Edukacija i obuka:

Obuka za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta

Učesnici obuke pri radu u radnim grupama 04.11.22

Po primitku prijava za 36 polaznika, u srijedu i četvrtak, 26. i 27.10.2020. godine, predmetna obuka se održavala u hotelu „Hollywod“ na Ilidži.

Program obuke je sadržavao sljedeće cjeline: Osnove informacije o programu obuke za vanjske ocjenjivače; Vanjska ocjena zdravstvenih ustanova; O standardima; Vanjski ocjenjivači (uloge, zadaci, sposobnosti i procedura za selekciju, načela pregleda); Formulari za vanjski pregled; Proces i tehnike vanjskog pregleda; Vanjska ocjena: intervjui, posmatranje, pregled; Usmeno i pismeno izvještavanje; Test; i Prezentacija rezultata testa sa diskusijom.

Na obuci su u svojstvu predavača i facilitatora učestvovali  Mr.sci.med dr Enis Hasanović, Doc. dr. Vera Kerleta, Aida Halilagić prof., i Vildana Drljević mr.ph., koji su prvi dan vodili obuku a drugi, facilitirali vježbe, i praktični rad simulacije - kako pripreme za vanjsku ocjenu pregledom samoocjene ustanove, tako i same vanjske ocjene, traženja dokaza te intervjua u kojima su polaznici imali uloge ispitivača, ispitanika, voditelja zapisnika i izvještača.

Napomenimo još jednom da se Obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta održava svake godine usljed potrebe stalnog obnavljanja i ažuriranja Liste vanjskih ocjenjivača. Stoga, nakon provedene obuke, uslijedi testiranje učesnika edukacije na osnovu čega se polaznici kvalificiraju za uvrštavanje na Listu.

Uz čestitke svim polaznicima koji su postigli odličan uspjeh, naglašavamo da je obavljena obuka i uspješno testiranje osnov za ispunjenje uslova za upis na Listu ovlaštenih ocjenjivača vanjske ocjene kvaliteta te pozivamo sve kandidate da što skorije dostave neophodne dokumente za izvršenje upisa na pomenutu Listu.

Saradnja i partnerstva