Skupovi

Održan 9 Simpozij medicinskih sestara i tehničara u Mostaru

18.09.23

U organizaciji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Komore diplomiranih medicinskih sestara i tehničara FBiH i Udruge medicinskih sestara / tehničara u Bosni i Hercegovini, održan je 9. simpozij medicinskih sestara / tehničara s međunarodnim sudjelovanjem.  Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru su kroz 2 dana (15. i 16. 09.2023. godine) iznesene nove spoznaje i iskustva iz regije, za više od 400 sudionika, vezane za temu simpozija „Komunikacija kroz sestrinsku dokumentaciju“. Na okruglom stolu sudjelovala je i naša dugogodišnja vanjska suradnica, doc.dr.sc. Roberta Perković, mag.sestrinstva. Tom prigodom istaknula je kako je Agencija za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ) od samog osnivanja svjesna značaja sestrinske profesije u sustavu zdravstvene zaštite. Potvrda tomu jesu certifikacijski i akreditacijski kriteriji koji se odnose na sestrinsku profesiju, a nalažu, između ostalog, i vođenje sestrinske dokumentacije, izradu i implementaciju sestrinskih procedura te provjeru i ocjenu profesionalne sestrinske prakse kroz kliničke revizije. Na izlaganje naše suradnice Agencija može samo dodati kako smo oduvijek svjesni činjenice da je uloga medicinskih sestara / tehničara biti ravnopravnim članom multidisciplinarnog tima  u okviru svojih kompetencija.

Saradnja i partnerstva