Edukacija i obuka

Obuka za facilitatore

09.11.20

Kalendarom aktivnosti Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ)u dijelu koji se tiče edukacije, predviđeno je krajem ove godine održavanje obuke za vanjske saradnike radi proširenja fonda saradnika za vanjsku provjeru kvaliteta (vanjski ocjenjivači) i za pružanje stručne podrške u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta i sigurnosti (facilitatori) u narednoj kalendarskoj godini.

Nakon uspješno završene obuke za vanjske ocjenjivače od 28.-29.10., obavještavamo zainteresirane kandidate da će obuka za facilitatore biti održana u petak 27.11. u Hotelu Hollywod, Ilidža, uz pridržavanje svih uvjete epidemioloških sigurnosnih mjera, kao i putem neke od konferencijskih platformi online (kombinovani model) predavanja.

Prijave će se primati do kraja radnog dana u četvrtak 26.11.2020. godine, te vas pozivamo da vaše prijave dostavljate već sada kako bismo uspješno planirali radne kapacitete i obezbijedili na vrijeme predavače, prostorije i online platformu.

Napominjemo da obuka za facilitatore ima za preduslov položenu obuku za vanjske ocjenjivače, kao i da je u prethodnom periodu AKAZ proveo redizajn metodologije odabira vanjskih ocjenjivača i facilitatora s namjerom pružanja prilike svima da mogu biti angažirani pod jednakim uslovima i podjednakom frekvencijom i brojem obavljenih usluga.

Kontakt osoba za obuke za facilitatore je gđa. Melka Mercvajler, prof., na tel. broj: 033-771-874, odnosno e-mail: melka.m@akaz.ba i facilitacija@akaz.ba.

Obrazac za prijavu i program obuke možete preuzeti na stranici: http://www.akaz.ba/facilitatori

Saradnja i partnerstva