Edukacija i obuka:

Obuka za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama

06.02.24

Poštovani/a,

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, 46/10 i 75/13) i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ 59/05, 52/11 i 6/17), Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), je isključivo ovlaštena Agencija za obavljanje stručnih i s njima povezanih upravnih poslova u vezi sa poboljšanjem kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u Federaciji BiH za certifikaciju (uvođenje sistema sigurnosti) i akreditaciju (uvođenje sistema kvaliteta), kao i na ocjeni uspješnosti pridržavanja standarda sigurnosti i kvaliteta.

S tim u vidu, želimo Vas obavijestiti da prema Planu i programu edukacija, AKAZ-ova edukacija za koordinatore kvaliteta započinje 21. marta 2024. godine, a sastavljena je od 16 edukativnih modula. Cijena pune edukacije je 1.600,00 KM, te je moguća uplata u ratama.

U skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, ovaj program obuke je obavezan za sve koordinatore kvaliteta u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Međutim, imajući u vidu da koordinator kvaliteta zbog obima posla iziskuje uvođenje i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, kao i cjelokupni proces certifikacije/akreditacije, ne može sam da obavlja sve zadatke preporučujemo edukaciju i drugih zaposlenika zdravstvene ustanove.

Stoga pozivamo Vašeg koordinatora kvaliteta, članove Komisije ili Vaše uposlenike koje odaberete da prisustvuju edukaciji za koordinatore kvaliteta koja će se održavati četvrtkom, svake sedmice počevši od 21.03.2024. godine i zaključno sa 06.06.2024. godine. O mjestu održavanja edukacije bit ćete blagovremeno obaviješteni.

U tom periodu će biti prezentirani svi osnovni edukacijski moduli, koji ukoliko kandidat ima neophodne reference mogu biti priznati i kao ekvivalent za završeni prvi stepen SHCE kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstveni menadžment.

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju, kontakt osoba je Viši stručni saradnik za poslove edukacije i obuke Aida Halilagić, prof., 033/771-874, prijave šaljete isključivo na mail ahalilagic@akaz.ba.  OBRAZAC PRIJAVE OBUKE ZA KOORDINATORE

 
 
 
Saradnja i partnerstva