore na pitanja EU

AKAZ-ov doprinos na odgovore na pitanja EU Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) učestvovala je i dala svoj doprinos dajući odgovore u Upitniku, dokumentu koji Evropska komisija upućuje državi, podnosiocu zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji. Na osnovu odgovora države podnosioca zahtjeva na ovaj upitnik, Evropska komisija daje mišljenje o sposobnosti države da prihvati uslove članstva i daje preporuku za otvaranje pregovora o članstvu.

U poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja AKAZ je dao svoj doprinos u odgovorima na pitanja br. 39, 44, 49, 66, 84, i 88. Ova pitanja se odnose na indikatore kvaliteta, članstvo u nekoj od evropskih ili mreža Svjetske zdravstvene organizacije, obrazovanje i stručno usavršavanje zdravstvenog osoblja, osigurnje kvaliteta i akreditaciju laboratorija, podršku i socijalnu inkluziju ljudi koji pate od mentalnih zdravstvenih problema i mjere za smanjenje stigme i diskriminacije, kao i promociji zdravog stila života.

Odgovori na ova pitanja su sadržana u AKAZ-ovim standardima sigurnosti i kvaliteta, koji su rađeni po preporukama i po ugledu na standarde Evropske unije.


Vijest

25.01.2017.

ISQua uručila AKAZ- u certifikat za članstvo za 2017. godinu

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i ove, 2017. godine, godine dobila je ISQua-in certifikat kojim se potvrđuje nastavak članstva u ovoj međunarodnoj organizaciji u čijem djelokrugu rada je prije svega sigurnost i kvalitet zdravstvene zaštite u svijetu.

AKAZ nastavlja da bude dio ISQua-ine mreže koja razvija partnerstvo koje uveliko pomaže u pružanju zdravstvene zaštite za pacijente, uvođenje standarda sigurnosti i kvaliteta u zdravstvene ustanove. Razmjena ideja i rješenja kroz ISQua-inu globalnu mrežu u mnogočemu će biti podrška i AKAZ-ovim nastojanjima u procesu uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Uz to, AKAZ će redovno primati ISQua-ine biltene i informacije o događanjima u oblasti kvaliteta u zdravstvu iz cijelog svijeta. Nadalje, AKAZ sada ima priliku da informira ISQua-ine članice i o događanjima koja se odnose na proces uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Certifikat članstva...


Edukacija

24.01.2017.

Edukacija za koordinatore kvaliteta započinje 9. marta 2017. godine

Edukacija za koordinatore kvaliteta započinje 09. marta 2017. godine. U skladu sa AKAZ-ovim Kalendarom edukacija za 2017. godinu, obuka (17 modula) će se održavati svakog četvrtka do 29. juna 2017. godine, u ukupnom trajanju od 16 sedmica.

U tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

U skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionaloce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, ovaj program obuke je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu na AKAZ-ovoj web stranici će biti objavljen javni oglas za prijavu za edukaciju koordinatora kvaliteta/članova Komisije/ menadžera u kojem će biti pojašnjeni svi uvjeti za podnošenje zahtjeva zainteresiranih kandidata iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, privatne prakse, socijalne ustanove ili organizacije, kao i druga pravna lica iz zdravstvenih i srodnih oblasti iz Federacije BiH.

Troškove obuke, u iznosu od 1.600,00 KM, snosi zdravstvena ustanova ili učesnik edukacije.

Edukacija će se održavati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, - AKAZ, Mustafe Pintola, 1. u DZ Ilidža.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.


Vijest

23.01.2017.

Vanjska ocjena timova porodične medicine u DZ Banovići

Danas, 23. januara 2017. godine, započela je vanjska ocjena timova porodične medicine u DZ Banovići. AKAZ-ova ekipa ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta u sastavu: dr. Maida Podžić, Ismeta Krako dms., dr. Malik Vodopić, dr. Amira Skopljak, Mediha Zulić dms., koju predvodi dr. Bernardina Šarac, će izvršiti vanjsku ocjenu, kolegijalni pregled, 11 timova porodične medicine.

Zaposlenici DZ Banovići su pokazali veliku zainteresovanost i entuzijazam za uvođenje sistema sigurnosti u svoju zdravstvenu ustanovu i predano su radili uz pomoć facilitatora, dr. sc. Halida Mahmutbegovića, kako bi se mogli prijaviti za certifikaciju.

AKAZ-ovi ocjenjivači su detaljno pregledali samoocjene prijavljenih timova kako bi stekli prvi dojam o svim aktivnostima koje su se realizirale u protekloj godini, koliko je trajala facilitacija.

Imajući u vidu i veliku podršku menadžmenta ove zdravstvene ustanove u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta, kao i zalaganje svih zaposlenika, vjerujemo da će i timovi porodične medicine iz DZ Banovići imati svoje mjesto na AKAZ-ovoj listi certificiranih timova.


Vijest

20.01.2017.

Kliničke vodilje

Kliničke vodilje (Clinical practice guidelines) ili kako se kod nas prevodi ovaj pojam: smjernice za kliničku praksu ili vodiči su važna sredstva za interpretaciju dokaza dobijenih istraživanjem u vezi sa kliničkom praksom i donošenjem odluka u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

Po definiciji kliničke vodilje pomažu praktičarima i pacijentima u donošenju odluke, njihova svrha je da unaprijede zdravstvene ishode i ohrabre korištenje resursa na prihvatljiv način. Također, vodilje se mogu koristiti za educiranje pojedinaca ili grupa zdravstvenih profesionalaca, te kao alat za evaluaciju i osiguranje kvaliteta zdravstvene zaštite. Značajna je svrha kliničkih vodilja pomoć u donošenju odluke o alokaciji resursa za zdravstvenu zaštitu i u samom sistemu zdravstvene zaštite. Vodilje mogu pomoći zdravstvenim radnicima u vezi sa tužbama protiv njih za nesavjestan rad i kao instrument za reduciranje rizika da budu optuženi za nesavjestan rad.

Link: Kliničke vodilje

 


Obavještenje

19.01.2017.

Plan edukacije za 2017. godinu
za zdravstvene profesionalce,
AKAZ-ove predavače, koordinatore kvaliteta,
facilitatore i ovlaštene ocjenjivače kvaliteta

Kako bi bili u mogućnosti da planirate svoje vrijeme i obaveze, ove godine u AKAZ-u je sačinjen Kalendar edukacije za 2017. godinu.

Pored, već dogovorenih edukacija sa zdravstvenim ustanovama ove godine, planirano je u drugoj polovini februara 2017. godine, prije svega, da okupimo AKAZ-ove predavače, koji već niz godina prenose svoja znanja i vještine zdravstvenim profesionalcima u Federaciji Bosne i Hercegovine u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, kako bi razmijenili svoja iskustva i unaprijedlili svoj rad.

Nadalje, planirana je i obavezna edukacija za koordinatore kvaliteta u trajanju od 16 sedmica, (mart, april, maj i juni 2017. godine) na kojoj bi bili prezentirani svi edukativni moduli i na kraju urađena provjera znanja. Imajući u vidu važnost uloge koordinatora u cjelokupnom procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta za zdravstvenu ustanovu, neophodno je za one koji nisu imali priliku da završene AKAZ-ovu osnovnu edukacije da se uključe u ovaj proces, ali i za one koji su to završili da obnove i unaprijede svoje znanje.

U oktobru 2017. godine planirana je dvodnevna obuka za vanjske ocjenjivače, a u novembru ove godine i napredna obuka za facilitatore. Ovakvi skupovi, edukacije, pokazali su su veoma korisnim, prije svega zbog razmjene iskustava, ali i kvalitetnih sugestija i prijedloga za dalji rad.

Sve edukacije će se održavati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH, - AKAZ , Mustafe Pintola 1. u DZ Ilidža.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i na broj telefona 033/771-874.

Kalendar edukacije za 2017. godinu


Vijest

18.01.2017.

Finalni nacrt standarda za domove zdravlja

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je finalizirala nacrt Standarda za domove zdravlja, u kojima se nalazi oko 1200 kriterija, kako sertifikacijskih – zakonski obaveznih za uspostavu sistema sigurnosti, tako i akreditacijskih za uspostavu kvaliteta pru ž anja zdravstvenih usluga.

Finalni nacrt je pro š ao ve ć dvije revizije sa izabranim zdravstvenim profesionalcima, a ova, treća, je otvorenog karaktera i poziva sve zainteresovane strane (pacijente, udruženja pacijenata, zdravstvene profesionalce, ministarstva, komore) da daju svoj doprinos izradi standard svojim sugestijama i komentarima. Poziv ostaje otvoren do 06.02.2017. godine, do kada nam možete slati sve vaše sugestije i komentare na e-mail adresu vkerleta@akaz.ba.

Nacrt standarda za domove zdravlja...


Vijest

17.01.2017.

Novi standardi za apoteke

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je završila novu verziju Standarda sigurnosti i kvaliteta za apoteke (verzija 2017.). Kao što se vidi u samom nazivu Standardi sadrže odgovarajuće promjene: nova verzija sadrži sertifikacijske i akreditacijske kriterije te indikatore izvedbe za apoteke.

Standardi su zvanično usvojeni i odobreni na sjednici Upravnog odbora Agencije održanoj 12. januara 2017. godine.

Dostavljanje podataka Agenciji u vezi sa indikatorima izvedbe za apoteke biće isključivo u elektronskoj formi, a AKAZ će u martu 2018. godine početi primati izvještaje za podatke koje su apoteke prikupile i obradile za 2017. godinu.

Standardi sigurnosti i kvaliteta za apoteke (verzija 2017) su javno objavljeni i dostupni na web stranici Agencije, a možete ih pogledati ovdje.


Vijest

16.01.2017.

Započela vanjska ocjena timova porodične medicine u DZ Kladanj

Ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH – AKAZ, dr.sc. med. Enes Šačić i dr. Sanja Trhulj danas su započeli vanjsku ocjenu četiri tima porodične medicine iz DZ Kladanj.

Tokom uvodnog sastanka kojem su, pored AKAZ-ovih ocjenjivača prisustvovali direktorica DZ Kladanj dr. Merima Salihović i koordinator kvaliteta dr. Nedret Hadžić sa saradnicima, date su upute o toku i planovima vanjske ocjene, kao i osnovne infomacije.

Nako završene edukacije i jednogodišnje pripreme uposlenika ovog doma zdravlja u oblasti uvođenja standarda sigurnosti, uz pomoć AKAZ-ovog facilitatora, odlučeno je da se započne sa vanjskom ocjenom, četiri tima porodične medicine, dok prijava za sertifikaciju preostala tri tima, također se očekuje uskoro.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom odboru AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom timova iz DZ Kladanj.

 


Vijest

13.01.2017.

Obavještenje za osoblje apoteka
Usvojen program edukacije

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) usvojila je plan edukacija za 2017. godinu, a tiče se i zdravstvenih profesionalaca koji rade u apotekama.

Plan edukacije sadrži dvije osnovne obuke za osoblje apoteka koje će biti održane 23.02.2017. i 28.09.2017. godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo.

Obuke će uključivati, pored predavanja, i praktične vježbe s ciljem da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za efikasno obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostave sistema sigurnosti u njihovim ustanovama, što je i zakonska obaveza na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH, br.40/10)

Do sada je ovu edukaciju pohađalo 279 učesnika iz čitave FBiH.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, koja će biti održana 04. i 05.10.2017.godine, facilitatore 02.11.2017.godine, kao i pohađanje napredne obuke na Danima kvaliteta 14. i 15.12.2017. godine.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.


Vijest

12.01.2017.

Usvojen Izvještaj o radu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2016. godinu,
novi standardi sigurnosti i kvaliteta za apoteke i dodijeljene 42 certfikacije apotekama i timovima obiteljske/porodične medicine

Na svojoj 34. sjednici održanoj 12.01.2017. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i usvojio Izvještaj o radu Agencije za 2016. Direktor Agencije, doc.dr. Ahmed Novo, je u obrazloženju dokumenta naglasio da Izvještaj o radu AKAZ-a za period 1. januar – 31. decembar 2016. godine predstavlja pregled rada Agencije u protekloj godini u odnosu na aktivnosti predviđene Programom rada i utroška sredstava za 2016. godinu, u kojoj je AKAZ redovno ispunjavao zakonske obaveze u svim segmentima za koje je zadužen i ovlašten. Također, Agencija je u 2016. godini započela i sa realizacijom novih programskih i projektnih aktivnosti koje su neophodne za upotpunjavanje profesionalne agende AKAZ-a, ali i obezbjeđivanje neophodne finansijske stabilnosti.

Na istoj sjednici Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donio odluke o izdavanju certifikacija za 5 apoteka iz lanca PZU Apoteka „Al-Hana“ i 37 timova obiteljske/porodične medicine u 3 doma zdravlja (JZU DZ Čelić, JZU DZ Sapna i JZU DZ Živinice). Navedenim apotekama i timovimaobiteljske/porodične medicine su nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za certifikaciju apoteka i Komisije za certifikaciju timova obiteljske/porodične medicine, dodijeljene certifikacije obzirom da su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke, odnosno standarda sigurnosti za timove obiteljske/porodične medicine. Menadžmenti navedenih zdravstvenih ustanova će u narednom periodu biti kontaktirani radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja preostalih obaveza prema Agenciji.

Konačno, Upravni odbor je razmotrio i na prijedlog Direktora usvojio novi set standarda sigurnosti i kavaliteta za apoteke, koji se od prethodne verzije razlikuju po integriranju akreditacijskih standarda za apoteke sa postojećim i ažuriranim certifikaicjskim standardima, čime se omogućava, pored certifikacije, i dodjela akreditacije apotekama–zdravstvenim ustanovama. Stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane apoteke da se uključe i u proces akreditacije, čime ostvaruju pravo na isticanje akreditacijskog znaka apoteke-zdravstvene ustanove.


Vijest

11.01.2017.

Klinička vodilja za postpartalno krvarenje

Rezultat zajedničkog rada odabranih medicinskih stručnjaka, te predstavnika dviju domaćih agencija za kvalitet u zdravstvu - iz federacije BiH (AKAZ), i iz RS-a (ASKVA), a u okviru projekta Populacijskog fonda UN (UNFPA), predstavlja Klinički vodič za postpartalno krvarenje.

Ovo je uradak koji je osmišljen, i metodološki koncipiran kako bi postigao najbolji efekat u praksi, i kao jednostavan alat za sve buduće korisnike i beneficijare.

Naime, višemjesečna aktivnost mnogih koji su doprinijeli konačnom obliku vodiča/vodilje, okončana je s namjerom da što veći broj pojedinačnih primjena vodilja - na velikom uzorku, dovede do jačanja standardizovane prakse. Znajući da je poslijeporođajno krvarenje jedan od najčešćih uzročnika komplikacije sa smrtnim ishodom za rodilje u cijelom svijetu, jasno je da svaki ovakav rad dobrodošao i dobro prihvaćen u okruženju za koje je i namijenjen. Dakle, Klinički vodič za postpartalno krvarenje ima za cilj da se njime omogući korištenje zajedničkih iskustava putem uvođenja efikasne procedure kojom se predupređuju negativni uslovi koji pogoduju pogoršavanju stanja postpartalnog krvarenja s jedne strane, i, obezbijeđuje izbor najadekvatnijih interventnih odziva, i korištenje praksom utvrđenih najboljih profesionalnih postupaka - u slučaju nastanka neželjenog ishoda, s druge strane.

Već ranije predstavljeni vodič (Napomena: vidjeti ranije objavljene vijesti na ovoj stranici), danas donosimo u formatu prenosnog dokumenta (PDF), te pozivamo sve zainteresovane da iskoriste mogućnost preuzimanja.

Klinička vodilja za postpartalno krvarenje


Vijest

10.01.2017.

UNFPA i EEIRH poziv za korištenje on-line platforme za SRZ kliničke vodilje
(spolno i reproduktivno zdravlje)

U postupku razvoja i izrade kliničke vodilje za poslije-porođajno krvarenje (PPH – Postpartum Hemorrhage), AKAZ je, na ime federalne komponente zajedničkog BiH učešća u UNFPA (Populacijski fond Ujedinjenih naroda) projektu, postao tačka kontakta i razmjene informacija, te ravnopravni partner u diseminaciji, i aktivnom podizanju svijesti profesionalne zajednice u pitanjima vezanim za spolno i reproduktivno zdravlje. Stoga nam je upućena molba od strane g. Mihaila Horge, MD, PhD, Višeg savjetnika u Istočno-evropskom institutu za reproduktivno zdravlje (EEIRH), da potpomognemo informiranju javnosti o uspostavi on-line platforme za SRZ kliničke vodilje. Platforma ima dvostruku namjenu i prirodu. S jedne strane, omogućava on-line tečajeve, a s druge, radnje vezane za razmjenu profesionalnih iskustava i primjenu alata u praksi, u vezi spolnog i reproduktivnog zdravlja (forum i repozitorij za razmjenu radova).

U prilogu donosimo poveznicu (http://www.cg.eeirh.org/) za pristup platformi.

Pozivamo sve direktno zainteresovane članove profesionalne zajednice da razmotre mogućnost pohađanja certificiranih tečajeva, zatim, aktivno učestvuju na forumu i iniciranju tematskih razmatranja relevantnih problematika, i na taj način, daju vlastiti doprinos postizanju zajedničkih ciljeva SRZ. Na zvaničnoj web stranici AKAZ-a namjeravamo objaviti, u formatu prenosnog dokumenta (PDF), Klinički vodič za postpartalno krvarenje, o čemu će biti nešto više riječi u narednom tekstu.


Vijest

09.01.2017.

Vijesti i obavještenja na web stranici AKAZ-a u 2016. godini

Potreba ažurnog i preciznog informiranja korisnika usluga i posjetilaca oficijelne stranice ustanove ili preduzeća, u današnje vrijeme, nije uopće upitna, već predstavlja standard dobre komunikacije i otvorenog kanala protoka podataka.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, obavlja ovu djelatnost trudeći se da adekvatno pruži dostatan broj informacija kako bi se obezbijedilo načelo transparentnosti u radu, ali i postigla svrha komunikacijskog alata. Na našoj stranici smo, u protekloj godini, od 04.01. do, zaključno 29.12., objavili ukupno 142 napisa raznog sadržaja – od vijesti o aktivnostima do obavještenja za specifične grupe korisnika naših usluga, ili saradnike AKAZ-a.

Poseban dio vijesti i obavještenja predstavljaju grafički uradci i foto-materijal koji je najčešće linkovan kao prilog tekstovima. Na taj način omogućen je uvid, i pobliže vizualno informiranje o detaljima o kojima donosimo napise.

Frekvencija kojom osvježavamo našu stranicu ovisi o intenzitetu i važnosti zbivanja i pojedinih događaja. (NB. Dani kvaliteta su bili razlog da je na stranici AKAZ-a, u decembru, bilo objavljeno ukupno 20 napisa, za razliku od prosjeka od 12 mjesečnih napisa.) Zasigurno nije moguće održati predvidiv broj tokom cijele godine ali smatramo da je postignut optimum što se tiče kvantitativno-kvalitativnog odnosa a u cilju prilagođenom pravnoj i institucionalnoj prirodi agencije.

Namjera nam je da održimo dostignuti nivo operativnosti i ažurnosti te vas pozivamo da nastavite pratiti sadržaje na našoj stranici, i date nam povratnu informaciju sa eventualnim sugestijama koje bi smjerala na poboljšanja.

Pregled objavljenih vijesti za 2016.


Vijest

05.01.2017.

Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2016. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila (koordinator@akaz.ba), bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje , elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar/siječanj 2017. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2017. godine , a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2017. godine . Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta. Podatke je potrebno unijeti u elektronski obrazac i poslati AKAZ-u u navedenim rokovima isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba. Indikatore izvedbe, uputstvo i obrasce možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici: http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona: 033 771-873 i e-maila (koordinator@akaz.ba).


Vijest

05.01.2017.

Video materijal – okrugli stol održan prvog dana manifestacije

Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016.

Izvanredna prilika gostovanja predstavnika agencija iz regiona koji su učestvovali na okruglom stolu održanom u okviru manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016, na temu Kako dalje?, iskorištena je na način video zabilješke u formatu emisije od 45 minuta. Nakon tehničke obrade materijala, u prilici smo objaviti poveznicu sa našeg youtube kanala na kojoj možete pristupiti snimku.

Za marktetinške i propagandne svrhe, dodatno su izlučeni video klipovi koje takođe donosimo na ovom mjestu.

AKAZ Agencija, YouTube Channel


Vijest

04.01.2017.

Međunarodno udruženje za kvalitet u zdravstvu – International Society for Quality in Health Care (ISQua)

Poziv članovima

Logo ISQua koji krasi našu stranicu, čini nas ponosnim članovima svjetske porodice zemalja članica prestižnog udruženja za kvalitet, za koje se može reći da predstavlja vrhovni autoritet za pitanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu na globalnom nivou.

Nedavno smo primili poziv za prijavu na 34.-tu godišnju internacionalnu konferenciju , čije održavanje je predviđeno za period od 01. do 04.10.2017 . godine u Londonu (Velika Britanija). Naime, u ulozi člana udruženja, AKAZ se odaziva molbi za podršku na planu „podizanja svijesti članova, kolega i mreža“, kako se navodi u dopisu putem kojeg nam je uručen ovaj poziv. Osim prijave za učešće, u dopisu se također poziva i na dostavu relevantnih radova koji bi bili uvršteni u program konferencije. Krajnji rok za slanje radova je 15.02.2017. g. pa tako koristimo prostor naše oficijelne web stranice kako bismo ovaj dio preuzete obaveze izvršili na vrijeme, to jest na samom isteku ove godine. Nadamo se da je vrijeme do krajnjeg roka za predaju radova dovoljno za sve zainteresovane da reaguju na poziv.

Poziv je odlična prilika da vas upoznamo sa osnovnim podacima vezanim za ISQua -u, udruženje osnovano još 1985. godine, sa ciljem i opredjeljenjem koje je sažeto u vidu misije čiji sadržaj, u skraćenoj formi, možete pročitati u nastavku teksta.

Misija: „ISQua podstiče i uvodi poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstva u svijetu putem edukacije i razmjene znanja, vanjske ocjene, te uvezivanja subjekata, i pružanja podrške zdravstvenim sistemima korištenjem svjetske mreže članova. To se postiže rasponom članstva od oko stotinjak uključenih zemalja iz cijelog svijeta, sa pet kontinenata.

Nadalje, Međunarodnim programom akreditacije, ISQua je uključena u postupak akreditacije nacionalnih i regionalnih ustanova za zdravstvenu zaštitu diljem svijeta. Odgovorni smo za procjenu standarda onih organizacija koje su zadužene za razvoj seta mjernih instrumenata za sigurnost i kvalitet u zdravstvu. Na koncu, ISQua je suštinski resurs nositeljima strateških odluka, odgovornim agencijama za sigurnost pruženih usluga pacijentima, te zdravstvenim radnicima i profesionalcima u cijelom svijetu.“

Link: London 2017.


Vijest

29.12.2016.

Usvojen plan i program rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2017. godinu

Na svojoj 33. sjednici održanoj 28.12.2016. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je razmotrio i usvojio dva strateška dokumenta kojima se planira i programira aktivnost Agencije za narednu godinu. Direktor Agencije, doc.dr. Ahmed Novo, je u obrazloženju Plana rada za 2017. godinu te Programa rada i utroška sredstava za 2017. godinu, naglasio da su dokumenti pripremljeni sa ciljem da se u zdravstvenom sektoru postojeći nivo kvaliteta i sigurnosti pružanja usluga kontinuirano unapređuje. Kao rezultat, oba dokumenta imaju za cilj modus rada koji će uz minimalno opterećenje javnih sredstava omogućiti porast djelatnosti na poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Na istoj sjednici usvojeno i niz pravilnika i drugih općih akata od kojih je posebno važno istaknuti novi, ažurirani, Popis ovlaštenih ocjenivača vanjske provjere kvaliteta, koji možete pogledati ovdje.

Novi Popis ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta utvrđen je nakon završetka stručnog seminara za ocjenjivače i koordinatore kvaliteta održanog 15-16. decembra 2016. godine u sklopu „IV Dana kvaliteta u zdravstvu“ koje je organizirao AKAZ, što je preduslov za ulazak na Popis u skladu sa odredbama Pravilnika o obuci za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu.

Pozivamo sve kandidate koji su prisustvovali stručnom seminaru kao vidu posebne obuke za vanjske ocjenjivače u okviru „IV Dana kvaliteta u zdravstvu“, a koji nisu na Popisu, da ukoliko su zainteresirani za uvrštavanje na Popis, u narednom periodu pohađaju osnovnu obuku za vanjske ocjenjivače. O planiranim obukama zainteresirani polaznici će biti blagovremeno obaviješteni putem web-stranice Agencije.


Vijest

28.12.2016.

  Posljednje vanjske ocjene u 2016. godini

AKAZ-ov planer za ovu godinu dobiva dvije nove kvačice, i pogled prema 31.-om zapinje na još par zadataka. Još jedna sjednica upravnog vijeća, kompletiranje izvještaja, planovi za narednu godinu..., i to je, manje-više – to.

Posljednja sedmica 2016. godine ne razlikuje se mnogo od prethodnih pedeset i jednu. Činjenica da je i petak radni dan, znači da je u AKAZ-u ova radna godina bila iskorištena u punom obimu.

Ove sedmice, vanjski ocjenjivači imali su u tri ocjene u domovima zdravlja TK mnogo posla - obzirom na kraj godine, i period sezonskih bolesti. Zauzetost zaposlenih u domovima zdravlja Sapna, Čelić i Živinice, kao uostalom i svih zdravstvenih radnika u federaciji u ovom periodu godine, utjecala je na raspoloživost kadra, i donekle otežala i inače profesionalno zahtjevan posao vanjske ocjene.

Još jednom se pokazalo da veličina ustanove ili geografska pozicioniranost nije toliko važna, koliko volja zajednice da postigne što više putem materijalnih i infrastrukturnih povoljnosti kojima raspolaže .

U razgovorima sa vodstvima pomenutih ustanova, jako je naglašeno opredjeljenje za boljitkom. Naravno, to se odmah povezuje sa sigurnošću i kvalitetom, pa je zaključak da je saradnja sa AKAZ-om logični ishod tog opredjeljenja. Raduje činjenica da sve više prevladava stav da je AKAZ, sa mjernim i izvedbenim metodama koje donosi u vidu standarda i vanjske ocjene, kao i cjelokupnog postupka certifikacije i akreditacije, odličan način da vam neko ko raspolaže mrežom obučenih i iskusnih saradnika iz svih krajeva FBiH, pomogne kako biste bili bolji, a time i uspješniji u onom čime se bavite.

„Došlo je vrijeme da shvatimo da lični izbor stručnog usmjerenja u zdravstvo, nije puko uhljebljenje, nego i rad za javno i pojedinačno dobro svih građana. Takođe, moramo biti čvrsti u želji da, tamo gdje radimo, zajedničkim naporima, poboljšavamo postojeće stanje. Mjesto našeg zaposlenja je istovremeno i mjesto gdje možemo, i moramo, činiti razliku na općem planu. U zdravstvu to je višestruko zadovoljavajući angažman.“ Ovom izjavom, jednog od ocjenjivača, može se sažeti način razmišljanja svih uključenihu postupku posljednje ovogodišnje vanjske ocjene u DZ.

Aktivnosti AKAZ-a vezane za apotekarsku djelatnost, ove godine su bile ponajviše orijentirane na sertifikaciju apoteka. Naime, obuke, razvijanje standarda, solicitiranje apoteka, posjete stručnim skupovima na kojima je uspješno propagirana ideja kvaliteta u zdravstvu, ali i obaveza sertifikacije zdravstvenih ustanova, na koju je AKAZ stavljao naglasak u prethodnih nekoliko godina, ove godine preusmjerene su na egzekutivni dio procedure u vidu vanjskih ocjena i sertifikacije.

PZU Apoteke „Al-Hana“ , sa pet organizacionih jedinica, zaokružuje ove aktivnosti u tom polju, za ovu godinu.


Vijest

26.12.2016.

Interes javnosti za kvalitet u zdravstvu tema u medijima i nakon Dana kvaliteta
Šampion kvaliteta dr. Hasanović na TVSA, direktor Novo na RBHT1

„Naša namjera da na godišnjoj osnovi održavamo tematske skupove, koju smo i četvrti put uspješno ostvarili Danima kvaliteta, izazvala je side effect u vidu podizanja svijesti javnosti o pitanjima kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu. To je dobra vijest. Očekujemo da osiguranici i pacijenti postanu glavni motivatori uvođenja i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta u svim zdravstvenim ustanovama u federaciji, i da njihovo pravo na sigurnu uslugu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu bude jednako ispoštovano u svim dijelovima federacije.“ Ovako se o produženom interesu medija izrazio direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Naime, Mr.sci. dr. Enis Hasanović , ovogodišnji dobitnik prestižnog priznanja Šampion kvaliteta , gostovao je na Kantonalnoj televizijii Sarajevo , u jutarnjem programu, govoreći o aktivnostima koje vrši u ulozi vanjskog ocjenjivača, facilitatora i predavača za AKAZ i razlozima zbog kojih mu je uručeno priznanje.

Hasanović se osvrnuo na proteklu manifestaciju - Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016., te rekao da ovaj skup ima višestruku funkciju i korist za sve zdravstvene radnike a da je priznanje koje je njemu uručeno – obavezujuće. „ Sigurnosti i kvalitet su potka svakog profesionalnog i organizovanog djelovanja, a u zdravstvu su, uz to, i način razmišljanja.“

Također smo imali priliku čuti i Doc. Dr. Ahmeda Novu na radiju BHT1 u programu 26.12., u emisiji Radio ordinacija gdje je rekao sljedeće :“ Raduje činjenica da dolazi vrijeme koje smo, svi mi koji se bavimo ovom problematikom, priželjkivali već od prvih dana uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstveni sistem naše zemlje. To je vrijeme živog interesovanja javnosti, odnosno osiguranika i pacijenata, a ne samo profesionalaca, za to kako zdravstvene ustanove primjenjuju u praksi, i poštuju savremene standarde sigurnosti i kvaliteta. Nadam se da će ovaj trend nastaviti i u budućnosti.“ Čestitajući slušaocima i svim zdravstvenim radnicima u Federaciji BiH prošle i predstojeće praznike, dr. Novo se zahvalio svima na pokazanom interesu i podršci agenciji.


Vijest

23.12.2016.

Na kraju kalendarske godine, ocjenjivači AKAZ-a u zdravstvenim ustanovama TK, i apotekama „Al-Hana“

 

Novo: „Završavamo ovu kalendarsku i radnu godinu kao što smo je i započeli – aktivno, i prisutni u zdravstvenim ustanovama u skladu s planiranim obavezama koje se tiču uspostave i podizanja sistema sigurnosti i kvaliteta.“

15 ovlaštenih ocjenivača u DZ Čelić, Sapna i Živinice, i u 5 apoteka PZU „Al-Hana“

Domovi zdravlja Čelić, Sapna i Živinice zatvaraju krug ovogodišnjeg rada agencije na području Tuzlanskog Kantona. Posljednje vanjske ocjene, i izvještaje, potrebno je okončati do kraja ove sedmice kako bi se moglo smatrati da je ogromna većina aktivnosti AKAZ-a, planiranih za ovu godinu, privedena kraju, u predviđenom obimu i periodu.

Ocjenjivači su i u pet apoteka Al-Hana što znači da je ukupan broj apoteka zdravstvenih ustanova sa kojima je AKAZ imao ugovorene obaveze, zaključen sa brojem 76. Za one koji dobro poznaju apotekrasku djelatnost, ovaj broj je impozantan i svjedoči o velikom poslu koji je odrađen u protekloj godini.

„U ponedjeljak, u popodnevnim satima, očekujem da ću se pridružiti našim ocjenjivačima u Sapni, i tada planiram posjetiti ovaj dom zdravlja i obaviti dodatne razgovore sa vodstvom ustanove. Naime, pokušaćemo obići i druga dva doma zdravlja u kojima je započela vanjska ocjena – Čelić i Živinice, i to zbog toga što smo uvjereni da naše fizičko prisustvo i direktni kontakt sa ljudima koji in primis rade na implementaciji dogovorenih poslova, i nama, i njima, znači potvrdu posvećenosti sferi sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.“, riječi su direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc. Dr. Ahmeda Nove, nakon telefonskih razgovora u kojima su potvrđeni termini susreta u domovima zdravlja TK.


Vijest

22.12.2016.

Dodjela zahvalnice ministru Doc. Dr. Vjekoslavu Mandiću

Na jutrošnjem sastanku u Federalnom ministarstvu zdravstva, ministar Doc. Dr. Vjekoslav Mandić, primio je direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Doc. Dr. Ahmeda Novu u pratnji saradnice, g .- đe Melke Mercvajler prof ., na neformalnoj ceremoniji uručenja zahvalnice.

Dodjela zahvalnice bila je predviđena u okviru dodjele priznanja i zahvala, drugog dana održavanja manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016 ., međutim ministar Mandić je bio spriječen prisustvovati s obzirom na ranije preuzete obaveze.

Dr. Novo je uručio zahvalnicu ministru s riječima:
S osobitim zadovoljstvom danas uručujem ovu zahvalu Doc. dr. Vjekoslavu Mandiću, ministru zdravstva FBiH koji, u okviru mandata, dužnosti i obveza, te izvršenja redovnih poslova i zadataka ministra zdravstva, kontinuirano i konstantno pruža institucionalnu pomoć, i nesebičnu osobnu i profesionalnu potporu razvitku uvođenja sustava kvalitete i podizanja sigurnosti u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Naročito i posebice, Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, a putem izvanredne spremnosti za svakovrsni vid olakšanja premošćivanja inih, raznovrsnih problematika, koje bi, inače, unekolike, sputale izvršenje predviđenih planova, i umanjile učinkovitost i rezultate postignuća prilikom obavljanja poslova vezanih za obveze koje proizlaze iz pozitivnih propisa FBiH, a tiču se sustava sigurnosti i kvalitete u zdravstvenim ustanovama, te postupke sertificiranja i akreditiranja, kao i promoviranje i unapređenje aktivinosti koje poboljšavaju opće stanje zdravstva.“

Prihvatajući zahvalu, ministar Mandić je izrazio zadovoljstvo na uručenom priznanju, te ponovo iskazao opredjeljenje, i trajnu spremnost ministarstva na dalju podršku sistemu sigurnosti i kvaliteta, i nadu u nastavak dosadašnjeg učinkovitog rada AKAZ Agencije.


Dani kvaliteta

21.12.2016.

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBIH, PO OCJENI UČESNIKA,
JEDNA OD PONAJBOLJE ORGANIZOVANIH MANIFESTACIJA

ELZO: „Najbolje organizovani zdravstveni stručni skup!“

 

Analiza evaluacionog lista za obuku (ELZO), koji je bio podijeljen učesnicima na Danima kvaliteta, pokazuje izuzetno visok stepen zbirne ocjene od preko 88% - u kategorijama: organizacija, sadržaj, aktualnost i proizašla korist od obuke; kompetentnost i didaktičke sposobnosti predavača; okrugli sto i strukovna važnost i potreba održavanja cjelokupnog dvodnevnog programa.

ELZO, koji je svaki učesnik obuke dobio prilikom dolaska na Dane kvaliteta , popunjava se anonimno i predstavlja objektivno viđenje i ocjenu pojedine obuke, i samog skupa. Ovaj anketni list je vrlo koristan alat putem kojeg se može dobiti feed back i relevantne informacije kako bi se, u budućnosti, moglo poboljšati performanse, i ispraviti eventualne nedostatke.

Obzirom na broj registriranih učesnika – 287, od čega je polaznika obuke bilo ukupno 192 (128 koordinatora; 64 vanjska ocjenjivača) može se reći da se radi o reprezentativnom uzorku za ovaj tip analize. U pogledu ispunjenosti uslova teritorijalne zastupljenosti tj. teritorijalnog načela, učesnici i posjetitelji su predstavljali sve kantone/županije. Što se pak tiče nivoa zdravstvene zaštite, skup su posjetili i učestvovali – 21 djelatnik/predstavnik iz 3 klinička centra; 24 djelatnika/predstavnika iz 14 bolnica; 139 djelatnika/predstavnika iz 57 domova zdravlja; 30 djelatnika/predstavnika iz 16 apoteka; 33 djelatnika/predstavnika iz zavoda za zdravstvenu zaštitu iz 7 kantona, i 2 federalna zavoda, te 5 djelatnika/prestavnika iz 3 zavoda zdravstvenog osiguranja.

 

Komentari ELZO-a:
„Moja očekivanja su ispunjena, vrlo korisno...,
Teme vrlo korisne za rad.“
„Ponoviti isto sljedeće godine. Hvala!“
„Što više edukacije i kontrole. Svaka čast...“
„Veća podrška koordinatorima preko menadžmenta ustanove, koordinator nije osoba koja preuzima funkciju direktora, kako neki to doživljavaju.“
„Smatram da je potrebno razdvojiti obuke za apoteke i domove zdravlja, iako su zdravstvene ustanove, ipak su različite, odnosno - dosta standarda je specifično. Dio obuke može biti zajednički, ali neke konkretnije obuke moraju biti razdvojene.“
„Sve ovo će pomoći da cijela BiH bude zdravstveno kvalitetna, po mjeri čovjeka.“

Sugestije da obuka za koordinatore i vanjske ocjenjivače, u budućnosti, treba biti po sekcijama, odnosno, ravnomjerno sadržajno raspoređena obzirom na nivo zdravstevne zaštite i oblik zdravstvene ustanove, koja se čula od pozornih predstavnika nekih od renomiranih ustanova, uzeta je kao jasna uputa koja zaslužuje punu pažnju. Stoga je već započeta razrada principa obuke koja će se odvijati na način pohađanja zajedničkog, i posebnog dijela, namijenjenog koordinatorima i vanjskim ocjenjivačkim pojedinih vrsta zdravstvenih ustanova različitog nivoa i oblika.

Osim jako visokih ocjena za organizaciju i provedbu skupa, učesnici, polaznici obuke za koordinatore, i obuke za vanjske ocjenjivače, objedinili su svoja razmišljanja i razmatranja koja su proizašla iz procesa u set zaključaka i sugestija.

Zaključci sa okruglog stola koordinatora kvaliteta

Zaključci sa okruglog stola ovlaštenih ocjenjivača

Lista učesnika


Vijest

20.12.2016.

Reakcija u medijima u povodu održavanja manifestacije
„Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016.“

Ovogodišnji Dani kvaliteta polučili su posvemašnji interes domaćih medija. Manifestacija je popraćena od strane javnih sredstava imformisanja, ali i na portalima i društvenim mrežama, što govori o činjenici da je problem, i problematika sigurnosti zdravstvene zaštite i kvaliteta zdravstvenih usluga, postao predmet interesovanja šire zajednice. I ne samo to, već su se i federalna agencija i ovlašteni nosioci u sistemu koji se bave ovom sferom, našli u fokusu pažnje javnosti. Izlazeći iz isključivo profesionalnih okvira bavljenja ovim pitanjima, sve se više primičemo slici na kojoj vidimo direktne korisnike – osiguranike, pacijente, građane, odnosno sve nas – članove zajednice, kako se bavimo sistemom zdravstvene zaštite koristeći povoljnosti obučenog kadra i stručnjaka koji problem tretiraju na sveobuhvatan način.

Ipak, mora još ojačati svijest o tome da smo zaista svi mi - profesionalci i laici – dio iste zajednice, i da je svaki naš problem – zajednički, te da zaslužuje našu zajedničku pažnju. Stoga pomoć onima koji predvode i koji su vrh oštrice, započinje prvo informiranjem o onome što oni rade; sa kojim preprekama se suočavaju; kako im se u tome može ponajbolje pomoći; i, gdje je mjesto svakog pojedinca u sistemu sigurnosti i kvaliteta. Moramo biti svjesni da ta pitanja nisu ekskluziva zdravstvenih i medicinskih radnika, nego da su otvoreno polje za svakoga ko koristi usluge zdravstvenog osiguranja, i sistema zdravstvene zaštite - u najširem smislu. Naravno, treba naći pravi, i prilagođeni način interveniranja, ali to je itekako moguće, i neophodno potrebno. A, sve u korist nas samih i naše bolje budućnosti.

Na ovom mjestu vam donosimo neke od istupa u javnosti u povodu održavanja manifestacije i pozivamo vas da pratite našu stranicu i profil na društvenim mrežama kako biste još potpunije bili informisani o proteklim Danima kvaliteta 2016.

Link TVN1: Intervju povodoma Dana kvaliteta


Vijest

19.12.2016.

Dani kvaliteta - Post festum

Dragi i poštovani učesnici i gosti netom završene manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2016.

Želim svima vama zahvaliti na posjeti, i zahvaliti vam što ste, upravo vi, vašim brojnim odzivom i aktivnim učešćem omogućili da ovogodišnji Dani kvaliteta proteknu u potpunosti u skladu s planiranim programom i, kao potpuni i neupitni - uspjeh.

Zadovoljni smo, na isteku ove radne godine svime postignutim, i činjenicom da smo to sve učinili zajedno, sarađujući pri tom, i pomažući jedni drugima. Također smo zadovoljni jer smo sve postignuto zorno iskazali na protekloj manifestaciji. To je bila prilika da se prisjetimo uloženog truda i da nagradimo odgovorne i zaslužne pojedince i ustanove.

Dane kvaliteta posjetilo je oko tri stotine zdravstvenih radnika iz svih krajeva Federacije BiH i iz zdravstenih ustanova primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Koordinatori, ovlašteni ocjenivači, direktori i djelatnici ministarstava, zaposlenici zavoda zdravstvenog osiguranja i zavoda za javno zdravstvo - svi su se odazvali našem pozivu.

Iako je kraj kalendarske godine vrijeme kada se tradiocionalno organizira veliki broj zbivanja i stručnih okupljanja, samo je mali broj dužnosnika imao već ranije preuzete obaveze pa nije bio u mogućnosti posjetiti naš skup. Međutim, svi oni su nas o tome blagovremeno obavijestili, i imenovali osobe koje su ih zamijenile i, u njihovo ime, bili sudionici pomenutog događaja.

Ove godine, posjetili su nas i predstavnici sličnih agencija iz regiona, i bili aktivni učesnici programa te tako i sami umnogome doprinijeli krajnjem uspješnom rezultatu Dana kvaliteta. Obavezan sam pomenuti direktoricu hrvatske agencije g.-đu Ninu Bončić-Mijatović, zatim mog osobnog prijatelja - direktora srpske agencije, Vladu Arsenovića, ali i mog drugog prijatelja iz banjalučke, sestrinske agencije – Sinišu Stevića, sa kojim dijelim mnoge trenutke zajedničkih obaveza i poslova kako na domaćem, tako i na inostranom planu. Drage moje kolege – veliko Vam hvala!

Na poslijetku, kao direktoru AKAZ-a, dužnost mi je pomenuti one, (iako u ovom tekstu posljednje na broju, ali zato ništa manje važne), koje smo zaobišli prilikom dodjele prizanja i zahvala. Ali ne slučajno. Nego zato što nisu bili u mogućnosti primiti zahvale i priznanja. Naime, to su oni koji su i tada bili zauzeti izvršavanjem radnih zadataka i tekućih obaveza. To su zaposlenici AKAZ-a.

Bez njihovog zalaganja, i truda koji prevazilazi redovne okvire poslovanja, odgovorno tvrdim, ovaj skup ne bi bilo moguće organizirati, pripremiti i izvesti. I to sa odlikom! Oni su malo vidljivi dio naše agencije, i točkići koji pomiču cijeli aparat. Bravo akazovci – čista petica!

Iskreno se nadam da ste svi vi koji ste nas posjetili imali koristi od Dana kvaliteta; imali priliku da se međusobno bolje upoznate; i priliku da se, van programa, opustite i zabavite. Na našoj stranici vam donosimo mnoštvo fotografija koje će nas na to podsjetiti.

Vaše zadovoljstvo je podstrek, ali i obaveza, da u budućnosti radimo još i bolje.

S poštovanjem i srdačno,
Ahmed Novo.


Dani kvaliteta

19.12.2016.

Okrugli stol na temu “Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u Regionu”

U sklopu “Dana kvaliteta u zdravstvu FBiH” u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) održan je veliki okrugli stol na temu “Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u Regionu”. Okrugli stol u Sarajevu okupio je predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona koji su na jednom mjestu predložili još bolje moguće načine saradnje kao i unapređenja saradnje kolegica i kolega iz regiona u cilju jačanja i boljeg pozicioniranja ovih agencija u sistemima zdravstvene zaštite.

Na okruglom stolu o svemu navedenom su razgovarali direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) i domaćin okruglog stola Ahmed Novo, dr. Siniša Stević direktor Agencije za sertifikaciju, kvalitet i akreditaciju u Republici Srpskoj (ASKVA), Nina Bončić Mijatović, ravnateljica Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Republici Hrvatskoj, Vlado Davkovski iz Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS), te Zoran Riđanović, jedan od pionira na ovim prostorima kada govorimo o akreditaciji i poboljšanju kvaliteta, utemeljitelj i prvi direktor AKAZ-a. Direktorica Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Makedoniji Elizabeta Zisovska bila je spriječena, ali je potpisala zajedničku izjavu i uputila riječi podrške koje su pročitane na okruglom stolu.

Nakon okruglog stola na kojem su, uz potvrđivanje odlične saradnje, razmijenjene ideje i pozitivne prakse,svi prisutni potpisali su zajedničku Izjavu u kojoj su, između ostalog, izrazili spremnost za učestvovanje u svim projektima iz dogovorenih izvora finansiranja a koji se tiču razmjene kadrova, učešća u komisijama ili sličnim stručnim tijelima prilikom rada na zajedničkim projektima koji se odnose na uspostavu, podizanje i razvoj sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.


Dani kvaliteta

16.12.2016.

Dodjelom priznanja završeni "Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH"

Dodjelom priznanja i pohvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu, te akreditacija i sertifikacija zdravstvenim ustanovama završeni su četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji su u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) okupili više od 300 stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu.

Priznanje ‘Šampion kvaliteta” za ovu godinu pripalo je mr. sc. med. dr. Enisu Hasanoviću iz JU Zavod za zaštitu žena i materinstva KS i dugogodišnjem saradniku AKAZ-a. Priznanje se dodjeljuje za doprinos u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u FBiH.

Priznanje za izvrsnost u kategoriji ‘Menadžer ustanove' dobili su dr.sc.med.Snježana Balta, direktorica Zavoda za javno zdravstvo KS i dr. Enes Tokić, direktor JZU Banja Ilidža Gradačac. U kategoriji ‘Vanjski ocjenjivač' priznanja za izvrsnost su dobili dr. Samira Srabović, specijalistica porodične medicine iz DZ Tuzla i mr.ph. Anela Galić, direktorica JU Ljekarne/apoteke u Vitezu, dok je u kategoriji ‘Koordinator' priznanje dobila Gildžana Bećirović, koordinatorica kvaliteta u DZ Doboj-Istok. U kategoriji ‘Facilitator' priznanja za izvrsnost dodijeljena su Almiru Kovačeviću, koordinatoru kvaliteta u Kantonalnoj bolnici Bihać i Spomenki Omanović iz Službe za kvalitet u DZ Tuzla. U kategoriji ‘Junior izvrsnosti' priznanja su dobili Fahrudin Kevrić, koordinator kvaliteta u DZ Čelić i Suada Sofić iz CMZ Novi Grad Sarajevo.

Priznanje za životno djelo ove godine dodijeljeno je prof. dr. Muharemu Zildžiću, članu Akademije medicinskih nauka u BiH, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u Tuzli, specijalisti interne medicine, gastroenterologu i porodičnom ljekaru koji se, uz mnogobrojne aktivnosti, posvetio i uvođenju sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove BiH.

Drugi dan manifestacije “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” obilježile su i dodjele akreditacija i sertifikacija zdravstvenim ustanovama koje su dobili: Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Banja Ilidža Gradačac, CMZ DZ Živinice i CMZ DZ Goražde, JU Ljekarne Vitez, PZU Apoteke Eurofarm-EDAL, Nova, Linea, M i JU Gradačac kao i DTPS centar KCUS-a.

Pohvale i priznanja dodijeljeni su federalnom ministarstvu zdravstva Vjekoslavu Mandiću te Snježani Bodnaruk, Goranu Čerkezu i Vildani Doder iz Federalnog ministarstva zdravstva, te mr.sc.dr. Siniši Steviću, direktoru Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u RS (ASKVA), te Nerminu Suljkanoviću iz Doma zdravlja Doboj Istok, Muhamedu Mahmud Ali - osnivaču i vlasniku Apoteke Ibn Sina, Vesni Hadžiosmanović sa KCUS-a, te Emini Osmanagić, direktorici Asocijacije XY.

“Kada vam se na trenutak učini da ostajete bez energije korisno se družiti sa sličnim sebi koji su kao i vi nekoliko puta prošli faze razvoja, uspona i padova, zato što onda možemo zajedno rasti jer čovjeka snažno motivira i vjera vaših kolega da možete. Hvala vam svima na učešću", kazao je na kraju manifestacije dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a.

Četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji su održani u Sarajevu 15. i 16. decembra bili su u znaku obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a, ali i regionalne saradnje kroz veliki okrugli stol na temu “Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u Regionu” koji je okupio predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona koji su na jednom mjestu predložili još bolje moguće načine saradnje.

Fotografije sa drugog dana manifestacije..


Dani kvaliteta

15.12.2016.

Više od 300 stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu na dvodnevnoj manifestaciji

Više od 300 stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu te gostiju okupili su četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji se održavaju u Sarajevu 15. i 16. decembra. Dvodnevna manifestacija uz brojne sadržaje nudi obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a. Kroz veliki okrugli stol koji će okupiti predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona ovogodišnji ”Dani kvaliteta” poseban fokus stavljaju i na regionalnu saradnju.

“Govorićemo danas o tome šta nas povezuje, gdje se razlikujemo, kako sarađivati i šta možemo naučiti jedni od drugih. Prvi dan manifestacije više od 150 učesnika imaće priliku da kroz interaktivnu radionicu usvoji znanja i vještine koje će pomoći koordinatoru kvaliteta u toku procesa uspostavljanja i održavanja sistema kvaliteta te da bolje shvate svoje ulogu i zadatke. Ovo je prilika da se i ojača i učvrsti komunikacija koordinatora kvaliteta sa Agencijom. Pripremili smo radionicu za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta kako bi podržali da što bolje i učinkovitije obavljaju svoje zadatke u skladu sa zakonskim okvirima i očekivanjima menadžmenta i zaposlenika zdravstvene ustanove, pacijenata, javnosti i naravno AKAZ-a”, kazao je dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

“Drugi dan će biti više revijalnog karaktera, dan kada će se polaznicima radionica pridružiti brojni gosti,njihoko 150, među kojima i direktori zdravstvenih ustanova kao jedni odnajvažnijih čimbenika u procesu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga. Pozvali smo i partnere iz UN agencija i druge organizacije te goste: ministarstva zdravstva, zavoda za javno zdravstvo i zdravstveno osiguranje kako bi im prezentirali relizaciju naših aktivnosti u 2016. godini i naša planove za naredni period. Ovo je također, sjajna prilika da se bolje upoznamo i učvrstimo našu suradnju”, dodaje dr. Novo ističući kako će će i ovogodišnji ”Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH” biti prilika da se dodijele priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Ovogodišnji “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” su i u znaku regionalne saradnje s obzirom da je jedan odcentralnih događaja i veliki okrugli stol na kojem će se okupiti predstavnici agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona kako bi razgovarali o ostvarenim rezultatima i izazovima koji stoje pred agencijama u regionu.

“S obzirom da agencije za poboljšanje kvaliteta u regionu uspješno sarađuju i razmjenjuju iskustva i pozitivne prakse, odlučili smo se ove godine organizirati veliki okrugli stol na kojem ćemo svi na jednom mjestu predložiti još bolje moguće načine saradnje kao i unaprijediti saradnju kolegica i kolega iz regiona u cilju jačanja i boljeg poziciniranja naših agencija u sistemima zdravstvene zaštite”, kaže dr. Novo dodajući kako će prisutni direktori agencija iz regiona: iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i oba direktora iz BiH: iz FBiH i RS nakon okruglog stola na kojem će, uz potvrđivanje odlične saradnje, razmijeniti ideje i pozitivne prakse potpisati zajedničku Izjavu.


Saopštenje za medije

14.12.2016.

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU 15. i 16. DECEMBRA
Regionalnom saradnjom i stručnim obukama do još boljeg sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu

Četvrti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH” koji se održavaju u Sarajevu 15. i 16. decembra biće u znaku obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a, ali i regionalne saradnje kroz veliki okrugli stol koji će okupiti predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona.

“S obzirom da agencije za poboljšanje kvaliteta u regionu uspješno sarađuju i razmjenjuju iskustva i pozitivne prakse, odlučili smo se ove godine organizirati veliki okrugli stol na kojem ćemo svi na jednom mjestu predložiti još bolje moguće načine saradnje kao i unaprijediti saradnju kolegica i kolega iz regiona u cilju jačanja i boljeg poziciniranja naših agencija u sistemima zdravstvene zaštite”, kaže dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

“Svi prisutni direktori agencija iz regiona: iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i oba direktora iz BiH: iz FBiH i RS nakon okruglog stola na kojem će, uz potvrđivanje odlične saradnje, razmijeniti ideje i pozitivne prakse potpisaće zajedničku Izjavu. U ovoj veomabitnoj Izjavi će, između ostalog, izraziti spremnost za učestvovanje u svim projektima iz dogovorenih izvora finansiranja a koji se tiču razmjene kadrova, učešća u komisijama ili sličnim stručnim tijelima prilikom rada na zajedničkim projektima koji se odnose na uspostavu, podizanje i razvoj sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu”, ističe Dr. Novo.

Prvi dan manifestacije uz okrugli sto obilježiće i radionice u sklopu kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene djelatnike u FBiH - jedna za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i druga za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a.

“Više od 150 učesnika imaće priliku da kroz interaktivnu radionicu usvoji znanja i vještine koje će pomoći koordinatoru kvaliteta u toku procesa uspostavljanja i održavanja sistema kvaliteta te da bolje shvate svoje ulogu i zadatke. Ovo je prilika da se i ojača i učvrsti komunikacija koordinatora kvaliteta sa Agencijom. Pripremili smo radionicu za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta kako bi podržali da što bolje i učinkovitije obavljaju svoje zadatke u skladu sa zakonskim okvirima i očekivanjima menadžmenta i zaposlenika zdravstvene ustanove, pacijenata, javnosti i naravno AKAZ-a”, dodaje dr. Novo napominjući kako su za drugi dan manifestacije, pored koordinatora kvaliteta i ovlaštenih ocjenjivača kvalitete pozvani i direktori zdravstvenih ustanova “kao jedni odnajvažnijih čimbenike u procesu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga”.

“Pozvali smo i partnere iz UN agencija i druge organizacije te goste: ministarstva zdravstva, zavoda za javno zdravstvo i zdravstveno osiguranje kako bi im prezentirali relizaciju naših aktivnosti u 2016. godini i naša planove za naredni period. Ovo je također, sjajna prilika da se bolje upoznamo i učvrstimo našu suradnju”,ističe dr. Novo dodajući da će i ovogodišnji ”Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH” biti prilika da se dodijele priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Organizirani pristup problemu kvaliteta zdravstvene zaštite sve češće se pominje u kontekstu odgovarajućih standarda koja naša zemlja ispunjava na svom putu priključivanju porodici evropskih naroda. S tim u vezi, u okviru zajedničkog projekta Svjetske banke “Osnovno zdravstvo” i Federalnog ministarstva zdravstva na razvoju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, 2005. godine ustanovljena je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, (AKAZ) sa sjedištem u Sarajevu, a na temelju formulirane politike kvaliteta i zakona koji tretira istu materiju.

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

 

 

AKAZ © 2003 -
  webmaster@akaz.ba
eXTReMe Tracker