OBAVJEŠTENJE

11.09.19

Na VII (sedmoj) redovnoj sjednici Upravnog odbora AKAZ-a održanoj dana 29.08.2019. godine, Upravni odbor je usvojio podnesenu ostavku i razriješio dužnosti dosadašnjeg direktora Agencije doc.dr. Novo Ahmeda.

Na istoj sjednici je za vršioca dužnosti direktora Agencije imenovan mr.iur. Bilić Adnan radi nastavka kontinuiteta u upravljanju Agencijom. Navedene promjene neće utjecati na dinamiku pružanja usluga korisnicima, odnosno postupaka certifikacije i akreditacije, i aktivnosti facilitacije i edukacije koje su u toku, niti na buduće planirane aktivnosti iz djelatnosti Agencije. 

Saradnja i partnerstva