Apoteke/ljekarne:

Obavljena vanjska ocjena PZU Apoteka Pharm Zavidovići

Osoblje  PZU Apoteka Pharm Zavidovići 30.03.21

U petak, 26.03.2021. g., obavljena je vanjska ocjena PZU Apoteka Pharm Zavidovići sa centralom , te dva ogranka u Žepču i dva depoa u Zavidovićima u uvjetima posebne pažnje u vezi sigurnosnih mjera i personalnih kontakata.

Ocjena je zahtijevala angažman tročlanog tima vanjskih ocjenjivačica u sastavu: Mr.ph. Halida Smajlagić i Mr.ph. Ernesa škaljo, kao članice tima, i Mr.ph. Iva Naimkadić, u svojstvu vođe tima.

AKAZ-ov tim ocjenjivačica, proveo je posao vanjske ocjene pomenute apoteke - centrale sa izdvojenim  sastavnim organizacionim dijelovima, u toku jednodnevne posjete a o čemu će sačiniti  Izvještaj koji će biti prosljeđen na odgovarajući način nadležnoj komisiji.

Upućujemo iskrene želje za uspješno ispunjenje odgovarajućih kriterija i standarda sigurnosti i kvaliteta svim obveznicima te se zahvaljujemo vanjskim ocjenjivačima na dosljednom poštivanju Corona/Covid19 načina obavljanja rada na terenu u postupku vanjskih ocjena.

Saradnja i partnerstva