Standardi

Nacrt standarda za timove porodične/obiteljske medicine 2024.

12.02.24

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je u saradnji sa svojim spoljnim saradnicima, stručnjacima iz unapređenja sigurnosti i kvaliteta, uradila reviziju Standarda sigurnosti i kvaliteta za timove porodične/obiteljske medicine čija je zadnja verzija objavljena 2014. godine.

Pozivamo sve zainteresirane (pacijente i udruženja pacijenata, zdravstvene profesionalce i saradnike, stručne komore, ministarstva zdravstva i zavode) da do 20.02.2024. godine pismeno dostave sve sugestije i komntare na predstavljeni nacrt pomenutih standarda. Komentari se mogu dostaviti na ovom Obrascu na mail adresu vkerleta@akaz.ba, a nacrt standarda možete pogledati i preuzeti ovdje.

Saradnja i partnerstva