Standardi:

Nacrt dopune standarda sigurnosti za PZZ sa standardima za COVID-19

12.03.21

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH - AKAZ se bliži finalizaciji novog poglavlja Standarda sigurnosti za primarnu zdravstvenu zaštitu sa standardima za COVID-19. U tu svrhu objavljujemo ovu verziju dopune Standarda te pozivamo sve zainteresovane da daju svoj doprinos u vidu komentara i sugestija na formularu za autore-koautore.

Molimo vas da komentare i sugestije dostavite na certifikacija@akaz.ba  kako bismo što prije bili u mogućnosti da čim prije iste finaliziramo te da omogućimo svima da pristupe zakonski obaveznoj uspostavi sistema sigurnosti.

Nacrt standarda i Obrazac za sugestije i prijedloge možete preuzeti na http://www.akaz.ba/ostali-standardi.

Svi zdravstveni profesionalci koji budu to željeli ispunjavanjem Obrasca za sugestije mogu biti uvršteni u koautore, odnosno autore konačne verzije Standarda, ovisno o njihovom angažmanu, a obaviješteni su i svi nadležni ograni iz oblasti zdravstva (PRILOG Obavijest)

 

Saradnja i partnerstva