Međunarodna saradnja

Direktor AKAZ-a održao sastanak sa predstavnicima turskog Instituta za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu

25.04.22

U okviru sistemskih, redovnih aktivnosti koje provodi Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), a koje se vode na planu domaće, regionalne i međunarodne saradnje, direktor agencije, Mr.iur. Adnan Bilić mr.jed.zdrav., održao je sastanak sa predstavnicima turske homologne organizcije TÜSKA - (Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Resmi Twitter Hesabı (Healthcare Quality and Accreditation Institute of Turkey)) slijedom prethodnih konatakta sa turskim kolegama iz oblasti zdravstva.

Sastanku su, sa strane turskog predstavnika, prisustvovali gospodin Doc. Dr. Ibrahim Kayral, direktor Instituta, te gospođe Özgül Özgüç i dr.spec. Didem Incegil, voditeljice programa koji se provode u okviru Instituta.

Teme razgovora ticale su se bilataralne sardanje ali i mogućnosti regionalnog povezivanja organizacija koje se bave pitanjima sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, akreditacije i certifikacije, odnosno domena rada zajedničkih za sve tako instituirane nositelje.

Gospodin Bilić je, tom prilikom, iskazao zadovoljstvo zaključenom obostranom spremnošću za saradnju te naglasio važnost činjenice da, kako AKAZ, tako i  TÜSKA, imaju slična iskustva kao članice ISQua-e, što omogućava bliske statne pozicije za razmatranje zajedničkih aktivnosti.

Na sastanku je na koncu dogovoreno da će AKAZ i  TÜSKA potpisati Okvirni Sporazum o saradnji te da će se razgovori nastaviti što skorije kako bi se pristupilo realizaciji međusobne razmjene institucionalnih i profesionalnih sadržaja.

Saradnja i partnerstva