AKAZ U POSJETI

Nastavak njegovanja kulture kvaliteta u Domu zdravlja Banovići

Detalj sa sastanka direktora AKAZ-a Ahmeda Nove sa menadžmentom DZ Banovići 08.11.18

U Domu zdravlja Banovići održan je sastanak direktorice ove ustanove dr. Munevere Bećarević i saradnika sa direktorom Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmedom Novom.

Na konstruktivnom sastanku je u ugodnoj atmosferi razgovarano o brojnim temama vezanim za kvalitet u DZ Banovići koji je već godinama opredijeljen za kulturu kvaliteta što dokazuje i kroz brojne aktivnosti, a bilo je govora i o zdravstvu i unapređenju sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu općenito.

U Domu zdravlja Banovići ranije je kroz proces uvođenja sistema sigurnosti uspješno prošlo 11 timova porodične medicine za šta su i certificirani, a na sastanku je bilo govora i o budućoj akreditaciji timova porodične medicine. Na sastanku se razgovaralo i o napretku u Centru za mentalno zdravlje Banovići koji je uspješno prošao kroz proces uvođenja standarda kvaliteta te je akreditiran, a bilo je govora i o mogućnostima za sveukupnu certifikaciju Doma zdravlja Banovići.

Za spomenute teme iskazan je obostrani interes, a posjetu je doc.dr. Novo iskoristio da kolegice i kolege iz DZ Banovići pozove na ovogodišnje, šeste po redu Dane kvaliteta u zdravstvu koji će se pod motom „BiH u Europskoj uniji: Sa kvalitetom ka društvu najboljih“ održati u Sarajevu 20. i 21. Decembra/prosinca 2018. godine.

 

Saradnja i partnerstva