AKAZ na terenu:

Edukacija u JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkolozu Travnik

17.02.23

Agencija za kvalitet i akreditaciju u FBiH je u sklopu procesa pripreme za certifikaciju/akreditaciju JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkolozu Travnik održala jednodnevnu obuku za uposlenike  koji su prvenstveno članovi Uprave, Komisije za sigurnost i kvalitet ali i za ostalo osoblje koji će aktivno učestvovati u pripremi navedene ustanove za zakonski obaveznu certifikaciju.

Obuci su prisustvovali i predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), direktor agencije dr. Salih Valjevac i uposlenici doc. Vera Kerleta-Tuzović, Aida Halilagić, prof., i Edin Zuko.

Obuka je održana 14.02.2023. godine u prostorijama Bolnice.

Moduli koji su predstavljeni na ovoj obuci su:

  1. Standardi sigurnosti i kvaliteta za bolnice, teorija kvalitete i programi AKAZ-a;
  2. Politike i procedure za uspostavu sistema sigurnosti i kvalitete za bolnice.

Na obuci su u svojstvu predavača učestvovali doc.dr. Vera Kerleta-Tuzović i Salih Valjevac, dr.med.

Saradnja i partnerstva