STIGLA POTVRDA IZ KROVNE SVJETSKE UDRUGE ZA KVALITET

AKAZ prvi u regionu s međunarodno priznatim standardima, BiH u društvu najrazvijenijih zemalja svijeta

Akreditacija koje je AKAZ dobio od Međunarodne udruge za kvalitet u zdravstvu (ISQua) za Standarde za primarnu zdravstvenu zaštitu
Prestižna akreditacija koju uz AKAZ posjeduju tek 42 organizacije u svijetu
03.10.18

Nakon što je na posljednjem sastanku razmotrio izvještaj Komiteta za ocjenu Međunarodne udruge za kvalitet u zdravstvu (ISQua), Odbor za akreditaciju ove krovne svjetske udruge za kvalitet donio je odluku o akreditiranju Standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) na period od 2018.-2022. godine.

Ovim je AKAZ postao prva agencija u regionu i jedna od 42 organizacije u svijetu s međunarodno priznatim standardima, a Bosna i Hercegovina se našla u društvu 24 najrazvijenije zemlje svijeta čija agencija posjeduje ovu  prestižnu međunarodnu akreditaciju među kojima su Japan, Francuska, SAD, Kanada, Belgija, Norveška...

“Veliko mi je zadovoljstvo da mogu reći da je Agencija ispunila svoj programski cilj za 2018. godinu o završetku procesa akreditacije standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu. Još više mi je drago da je AKAZ dobio potvrdu za dobar i kvalitetan rad jer ova akreditacija je rezultat dugotrajnog, stručnog i vrlo zahtjevnog angažmana svih zaposlenika i suradnika Agencije i vrlo smo ponosni na činjenicu da smo za to dobili i međunarodnu verifikaciju od ovako ugledne svjetske asocijacije. U ova vremena velike depresije u našem društvu i poraznih pokazatelja pokazili smo da možemo stati uz bok najboljim u svijetu i ako nešto svi kao građani BiH možemo naučiti iz ovog procesa je – da, mi to možemo!”, kaže doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a.  

Doc. dr. Novo potcrtava kako je i zakonska obaveza Agencije da razvija sistem akreditiranja usaglašen sa evropskom i međunarodnom praksom iz ove oblasti, kao I da je obaveza njega kao direktora da u vršenju svojih dužnosti ostvaruje međunarodnu saradnju sa istim ili sličnim organizacijama za kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite i drugim organizacijama iz djelokruga AKAZ-a što je, dodaje, u potpunosti i ispunjeno prolaskom kroz ovaj zahtjevan proces.

Doc.dr. Ahmed Novo: "Ova akreditacija je rezultat dugotrajnog, stručnog i vrlo zahtjevnog angažmana svih zaposlenika i suradnika Agencije i vrlo smo ponosni na činjenicu da smo za to dobili i međunarodnu verifikaciju od ovako ugledne svjetske asocijacije"

AKAZ je prošao kroz proces akreditacije standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu kod ISQuae što podrazumijeva standarde za domove zdravlja, timove porodične/obiteljske medicine, centara za mentalno zdravlje i apoteka/ljekarni krajem augusta prošle godine. Proces za ocjenjivanje standarda kod ISQua je zahtjevan, a svi standardi, samoocjena i dokazi su morali biti prevedeni na engleski.

Proces se sastoji od slijedećih koraka: Popunjavanje samoocjene i prezentiranje dokaza, Pregled i ocjena od ISQua vanjskih ocjenjivača, Popunjavanje izvještaja o činjeničnoj tačnosti (FAR factual accuracy report), Pregled izvješaja od ISQua ocjenjivača i slanje na Komitet za ocjenu, Pregled za ocjenu, ISQua Komitet za ocjenu pripremio je svoj izvještaj i sa svim ostalim materijalima poslao na odobravanje Odboru za akreditaciju (BAC), da bi na koncu ISQua Odbor za akreditaciju (BAC) ratificirao odluku o akreditaciji.

AKAZ je član ISQua-e od 2016. godine. ISQua datira od 1984. godine kao globalna organizacija u čijem djelokrugu rada je prije svega kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite u svijetu. Kroz mrežu koja se proteže u 100 zemalja svijeta i pet kontinenata ISQua pruža podršku u oblasti poboljšanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu i smislu efikasnijeg provođenja i ostvarivanja ciljeva u profesionalonom okruženju.

Saradnja i partnerstva