EDUKACIJA ZA KOORDINATORE

Klinička revizija i klinički putevi

12.07.21

Dana 8.01.2021. održani moduli 13 i 14. Klinička revizija i  klinički putevi, u svrhu edukacije koordinatora kvaliteta u zdravstvenm ustanovama. 

Predavač modula 13: "Kliničku revizija", je bila doc.dr. Vera Kerleta Tuzović, gdje je govorila o kliničkoj reviziji kao načinu formalne evaluacije zdravstvene zaštite, a s tim u vezi, i kao procesu unapređenje kvaliteta. Nadalje, pojašnjena je i obaveza uvođenja kliničke revizije u kliničku praksu i  o uzorku za reviziju, i komponentama kliničke revizije.

Predavač modula 14: "Klinički put", bila je dr, Lejla Mačković, gdje je detaljno objašnjeno i prezentirano šta je to klinički put, kao precizna zbirka podataka o bolesniku i njegovom liječenju. Kako se popunjava dokument, klinički put u prijemnoj ambulanti i kako se dalje prati svako kretanje pacijenta. Također, prezentiran je i cilj kliničkog puta kao izbor najbolje kliničke prakse, stimulisanje timskog rada u cilju kompletne obrade pacijenta.

Svi održani moduli su dostupni na Youtube kanalu Agencije ili putem stranice: "On-line edukacija za koordinatore kvaliteta / članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce"vidjeti odjeljak ne propustite, gdje se nalaze i druge online edukacije.

Saradnja i partnerstva