Logotip certifikacije i akreditacije za zdravstvene ustanove

Na osnovu Pravilnika o akreditaciji i certifikaciji zdravstvenih ustanova Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Akreditirana / Certificirana ustanova, odnosno odjel (fokusirana)  ima za pravo da u periodu važeće iste koristi Logotip AKAZ-a za: službene dokumente, memorandume, prezentacije, reklame i sl. Logotip je izveden u vektorskoj grafici (CorelDraw verzija 17, Adobe Illustrator, PDF i Photoshop) i RGB bitmapiranoj grafici u crno-bijeloj i kolor verziji (.jpg 30 – 60 mm). dokumenti su kopresovani zip arhivom.

Izvod članova Pravilnika o akreditaciji i certifikaciji zdravstvenih ustanova (broj: 02-02-108-2/18 od 30.03.2018., 02-02-372-2/19 od 28.10.2019. i 02-02-85-1/21 od 26.02.2021. godine)
Član 30.
(Pravo isticanja certifikata)
(1) Akreditirana ili certificirana zdravstvena ustanova ima pravo korištenja znaka akreditacije ili certifikacije na način i po uslovima iz rješenja o dodijeljenoj akreditaciji ili certifikaciji.
(2) Akreditirana ili certificirana zdravstvena ustanova ima pravo i da:
  1. informira svoje korisnike i javnost o statusu akreditacije ili certifikacije (mediji, web-stranica itd.);
  2. stavi na uvid javnosti rješenje o akreditacije ili certifikaciji, odnosno certifikat;
  3. zatraži zvanično tumačenje AKAZ-a u slučaju bilo kakvih nedoumica.
Član 36.
(Zloupotreba akreditacije ili certifikacije)
(1) Akreditirana ili certificirana zdravstvena ustanova je dužna svoj certifikat koristiti u svrhe kojim se ne ugrožava reputacija AKAZ-a ili koje se mogu smatrati zloupotrebom dodijeljenog certifikata.
(2) Zloupotrebom certifikata se smatra svaka upotreba znaka, izvještaja, dokumenata o akreditaciji ili certifikaciji, rada zaposlenika zdravstvene ustanove i/ili druga radnja koja nije u skladu sa pozitivnim propisima Federacije BiH i BiH, ovim Pravilnikom, standardima i/ili specifičnim uputstvima AKAZ-a koja se tiču postupka.
(3) Odgovornost zdravstvene ustanove za zloupotrebu iz ovog člana definirana je ugovorom ili se utvrđuje u skladu sa odredbama zakona iz oblasti zdravstva ili obligacionih odnosa, a pred nadležnim sudom.

 

Saradnja i partnerstva