CVRAM PROJEKT

Dodijeljeni certifikat i akreditacija timu porodične/obiteljske medicine Doma zdravlja Čapljina

Članice tima Dr. Snježana Saks i ms. Blaženka Lakić Blažević 06.02.19

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo uručio je u srijedu akreditaciju i certifikat Timu porodične/obiteljske medicine 1, Doma zdravlja Čapljina koji je uspješno prošao kroz proces akreditacije i certifikacije u okviru projekta Poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured SZO u BiH, a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

Doc.dr. Novo dodjeljujući certifikat i akreditaciju timu Dr. Snježane Saks i ms. Blaženke Lakić Blažević kazao je da je sretan zbog ulaska ove ustanove u ovaj veoma bitan proces, te potcrtao važnost održavanja i unapređenja dostignutog nivoa kvaliteta:

“U naredne četiri godine mi smo u obavezi obaviti i nadzorne preglede, a naši ocjenjivači u nadzornim pregledima stavljaju akcent na ono šta je novo urađeno i unaprijeđeno ”, kazao je doc.dr. Novo.

Akreditacije i certifikati dodijeljeni u Čapljini uz znak AKAZ-a na sebi imaju i oznaku Međunarodne udruge za kvalitet u zdravstvu (ISQua) kod koje je AKAZ akreditirao svoje standard za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Saradnja i partnerstva