Akreditacija poliklinike Dental Ortodont Centar Dr Bandić

Iz ordinacije poliklinike Dental Ortodont Centar Dr Bandić 27.09.21

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) provodi sveobuhvatan proces uključivanja svih zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u sistem sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenta. Od 2020. godine, AKAZ je počeo i proces certifikacije i akreditacije zdravstvenih ustanova koje obavljaju stomatološku djelatnost, prema novim Standardima sigurnosti i kvaliteta za stomatološku djelatnost.

U narednom periodu AKAZ planira i specijaliziranu obuku o uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta prema ovim standardima, namijenjenu isključivo za osoblje stomatoloških ordinacija i poliklinika, o čemu više se možete informirati na linku: http://www.akaz.ba/obuka-za-osoblje-stomatoloskih-ordinacija-i-poliklinika.

Nakon unutrašnje pripreme Poliklinike Ortodont Centar Dr Bandić uslijedila je vanjska ocjena Poliklinike za izdavanje certifikata o zadovoljenju standarda sigurnosti i kvaliteta (akreditacija), a u smislu člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojem AKAZ obavlja kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama i o čemu izdaje certifikat za provjeru zadovoljenja standarda sigurnosti, dok je akreditacija kao dodatni nivo kvaliteta definirana prema članu 22. stav 1. tačka 4. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao naročita djelatnost Agencije koja podrazumijeva vršenje postupka akreditacije zdravstvenih ustanova u skladu sa ovim zakonom, kao i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, te s tim u vezi dodjeljivanje, ukidanje, odnosno obnavljanje akreditacije zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Po obavljenom pregledu, vanjski ocjenjivač je konstatirao visoki stepen ispunjenosti standarda sigurnosti i kvaliteta, te je po preporuci Komisije za akreditaciju, Upravni odbor Agencije izdao Rješenje i Direktor Agencije Adnan Bilić, mr.iur., mr.jed.zdrav., dodjelio certifikat o akreditaciji, sa čak 95,00% ispunjenih akreditacijskih standarda.

Menadžmentu i osoblju Poliklinike Ortodont Centar Dr Bandić čestitamo na izuzetnom uspjehu.

Saradnja i partnerstva