Obuka za specijalizante porodične/obiteljske medicine (III dio)

16.02.24

Dana 15.02.2024. godine, sa početkom u 08.30 sati u sali Hotela Hollywood Ilidža, održana je treća po redu obuka za specijalizante porodične/obiteljske medicine.

Moduli koji su održani su: Dizajn kliničkog puta; EBM /Medicina zasnovana na dokazima/; Akreditacijski/certifikacijski standardi za timove porodične/obiteljske medicine; Samoocjena / TPM.

U sklopu predavanja održane su i vježbe, kao i pred – test i post-test + ELZO.

Predavačice su bile Doc.dr. Vera Kerleta-Tuzović i Prof.dr. Larisa Gavran.

 
Saradnja i partnerstva