Proces certifikacije zdravstvenih ustanova

Da li ste provjerili kada ističe vaš ugovor o certifikaciji?

22.07.19

Zakonska obaveza certificiranja zdravstvene ustanove jedna je od osnovnih obaveza ovih pružalaca usluga koju je potrebno ažurno ispunjavati i održavati tokom cijelog perioda važenja ugovora o certifikaciji. Naime, svaka zdravstvena ustanova u Federaciji BiH dužna je obaviti sve predradnje u vezi pripreme za certifikaciju, zatim radnje u vezi same certifikacije, ali i sve neophodne radnje koje obezbjeđuju održavanje stečenog stepena ispunjenja sigurnosnih standarda, i statusa certificirane ustanove.

Može se reći da postoje tri osnovne grupe zdravstvenih ustanova u pogledu ispunjavanja ovih obaveza. Dakle, to su one zdravstvene ustanove koje su već uspješno prošle postupak certifikacije i koje vode računa - u stalnom kontaktu sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) - o vremenskom proteku roka trajanja certifikata, kako bi se na vrijeme prijavile za obnovu statusa. Zatim, zdravstvene ustanove koje su započele postupak radnjom prijave, odnosno samoocjene, i koje čekaju termine vanjske ocjene.

Međutim, postoji i onaj, istina - najmanji broj ustanova, koje su period predviđen za izradu samoocjene i dogovor o vanjskoj ocjeni, propustile ili prolongirale. Naravno,  to je uvijek u dogovoru sa AKAZ-om, i zbog opravdanih razloga. Ipak, ne može se reći da su takve ustanove ispunile svoju ugovornu obavezu te one moraju što skorije kontaktirati AKAZ i dogovoriti nastavak rada.

Kako bismo mogli adekvatno planirati naše resurse i raspored vanjskih ocjenjivača, i još  važnije, omogućiti urednim obveznicima ispunjenje njihovih obaveza, primorani smo, još jednom, ukazati na potrebu što hitnijeg rješavanja ovog pitanja da ne bi bilo potrebe pristupati radnjama kao  što su nenajavljene posjete za vanjsku ocjenu ili, najnepovoljniji ishod – korištenje prisilnih pravnih alata. 

Saradnja i partnerstva