AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Aktuelni linkovi
Domaći linkovi
Meni

Baze podataka i pretraživači

Biblioteke on-line

Elektronski časopisi

Medicinske knjige

Resursi za EBM i vodilje

Resurski za kvalitet u zdravstvu


Fokus na pacijenta

Patient Focus
Sky Business Centre, Damastown Co. Dublin

NHS Health Scotland is the national agency for improving the health of our population. We are a Special Health Board in NHS Scotland

The Health Care Standards Unit (HCSU), HCSU, Innovation Centre, Keele University, Staffordshire

Patient Focus
Patient experience: assisting the healthcare industry

"Re-akcija" Udruženje za promociju i zaštitu prava pacijenata Srbije

"Sretna obitelj" - Udruga za unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života duševnog bolesnika i njegove obitelji

Udruga "Pacijent danas" Rijeka

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata

WHO Patients' rights

eMedicine Health Practical Guide To Health

Patients' Rights in the United State


Kliničke vodilje:

Dijagnostičko terapeutski vodiči razvijeni od strane Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Vodiči koje je razvila Agencija za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske

Neki sajtovi na Internetu kao izvori kliničkih vodilja

Agency for Quality in Medicine (AZQ) Njemačka

ANAES (L'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé) Francuska

Canadian Medical Association

Guidelines Group New Zealand

National Centre for Quality Assessment in Health Care: Poljska

National Electronic Library for Health: baza podataka vodilja na bazi dokaza, uključujući  NICE vodilje i College of Nursing, UK

National Guideline Clearing House: baza podataka, koju sponzorira AHRQ, vodilje koje su nedavno publicirane u recenziranim časopisima, SAD

NICE (National Institute for Clinical Excellence): pojedinačne zdravstvene tehnologije (npr., lijekovi, sprave, tehnike, kriteriji za upućivanje) I tretman bolesti, Velika Britanija

SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network): multidisciplinarne vodilje, uključujući sestrinstvo, farmaciju, stomatologiju

TNO Prevention and Health Netherlands

Sistematski pregledi i istraživanje

Centre for Reviews and Dissemination

Cochrane Library

Bandolier: tvori vodilje koje su jednostavnije i pristupačnije za liječnike i pacijente

Cancer Services Collaborative: prema pacijentu usmjereni putevi zaštite za najčešće karcinome


Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)

Ministarstva zdravstva:

Federalno ministarstvo zdravstva BiH

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavske Županije Orašje

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog Kantona

Zdravstveni zavodi:

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Zavod zdravstvenog osiguranja Kanton Sarajevo

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko - neretvanske Županije/Kantona

Zavod zdravstvenog osiguranja Kanton Tuzla

Zavod zdravstvenog osiguranja Zenicko-dobojskog kantona

Zavod za javno zdravstvo FBiH

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB

Zavod za javno zdravstvo Unsko-Sanskog Kantona

Zavod za javno zdravstvo Kanton Tuzla

Zavod za javno zdravstvo Kanton Sarajevo

Zavod za kontrolu lijekova FBIH

Zavod za zaštitu zdravlja studenata

Zavod za zaštitu zdravlja žena i materinstva

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Sarajevo

JU Domovi zdravlja:

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

JU Dom zdravlja Tuzla

JU Dom zdravlja Zenica

JU Dom zdravlja Velika Kladuša

Bolnice i regionalni medicinski centri:

Klinička Bolnica Mostar

Opća bolnica Sarajevo

Opća Bolnica Gračanica

Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

Opća bolnica Tešanj

Kantonalna bolnica "dr Irfan Ljubijankić" Bihać

Kantonalna bolnica Zenica

Hrvatska bolnica "Dr.fra Mato Nikolić" Nova Bila

Klinički centri:

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Univerzitetsko klinički centar Tuzla

Klinički centar Banja Luka

Ljekarske komore:

Ljekarska komora Ze-Do kantona

Ljakarska komora Tuzlanskog kantona

Liječnicka komora Unsko-Sanskog kantona

Komora liječnika stomatologije FBiH

Međukantonalna farmaceutska komora

Udruženja:

Udruženje mikrobiologa Bosne i Hercegovine

Udruženje kardiologa Bosne i Hercegovine

Udruženje fizijatara Federacije Bosne i Hercegovine

Udruga / Udruženje pedijatara u BiH

Udruženje ginekologa i perinatologa Federacije Bosne i Hercegovine

Udruženje ljekara za nefrologiju, dializu i transplantaciju bubrega u BiH

Udruženje neonatologa i intenzivista u Federaciji Bosne i Hercegovine

Udruženje stomatologa u FBiH

Udruženje viših radioloških tehničara BiH

Udruženje/Udruga laboratorijskih i sanitarnih tehničara BiH

Udruženje za pomoć osobama sa Down Syndromom

Udruženje hemofiličara Bosne i Hercegovine

Udruženje oboljelih od epilepsije kantona Sarajevo

Udruženje oboljelih od PTSP-a Sarajevo

Udruženje osoba oboljelih i liječenih od tumora dojke

Udrženje Prijatelji Opće bolnice Sarajevo

Udruženje oboljelih od multiple skleroze Birač – Srebrenica

Fakulteti:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Medicinski fakultet Foča

Medicinski fakultet Banja Luka

Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa klinikama

Visoka zdravstvena škola u Sarajevu

Visoka zdravstvena škola Sveučilišta u Mostaru

Zdravstveni fakultet Univerzitete u Zenici


Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader


Pretraživač

 

AKAZ © 2003 -