Obavještenje:

Indikatori sigurnosti i kvaliteta za koordinatore kvaliteta

Stiliziran grafikon rasta vrijednosti. 27.12.21

Poštovani koordinatori kvaliteta i menadžeri u bolnicama i domovima zdravlja u FBiH, obavještavamo Vas da su izvještaji o indikatorima kvaliteta i sigurnosti za bolnice i domove zdravlja za 2020. godinu dostupni na web stranici AKAZ-a.

Pozivamo Vas da evaluirate stanje u Vašim ustanovama u odnosu na prosječne vrijednosti u FBiH, kao i da planirate neophodne korake za unapređenje ishoda i pokazatelja kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga u Vašim zdravstvenim ustanovama. I ove godine, na osnovu jasnih pokazatelja, primjetne su značajne razlike u odnosu na stepen kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u akreditiranim/certificiranim zdravstvenim ustanovama u odnosu na zdravstvene ustanove koje nisu otpočele sa procesom standardizacije usluga u domenu sigurnosti i kvaliteta, te još jednom podsjećamo na značaj ovih procesa.

Svim zdravstvenim ustanovama koje su dostavile podatke o indikatorima kvaliteta i sigurnosti se zahvaljujemo na saradnji.

Saradnja i partnerstva