AKAZ na terenu:

Ocjena Privatne apoteke "Pharmacentar" Sarajevo

31.01.20

Ovlašteni ocjenjivač  Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH mr.ph. Bakir Omerbegović, u petak 31.01. 2020. godine obavio je vanjsku ocjenu Privatne apoteke Pharmacentar u Sarajevu u svrhu certifikacije.

U skladu sa procedurom te na osnovu izvještaja koji vanjski ocjenjivač dostavi, Komisija za certifikaciju apoteka dati će preporuku Upravnom odboru koji će donijeti rješenje o certifikaciji.

Saradnja i partnerstva