OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

30.12.21

Slijedom sve većeg broja upita o stanju sigurnosti zdravstvenih ustanova, a koje se dokazuje isticanjem validne „Q“ naljepnice na vidnom mjestu, obavještavamo korisnike, osiguranike i pacijente da je AKAZ uputila sve neophodne zvanične pozive i opomene obveznicima da ispune vlastite obaveze u pogledu sigurnosti u pružanju usluga.

Ponovo naglašavamo važnost da pacijenti, prije ulaska u zdravstvenu ustanovu, provjere da li je na vidnom mjestu istaknuta „Q“ naljepnica sa datumom certifikata  koji je važeći u trenutku posjete zdravstvenoj ustanovi.

Neposjedovanje certifikata, i/ili posjedovanje naljepnice sa naznačenim rokom važenja koji je istekao, znači da ZDRAVSTVENA USTANOVA NE ISPUNJAVA ZAKONOM PREDVIĐENI MINIMUM SIGURNOSTI USLUGE, kao što je i konstatovano nedavnim inspekcijskim nadzorom nad više privatnih zdravstvenih ustanova i ordinacija:

https://www.klix.ba/vijesti/bih/inspektori-u-sarajevu-zabranili-obavljanje-djelatnosti-sedam-privatnih-ordinacija/211229088

Saradnja i partnerstva