Edukacija i obuka

Održana druga obuka za specijalizante porodične/obiteljske medicine.

12.02.24

Dana 08.02.2024. godine, sa početkom u 09.00 sati u sali Hotela Hollywood Ilidža, održana je druga po redu obuka za specijalizante porodične/obiteljske medicine.

Moduli koji su održani su: Ocjena potecijalne teme za klinički vodič AGREE instrument; Deset najčešćih grešaka u porodičnoj medicini: klasifikacija i prevencija.

U sklopu predavanja održane su i vježbe, kao i pred – test i post-test + ELZO.

Predavač je bio Prof.dr. Zaim Jatić

Saradnja i partnerstva