Obuka za facilitatore

AKAZ organizuje svake godine dvodnevnu edukaciju za facilitatore kvaliteta u cilju pripreme za facilitaciju. Glavna uloga facilitatora je da olakšaju i stručno pomognu zdravstvenu ustanovu pri uvođenju standardizacije, odnosno sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, u procesima poboljšanja kvaliteta i u pripremi ustanove za akreditaciju, koristeći za to akreditacijske standarde i drugu tehničku dokumentaciju.

Datum objave

Saradnja i partnerstva