Važni datumi:

Deseti oktobar - Svjetski dan mentalnog zdravlja

10.10.20

Višegodišnji angažman Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske provodi Asocijacija XY a finansira Vlada Švicarske, svrstava nas, s pravom, među vodeće nositelje afirmacije i podizanja svijesti o problemu mentalnog zdravlja i prava pacijenata u vezi sa mentalnim zdravljem u BiH.

Stoga je deseti oktobar - datum kada Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) u svom kalendaru obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja – i za AKAZ, dan od posebnog značaja.

Ovaj dan obilježavamo ne samo kao podsjećanje na važnost mentalnog zdravlja općenito, nego i kao prisjećanje na sve dosad učinjeno u polju zdravstvene zaštite i skrbi za pacijente, kao i njihova socijalna okruženja, a koji se hvataju u koštac sa problemima u vezi mentalnog zdravlja.

Tako, recimo još jednom da je AKAZ mjesto na kojemu se baštitni posebna osjetljivost za ovu temu a naročito u pogledu kvaliteta i sistema sigurnosti u zdravstvu. Dakle, cjelokupni zdravstveni sistem i svi direktno uključeni u pružanje usluga i zaštite pacijentima i nosteljima prava zdravstvene zaštite koji posjećuju centre za mentalno zdravlje, bilo kao pacijenti ili njima bliske osobe, 10.10. trebaju obilježavati s posebnom predanošću i sviješću o važnosti ovog dana.

Uz izražavanje najiskrenijih želja za što uspješniji tretman svih stanja i oboljenja u vezi mentalnog zdravlja osobama koje se bave tim pitanjima, na ovom mjestu želimo izraziti zahvalnost nekim od zaslužnih pojedinaca koji su, u AKAZ-u, ili sa AKAZ-om, izravno i lično radili u Projektu mnetalnog zdravlja u BiH.

Izdvajemo naročito: g. Prim.dr. Gorana Čerkeza (Pomoćnik ministra FMZ), g.-đu Prim.Mr. Eminu Osmanagić,  direktoricu Asocijacije XY, zatim ranije direktore AKAZ-a, g. Prim.dr. Zorana Riđanovića i g. Doc.Dr. Ahmeda Novu, kao i g. Alhijada Hajru i Ljubomira Kraveca – kolege uvijek dostupne i spremne za pomoć pružaocima usluga iz CMZ u FBiH.

Na koncu zaključimo da su netom nabrojani pojedinci - osobe najbliže i najneposrednije uključene u Projekat, međutim - uz svesrdnu pomoć njihovih saradnika, i institucija u kojima rade.

Pozivamo vas da pregledate arhiv na web stranici AKAZ-a sa sadržijima u vezi mentalnog zdravlja gdje je i niz fotografija sa likovima mnogih, danas nepomenutih, ali jednako zaslužnih zdravstvenih radnika, i AKAZ-ovih prijatelja kulture kvaliteta

Saradnja i partnerstva