OBAVIJEST:

OBUKA ZA SPECIJALIZANTE PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Učesnici obuke - specijalizanti porodične medicine 2019.g 23.11.21

Obavještavamo zainteresirane kandidate za obuku -  specijalizante porodične/obiteljske medicine da će se obuka iz edukacijske oblasti Kvalitet, sigurnost i akreditacija u porodičnoj/obiteljskoj medicini održati u periodu od 13. do 17.12. tekuće godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, na adresi: Dr. Mustafe Pintola br. 1, 71000 Sarajevo (Ilidža).

U skladu sa Planom i programom specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/11), odnosno Planom i programom specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15), obuka će biti usmjerena na sposobnosti specijalizanata da primjene znanje i vještine implementacije preporuka Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, Metodološkog uputstva za uspostavljanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zaštite, samoocjene kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u odnosu na akreditacijske standarde, formulisanja i primjene operativnih politika i procedura i indikatora izvedbe u preventivnom i kliničkom radu, medicine zasnovane na dokazima, ocjene postojećih kliničkih vodiča pomoću AGREE instrumenta i adaptacije vodiča prema lokalnim prilikama, razvoja i primjene kliničkog audita, razvoja i primjene kliničkih puteva, metoda i tehnika fokusa na pacijenta, metoda i tehnika sigurnosti zaštite pacijenta, vođenja projekta kvaliteta i pripreme za vanjsku kolegijalnu ocjenu radi akreditacije i timskog rada i strateškog planiranja.

Saradnja i partnerstva