Obavjest

Novi priručnici za uspostavu sistema sigurnosti i kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga

Stilizovana fotografije otvorene knjige 19.04.22

Namjera ovih priručnika i uputstava jeste da Vas vodi kroz proces uspostave poboljšanja kvaliteta i istakne koji su to Vaši ključni zadaci i odgovornosti, u njima se daju praktični savjeti o svakoj fazi procesa i predstavlja koristan izvor informacija:

  1. Motodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema sigurnosti i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama.
  2. Uputstvo za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova
  3. Priručnik za facilitatore zdravstvenih ustanova
  4. Priručnik za ovlaštene ocjenivače zdravstvenih ustanova

Važno je napomenuti da ovi dokumenti sadrže preporuke kantonalnim ministarstvima zdravstva i zdravstvenim ustanovama radi zakonske regulacije poboljšanja sigurnosti i kvaliteta u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, uključujući i privatni sektor. Uputstvo se temelji na Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05, 52/11 i 6/17 članovi 9. i 19.), [u daljnjem tekstu: Zakon] i Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva, juli 2003. god. [u daljnjem tekstu: Politika], te na temelju tehničkih dokumenata koji su proizvedeni kroz projekte u zdravstvu.

AKAZ će u narednom periodu da nastavi sa ovim aktivnostima sve u svrhu da se olakša proces pripreme zdravstvenih ustanova. Tako, da će i dalje objavljivati korisne dokumente na našoj stranici gdje se nalaze i drugi priručnici i uputstva, vidi: http://www.akaz.ba/prirucnici 

Saradnja i partnerstva