Projekat : CVRAM SZO

Projekat poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) implementira ured Svjetska zdravstvena organizacija u BiH i financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC). Facilitaciju, vanjsku ocjenu te u konačnici akreditaciju onih koji zadovolje visoke standarde sigurnosti i kvaliteta obavlja Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

USKORO VIŠE!

Saradnja i partnerstva