DRUGI POZIV ZA DANE KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBiH 2023

03.11.23

DRUGI POZIV ZA DANE KVALITETA U ZDRAVSTVU U FBiH 2023

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) objavljuje drugi poziv svim zainteresovanima, svojim saradnicima, zdravstvenim menadžerima, koordinatorima kvaliteta, vanjskim ocjenjivačima i facilitatorima da će se Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2023., Stručni seminar za koordinatore kvaliteta, vanjske ocjenjivače kvaliteta, facilitatore, menadžere ustanova, zdravstvene radnike i saradnike održati u periodu 07 i 08.12.2023. godine u Hotelu Hollywood, na Ilidži u Sarajevu na temu Učinkovitost sistema sigurnosti u zdravstvenim ustanovama“. Seminar počinje 07.12.2023. godine sa registracijom od 09h te početkom Programa u 10h.

Pozivaju se svi zainteresovani da do 24.11.2023 . godine dostave svoje prijedloge sa temom i imenom autora za eventualne prezentacije tokom Dana kvaliteta na vkerleta@akaz.ba i ahalilagic@akaz.ba, a odabrane prezentacije će se trebati dostaviti do 04.12.2023. godine.

Molimo vas da rezervišete ove datume jer je za obnovu statusa ocjenjivača i facilitatora za 2024. godinu ovaj stručni seminar obavezan kao kontinuirana profesionalna edukacija za iste. Više detalja (agenda seminara i dr.) će biti dostupno u narednom periodu na stranici AKAZ-a.

Kotizacija za Dane kvaliteta iznosi 160,00KM. Obrazac za prijavu možete naći ovdje.

 
 
Saradnja i partnerstva