SLIJEDOM ISOSI

AKAZ na Konferenciji o Inkluziji djece s invaliditetom u BiH

Učesnici i učesnice Konferencije o inkluziji 30.11.18

U srijedu, 28.11., u hotelu „Holiday“ u Sarajevu, održana je Konferencija o inkluziji djece s invaliditetom u BiH pod pokroviteljstvom UNICEF i EDF (European Disability Forum – Evropskog foruma za invaliditet), a u organizaciji Informativnog centra za osobe s invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u svojstvu nositelja Standarda o inkluziji osoba s invaliditetom (ISOSI), prati pitanja u vezi predmetne populacije te nastoji senzibilizirati zdravstvene i medicinske radnike i promovirati ispravan odnos koji treba graditi i održavati u sferi zdravstva u pogledu ove problematike.

Konferencija o Inkluziji djece s invaliditetom u BiH bila je još jedna prilika za obraćanje pažnje javnosti na probleme i poteškoće osoba s invaliditetom i naročito one aspekte koji se tiču djece koja imaju specifična ograničenja ali iste potrebe kao i sva druga djeca – da punopravno učestvuju u društvu, prihvaćena od drugih kao ravnopravne osobe, i sa mogućnosti da u potpunosti razviju sve vlastite potencijale i tako doprinesu općem boljitku u zajednici.

Konferencija je organizirana u okviru regionalnog Projekta UNICEF i EDF „Zaštita djece od nasilja i promocija inkluzije djece s invaliditetom u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“ a u radu kopnferencije su i učestvovali Alwin Nijholt, Zamjenik Predstravnika UNICEF-a u BiH, i Gerrit Stasyns, Koordinator Projekta.

Moderator Konferencije je bio Suvad Zahirović, Izvršni direktor Informativnog centra „Lotos“, a prezenteri su, pored Nijholta i Gerrita, u prvom dijelu Konferencije bili: Irina Kulenović (UNICEF BiH), Milena Šljokavica (Udruženje roditelja i djece sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju „Neven“ Prijedor), Danijela Kegelj („Dječiji vrtići“ Mostar), te u nastavku: Fikret Zuko (Udruženje slijepih građana KS), Elvira Bešlija (Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH) i Zoran Dobraš (Savez oboljelih od distrofije i srodnih bolesti RS), kao predstavnici krovnog udruženja Unije organizacija osoba s invaliditetom u BiH – kada se govorilo o planovima, prioritetima i partnerima Unije u implementaciji budućih aktivnosti.

Saradnja i partnerstva