Edukacija i obuke

Četvrti i deveti modul Obuke za koordinatore kvaliteta

učesnici obuke za koordinatore kvaliteta 18.06.20

Kontinuirana Obuka za koordinatore kvaliteta koju provodi AKAZ održana je u četvrtak 18. juna 2020. godine u hotelu Hollywood - Ilidža, sa početkom u 10,00 sati i nastaviti će se sedmičnom dinamikom na istom mjestu do kraja edukacije, planirane do 13.08.2020. godine.

Četvrti edukacijski modul „Etička i pravna pitanja i prava pacijenata“ koji je prezentirala gđa. Snježana Bodnaruk, dipl.iur, Sekretar Federalnog ministarstva zdravstva pobudio je veliko interesovanje učesnika edukacije. Ovom prilikom detaljno je bilo govora o odnosu etičke i pravne norme, kodeksu medicinske etike, etičkim komitetima u zdravstvenim ustanovama, faktorima koji utiču na etičke norme u medicini, rješavanju etičkih dilema kroz Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata. Gđa. Bodnaruk je također govorila i o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u svjetlu drugih zakonskih propisa iz oblasti zdravstva. Posebna pažnja je bila posvećena najčešćim povredama prava pacijenata, kao i obavezama i odgovornostima pacijena. Ovaj edukacijski modul privukao je veliku pažnju učesnika edukacije, što potvrđuju brojna pitanja prisutnih u želji da razriješe svoje dileme i iskustva koja se odnose upravo na etička i pravna pitanja, što je bila i tema ove edukacije.

U drugom dijelu edukacije održan je deveti modul Obuke: „Kvalifikacija i uloga koordinatora kvaliteta u procesu upravljanja kvalitetom“. Predavači su bili Spomenka Omanović dms. i prim.dr. Lejla Mačković iz Službe za poboljšanje kvaliteta Doma zdravlja Tuzla. Gđa. Spomenka Omanović je govorila o kvalifikaciji koordinatora kvaliteta u okviru čega je posebnu pažnju posvetila strukturi i organizacija zdravstvene ustanove, organizaciji projekta, vještini pisane i usmene komunikacije, upravljanju vremenom, motivaciji, timskom radu, formi pisanja izvještaja, pisanju izvještaja za AKAZ (indikatori kvaliteta i sigurnosti, rezultatima kliničkih revizija i nepovoljnim događajima i incidentima kao i pravnom uređenju izvještavanja u oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Nakon toga o ulozi koordinatora kvaliteta govorila je  prim.dr. Lejla Mačković. Na početku je pojasnila  šta znači upravljanje kvalitetom, kao multidimenzionalni pristup upravljanja organizacijom, orijentisan na stvaranje kulture kvaliteta, isporuku superiorne vrijednosti te stvaranje trajne i održive konkurentske prednosti za organizaciju. Upravljanje kvalitetom ostvaruje se planiranjem, praćenjem, osiguravanjem i poboljšanjem kvaliteta. Nadalje, dr. Mačković je govorila i o ulozi koordinatora u ovom procesu gdje koordintor ima zadatak da: razvija, vodi i vrši monitoring procesa uspostave sistema kvaliteta; povećava svijest o poboljšanju kvaliteta i programu akreditacije u cijeloj organizaciji; daje preporuke, podršku i  objašnjenja za razmjenu standarda i procesa; učestvuje u radu Komisije za poboljšanje kvaliteta; redovno izvještava menadžment i upravni odbor o uspostavi, održavanju i poboljšanju kvaliteta u Ustanovi; promovira umrežavanje i razmjenu ideja; da bude veza između  ustanove i Agencije; organizuje i učestvuje u unutrašnjem pregledu; pripremi osoblje za vanjski pregled i informira osoblje o procesu pregleda i akreditacije i na kraju da bude šampion procesa i da motivira ljude. Na kraju, dr. Mačković je govorila o  aktivnostima koordinatora kvaliteta, načinu izrade planova i planiranju projekta, i o pisanju izvještaja.

Program obuke za koordinatore  kvaliteta je obavezan u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ove godine u AKAZ-u je okupljeno 40 zdravstvenih profesionalaca koji će sticati znanja i biti u mogućnosti da ih primjene u svojoj zdravstvenoj  ustanovi. Planirani raspored preostalih predavanja možete preuzeti ovdje LINK (u prilogu).

Saradnja i partnerstva