Obuka za koordinatore, održani moduli 9 i 10

22.05.23

Dana 18.05.2023. godine u sklopu edukacije za koordinatore kvaliteta održani su moduli  „Kvalifikacije i uloga koordinatora kvaliteta, koordiniranje aktivnosti unutar tima“ i „Vještina komuniciranja i timski rad“. Predavači su bili mag.sestrinstva Ljubica Krišto i mr.sci. Nera Kravić Prelić.

Prvi modul koji je prezentirala Ljubica Krišto  govorila je o potrebnim kvalifikacijama koordinatora kvaliteta, u okviru čega je posebnu pažnju posvetila strukturi i organizaciji zdravstvene ustanove, organizaciji projekta, vještini pisane i usmene komunikacije, upravljanju vremenom, motivaciji, timskom radu, formi pisanja izvještaja.

Drugi modul je prezentirala mr.sci. Nera Kravić Prelić, o osnovama komunikacije, s posebnim osvrtom na komunikacije u zdravstvu, verbalne, neverbalne i vizuelne komunikacije, zatim, osnovnim aspektima komunikacijskih problema, specifičnim greškama, konfliktima, vrstama konflikata u radnoj sredini, komunikacije sa drugim zdravstvenim ustanovama, sa upravljačkim timovima. Posebna pažnja je posvećena komunikaciji koordinatora kvaliteta sa svojim radnim kolegama, projektnim timom i menadžmentom ustanove u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Saradnja i partnerstva