Obavještenje:

Održana deveta redovna sjednica Upravnog vijeća AKAZ-a

30.10.19

Na IX (devetoj) redovnoj sjednici Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održanoj dana 28.10.2019. godine, Upravni odbor je razmatrao pitanja redovnog poslovanja i unapređenja procesa certifikacije i akreditacije.

U nastavku tretiranja tematika koje smjeraju sistemskim uštedama i operacionalizaciji rada agencije, a o kojima se kontinuirano vodi računa, na ovoj sjednici Upravnog odbora, također su ponuđene određene solucije u sferi cjenovnih prilagođavanja tržišnim okolnostima i klijentelarnoj bazi AKAZ-a.

Naime, Prijedlog mjera za racionalizaciju troškova i uvođenja mjera štednje u poslovanju AKAZ-a, naziv je jedne od tačaka dnevnog reda koja je polučila diskusiju i vrlo korisne zaključke članova Upravnog odbora i menadžmenta agencije.

Nadalje, u okviru Informacija o finansijskom poslovanju, iskazano je zadovoljstvo učinkom i obimom poslovanja i aktivnosti kao i očekivanja daljeg nastavka pozitivnih trendova uključivanja u postupke uvođenja i jačanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu u FBiH.

Prilog: Dnevni red Upravnog obora.

Saradnja i partnerstva