Okrugli stol

Naši izazovi i prilike za međusektorsku saradnju

04.11.21

Dana 03.11. 2021. godine obilježava se šesta godišnjica svjetskog dana „Jedinstvenog zdravlja“. Cilj ove globalne kampanje je skretanje pozornost i jačanje potreba za interdisciplinarnim pristupom u rješavanju rastućih zdravstvenih prijetnji zajednice koju čine ljudi, životinja i naša okolina.

Tim povodom direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH, Adnan Bilić, magistar jedinstvenog zdravlja, je na poziv Udruženja "Jedinstveno zdravlje BH" učestvovao na okruglom stolu pod nazivom: "NAŠI IZAZOVI I PRILIKE ZA MEĐUSEKTORSKU SARADNJU“ koji je održan u saradnji sa Centrom za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, sa kojim AKAZ ima potpisan memorandum o saradnji i intenzivno radi na implementaciji teorije kvaliteta u zdravstvu u kurikulume edukacija studenata fakulteta grupacije biomedicinskog usmjerenja.

Saradnja i partnerstva