Edukacija i obuka

Obuka za koordinatore kvaliteta i članove komisija za kvalitet u zdravstvenim ustanovama u FBiH

Učesnici obuke 22.03.24

Redovna godišnja obuka za koordinatore kvaliteta i članove komisija za kvalitet u zdravstvenim ustanovama u FBiH, započela je današnjom prezentacijom prvog modula pod nazivom: Program certifikacije i akreditacije, te nastavljena drugim modulom Certifikacijski i akreditacijski standardi.

Na edukaciji za koordinatore kvaliteta 2024. okupio se broj od 41 učesnika, kako iz javno zdravstvenih ustanova, tako i iz privatnih bolnica, poliklinika i ordinacija širom Federacije BiH, te je današnji datum označan kao zvanični početak ovogodišnje edukacije koja predviđa standardnih 16 modula.

U okviru današnjeg predavanja, Eldar Vuković, MA soc. upoznao je prisutne o ulozi AKAZ-a u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite o organizaciji u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta i pripremama zdravstvene ustanove za certifikaciju/akreditaciju. U nastavku predavanja, održan je drugi edukativni modul pod nazivom: Certifikacijski i akreditacijski standardi, koji se zasniva na upoznavanju učesnika edukacije sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i kvaliteta.

Predavač, Doc.dr.sc.ph. Vera Kerleta-Tuzović  izlagala je u dvije sesije prezentacije pod nazivima: 1. A/C Standardi općenito i  2. Samoocjena zdravstvene ustanove.

Druga tema predstavlja fazu i tehniku samoocjene, koja pomaže u stvaranju realne slike u pogledu ispunjavanja standarda a predavač upoznaje prisutne kako treba uraditi samoocjenu i ocijeniti kriterije preko dokaza za taj kriterij, obrazac za samoocjenu, kvalitet dokaza i pravila navođenja dokaza.

Predavanje je završeno izlaganjem Prof.dr.sci.med. Aide Pilav na temu Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti.

Moderator edukacije Aida Halilagić, prof.

Saradnja i partnerstva