Vanjska ocjena

Ocjena u PZU „Vitapharm“ i JU „Narodna apoteka Maglaj“

28.03.24

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), je u proteklom periodu obavio vanjske ocjene u sljedećim apotekama:

  • Privatna zdravstvena ustanova „Vitapharm“, Sarajevo re-certifikacija
  • Javna ustanova „Narodna apoteka Maglaj“, certifikacija

Vanjski ocjenjivači koji su obavili vanjske ocjene bili su: Emina Ramić, Senad Spahić, Anela Galić i Ernesa Škaljo.

Saradnja i partnerstva