Održana dvadesetdeveta redovna sjednica Upravnog odbora AKAZ-a

01.07.21

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ),  održao je danas, 30.06., u prostorijama agencije svoju XXIX (dvadesetdevetu) redovnu sjednicu na kojoj je razmatran dnevni red od šest tačaka.

Nakon usvajanja zapisnika sa XXVIII redovne sjednice, direktor AKAZ-a, g. Adnan Bilić, mr.iur., mr.jed.zdrav.,ISSA/IEHA Certified Environmental Services Specialist, podnio Izještaj o realizaciji odluka i zaključaka sa iste, te informirao UV o provedenim aktivnostima direktora u prethodnom periodu.

Što se tiče zdravstvenih ustanova koje su uspješno okončale postupak verifikacije stanja sigurnosti, i kvaliteta,  Upravno vijeće je donijelo Rješenje o certifikaciji odnosno akreditaciji (respektivno) apoteka:

PA „Apoteka privatna praksa“ Maglaj; PA Apoteka „Kraljevac“ Visoko; PA Apoteka „Zdravlje“ Konjic; PA „Mia“ Kiseljak.

Sjednica Upravnog vijeća okončana je uz prethodno razmatranje i usvajanje i drugih  redovnih izvještaja o internim pitanjima poslovanja agencije.

Saradnja i partnerstva