Klinička revizija

Obrasci za kliničke revizije, razvijeni od ZU Doma zdravlja Bosanski Petrovac

ZU DZ Bosanski Petrovac 22.05.23

Dom zdravlja Bosanski Petrovac je početkom 2023. godine uradio vanjsku ocjenu tri tima porodične/obiteljske medicine. Kako se vidjelo iz finalnog izveštaja vanjskih ocjenjivača oni su bili jako zadovoljni i pohvalili su Obrasce za kliničku reviziju koji se kao takvi traže u Standardima sigurnosti i kvaliteta za timove porodične/obiteljske medicine, ver. 2014. Zahvalni smo Domu zdravlja Bosanski Petrovac je bio ljubazan da nam iste proslijedi i odobri da ih objavimo u AKAZ-ovoj stranici “Poboljšanje kvaliteta/klinička revizija, kako bi se kolege iz drugih domova zdravlja istim mogle poslužiti. 

Saradnja i partnerstva