Učešće AKAZ-a na stručnim skupovima:

Novi trendovi u farmaciji – IV kongres farmaceuta BiH 10.10. – 13.10.

07.10.19

„Novi trendovi u farmaciji“ naziv je IV kongresa farmaceuta BiH koji predviđa međunarodnu participaciju i koji će se održati od četvrtka 10., do subote 13. ovog mjeseca, u hotelu „Hills“ na Ilidži.

Kongres zajednički organizuju Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine i Farmaceutsko društvo Republike Srpske, u suradnji s Farmaceutskim fakultetima Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru.

Kontinuirane promjene u nauci i tehnologiji, ali i društvenim prilikama koje donose nove izazove na polju javnog zdravstva obvezuju sve djelatnike i nositelje funkcija u farmaciji na prilagodbu u pristupu obrazovanju, teoriji i praksi. Farmaceuti Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja ulažu velike napore da u sopstvenom, i razvoju svoje struke, u potpunosti prate suvremene trendove, i daju značajan doprinos očuvanju i unapređenju zdravlja.

Organizator izražava nadu da će kongres biti prilika za prezentiranje postignuća farmaceuta iz naše zemlje i regiona, kao i razmjenu iskustva s kolegama iz drugih dijelova Evrope i svijeta te jačanje postojećih i kreiranje novih profesionalnih i poslovnih veza. U okviru osam sekcija kongresa predviđen je veliki broj izlaganja vrhunskih stručnjaka iz svih oblasti farmacije.

Predstavnici AKAZ-a, Doc. Dr. Vera Kerleta-Tuzović i Vildana Drljević mr.ph., autori su prezentacije pod nazivom: Pregled indikatora sigurnosti za apoteke na području FBiH za 2017. godinu, koja je na programu u petak, 12.10. i o kojoj ćemo naknadno izvjestiti.

Saradnja i partnerstva