Facilitatori

Facilitatori su prema profilu liječnici, medicinski tehničari, pravnici i ostali zdravstveni djelatnici ili zaposlenici u zdravstvenim organizacijama koji su educirani u AKAZ-u iz oblasti poboljšanja kvaliteta i akreditacije u zdravstvu. Uloga im je da olakšaju i stručno pomognu pri uvođenju standardizacije i sistema kvaliteta, procesima poboljšanja kvaliteta i u pripremi za akreditaciju u raznim zdravstvenim ustanovama.

Datum objave

Saradnja i partnerstva