Edukacija i obuka

Održana četvrta obuka za specijalizante porodične/obiteljske medicine

28.02.24

Dana 22.02.2024. godine, sa početkom u 09.00 sati u sali Hotela Hollywood Ilidža, održana je četvrta po redu obuka za specijalizante porodične/obiteljske medicine.

Moduli koji su održani su: Kvalifikacija žalbi u porodičnoj medicini i primjeri iz prakse, Incidentne situacije, neželjeni događaji i primjeri iz prakse, iskustva u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta u Domu zdravlja, zadovoljstvo osoblja i pacijenata.

U sklopu predavanja održane su i vježbe, kao i pred – test i post-test + ELZO.

Predavači su bili Ibrahim Kurtić, dipl.iur. i Doc.dr.sc. Selma Lučkin.

Saradnja i partnerstva