Javna rasprava

Nacrt standarda sigurnosti i kvaliteta za stomatološke ordinacije

12.05.20

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH - AKAZ se bliži finalizaciji Standarda sigurnosti i kvaliteta za stomatološke ordinacije. Ovo će biti prvi set standarda koji je rađen posebno za stomatološke ordinacije, bez obzira na vlasništvo. U tu svrhu objavljujemo ovu verziju Standarda te pozivamo sve zainteresovane da daju svoj doprinos u vidu komentara i sugestija na formularu za autore-koautore.

Molimo vas da komentare i sugestije dostavite na vkerleta@akaz.ba do 29.maja, 2020. kako bismo što prije bili u mogućnosti da čim prije iste finaliziramo te da omogućimo i stomatološkim ordinacijama da pristupe zakonski obaveznoj uspostavi sistema sigurnosti.

Link dokumenti:

Nacrt Standarda 

Formular za autora-koautora

 

Saradnja i partnerstva