Dom zdravlja

Goraždanski Dom zdravlja "Dr. Isak Samokovlija" je u aprilu 2019. godine proslavio vrijedan jubilej, 65 godina od osnivanja

Doc.dr. Ahmed Novo, Prim.dr. Vildana Doder i dr.sc. Muhamed Ramović, gradonačenik Goražda. 15.04.19

Goraždanski Dom zdravlja "Dr. Isak Samokovlija" je u aprilu 2019. godine proslavio vrijedan jubilej, 65 godina od osnivanja. "Dom zdravlja nije prekidao rad ni u najtežim danima za ovaj grad, a iz ove ustanove je tokom agresije nastala i Ratna bolnica, a nakon toga i Kantonalna bolnica Goražde", podsjeća dr. Edin Čengić, direktor doma zdravlja.

U prigodnoj prezentaciji pod nazivom, Dom zdravlja "Dr. Isak Samokovlija", juče, danas, sutra, dr. Čengić je rekao da bez obzira na aktuelne probleme u zdravstvu se ova ustanova uspješno nosi s izazovima pružanja primarne zdravstvene zaštite, kroz rad službe porodične medicine s sa gradskim i terenskim ambulantama, specijalističkim službama ginekologije, fizijatrije i Centra za mentalno zdravlje, te dječijom i pulmuloškom službom, čime je pokriveno uglavnom sve što nalaže primarna zdravstvena zaštita osim hitne pomoći koja je u sastavu kantonalne bolnice.

Doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je naveo dobru suradnju AKAZ-a i doma zdravlja te potcrtao da je CMZ DZ Goražde akreditiran koncem 2016. godine, a 2018. godine i  jedan tim porodične medicine te da su ostali timovi u procesu facilitacije i pripremaju se za vanjsku ocjenu u svrhu certifikacije koja treba da uslijedi vrlo brzo. Nakon toga cijelu ustanovu očekuje certifikacija odnosno akreditacija.

Iz ove ustanove još jednom je upozoreno na problem odlaska ljekara. Zatražena je hitna reakcija nadležnih institucija u cilju obezbjeđenja boljeg statusa uposlenih u zdravstvu. Prim.dr Vesna Nemec Klisura, predsjednica Stručnog vijeća Doma zdravlja, pozvala je predstavnike gradskih i kantonalnih vlasti, ali i resornog federalnog ministarstva da se uključe u rješavanje sve prisutnijeg i složenijeg problema odlaska ljekara iz Goražda.

Saradnja i partnerstva