Edukacija i obuka:

Obuka za osoblje apoteka, stomatoloških ordinacija i poliklinika.

14.09.21

U sklopu redovnog programa ovogodišnjih edukacijskih aktivnosti, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje provedbu redovne osnovne obuke za osoblje apoteka, a od ovog turnusa, i za osoblje stomatoloških ordinacija i poliklinika.

Obuka će se održati 14. oktobra 2021. godine u 8:30 sati u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža ili u hotelu Hollywood, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Precizno  mjesto održavanja edukacije biće blagovremeno određeno, o čemu ćemo polaznike informirati posebnom obaviješću na našoj web stranici.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na ovu obuku koja će im dati pregled aktivnosti koje se izvode tokom uspostave sistema sigurnosti u apoteci/stomatološkoj ordinaciji i radnim procesima kao i pripreme apoteke/stomatološke ordinacije za vanjsku ocjenu u svrhu certifikacije. Napominjemo da je uspostava sistema sigurnosti zakonom obavezan preduslov za obavljanje apotekarske djelatnosti i stomatološke djelatnosti u zdravstvenim ustanovama.

Naglašavamo da je za sve apoteke/stomatološke ordinacije ili poliklinike koje su već potpisale ugovor sa AKAZ-om, a još nisu imale vanjsku ocjenu za koju pripreme idu sporo, iznimno dobro da pošalju učesnika/cu na ovu edukaciju.

Ovdje možete pronaći primjerak uplatnice koji sa Obrascem za prijavu trebate dostaviti putem faxa u AKAZ (033 771 880) ili elektronski putem mail-a (apoteke@akaz.ba). Za sve dodatne informacije i pitanja stojimo vam na raspolaganju na 033 771 875.

Prijave će se primati po formuli 3+1 gratis , odnosno sa besplatnim učešćem za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke, stomatološke ordinacije ili poliklinike zdravstvene ustanove.

Saradnja i partnerstva