Edukacija za koordinatore ZU

Učesnici edukacije 02.04.24

Na trećem modulu edukacije za koordinatore kvaliteta održanog 28.03.2024. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži, okupio se broj od 42 učesnika, kako iz javno zdravstvenih ustanova, tako i iz privatnih bolnica, poliklinika i ordinacija širom Federacije BiH.

U okviru današnjeg predavanja, dipl.mng.zdrav. Salih Slijepčević upoznao je prisutne o Dokumentiranim politikama i procedurama:

  • razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju politika i procedura;
  • procedure kao dokument za obuku u područjima za koje su napisane;
  • kada treba pisati procedure;
  • preporučeni sastavni dijelovi procedure;
  • proces odobravanja procedure;
  • funkcija u ustanovi na koju se procedura odnosi ili grupa funkcija;
  • distribucija i nadzor procedure;

U nastavku predavanja Doc.dr.sc.ph. Vera Kerleta-Tuzović radila je sa učesnicima edukacije  vježbu pod nazivom Samoocjena.

Moderator edukacije bila je Aida Halilagić, prof.

Saradnja i partnerstva