14. radionica za koordinatore kvaliteta

Modul: „Indikatori izvedbe“

Predavač: Doc. Dr. Amer Ovčina i  učesnici obuke. 06.08.20

Današnja sesija za koordinatore, kao i sve prethodne u ovoj godini, održana je izvan sjedišta AKAZ-a u prostorijama hotela „Hollywood“ na Ilidži. Naime, u skladu sa specifičinim zahtjevima koje, u periodu Corona/Covid19, još uvijek nije u potpunosti moguće zadovoljiti na našoj matičnoj adresi,  a koji zahtijevaju određenu fizičku distancu i socijalnu toleranciju, primorani smo na izmještanje obuke upravo na pomenutu lokaciju kao odličnu alternativu koja ispunjava sve tehničke uvjete za nesmetani rad.

Modul 14, posvećen je temi Indikatori izvedbe  koju su danas prezentirali izvrsni predavači: g.-đa Prim. dr. Amra Kalčo, g-đa Senija Brčaninović, dms, g.din Doc. Dr. Amer Ovčina i g.-din Eldar Vuković BA. ecc.

Predavanje je započelo uvodnim razmatranjem Prim. dr. Amre Kalčo koja je, u okviru svoje prezentacije, integralno predstavila osnovne pojmove - indikatore izvedbe, razvoj indikatora, i zdravstvene indikatore u općem smislu. U nastavku, g.- đa Brčaninović je predstavila konkretnu primjenu relevantnih mjernih alata u praksi - iz vlastitog okruženja Doma zdravlja Banovići.

Nakon pomenutih uvodnih predavanja, Doc.Dr. Ovčina, treći današnji prezenter, podrobno se bavio pitanjima i praktičnim aspektima indikatora izvedbe koji se tiču stvarnosti u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Na koncu, g.-din Eldar Vuković BA.ecc., obradio je izuzetno važnu temu - s pozicije naše agencije kao recipijenta relevantnih indikatora: „Izvještavanje AKAZ-u o indikatorima kvaliteta i sigurnosti“. S ponosom možemo reći da je naš kolega E. Vuković briljirao u današnjem obraćanju polaznicima kao što je to bio slučaj i u prilci prošlogodišnjeg debitiranja na „Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH“  čime se svrstao u red AKAZ-ovih predavača sa odličnošću koja je karakteristika svih naših saradnika. Čestititamo svima uz najavu posljednjeg ovogodišnjeg sastanka sa polaznicima tečaja za koordintore koji će se održati za sedam dana kada se očekuje i podjela certifikata za uspješno okončanje obuke.

Saradnja i partnerstva