Predstavljamo:

AKAZ, LJUDI I DOGAĐAJI „Naši građani očekuju i zaslužuju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“

Naslovnica brošure AKAZ, LJUDI I DOGAĐAJI „Naši građani očekuju i zaslužuju  kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“ 31.05.19

Brošura koju Vam predstavljamo pod nazivom: AKAZ, LJUDI I DOGAĐAJI „Naši građani očekuju i zaslužuju  kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“, pisana je sa željom da se pobroje neki od uspjeha u radu ostvareni u protekloj godini.

Također, ova brošura je posvećena i nekolicini vrlo posebnih pojedinaca – AKAZ-ovih suradnika, ali još i više – prijatelja, i najistaknutijih promotera kvaliteta, koji zaslužuju da budu izdvojeni i predstavljeni našoj javnosti i u ovom kontekstu.

Naravno da ovaj naš promocijski uradak ne može ni izbliza donijeti puni prikaz aktivnosti i uloženog rada, napora i truda od strane svih nas, zaposlenika AKAZ-a, kao i naših saradnika a koji su bili usmjereni ka ispunjenju našeg mandata. Ipak, uvjereni smo  da ćete sa stranica brošure dobiti dovoljno jasnu sliku o tome šta i kako je urađeno a šta, kako i koliko očekujemo od nas samih i u buduće.

Nadamo se da će vam štivo biti zanimljivo te da ćete i vi, ako već do sada to i niste, i sami postati dio uspješne priče AKAZ-a, kvaliteta, i sigurnosti u zdravstvu u FBiH.

Saradnja i partnerstva