Obavijest:

Dostavljanje podataka o indikatorima kvaliteta i sigurnosti za 2022. godinu u FBiH

10.01.23

Obavijest o dostavljanju podataka o indikatorima kvaliteta i sigurnosti za 2022. godinu za domove zdravlja, bolnice i apoteke u Federaciji Bosne i Hercegovine

Poštovani koordinatori kvaliteta u domovima zdravlja, bolnicama i apoteka u Federaciji Bosne i Hercegovine, podsjećamo Vas na redovnu obavezu dostavljanja podataka o indikatorima kvaliteta i sigurnosti za domove zdravlja, bolnice i apoteke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zadatak kooridinatora kvaliteta i sigurnosti u domovima zdravlja, bolnicama i apoteka u Federaciji Bosne i Hercegovine je da pripreme podatke u skladu sa traženim indikatorima kvaliteta i sigurnosti za 2022. godinu, te da iste dostave, najkasnije do 15.juna 2023. godine na e-mail adresu koordinator@akaz.ba ili evukovic@akaz.ba.

  1. Obrazac za prikupljanje indikatora kvaliteta i sigurnosti za domove zdravlja možete pronaći na linku (http://www.akaz.ba/udoc/obrazac20domovi20zdravlja20-20revidirani20indikatori.xlsx), kao i metodološko uputstvo za prikupljanje podataka o indikatorima kvaliteta i sigurnosti za domove zdravlja (http://www.akaz.ba/udoc/Domovi_zdravlja_indikatori20_metodolosko_uputstvo_2022.pdf).
  2. Obrazac za prikupljanje indikatora kvaliteta i sigurnosti za bolnice možete pronaći na linku (http://www.akaz.ba/udoc/obrazac_bolnice_revidirani_indikatori_2022.xlsx), kao i metodološko uputstvo za prikupljanje podataka o indikatorima kvaliteta i sigurnosti za bolnice (http://www.akaz.ba/udoc/Bolnice_indikatori20_metodolosko_uputstvo_2022.pdf).
  3. Obrazac za prikupljanje podataka o indikatorima izvedbe za apoteke možete pronaći na linku ( http://www.akaz.ba/udoc/Forma_Apoteke_indikatori.xls).

Koordinatore kvaliteta i sigurnosti u domovima zdravlja, bolnicama i apotekama molimo da podatke dostave isključivo u elektronskoj formi putem zvaničnih obrazaca razvijenih od strane Agencije, najkasnije do 15. juna 2023. godine, a da za sve eventualne nejasnoće kontaktiraju višeg stručnog saradnika za poslove pokazatelja izvršenja, nepovoljne događaje i registar akreditiranih ustanova Eldara Vukovića, putem e-maila koorinator@akaz.ba ili evukovic@akaz.ba, ili putem telefona na broj 033/771-873.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ)

Saradnja i partnerstva