Šesti edukacijski modul za koordinatore kvaliteta

Radionica na temu „Klinička revizija“ u okviru edukacije koordinatora kvaliteta

12.04.19

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 11. aprila/travnja 2019. održana je radionica na temu „Klinička revizija“ u okviru edukacije koordinatora kvaliteta. Ovaj edukacijski modul prezentirali su doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a i prim.dr. Katmerka Cerić, iz DZ Bihać.

Doc. Novo upoznao je prisutne da je klinička revizija instrument za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i način na koji se formalno evaluira zdravstvena zaštita postavljanjem standarda, mjerenjem aktivnosti i implementiranjem promjena. Nadalje, doc. Novo je govorio i o tome zašto treba raditi reviziju, vrstama revizije, oblastima gdje se radi revizija, veličini uzorka za kliničku reviziju, šta odabrati za temu, 12 zlatnih pravila za kliničku reviziju, razlikama između naučnog istraživanja i kliničke revizije. Uz to, dati su brojni primjeri izrade kliničke revizije.

U nastavku, dr. Katmerka Cerić govorila je o primjerima kliničke revizije, gdje se prije svega osvrnula na AKAZ-ove standarde, obrazac za pregled zdravstvenih kartona pacijenata, zbirni obrazac za praćenje diabetes mellitus-a za domove zdravlja. Uz to, osvrnula se i na kliničku reviziju za bolnice i prikazala primjer revizije kliničkog vodiča „Liječenje bolesnika sa sepsom i septičnim šokom“.

Prisutnim učesnicima edukacije prikazan je klip What doctors don't know about the drugs they prescribe (Šta doktori ne znaju o lijekovima koje prepisuju) Ben Goldacre, nakon čega je slijedila diskusija.

Nakon toga dr. Cerić je govorila o protokolu izrade kliničke revizije, gdje je upoznala prisutne učesnike edukacija o načinu izrade protokola kliničke revizije i šta je potrebno za to. Uz to, organizovana je vježba gdje su učesnici edukacije  bili podijeljeni u grupe koje su razvile dizajn audit protokola uz pomoć AKAZ-ovog predloška protokola za kliničku reviziju. Na kraju, predstavnici grupa su prezentirali svoj dizajn audit protokola.

Saradnja i partnerstva